Šperos.lt > Informatika > Informacija ir informacinė visuomenė > Informacijos ir informacinės visuomenės referatai
Informacijos ir informacinės visuomenės referatai

(81 darbai)

Informacijos ištekliai ir asmeninė informacinė veiklaĮvadas. Teoriniai informacijos visuomenės bruožai. Informacijos ištekliai. Asmeninė informacinė veikla. Skaityti daugiau
Informacijos klasifikavimasInformacija. Elementarioji informacija. Genetinė informacija. Biologinė informacija. Semantinė (socialinė) informacija. Kompiuterinė informacija. Informacijos klasifikavimas pagal apdorojimo pobūdį. Skaityti daugiau
Informacijos paieška. Programa Internet ExplorerĮvadas. Informacijos paieška. Retrospektyvioji informacijos paieška. Einamoji paieška. Naujausia informacija. Paieška pagal cituojamus dokumentus. Faktografinė paieška. Peržiūra. Tiesioginio ryšio (online) informacijos paieška. Automatinio indeksavimo metodai. Informacijos pateikimo modeliai. Informacijos paieška bibliotekose. Internet Explorer. Naršyklės darbo bendrosios parinktys. Spalvų parinkimas. Šrifto nustatymas. Tinklalapio kalbų nustatymas. Tinklalapiuose naudojamų spalvų, stilių ir šriftų nusakymas. Darbo internete saugumo nustatymas. Darbo internete privatumo nustatymas. Internetinių puslapių turinio kontrolė. Prisijungimo prie interneto būdai ir jų nustatymai. Darbo su internetiniais duomenimis programų nustatymai. Priemonių juostos mygtukų keitimas. Skaityti daugiau
Informacijos poreikiai ir vertinimasĮvadas. Verslo informacija – vadybos pagrindas. Informacijos poreikiai ir srautai. Informacijos poreikių nustatymas. Informacijos vertinimas. Informacijos vertės parametrai. Išvados. Skaityti daugiau
Informacijos saugojimasĮvadas. Sąvokos: informacija ir saugojimas. Informacijos saugojimas elektroniniu pavidalu. Duomenų bazės. Informacijos kompiuterio laikmenoje saugojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Informacijos saugojimas (2)Informacija ir saugojimas. Įvadas. Kas tai yra informacija? Informacijos saugojimas elektroniniu pavidalu. Duomenų bazės samprata. Klasikiniai duomenų bazių modeliai. Duomenų bazių valdymo sistemos. Pagrindiniai duomenų bazės kūrimo ir redagavimo etapai. Informacijos kompiuterio laikmenoje saugojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Informacijos saugumasĮvadas. Veiklos saugumo užtikrinimo principai. Ugniasienės paslauga. Kodėl ugniasienė? Duomenų perdavimo saugumas. Skaityti daugiau
Informacijos šaltiniai ir saugyklos (3)Kas yra informacija? Medžiaga, energija, informacija. Informatikos atsiradimas. Informacijos klasifikavimas. Informacijos šaltiniai. Informacijos saugyklos. Informacijos procesai. Pranešimai ir signalai. Ženklai ir abėcėlės. Informacijos kodavimas. Diskretinimas. Informatikos terminų aiškinamasis žodynėlis. Skaityti daugiau
Informacijos technologijos ir nusikaltimaiPaieškos internete aprašymas. Informacijos technologijos ir nusikaltimai. Įvadas. Nusikaltimų sfera informacinių technologijų įtakoje yra išplečiama. Informacinių technologijų produktai tampa nusikaltimo vieta. Informacinių technologijų produktai tampa nusikaltimo įrankiu. Iškyla naujų priemonių būtinybė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės srityje. Kuriasi specializuotos institucijos kovai su nusikalstamumu. Kuriama atitinkama įstatyminė bazė. Išvados. Skaityti daugiau
Informacijos technologijų įtaka visuomenės raidaiĮvadas. Informacinė visuomenė, jos samprata. Informacijos technologijų samprata. Informacinių technologijų įtaka visuomenės raidai. Informacijos technologijų nauda Lietuvoje. Informacijos technologijos moksle. Informacijos technologijų panaudojimas namų ūkiuose. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenėInformacinės visuomenės samprata, informacinės visuomenės koncepciją aiškinančios teorijos, svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ir galimos problemos, kiekybiniai ir kokybiniai visuomenės "informaciškumo" kriterijai, Lietuvos informacinės visuomenės plėtra, dabartinė situacija Lietuvoje. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (10)Įvadas. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės iššūkiai švietimui. Informacijos ir komunikacijos technologijos taikymas. Informacinė visuomenė - naujas gyvenimo būdas. Informacinė visuomenė: švietimas ir kalba. Mokslas informacinėje visuomenėje (Lietuvos Mokslininkų Sąjungos suvažiavimą apmąstant). Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (11)Įvadas. Informacinė visuomenė. Kompiuterizacija Lietuvoje. Skaitmeninių technologijų išplitimas ir vartojimas. Lietuvos kelias į informacinę visuomenę: siekiai, prioritetai ir galimybės. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ir galimos problemos. Informacinės visuomenės plėtra. Ką reglamentuos Informacinės visuomenės paslaugų konvencija? Europos Sąjungos (ES) informacinės visuomenės plėtros planavimo dokumentai. Europos Sąjungos (ES) informacinės visuomenės plėtros finansavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (14)Įvadas. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės apibrėžimai. Technologinė samprata. Ekonominė samprata. Profesinė samprata. Erdvinė samprata. Kultūrinė samprata. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (15)Visuomenė. Penki požiūriai į informacinę visuomenę. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinių technologijų samprata. Informacinių technologijų reikšmė. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (2)Informacinės visuomenės sąvoka. Informacinės visuomenės kūrimas Lietuvoje. Kompiuterinis raštingumas. Pilietinių funkcijų kompiuterinis vykdymas. Informacinės visuomenės samprata ir vertybės. Švietimas ir informacijos visuomenė. Pavojai. Skaitmeninių technologijų išplitimas ir vartojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (3)"Informacinės visuomenės" samprata. "Informacinės visuomenės" koncepciją aiškinančios teorijos. Svarbiausi "informacinės visuomenės" bruožai ir galimos problemos. kiekybiniai ir kokybiniai visuomenės "informaciškumo" kriterijai. Lietuvos "informacinės visuomenės" plėtra. Dabartinė situacija Lietuvoje. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (4)Informacinė visuomenė: dabartis ir perspektyvos. Pozityvieji ir negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinės visuomenės perspektyvos. E. valdžia Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Kokia e.demokratijos ateitis? Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (8)Informacinė visuomenė, kompiuterio įtaka visuomenei, žmogui. Elektroninė valdžia ir elektroninė demokratija. Informacinių technologijų poveikis visuomenei. Daugiakalbystė. Interneto ir bendravimo elektroniniu būdu etiketas. Nepageidaujami laiškai. Duomenų apsauga ir autorių teisės. Programinė įranga. Virusų veikla ir kovos prieš juos. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos (4)Informacinės visuomenės kūrimo ištakos. Informacinės visuomenės sampratos. Lietuvos nacionalinė informacinės visuomenės plėtros koncepcija. Išvados. Skaityti daugiau
...