Šperos.lt > Informatika > Informacija ir informacinė visuomenė > Informacijos ir informacinės visuomenės konspektai
Informacijos ir informacinės visuomenės konspektai

(11 darbai)

Elektroninė vyriausybė (valdžia)Elektroninė vyriausybė (valdžia). Jos atsiradimas bei plitimas. Informacinė visuomenė. Elektroninė demokratija. Koduotės pašte. Skaityti daugiau
Informacija ir informatikaInformacija. Informacijos savybės. Informatika. Pranešimai ir signalai. Diskretieji ir tolydieji dydžiai. Informacijos kaupimo, saugojimo, perdavimo ir apdorojimo priemonės. Informacijos matavimas, matavimo vienetai. informacijos kiekis. Informacijos kodavimas. Informacijos modeliavimo samprata. Informacinės technologijos priemonių raida. Kompiuteris ir informacinė visuomenė. Loginės schemos. loginiai kompiuterio veikimo pagrindai. Kompiuterio atmintinė, jos talpa ir matavimo vienetai. Kompiuterio programinė įranga. Jos paskirtis ir klasifikacija. Operacinės sistemos ir jų paskirtis. Taikomoji programinė įranga. Algoritmo sąvoka ir savybės. Uždavinių sprendimo kompiuteriu etapai. Algoritmavimo bei programavimo kultūros elementai. Skaityti daugiau
Informacijos ir komunikacijos technologijosInformacinių ir komunikacinių technologijų konspektai: technologijų klasifikacija, informacijos skirstymas, trūkumai organizuojant duomenis failuose, duomenų bazių privalumai ir trūkumai, paieškos mechanizmai, duomenų pavidalai, duomenų saugyklos. Skaityti daugiau
Informacijos ir komunikacijos technologijos (2)Informatika. Informacija. Informacijos sąvoka. Informacijos savybės. Informaciniai procesai. Informacijos ir ekonomikos santykis. Informacija – ketvirtasis ekonominis išteklius, informacija – prekė. Informacijos kaip ištekliaus ypatybės. Informacijos produktai ir paslaugos. Informacijos svarba organizacijos veiklai. Informacija ir valdymas. Ekonominė informacija. Ekonominės informacijos matavimo vienetai. Ekonominės informacijos klasifikavimas. Informacijos ir komunikacijos technologijos ir informacinės sistemos. Informacijos ir komunikacijos technologijos. IKT raida. Informacinės sistemos, jų tipai. Informacijos technologijos ir jų klasifikacija. Informacinės technologijos pagal technologinio proceso etapus (atliekamas funkcijas). Duomenų rinkimo, įvedimo ir registravimo technologijos. Duomenų kaupimo ir saugojimo technologijos. Duomenų apdorojimo technologijos. Duomenų perdavimo technologijos. Informacijos pateikimo technologijos. Informacinės technologijos pagal valdymo uždavinius. Sprendimų priėmimas ir IT/S. Operacijų (transakcijų) apdorojimo sistemos (TPS). Duomenų saugyklos (Data Warehouse). Valdymo informacinės sistemos (MIS – Management Information System). Įmonės išteklių planavimo sistema (ERP). Santykių su klientu valdymo sistema (CRM). Intelektualios informacinės technologijos ir sistemos. Sprendimų paramos sistemos (DSS). Grupinės sprendimų paramos sistemos (GDSS). Ekspertinės sistemos (ES). Neuroninių tinklų sistemos ir genetiniai algoritmai. Programiniai agentai ir multiagentinės sistemos. Natūralios kalbos apdorojimo ir balso technologijos. Duomenų analizės priemonės. OLAP – operatyvus (interaktyvus, on-line) apdorojimas. KDD ir DM – duomenų ir žinių gavyba. Skaityti daugiau
Informacijos ir komunikacijos technologijos raidaInformatika. Informatikos technologija. Informacijos technologija. Komunikacija. Informacijos ir komunikacijos technologija. Informacijos ir komunikacijos technologijos raida. Informacinės technologijos poveikis visuomenės raidai. Skaityti daugiau
Informacijos ir komunikacijos technologijos. Informacinių sistemų klasifikavimasEkonominė informacija. Ekonominės informacijos matavimo vienetai. Ekonominės informacijos klasifikavimas. Informacijos ir komunikacijos technologijos ir informacinės sistemos. Informacijos ir komunikacijos technologijos. IKT raida. Informacinės sistemos, jų tipai. Informacijos technologijos ir jų klasifikacija. Skaityti daugiau
Informacijos kodavimasInformacijos kodavimas. Kodas. Dvejetainiai kodai. Kompiuterių kodų lentelės. Unikodas. Skaityti daugiau
Informacijos valdymasApibrėžimai. Komunikavimo funkcijos. Klasifikavimas. Komunikavimo procesas bei komunikavimo kryptys. Komunikavimas, panaudojant kompiuterius. Efektyvaus komunikavimo kliūtys. URL standartas. Elektroninis paštas. Elektroninio pašto adreso formavimas. Kitos priemonės. FTP servisas. Atsiliepimai ir svečių knygos. Forumai ir pokalbiai. Virtualioji mokymosi aplinka. Virtualiųjų mokymosi aplinkų klasifikavimas bei funkcijos. Virtualiųjų mokymosi aplinkų klasifikavimas bei funkcijos. VMA naudojamos Lietuvoje. Studijų aplinka. Slaptažodžio keitimas. Prisijungimas prie moodle. Diskusijos (Forumas). Žinutės. Teorinė medžiaga (resursai). Savikontrolės/kontrolinės užduotys. Seminarai, dialogai, užduotys, Flash Actyvities. Turinio formavimas, kai dokumente naudojami stiliai. Skaidrių trafareto elementai. Skaityti daugiau
Informacinės sistemos (2)Įvadas. Vadyba, valdymo sprendimai ir informacinė sistema. Vadybos funkcijos ir informacija. Valdymo objektai ir informacija. Valdymo situacijos ir sprendimai. Informacijos srautai. Informacinių sistemų kūrimas. Informacinių sistemų pozicija ir dinamika. Sistemų kūrimo principai. Projektavimo metodai ir etapai. Informacinių sistemų struktūros formavimas. Informacijos poreikių nustatymas. Duomenų bazių kūrimas. Taikomųjų kompleksų projektavimas. Turto ir atsargų valdymas. Darbo ir darbo apmokėjimo taikomasis kompleksas. Apskaitos programų paketų naudojimas. Sprendimų parama ir jų derinimas. Valdymo sprendimų modelių parengimas. Informacinė sprendimų parama. Sprendimų derinimas. Informacijos vartotojų sąveika. Sąveikos lygiai ir formos. Informacijos apsauga. Sąveikos racionalizavimas. Bendrieji klausimai apmąstymams. Užduotys. Skaityti daugiau
Mobilios komunikacinės technologijosKodėl analoginis mobilusis ryšys evoliucionavo į skaitmeninį? Kuo skaitmeninė mobiliojo ryšio infrastruktūra pranašesnė už analoginę? Kokios dalys sudaro GSM standartą (kas yra standartizuojama)? Kokia yra SIM kortelės paskirtis, kaip SIM panaudojama GSM tinkle? Paaiškinkite GSM standarto radijo dalies (oro interfeiso Um) veikimo principą. Įvardinkite bent 5 GSM standarto taikymus (paslaugas). Apibūdinkite ir įvertinkite priemones, kuriomis užtikrinamas GSM ryšio seanso saugumas. Apibūdinkite kuo skiriasi UMTS standartas nuo GSM (kokie nauji resursai atsirado ir kaip jie panaudojami). Apibūdinkite pagrindines m-komercijos veikimo schemas. Kokie numatomi perspektyviausi NFC taikymai? Kokie šiandien yra e-komercijos ir m-komercijos plitimo (didžiausi) trukdžiai pasaulyje, Lietuvoje? Paaiškinkite elektroninio parašo technologijų veikimo principus. Kokios yra techninės galimybės suklastoti elektroninį parašą? "Kvalifikuotas sertifikatas" - kokia jo prasmė ir atitikmuo realiame pasaulyje? Kodėl sertifikatais pasitikima? Pagrindiniai e-parašo technologijų taikymai, jų veikimo schema. Kokie esminiai skirtumai tarp autentifikacijos ir pasirašymo taikymų ir kokia tų skirtumų prigimtis (matematinė/techninė/juridinė/vartotojo sąsajos ar kt.)? Kodėl elektroninis parašas laikui bėgant praranda savo (autentiškumo) savybes ir kokia tokio "e-parašo erozijos" sparta (jūsų vertinimu)? Paaiškinkite radijo antenos kryptingumo diagramų sąvoką. Kaip ir kodėl naudojamos kryptinės antenos mobiliojo ryšio sistemose? Kokios antenos naudojamos GSM bazinėse stotyse? Paaiškinkite jų veikimą. Paaiškinkite, kokios yra simetrinio vibratoriaus spinduliavimo charakteristikos? Kaip priklauso radijo signalo galia priėmimo vietoje nuo spinduliuojamo signalo dažnio bei atstumo nuo radijo antenos (izotropinio šaltinio atveju)? Paaiškinkite šiuos UAD radijo bangų sklidimo reiškinius - atsispindėjimą, refrakciją ir daugiašakį sklidimą. Kokiuose ryšio įrenginiuose panaudojama amplitudinė manipuliacija? Kokie jos privalumai ir trūkumai? Kokiose ryšio sistemose panaudojama dažnio manipuliacija? Kokie jos ypatumai? Paaiškinkite binarinės, keturfazės ir aštuoniafazės moduliacijų principus. Kokiose mobilaus ryšio sistemose jos naudojamos? Keturfazė ir aštuoniafazė fazinė manipuliacija. Paaiškinkite dažninės (FDMA) kolektyviosios kreipties ypatumus. Kur ji naudojama? Paaiškinkite laikinės (TDMA) kolektyviosios kreipties ypatumus. Kur ji naudojama? Kokiais privalumais pasižymi kodinės vienalaikės kreipties (CDMA) sistemos? Kokios CDMA savybės? Kokiu principu išdėstomos radijo dažnių grupės korinio ryšio ląstelėse? Kokia korinio radijo ryšio sistemų funkcinių mazgų - mobiliojo ryšio komutatoriaus (MRK), valdymo ir kontrolės centro (VKC) bei bazinių stočių paskirtis? Kokie korinių ryšio sistemų privalumai? Palyginkite juos su radialinėmis radijo ryšio sistemomis. Kada susiformavo pirmos kartos mobiliojo ryšio sistemos, kokie jų ypatumai, vėliau išryškėję trūkumai? Kuo skiriasi antros kartos mobilių telefono sistemų diegimo strategijos Europoje ir JAV? Koks radijo dažnių spektro paskirstymas GSM–900 tinkle? Koks yra GSM standarto kadro paskirtis? Kokia TDMA kadro aštuonių laiko intervalų paskirtis? Kokios yra pagrindinės GSM tinklo sudedamosios dalys. Kokios jų funkcijos? Kokia SIM kortelės paskirtis ir veikimo principas? Kokios bazinių stočių kontrolerio funkcijos? Kokia savųjų abonentų registro (HLR) ir vizituojančių abonentų registro VLR paskirtis bei funkcijos? Kaip užtikrinamas GSM tinklu perduodamos informacijos slaptumas? Kuriam tikslui ir kaip nustatomos mobilių telefonų buvimo vietos? Kaip tinklo struktūroje formuojamos menamos buvimo zonos (Location Area)? Paaiškinkite, kodėl ir kaip vyksta korinio ryšio sistemose ryšio perkeltis (Handover). Paaiškinkite analoginio (garsinio) kalbos signalo pavertimo skaitmeniniu signalu ir radijo signalo formavimo principą mobiliuose telefonuose. Kokie pagrindiniai mazgai sudaro mobilaus GSM telefono aparato blokinę schemą, kokia jų paskirtis? Kokie pagrindiniai GSM ypatumai, privalumai bei trūkumai? Kokie paketinio duomenų perdavimo technologijos (GPRS) ypatumai ir teikiamos paslaugos? Kokia EDGE technologijos didesnio duomenų perdavimo greičio priežastis? Kokie bevielio interneto WAP technologijos ypatumai, privalumai ir trūkumai. Kokie WAP pritaikymo būdai? Kokie trečios kartos europinės sistemos UMTS ypatumai, privalumai ir paslaugos? Kokie didelės spartos informacijos perdavimo technologijos HSDPA numatomi raidos etapai bei šiuo metu teikiamos paslaugos? Kokios Bluetooth tinklo charakteristikos? Kokie šios technologijos ypatumai, privalumai bei panaudojimo sritys? Kokie palydovinio ryšio sistemų GEO, LEO ir MEO orbitų ypatumai, privalumai bei trūkumai? Kokias žinote palydovines mobilaus ryšio sistemas? Kaip jos veikia? Koks yra koordinačių nustatymo principas GPS sistemoje? Kokias žinote globalines palydovines navigacines sistemas, kokie jų ypatumai? Skaityti daugiau
Verslo informacinės sistemos (2)Elektroninės bankininkystės apibūdinimas. Web-bankų fenomenas. Elektroninės bankininkystės plitimo tendencijos. Elektroninės bankininkystės paslaugų lygiai. Elektroninės bankininkystės rūšių esmė ir galimybės. Internetinės bankininkystės diegimo kitimo tendencijos Lietuvoje. Internetinės bankininkystės paslaugų įvairovė. Telefoninės bankininkystės taikymo sritys ir galimybės. Mobiliosios bankininkystės ypatumai. Elektroninės bankininkystės operacijų saugumas. Mobiliosios bankininkystės perspektyvos. Elektroninės bankininkystės privalumai. Elektroninės bankininkystės trūkumai ir plėtros problemos. Elektroninė komercija. Kas tai? Elektroninės komercijos kategorijos. Elektroninės komercijos įtaka. Elektroninės komercijos veikla. Elektroninės komercijos sprendimai. Elektroninių parduotuvių apibūdinimo įvairovė. Tradicinių ir elektroninių parduotuvių bruožai. Elektroninės parduotuvės privalumai ir trūkumai. Elektroniniai kioskai. Jų privalumai. Elektroninių parduotuvių trūkumai ir suteikiami nepatogumai. Draudimo elektroniniu būdu ypatumai ir perspektyvos. Nekilnojamojo turto finansinės ir kitos operacijos elektroniniu būdu. Leidybos paslaugos elektroniniu būdu. Leidybos elektroniniai produktai ir plėtos galimybės. Elektroninio aukciono taikymo sritys ir ypatumai. Elektroninių aukcionų apibūdinimo įvairovė ir rūšys. Elektroninių aukcionų taisyklės ir teikiami privalumai. Informacinių technologijų organizavimo būdai. Skaityti daugiau