Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija > Lietuvos istorijos namų darbai
Lietuvos istorijos namų darbai

(60 darbai)

1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija (3)Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti Lietuvos Didžiosios. Kunigaikštystės teisės ir 1791 gegužės 3 dienos Konstitucijos teisinius aspektus. Lietuvos Didžiosios. Kunigaikštystės (LDK) teisė ir 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija. Viešpataujanti religija. Bajorai žemvaldžiai. Miestai ir miestiečiai. Valstiečiai valsčionys. Valdymas, arba viešųjų valdžių paskirtis. Seimas, arba įstatymų leidžiamoji valdžia. Karalius, vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Regentystė. Karaliaus vaikų edukacija. Tautos karinė jėga. Abiejų tautų tarpusavio įsipareigojimas. Išvados. Skaityti daugiau
1926 metų valstybės perversmas LietuvojeĮvadas. Smetonos asmenybė. 1926 metų perversmo priežastys. 1926 metų perversmo rezultatai. Pabaiga. Išnašos. Skaityti daugiau
Bajoriškoji demokratija ir anarchija Abiejų Tautų Respublikoje (ATR)Įvadas. Svarbiausias visuomenės sluoksnis – bajorija. Lietuvos ir Lenkijos valstybės santvarkos blogybės. "Liberum veto" ir seimų rinkimas. Didikų galia. Renkamų Respublikos valdovų epochos pradžia. Henriko artikulai. Stepono Batoro išrinkimas. Zigmanto III Vazos išrinkimas valdovu. Zigmanto Vazos laikai (1587–1632). Vladislovo Vazos valdymas (1632–1648). Jono Kazimiero Vazos valdymas (1648–1668). Mykolo Kaributos Vyšniovieckio valdymas (1669–1673). Jono Sobieskio valdymas. Saksų valdymas. Visuomeninis gyvenimas. Skaityti daugiau
Diaspora ir gimtinė: su laisve ir be josĮvadas. Tikslas - panagrinėti platesnius lietuvių diasporos ir gimtinės santykius, pabandyti susigaudyti ir suprasti, kaip keičiasi diasporos arba išeivijos lietuvių savijautos ir galvosena priklausomai nuo to kokioje būsenoje yra atsidūrusi gimtinė. Diasporos misijos pasikeitimai: praeities patirtys. Išeivija : su valstybe ir be valstybės. Lietuva ir diaspora: senoji ir naujoji išeivija. Diasporos likimas - Lietuvos politikos rūpestis. Skaityti daugiau
Dubnicos kronikaĮvadas. Temos aktualumas ir motyvacija. Tyrimo objektas. Darbo tikslas: išanalizuoti šį laikotarpį, supažindinti skaitytojus su tais laikais vyravusiais papročiais. Darbo uždaviniai. Chronologinės ribos. Metodologinis pagrindas. Istoriografija. Darbo struktūra. Dubnicos kronika. Šaltinio atsiradimo aplinkybės, autorius. Tyrinėjimo apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Edukacinė komisija LietuvojeĮvadas. Mokyklos, kuriomis rūpinosi Jėzuitų ordinas. Švietimo sistemos reformos. Ugdymo tikslai. Naujoji etika. Išvados. Skaityti daugiau
Edukacinė komisija Lietuvoje ir švietėjų įtakaĮvadas. Edukacinės komisijos veikla, svarbiausi įvykiai, atsiradimo priežastys, pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Etninė Lietuvos valstybės gyventojų sudėtisLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) tautinės mažumos XII - XVI amžius. Slavai, žydai, karaimai, totoriai. Skaityti daugiau
Gintaro Žagunio užkardos atsiradimo ir veiklos istorijaGintaras Žagunis. Jo gyvenimas ir veikla. Valstybės sienų kontrolė. G. Žagunio užkarda. Skaityti daugiau
Istorikas Adolfas ŠapokaAdolfo Šapokos darbų analizė. Darbo tikslai: 1) trumpai aprašyti apie ką A. Šapoka rašė savo darbuose 2) aprašyti kaip kiti istorikai vertino A. Šapokos darbus 3) aprašyti ką naujo A. Šapoka įnešė į lietuvių istoriografiją 4) galiausiai pateikti išvadas. Skaityti daugiau
Jogailos ir Vytauto laikaiLenkija prieš Jogailą išrenkant karaliumi. Karalius Liudvikas ir jo įpėdinio klausimas. Jogailos išrinkimas ir karūnavimas Lenkijos karaliumi. Lietuvos būklė Jogailos kandidatūros metu. Jogailos derybos su lenkais. Krėvos aktas. Jogailos sutiktos kliūtys į Lenkų sostą. Jogailos atvykimas į Lenkiją. Lietuva, Jogailai tapus Lenkijos karaliumi. Krėvos akto prasmė. Lietuvos valdymo klausimas. Nugalėjimas Andriaus ir koalicijos. Lietuvos krikštas (1387m.). Pirmieji Lietuvos dvasininkai. Jogailos ir Vytauto santykiai 1386-1389 metais. Vytauto ketinimas užimti Vilnių. Vytautas antrą kartą ordino globoje. Jogailos ir Vytauto susitaikinimas. Skaityti daugiau
Jonušas RadvilaJonušo Radvilos biografija, vidaus ir užsienio politika, politinė ir karinė karjera, vaizdinė informacija. Skaityti daugiau
Juozas JurginisIstoriko akademiko Juozo Jurginio biografija, Svarbiausi J. Jurginio veikalai. Skaityti daugiau
Katalikų bažnyčios organizacija ir padėtis LietuvojeKatalikų bažnyčios organizacija ir padėtis Lietuvoje XV - XVI amžiaus 1-oje pusėje. Įvadas. Padėtis ir organizacija. Skaityti daugiau
Kauno miesto herbasĮvadas. Tikslas: susipažinti su Kauno miesto herbo raida iki VXIII amžiaus. Kauno miesto herbo raida iki XVIII amžiaus pabaigos. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos krašto atgavimas, padėtis, užgrobimasKlaipėdos kraštas ir jo atgavimas. Klaipėdos krašto teisinė padėtis 1923 – 1939 metais. Nacių Vokietijos įvykdytas Klaipėdos krašto užgrobimas. Skaityti daugiau
Kryžiažodis: LietuvaKryžiažodis-laiptažodis. 20 klausimų su atsakymais iš Lietuvos istorijos nuo Lietuvos paminėjimo iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Skaityti daugiau
Kryžių kalnasMitologinė vietovės reikšmė. Sakralinė kalno ir jo aplinkos reikšmė. Etnografinė kalno reikšmė. Skaityti daugiau
Lakūnas Romualdas Marcinkus ir jo veikla antrajame pasauliniame kareRomualdas Marcinkus. Romualdas Marcinkus knygose ir filmuose. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Lietuviai nacių konclageriuoseLietuviai nacių konclageriuose. Štuthofas. Gyvenimas stovykloje. Ligos. "Garbės kaliniai". Kalinių likimai. Skaityti daugiau