Šperos.lt > Informatika > Informacija ir informacinė visuomenė > Informacijos ir informacinės visuomenės referatai
Informacijos ir informacinės visuomenės referatai

(81 darbai)

Bendrosios informacijos apsaugos priemonėsĮvadas. Duomenų apsaugos istorija. Bendrosios informacijos apsaugos būdai. Specializuotos kovos su virusais priemonės. Profilaktinės priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Bibliotekos vaidmuo informacinėje visuomenėjeĮžanga. Informacinės visuomenės samprata. Bibliotekos vaidmuo informacinėje visuomenėje. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Computers: influence on mankindAnglų kalbos pranešimas. Introduction. Main Body. Industry. Education and Training. Protect Privacy. Trade. Legal Aspects. Mobility. Medical Service. Conclusion. Skaityti daugiau
Development of technology and social lifeDarbas apie technologijų raidą ir jų įtaką žmonių gyvenimui (anglų kalba). The influence of technology on the human mind. Changing attitudes toward technology (the history of technology). Effects of technology. Positive Effects. Negative Effects. The nature and guidance of technology. Skaityti daugiau
Duomenų apsauga ir autorių teisės (2)Informacijos apsauga. Virusai, antivirusinės programos. Programinės įrangos autorių teisių apsauga. Duomenų apsauga. Skaityti daugiau
Elektroniniai leidiniaiĮvadas. Elektroniniai leidiniai. Lietuvoje leidžiami elektroniniai leidiniai. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektroniniai leidiniai. Kauno technologijų universiteto elektroniniai leidiniai. Elektroniniai teisės žurnalai. Lietuvos elektroninių leidinių projektai. Lietuvos elektroninė periodika. E – biblioteka. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos elektroninis leidinys. Išvados. Skaityti daugiau
Erdvinių duomenų gavimasĮvadas. Duomenų gavimas. Procesas. Statistika ir duomenų gavimas. Duomenų gavimas kaip paieškos problema. Erdvinio duomenų rinkimo unikalios savybės. Klasifikavimo metodai. Kas tai? Tiesinė regresija. Erdvinė regresija. Modulio nustatymas. Klasifikavimo pavyzdys. Kompiuteriniai produktai. MapInfo SpatialWare® duomenų valdymo programinė įranga. Oracle duomenų bazių valdymo sistemos. Autodesk MAP 3D programinis paketas ir Oracle Spatial. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) informacinės visuomenės plėtros programų apžvalgaDuomenų mainų tarp administracijų (IDA) programa. IDA tikslai. IDA veikla. IDA programos veiksmų pavyzdžiai. IDABC programa. eContent programa. Išskirtos trys pagrindinės veiklos kryptys. eContentplus programa. Veiksmų kryptys. eTen programa. Paslaugų sritys ir apimtis. Finansavimo galimybė. MODINIS programa. Skaityti daugiau
Grupinio darbo sistemos Lotus Notes/Domino duomenų bazių analizėĮvadas. Referato tikslas. Referato uždaviniai. Pagrindinė dalis. Istorinė sistemos apžvalga. Paskirtis. Galimybės. Notes specialiosios duomenų bazės. Naudotojų teisės dirbti su duomenų baze. Forma. Rodinys. Aplankai. Informacijos paieška. Duomenų bazės kūrimas. Techninis palaikymas ir priežiūra. Išvados. Skaityti daugiau
Influence of information technologyReferatas apie IT įtaką verslui ir darbuotojams. Introduction to information technology. Why information technology is important in business. Information technology and human resources. It skills of human resources. Consequences of computerisation. It staff. End-user computing. The introduction of a new it system. Centralisation. Decentralisation. Re – engineering. Skaityti daugiau
InformacijaInformacijos apibrėžimas, Informacijos ir žinių palyginimas, duomenys, informacijos vertė, Informacija ir komunikacija, Informacijos gyvavimo dėsniai, Informatika, Informatikos raida, Informacijos klasifikacija, Informacijos saugojimo laikmenos, Bitas, Baitas, Kompiuteris. Skaityti daugiau
Informacija (2)Įvadas. Dėstymas. Informacija. Informacijos surinkimas. Informacijos kaupimas. Informacijos apdorojimas. Informacijos perdavimas. Informacijos išraiška. Bitas. klasifikacija. Išvada. Skaityti daugiau
Informacija (3)Įvadas. Informacijos reikšmė, sąvokos, savybės. Informacijos sąvokos. Informacijos savybės. Informacijos rūšys. Informacija – unikalaus produkto išraiška. Informacija kaip prekė. Informacija kaip paslauga. Informacija - ir prekė, ir paslauga. Informacija vertė ir pasiskirstymas. Internetas – kaip informacijos šaltinis. Skaityti daugiau
Informacija ir informacijos mainaiInformacijos sąvoka. Informacijos savybės ir dėsniai. Informacijos klasifikavimas pagal perdavimo šaltinį. Informacijos klasifikavimas pagal apdorojimo pobūdį. Informacijos mainai. Pranešimai ir signalai. Skaityti daugiau
Informacija ir sąmonėĮvadas. Dėstymas. Informacijos samprata. Informacijos savybės. Informacijos klasifikacija. Veiksmai su informacija. Sąmonė ir informacija. Išvados. Skaityti daugiau
Informacija ir žiniosĮvadas. Informacijos ir žinių palyginimas. Informatikos raida. Skaityti daugiau
Informacijos apdorojimo būdai iki kompiuterių atsiradimoRašto atsiradimas. Pagrindiniai rašto tipai. Kompiuterių raida. Skaityti daugiau
Informacijos apsauga (10)Įvadas. Intelektinė nuosavybė. Grėsmės asmens duomenims. Grėsmės elektroninei informacijai. Išvados. Skaityti daugiau
Informacijos apsauga (7)Paveikslai. Įvadas. Informacijos apsauga. Užduoties analizė. Informacijos šaltinių apžvalga. Informacijos apsaugos priemonių apžvalga. Fizinis informacijos apsaugos būdas. Programinis saugumas. Informacijos apsaugos priemonių charakteristikos. Antivirusinių programų apžvalga. Antivirusinių programų apibendrinimas. Ugniasienių apžvalga. Kieto disko šifravimo įrenginiai. Modemo šifravimo įrenginiai. Smartdisk technologija. Duomenų saugumas internete. Įvairių informacijos apsaugos priemonių vartotojų klasių poreikių analizė. Informacijos apsaugos priemonių įvertinimas taikant lyginamąją analizę. Informacijos apsaugos priemonių vertinimo kriterijų parinkimas. Informacijos apsaugos priemonių siūlymai įvairioms vartotojų grupėms. Privataus kompiuterio vartotojui rekomenduojami apsaugos būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Informacijos ir komunikacijos technologijos priemonėsInformacijos technologija. Informacijos perdavimo tinklai. Svarbiausių informacijos ir komunikacijos technologijos priemonių raida. Atsiradimo laikas. Samprata, naudojimo pobūdis. Lentelė. Skaityti daugiau
...