Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • "Girios broliai" Krikliniuose

  Partizanų būriai. Partizanų apygardos. Bunkerio pavyzdys.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-26
 • 1564-1566 metų reformos

  Pokyčiai žemdirbystėje. II Lietuvos statutas. Administracinė teisinė reforma. Kariuomenė.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-06
 • 1564–1566 m. reforma Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)

  Įvadas. Prielaidos 1564–1566 m. reformoms atsirasti. 1564–1566 m. reformų kryptys. Valstybės valdymo reformavimas. Teismų ir administracijos reforma 1564—1566 m. Lietuvos tapsmas teisine valstybe. Bajorijos luomo teisinio statuso įtvirtinimas I ir II-ajame Lietuvos statutuose. 1564–1566 m. reformų reikšmė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybinei ir visuomeninei organizacijai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-17
 • 16-oji lietuviškoji šaulių divizija

  16-oji lietuviškoji šaulių divizija.
  Lietuvos istorija, rašinys(4 puslapiai)
  2006-03-24
 • 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija

  Įžanga. 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucijos priėmimas. Konstitucijos straipsniai. Įstatymas "Abiejų tautų tarpusavio įsipareigojimas". 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija - pirmas žingsnis į demokratiją. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-29
 • 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija (2)

  Įvadas. 1791 metų gegužės 3 dienos konstitucijos priėmimas. 1791 metų gegužės 3 dienos konstitucija – pirmas žingsnis į demokratinę visuomenę. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-03
 • 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija (3)

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti Lietuvos Didžiosios. Kunigaikštystės teisės ir 1791 gegužės 3 dienos Konstitucijos teisinius aspektus. Lietuvos Didžiosios. Kunigaikštystės (LDK) teisė ir 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija. Viešpataujanti religija. Bajorai žemvaldžiai. Miestai ir miestiečiai. Valstiečiai valsčionys. Valdymas, arba viešųjų valdžių paskirtis. Seimas, arba įstatymų leidžiamoji valdžia. Karalius, vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Regentystė. Karaliaus vaikų edukacija. Tautos karinė jėga. Abiejų tautų tarpusavio įsipareigojimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-12-14
 • 1830-1831 metų ir 1863-1864 metų sukilimai Lietuvoje ir Lenkijoje

  1830–1831 metų sukilimas. Priežastys. Pagrindiniai mūšiai. Pralaimėto sukilimo reikšmė. Vadai. Rezultatai. 1863–1864 metų sukilimas. Rezultatai. Caro nuolaidos valstiečiams. Pagrindiniai mūšiai. Priežastys. 1861 metais Lietuvoje ir Lenkijoje susiformavo dvi visuomeninės grupuotės: "raudonieji" ir "baltieji". Sukilimo etapai. Vadai.
  Lietuvos istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-12-19
 • 1830-1831 metų sukilimas Lietuvoje

  Įvadas. Slaptosios organizacijos Lietuvoje. Sukilimas Lenkijoje. Sukilimas Lietuvoje. Kariuomenės žygiai. Sukilimo padariniai. Išvados. Priedai (2).
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-10-25
 • 1831 metų ir 1863 metų sukilimai Lietuvoje

  1831 metų sukilimas. Slaptosios organizacijos Lietuvoje. Sukilimas Lietuvoje. Sukilimas Lietuvoje. Sukilimo numalšinimas. Emilija Pliaterytė. Sukilimo padariniai. Sukilimo reikšmė. 1863 metų sukilimas. Sukilimo išvakarės. Sukilimas Lietuvoje. Sukilimo malšinimas. Sukilimo likvidavimas. Sukilimo aukos. Sukilimo ir rusų priespaudos reikšmė lietuvybei. Sukilimo padariniai.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-11
 • 1863 – 1864 metų sukilimas (2)

  PowerPoint pristatymas. 1863 - 1864 metų sukilimas. Sukilimo pradžia. Sukilimo pabaiga. Padėtis prieš sukilimą. Lietuvos provincijos komitetas. Centrinis tautinis komitetas. Laisvės kovose dalyvavo. 1861 metų pabaigoje susidarė dvi pagrindinės politinės grupuotės. Sukilimo pradžia. Sukilimui vadovavo karininkai, bajorai bei keli kunigai. Sukilimo eiga. Pirmas etapas. Antras etapas. Trečiasis etapas. Sukilimo pasekmės.
  Lietuvos istorija, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-05-10
 • 1863 – 1864 metų sukilimas (3)

