Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija>Lietuvos istorijos namų darbai

Lietuvos istorijos namų darbai (60 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija (3)

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti Lietuvos Didžiosios. Kunigaikštystės teisės ir 1791 gegužės 3 dienos Konstitucijos teisinius aspektus. Lietuvos Didžiosios. Kunigaikštystės (LDK) teisė ir 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija. Viešpataujanti religija. Bajorai žemvaldžiai. Miestai ir miestiečiai. Valstiečiai valsčionys. Valdymas, arba viešųjų valdžių paskirtis. Seimas, arba įstatymų leidžiamoji valdžia. Karalius, vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Regentystė. Karaliaus vaikų edukacija. Tautos karinė jėga. Abiejų tautų tarpusavio įsipareigojimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-12-14
 • 1926 metų valstybės perversmas Lietuvoje

  Įvadas. Smetonos asmenybė. 1926 metų perversmo priežastys. 1926 metų perversmo rezultatai. Pabaiga. Išnašos.
  Lietuvos istorija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-22
 • Bajoriškoji demokratija ir anarchija Abiejų Tautų Respublikoje (ATR)

  Įvadas. Svarbiausias visuomenės sluoksnis – bajorija. Lietuvos ir Lenkijos valstybės santvarkos blogybės. "Liberum veto" ir seimų rinkimas. Didikų galia. Renkamų Respublikos valdovų epochos pradžia. Henriko artikulai. Stepono Batoro išrinkimas. Zigmanto III Vazos išrinkimas valdovu. Zigmanto Vazos laikai (1587–1632). Vladislovo Vazos valdymas (1632–1648). Jono Kazimiero Vazos valdymas (1648–1668). Mykolo Kaributos Vyšniovieckio valdymas (1669–1673). Jono Sobieskio valdymas. Saksų valdymas. Visuomeninis gyvenimas.
  Lietuvos istorija, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-12-14
 • Diaspora ir gimtinė: su laisve ir be jos

  Įvadas. Tikslas - panagrinėti platesnius lietuvių diasporos ir gimtinės santykius, pabandyti susigaudyti ir suprasti, kaip keičiasi diasporos arba išeivijos lietuvių savijautos ir galvosena priklausomai nuo to kokioje būsenoje yra atsidūrusi gimtinė. Diasporos misijos pasikeitimai: praeities patirtys. Išeivija : su valstybe ir be valstybės. Lietuva ir diaspora: senoji ir naujoji išeivija. Diasporos likimas - Lietuvos politikos rūpestis.
  Lietuvos istorija, namų darbas(13 puslapių)
  2009-04-10
 • Dubnicos kronika

  Įvadas. Temos aktualumas ir motyvacija. Tyrimo objektas. Darbo tikslas: išanalizuoti šį laikotarpį, supažindinti skaitytojus su tais laikais vyravusiais papročiais. Darbo uždaviniai. Chronologinės ribos. Metodologinis pagrindas. Istoriografija. Darbo struktūra. Dubnicos kronika. Šaltinio atsiradimo aplinkybės, autorius. Tyrinėjimo apžvalga. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-10-16
 • Edukacinė komisija Lietuvoje

  Įvadas. Mokyklos, kuriomis rūpinosi Jėzuitų ordinas. Švietimo sistemos reformos. Ugdymo tikslai. Naujoji etika. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-06-11
 • Edukacinė komisija Lietuvoje ir švietėjų įtaka

  Įvadas. Edukacinės komisijos veikla, svarbiausi įvykiai, atsiradimo priežastys, pasekmės. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-12-18
 • Etninė Lietuvos valstybės gyventojų sudėtis

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) tautinės mažumos XII - XVI amžius. Slavai, žydai, karaimai, totoriai.
  Lietuvos istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-05-23
 • Gintaro Žagunio užkardos atsiradimo ir veiklos istorija

  Gintaras Žagunis. Jo gyvenimas ir veikla. Valstybės sienų kontrolė. G. Žagunio užkarda.
  Lietuvos istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-10-24
 • Istorikas Adolfas Šapoka

  Adolfo Šapokos darbų analizė. Darbo tikslai: 1) trumpai aprašyti apie ką A. Šapoka rašė savo darbuose 2) aprašyti kaip kiti istorikai vertino A. Šapokos darbus 3) aprašyti ką naujo A. Šapoka įnešė į lietuvių istoriografiją 4) galiausiai pateikti išvadas.
  Lietuvos istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-01-06
 • Jogailos ir Vytauto laikai

  Lenkija prieš Jogailą išrenkant karaliumi. Karalius Liudvikas ir jo įpėdinio klausimas. Jogailos išrinkimas ir karūnavimas Lenkijos karaliumi. Lietuvos būklė Jogailos kandidatūros metu. Jogailos derybos su lenkais. Krėvos aktas. Jogailos sutiktos kliūtys į Lenkų sostą. Jogailos atvykimas į Lenkiją. Lietuva, Jogailai tapus Lenkijos karaliumi. Krėvos akto prasmė. Lietuvos valdymo klausimas. Nugalėjimas Andriaus ir koalicijos. Lietuvos krikštas (1387m.). Pirmieji Lietuvos dvasininkai. Jogailos ir Vytauto santykiai 1386-1389 metais. Vytauto ketinimas užimti Vilnių. Vytautas antrą kartą ordino globoje. Jogailos ir Vytauto susitaikinimas.
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-04-17
 • Jonušas Radvila

  Jonušo Radvilos biografija, vidaus ir užsienio politika, politinė ir karinė karjera, vaizdinė informacija.
  Lietuvos istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-06-04
 • Juozas Jurginis

  Istoriko akademiko Juozo Jurginio biografija, Svarbiausi J. Jurginio veikalai.
  Lietuvos istorija, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-03-05
 • Katalikų bažnyčios organizacija ir padėtis Lietuvoje

  Katalikų bažnyčios organizacija ir padėtis Lietuvoje XV - XVI amžiaus 1-oje pusėje. Įvadas. Padėtis ir organizacija.
  Lietuvos istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-22
 • Kauno miesto herbas

  Įvadas. Tikslas: susipažinti su Kauno miesto herbo raida iki VXIII amžiaus. Kauno miesto herbo raida iki XVIII amžiaus pabaigos. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-02-22
 • Klaipėdos krašto atgavimas, padėtis, užgrobimas

  Klaipėdos kraštas ir jo atgavimas. Klaipėdos krašto teisinė padėtis 1923 – 1939 metais. Nacių Vokietijos įvykdytas Klaipėdos krašto užgrobimas.
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-16
 • Kryžiažodis: Lietuva

  Kryžiažodis-laiptažodis. 20 klausimų su atsakymais iš Lietuvos istorijos nuo Lietuvos paminėjimo iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.
  Lietuvos istorija, namų darbas(2 puslapiai)
  2009-06-03
 • Kryžių kalnas

  Mitologinė vietovės reikšmė. Sakralinė kalno ir jo aplinkos reikšmė. Etnografinė kalno reikšmė.
  Lietuvos istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-23
 • Lakūnas Romualdas Marcinkus ir jo veikla antrajame pasauliniame kare

  Romualdas Marcinkus. Romualdas Marcinkus knygose ir filmuose. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-06-12
 • Lietuviai nacių konclageriuose

  Lietuviai nacių konclageriuose. Štuthofas. Gyvenimas stovykloje. Ligos. "Garbės kaliniai". Kalinių likimai.
  Lietuvos istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-27
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po