Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija > Lietuvos istorijos referatai
Lietuvos istorijos referatai

(389 darbai)

"Girios broliai" KrikliniuosePartizanų būriai. Partizanų apygardos. Bunkerio pavyzdys. Skaityti daugiau
1564-1566 metų reformosPokyčiai žemdirbystėje. II Lietuvos statutas. Administracinė teisinė reforma. Kariuomenė. Skaityti daugiau
1564–1566 m. reforma Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)Įvadas. Prielaidos 1564–1566 m. reformoms atsirasti. 1564–1566 m. reformų kryptys. Valstybės valdymo reformavimas. Teismų ir administracijos reforma 1564—1566 m. Lietuvos tapsmas teisine valstybe. Bajorijos luomo teisinio statuso įtvirtinimas I ir II-ajame Lietuvos statutuose. 1564–1566 m. reformų reikšmė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybinei ir visuomeninei organizacijai. Išvados. Skaityti daugiau
1791 metų gegužės 3 dienos KonstitucijaĮžanga. 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucijos priėmimas. Konstitucijos straipsniai. Įstatymas "Abiejų tautų tarpusavio įsipareigojimas". 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija - pirmas žingsnis į demokratiją. Išvados. Skaityti daugiau
1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija (2)Įvadas. 1791 metų gegužės 3 dienos konstitucijos priėmimas. 1791 metų gegužės 3 dienos konstitucija – pirmas žingsnis į demokratinę visuomenę. Išvados. Skaityti daugiau
1830-1831 metų sukilimas LietuvojeĮvadas. Slaptosios organizacijos Lietuvoje. Sukilimas Lenkijoje. Sukilimas Lietuvoje. Kariuomenės žygiai. Sukilimo padariniai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
1831 metų ir 1863 metų sukilimai Lietuvoje1831 metų sukilimas. Slaptosios organizacijos Lietuvoje. Sukilimas Lietuvoje. Sukilimas Lietuvoje. Sukilimo numalšinimas. Emilija Pliaterytė. Sukilimo padariniai. Sukilimo reikšmė. 1863 metų sukilimas. Sukilimo išvakarės. Sukilimas Lietuvoje. Sukilimo malšinimas. Sukilimo likvidavimas. Sukilimo aukos. Sukilimo ir rusų priespaudos reikšmė lietuvybei. Sukilimo padariniai. Skaityti daugiau
1863 – 1864 metų sukilimas (3)Įvadas. Reikšmingos datos. 1863 metų sukilimo pradžia ir visa jo eiga. 1863-1864 metų sukilimo bendrieji padariniai. Skaityti daugiau
1863 metų sukilimasEkonominė padėtis XIX amžiuje. Baudžiavinės ūkio sistemos krizė Lietuvoje XIX amžiaus viduryje. Valstiečių žemės ekspropriacija ir baudžiavinio išnaudojimo padidėjimas reformos išvakarėse. 1861 metai baudžiavos panaikinimo reforma. Socialinės ir politinės krizės paaštrėjimas Lietuvoje 1861-1862 metais. Sukilimo pradžia. 1863 metų sukilimas Raseiniuose. 1863 metų sukilimas Lietuvoje. Sukilimo pradžia. Sukilimo eiga. Sukilimo pralaimėjimo priežastys ir reikšmė. Skaityti daugiau
1863 metų sukilimas (2)Įžanga. Z. Sierakausko biografija ir vadovavimas sukilimui. Z. Sierakausko mirtis. K. Kalinausko biografija ir vadovavimas sukilimui. K. Kalinausko mirtis. A. Mackevičiaus biografija ir vadovavimas sukilimui. A. Mackevičiaus mirtis. Skaityti daugiau
1863–1864 metų sukilimasĮvadas. Sukilimui artinantis. 1863–1864 metų įvykiai. Sausio sukilimas. Valstiečių klausimas. Sukilimo pasekmės. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
1918 metų vasario 16-osios Nepriklausomybės aktasĮvadas. Svarbiausias moderniosios Lietuvos valstybės dokumentas. Darbo tikslai ir problematika. Lietuvos nepriklausomybės akto kilmė, identifikaciniai ypatumai ir disponavimo istorija. 1918 metų vasario 16–oji: faktų ir įvykių retrospekcija. Kodėl vasario 16–ąją? Lietuvos Tarybos 1918 metų vasario 16 dienos posėdžių rekonstrukcija. Lietuvos nepriklausomybės aktas. Ar toks dokumentas iš viso egzistavo? Skaityti daugiau
1922 ir 1928 metų Konstitucijų palyginimasĮvadas. Parlamentarizmo įtvirtinimas 1922m. konstitucijoje. Konstitucijos kūrimą įtakoję veiksniai. Pagrindinių konstitucijos nuostatų esmė. Konstitucinė aukščiausiųjų valstybės organų sistema. Plačios įstatymų leidžiamosios valdžios prerogatyvos. Vykdomosios valdžios kompetencijos ribojimas. 1928m. konstitucija - posūkis į autoritarizmą. Konstitucijos atsiradimo priežastys. Konstituciniai politinės valdžios organai. Susiaurintos konstitucinės Seimo funkcijos. Stiprios Prezidento institucijos įtvirtinimas. Išvados. Skaityti daugiau
1926-ųjų metų perversmasPokarinių revoliucijų atmosfera. Seimai. Rinkimai. M.Sleževičiaus vyriausybė. 1926-ųjų metų perversmas Lietuvoje. Perversmo eiga. Pasekmės. Skaityti daugiau
1938 metų Lenkijos ultimatumas Lietuvai. Jo priežastys ir pasekmės1938 m. incidentas ir ultimatumo atsiradimas. 1938 03 17 Lenkijos ultimatumas dėl diplomatinių santykių užmezgimo. Istorikė Regina Žepkaitė apie karo grėsmę atmetus Lietuvai ultimatumą. Ultimatumo Priėmimas. Priimto ultimatumo pasekmės Lietuvoje. Politinė atmosfera užmezgus diplomatinius santykius. Išvados. Skaityti daugiau
1941 metų birželio sukilimasĮvadas. Okupacija ir kylantis pasipriešinimas. 1941 metų birželio 22 dienos sukilimas jo eiga bei pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
1941 metų birželio sukilimas (2)Valstybių suokalbis. Sovietinis genocidas. Masinių deportacijų suvestinė. Sovietinio saugumo individualiai areštuotų, deportuotų ir likviduotų asmenų suvestinė. LAF. Sukilimas ir jo eiga. Skaityti daugiau
1990 metų kovo 11-ojiNelegalios spaudos raida. Susikūrusios organizacijos ir kiti kovos būdai. Tolesnė kova 1987–1989 metais. Skaityti daugiau
A. Smetona - Lietuvos prezidentasA. Smetonos mokslo metai ir veiklos pradžia. A. Smetonos kultūrinė veikla. Vasario 16 d. nepriklausomybės aktas. Smetona - prezidentas. Skaityti daugiau
A. Voldemaro užsienio politika 1926 - 1929 m.Įvadas. 1926 m. įvykdytas perversmas ir naujos valdžios paskelbimas. A. Voldemaro "pasiekimai" užsienio politikoje 1926 - 1929 m. Lietuvos ir Lenkijos konflikto paaštrėjimas ir jo sprendimas Tautų Sąjungoje. Skaityti daugiau
...