  Įvadas. Reikšmingos datos. 1863 metų sukilimo pradžia ir visa jo eiga. 1863-1864 metų sukilimo bendrieji padariniai.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-10
 • 1863 metų sukilimas

  Ekonominė padėtis XIX amžiuje. Baudžiavinės ūkio sistemos krizė Lietuvoje XIX amžiaus viduryje. Valstiečių žemės ekspropriacija ir baudžiavinio išnaudojimo padidėjimas reformos išvakarėse. 1861 metai baudžiavos panaikinimo reforma. Socialinės ir politinės krizės paaštrėjimas Lietuvoje 1861-1862 metais. Sukilimo pradžia. 1863 metų sukilimas Raseiniuose. 1863 metų sukilimas Lietuvoje. Sukilimo pradžia. Sukilimo eiga. Sukilimo pralaimėjimo priežastys ir reikšmė.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-23
 • 1863 metų sukilimas (2)

  Įžanga. Z. Sierakausko biografija ir vadovavimas sukilimui. Z. Sierakausko mirtis. K. Kalinausko biografija ir vadovavimas sukilimui. K. Kalinausko mirtis. A. Mackevičiaus biografija ir vadovavimas sukilimui. A. Mackevičiaus mirtis.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-13
 • 1863 metų sukilimas (3)

  PowerPoint pristatymas. 1863 metų laisvės kovų dalyviai ir sukilimo vėliavos. Aleksandras II, Rusijos caras. Koplyčia sukilimo aukų atminimui Vilniuje.
  Lietuvos istorija, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-08-15
 • 1863-ųjų sukilimas Lietuvoje ir Lenkijoje

  Lietuva ir Lenkija prieš sukilimą. Sukilimo pradžia ir Vakarų valstybių įtaka. Sukilimas Lietuvoje. Sukilimo malšinimas ir pabaiga. Sukilimo aukos ir pasekmės.
  Lietuvos istorija, rašinys(5 puslapiai)
  2007-03-26
 • 1863–1864 metų sukilimas

  Įvadas. Sukilimui artinantis. 1863–1864 metų įvykiai. Sausio sukilimas. Valstiečių klausimas. Sukilimo pasekmės. Išvados. Priedai (2).
  Lietuvos istorija, referatas(18 puslapių)
  2006-12-22
 • 1918 metų vasario 16-osios Nepriklausomybės aktas

  Įvadas. Svarbiausias moderniosios Lietuvos valstybės dokumentas. Darbo tikslai ir problematika. Lietuvos nepriklausomybės akto kilmė, identifikaciniai ypatumai ir disponavimo istorija. 1918 metų vasario 16–oji: faktų ir įvykių retrospekcija. Kodėl vasario 16–ąją? Lietuvos Tarybos 1918 metų vasario 16 dienos posėdžių rekonstrukcija. Lietuvos nepriklausomybės aktas. Ar toks dokumentas iš viso egzistavo?
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-17
 • 1919–1926 metų parlamentinė daugiapartinė sistema Lietuvoje

  Įvadas. Pirmosios politinės partijos Lietuvoje. Lietuvos socialdemokratų partija. Lietuvos demokratų partija. Lietuvos krikščionių demokratų partija. Tautos pažangos partija. Lietuvos tarybos veikla ir partinė politika. Steigiamasis seimas ir politinių partijų veikla. Lietuvos politinės partijos Pirmojo seimo laikotarpiu. Lietuvos politinės partijos Antrojo seimo laikotarpiu. Lietuvos politinės partijos Trečiojo seimo laikotarpiu. Išvados.
  Lietuvos istorija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-11-11
 • 1922 ir 1928 metų Konstitucijų palyginimas

  Įvadas. Parlamentarizmo įtvirtinimas 1922m. konstitucijoje. Konstitucijos kūrimą įtakoję veiksniai. Pagrindinių konstitucijos nuostatų esmė. Konstitucinė aukščiausiųjų valstybės organų sistema. Plačios įstatymų leidžiamosios valdžios prerogatyvos. Vykdomosios valdžios kompetencijos ribojimas. 1928m. konstitucija - posūkis į autoritarizmą. Konstitucijos atsiradimo priežastys. Konstituciniai politinės valdžios organai. Susiaurintos konstitucinės Seimo funkcijos. Stiprios Prezidento institucijos įtvirtinimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-19
Puslapyje rodyti po