Šperos.lt > Informatika > Informacija ir informacinė visuomenė > Informacijos ir informacinės visuomenės diplominiai darbai
Informacijos ir informacinės visuomenės diplominiai darbai

(1 darbai)

Besimokanti organizacija ir kompiuterinio raštingumo raiškaĮvadas. Tyrimo tikslas - ištirti kompiuterinio raštingumo raišką mokykloje kaip prielaidą besimokančios organizacijos kūrimui. Pagrindinių sąvokų analizė. Besimokanti organizacija ir kompiuterinio raštingumo raiška. Kompiuterinis raštingumas švietimo sistemos kontekste. Kompiuterinio raštingumo samprata ir turinys. Kompiuterinio raštingumo švietimo sistemoje tyrimų analizė. Kompiuterinis raštingumas bendrojo lavinimo mokykloje. Kompiuterinio raštingumo diegimo kryptys švietime. Besimokančios organizacijos identifikavimas. Besimokančios organizacijos koncepcija. Mokyklos kaip besimokančios organizacijos bruožai. Kompiuterinio raštingumo kaip besimokančios organizacijos kūrimui tyrimo metodologija. Tyrimo imties charakteristikos. Tyrimo instrumentų pagrindimas. Statistinio duomenų apdorojimo metodikos pagrindimas. Kompiuterinio raštingumo kaip besimokančios organizacijos kūrimui tyrimo rezultatai. Alytaus bendrojo lavinimo mokyklų kompiuterizavimo lygio situacijos analizė. Mokyklų vadovų nuostatos pedagogų kompiuterinio raštingumo atžvilgiu. Mokytojų ir mokyklų vadovų kompiuterinio raštingumo raiška. Mokyklų vadovų ir mokytojų emocinio-motyvacinio santykio su kompiuteriu raiška. 5 mokyklos kaip besimokančios organizacijos identifikavimas. Besimokančios organizacijos ir kompiuterinio raštingumo raiškos bruožų statistinis sąryšis. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau