Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija > Lietuvos istorijos kursiniai darbai
Lietuvos istorijos kursiniai darbai

(11 darbai)

1919–1926 metų parlamentinė daugiapartinė sistema LietuvojeĮvadas. Pirmosios politinės partijos Lietuvoje. Lietuvos socialdemokratų partija. Lietuvos demokratų partija. Lietuvos krikščionių demokratų partija. Tautos pažangos partija. Lietuvos tarybos veikla ir partinė politika. Steigiamasis seimas ir politinių partijų veikla. Lietuvos politinės partijos Pirmojo seimo laikotarpiu. Lietuvos politinės partijos Antrojo seimo laikotarpiu. Lietuvos politinės partijos Trečiojo seimo laikotarpiu. Išvados. Skaityti daugiau
Gedimino laiškaiĮvadas. Gedimino laiškų vertėjai ir tyrinėtojai. Abejonės dėl Gedimino laiškų autentiškumo. Rankraščiai. Raštingumas ir kanceliarija. Gedimino patarėjai ir kalendorius. Gedimino antspaudas. Gedimino titulai. Pirmasis Gedimino laiškas popiežiui Jonui XXII. Gedimino laiškas Vokietijos miestų piliečiams. 1323 m. gegužės 26 d. laiškai, išlikę nuorašu, padarytu tų pačių metų liepos mėnesį. Trečias laiškas Jonui XXII; antrasis pasiekęs Avinjoną. Atsakymai į Gedimino kreipimusis. Išvados. Die Zusammenfassung. Skaityti daugiau
Jonas Basanavičius (7)Įvadas. Jaunystė ir mokslai. Šeima ir mokslas gimnazijoje. Studijos Maskvos universitete. Profesinė, mokslinė ir politinė veikla Bulgarijoje. Pirmasis emigracijos laikotarpis. Antrasis emigracijos laikotarpis. Jonas Basanavičius ir "Aušra". Viešasis darbas nuo 1905-ųjų metų. J. Basanavičius ir Didysis Vilniaus seimas. J. Basanavičius – Lietuvių tarybos narys ir Nepriklausomybės akto signataras. Visuomeninė, kultūrinė ir mokslinė veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Katalikiško pasipriešinimo kilimas Lietuvoje 1968–1972 metais ir sovietinės propagandos atsakasĮvadas. Katalikiškojo pasipriešinimo kilimas. Peticijų kova. Pasauliečių peticijos ir 1972 m. memorandumas. Pogrindinė Bažnyčia. Eucharistinis judėjimas. Pogrindinės vienuolijos. Pogrindinė kunigų seminarija. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Katalikiškasis pasipriešinimas sovietų režimui iš užsienio. Sovietinės propagandos atsakas. Išvados. Skaityti daugiau
Kirlys Jonas (1891-1985) – spaudos kolekcionieriusĮvadas. Jono Kirlio asmenybė. Biografiniai duomenys. Išsilavinimas, interesai. Jono Kirlio kolekcionavimo etapai. Kolekcionavimo pradžia. Spaudos rinkimas pirmojo pasaulinio karo metais. Spaudos kolekcionavimas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu 1918 – 1940 metais. Darbai spaudos istorijos klausimais. Kolekcijos individualumas. Periodinės spaudos parodos. Spaudos muziejus Žagarėje. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos krašto statuto atspindžiai periodinėje vokiškoje spaudoje 1924-1939 metaisĮvadas. Klaipėdos Krašto statutas. Klaipėdos krašto statuto nuostatai. Pagrindiniai Klaipėdos krašto statuto nuostatai ir jo esmė Statuto trūkumai. Klaipėdos karšto statuto refleksija vietinėje vokiškoje spaudoje tarpukariu. Švietimo sistemos problemų aktualumas vokiškuose dienraščiuose. Kalbų lygiateisiškumo problema. Pirmieji lietuvinimo bandymai krašto mokyklose. Vokiečių mokytojų padėtis. Lietuvių ir vokiečių aukštesniosios mokyklos. Teritorijos klausimo atspindžiai spaudoje. 1937 gruodžio 30 dienos Vokietijos valstybės sienų nustatymas Memel Dampfboot straipsniuose. 1939 metų kovo 22 dienos Klaipėdos krašto prijungimo prie Vokietijos įvykio interpretacijos Memeler Dampfboot straipsniuose. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisinė padėtis po Liublino unijos 1569 metaisĮvadas. Dėstymas. Liublino unijos atneštieji naujoviškumai. Respublikos valdovas ir Lietuvos didysis kunigaikštis. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės centrinė valdžia respublikoje. Provincijų valdymo organai. Respublikos seimas ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Kariuomenė. Iždas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir užsienio valstybės. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų reforma, vyriausiojo tribunolo įsteigimas. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Lietuvos žydų pasipriešinimas nacių vykdomai politikaiĮvadas. Tylusis žydų pasipriešinimas. Pavienių asmenų kova už savo gyvybę. Organizuotas žydų pasipriešinimas. Pogrindinės organizacijos Lietuvos getuose. Pabėgimas pas partizanus. Išvados. Papildomos lentelės. Skaityti daugiau
Šiaulių miesto urbanizacija tarpukaryje (1918 – 1941 metais)Įvadas. Istoriografijos analizė. Šiaulių miesto politinė raida tarpukaryje. Miesto valdymas. Savivaldybė. Šiaulių miesto socialinė – ekonominė raida tarpukaryje. Šiaulių miesto pramonė tarpukaryje. Šiaulių miesto gyventojai tarpukaryje. Socialinės problemos tarpukaryje Šiaulių mieste. Gyventojų laisvalaikis tarpukaryje. Švietimas ir kultūra tarpukario Šiauliuose. Šiaulių miesto architektūra tarpukaryje. Išvados. Skaityti daugiau
Švėkšna - pasienio miestelis prie Klaipėdos kraštoĮvadas. Klaipėdos krašto problema. Švėkšnos miestelis - pasienyje. Švėkšnos istorija. Priešistorė. Vardo paminėjimas. Visuomeninis ir religinis gyvenimas. Sienos atsiradimas ir įtaka žmonių santykiams abiejuose sienų pusėse. Visuomeninis gyvenimas. Švietimas. Švėkšnos parapijos mokyklos. Gyvenimas pasienyje. Kontrabanda. Švėkšnos knygnešiai. Žydai Švėkšnoje. 1830-1831 m. Sukilimas Lietuvoje. Žymūs žmonės. Pliaterių giminė. Emilija Pliaterytė – karžygė. Martynas Mažvydas. Simonas Stanevičius. Gaisras miestelyje. Klaipėdos kraštas prijungiamas prie Lietuvos. Išvados. Priedai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai pagal Lietuvos Statutus (2)Įvadas. Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Žemesniojo luomo tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Santykiai asmenų, priklausiusių feodalų luomui ir vaikų, gimusių ne santuokoje. Lietuvos statutų baudžiamosios nuostatos. Globa. Išvados. Skaityti daugiau