Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija>Lietuvos istorijos referatai

Lietuvos istorijos referatai (389 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • "Girios broliai" Krikliniuose

  Partizanų būriai. Partizanų apygardos. Bunkerio pavyzdys.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-26
 • 1564-1566 metų reformos

  Pokyčiai žemdirbystėje. II Lietuvos statutas. Administracinė teisinė reforma. Kariuomenė.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-06
 • 1564–1566 m. reforma Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)

  Įvadas. Prielaidos 1564–1566 m. reformoms atsirasti. 1564–1566 m. reformų kryptys. Valstybės valdymo reformavimas. Teismų ir administracijos reforma 1564—1566 m. Lietuvos tapsmas teisine valstybe. Bajorijos luomo teisinio statuso įtvirtinimas I ir II-ajame Lietuvos statutuose. 1564–1566 m. reformų reikšmė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybinei ir visuomeninei organizacijai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-17
 • 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija

  Įžanga. 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucijos priėmimas. Konstitucijos straipsniai. Įstatymas "Abiejų tautų tarpusavio įsipareigojimas". 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija - pirmas žingsnis į demokratiją. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-29
 • 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija (2)

  Įvadas. 1791 metų gegužės 3 dienos konstitucijos priėmimas. 1791 metų gegužės 3 dienos konstitucija – pirmas žingsnis į demokratinę visuomenę. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-03
 • 1830-1831 metų sukilimas Lietuvoje

  Įvadas. Slaptosios organizacijos Lietuvoje. Sukilimas Lenkijoje. Sukilimas Lietuvoje. Kariuomenės žygiai. Sukilimo padariniai. Išvados. Priedai (2).
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-10-25
 • 1831 metų ir 1863 metų sukilimai Lietuvoje

  1831 metų sukilimas. Slaptosios organizacijos Lietuvoje. Sukilimas Lietuvoje. Sukilimas Lietuvoje. Sukilimo numalšinimas. Emilija Pliaterytė. Sukilimo padariniai. Sukilimo reikšmė. 1863 metų sukilimas. Sukilimo išvakarės. Sukilimas Lietuvoje. Sukilimo malšinimas. Sukilimo likvidavimas. Sukilimo aukos. Sukilimo ir rusų priespaudos reikšmė lietuvybei. Sukilimo padariniai.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-11
 • 1863 – 1864 metų sukilimas (3)

  Įvadas. Reikšmingos datos. 1863 metų sukilimo pradžia ir visa jo eiga. 1863-1864 metų sukilimo bendrieji padariniai.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-10
 • 1863 metų sukilimas

  Ekonominė padėtis XIX amžiuje. Baudžiavinės ūkio sistemos krizė Lietuvoje XIX amžiaus viduryje. Valstiečių žemės ekspropriacija ir baudžiavinio išnaudojimo padidėjimas reformos išvakarėse. 1861 metai baudžiavos panaikinimo reforma. Socialinės ir politinės krizės paaštrėjimas Lietuvoje 1861-1862 metais. Sukilimo pradžia. 1863 metų sukilimas Raseiniuose. 1863 metų sukilimas Lietuvoje. Sukilimo pradžia. Sukilimo eiga. Sukilimo pralaimėjimo priežastys ir reikšmė.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-23
 • 1863 metų sukilimas (2)

  Įžanga. Z. Sierakausko biografija ir vadovavimas sukilimui. Z. Sierakausko mirtis. K. Kalinausko biografija ir vadovavimas sukilimui. K. Kalinausko mirtis. A. Mackevičiaus biografija ir vadovavimas sukilimui. A. Mackevičiaus mirtis.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-13
 • 1863–1864 metų sukilimas

  Įvadas. Sukilimui artinantis. 1863–1864 metų įvykiai. Sausio sukilimas. Valstiečių klausimas. Sukilimo pasekmės. Išvados. Priedai (2).
  Lietuvos istorija, referatas(18 puslapių)
  2006-12-22
 • 1918 metų vasario 16-osios Nepriklausomybės aktas

  Įvadas. Svarbiausias moderniosios Lietuvos valstybės dokumentas. Darbo tikslai ir problematika. Lietuvos nepriklausomybės akto kilmė, identifikaciniai ypatumai ir disponavimo istorija. 1918 metų vasario 16–oji: faktų ir įvykių retrospekcija. Kodėl vasario 16–ąją? Lietuvos Tarybos 1918 metų vasario 16 dienos posėdžių rekonstrukcija. Lietuvos nepriklausomybės aktas. Ar toks dokumentas iš viso egzistavo?
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-17
 • 1922 ir 1928 metų Konstitucijų palyginimas

  Įvadas. Parlamentarizmo įtvirtinimas 1922m. konstitucijoje. Konstitucijos kūrimą įtakoję veiksniai. Pagrindinių konstitucijos nuostatų esmė. Konstitucinė aukščiausiųjų valstybės organų sistema. Plačios įstatymų leidžiamosios valdžios prerogatyvos. Vykdomosios valdžios kompetencijos ribojimas. 1928m. konstitucija - posūkis į autoritarizmą. Konstitucijos atsiradimo priežastys. Konstituciniai politinės valdžios organai. Susiaurintos konstitucinės Seimo funkcijos. Stiprios Prezidento institucijos įtvirtinimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-19
 • 1926-ųjų metų perversmas

  Pokarinių revoliucijų atmosfera. Seimai. Rinkimai. M.Sleževičiaus vyriausybė. 1926-ųjų metų perversmas Lietuvoje. Perversmo eiga. Pasekmės.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-03-31
 • 1938 metų Lenkijos ultimatumas Lietuvai. Jo priežastys ir pasekmės

  1938 m. incidentas ir ultimatumo atsiradimas. 1938 03 17 Lenkijos ultimatumas dėl diplomatinių santykių užmezgimo. Istorikė Regina Žepkaitė apie karo grėsmę atmetus Lietuvai ultimatumą. Ultimatumo Priėmimas. Priimto ultimatumo pasekmės Lietuvoje. Politinė atmosfera užmezgus diplomatinius santykius. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-03
 • 1941 metų birželio sukilimas

  Įvadas. Okupacija ir kylantis pasipriešinimas. 1941 metų birželio 22 dienos sukilimas jo eiga bei pasekmės. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2005-02-19
 • 1941 metų birželio sukilimas (2)

  Valstybių suokalbis. Sovietinis genocidas. Masinių deportacijų suvestinė. Sovietinio saugumo individualiai areštuotų, deportuotų ir likviduotų asmenų suvestinė. LAF. Sukilimas ir jo eiga.
  Lietuvos istorija, referatas(4 puslapiai)
  2006-05-10
 • 1990 metų kovo 11-oji

  Nelegalios spaudos raida. Susikūrusios organizacijos ir kiti kovos būdai. Tolesnė kova 1987–1989 metais.
  Lietuvos istorija, referatas(3 puslapiai)
  2005-05-24
 • A. Smetona - Lietuvos prezidentas

  A. Smetonos mokslo metai ir veiklos pradžia. A. Smetonos kultūrinė veikla. Vasario 16 d. nepriklausomybės aktas. Smetona - prezidentas.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-12
 • A. Voldemaro užsienio politika 1926 - 1929 m.

  Įvadas. 1926 m. įvykdytas perversmas ir naujos valdžios paskelbimas. A. Voldemaro "pasiekimai" užsienio politikoje 1926 - 1929 m. Lietuvos ir Lenkijos konflikto paaštrėjimas ir jo sprendimas Tautų Sąjungoje.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2007-06-06
Puslapyje rodyti po