Šperos.lt > Filosofija > Naujausiųjų amžių filosofija > Naujausiųjų amžių filosofijos namų darbai
Naujausiųjų amžių filosofijos namų darbai

(12 darbai)

A. Kamiu "Išvirkščioji ir geroji pusės"Albero Kamiu (Albert Camus) esė rinkinys "Išvirkščioji ir geroji pusės". Pratarmė. Ironija. Tarp taip ir ne. Širdies gėla. Gyvenimo meilė. Išvirkščioji ir geroji pusės. Skaityti daugiau
A. Maceina: asmuo ir istoriosofijaTrumpa Antano Maceinos biografija. Svarbesni veikalai. Antano Maceinos istoriosofija. Trys svarbiausi istorinio gyvenimo įvykiai. Maceina išskyrė 5 esminius lūžinius Lietuvos istorijos įvykius. Skaityti daugiau
Absurdas Alberto Kamiu pjesėje "Sizifo mitas" (2)Absurdas ir savižudybė. Absurdo sienos. Filosofinė savižudybė. Absurdo laisvė. Absurdo žmogus. Donžuanizmas. Teatro vaidinimas. Užkariavimas. Absurdo kūryba. Kirilovas. Kūryba be rytojaus. Sizifo mitas. Skaityti daugiau
Frydricho Nyčės estetikaNyčės estetika. Nyčės estetinės idėjos Apoloniškasis ir dionisiškasis meno pradai, antikinė tragedija kaip "muzikos dvasios" išraiška. Estetinės koncepcijos ir filosofinių idėjų įtaka Vakarų Europos menui. Reziume. Skaityti daugiau
Klausimas Martyno Heideggerio supratimo struktūrojeHermeneutika ir interpretavimo metodologijos. Martynas Heidegeris. "Meno kūrinio prigimtis". Kas iš tikrųjų yra daiktas kaip daiktas? Daikto daiktiškumas. Kūrinys ir meno esmė. Skaityti daugiau
Kokius transcendencijos pavidalus, iškeltus filosofijos istorijoje nurodo A.Šliogeris?Refleksija tema: kokius transcendencijos pavidalus, iškeltus filosofijos istorijoje nurodo A.Šliogeris? Skaityti daugiau
M. McLuhan "Fotografija: viešnamis be sienų"Darbe aptariama M. McLuhan iškelta problema – kokia nuotraukos paskirtis, kaip ji veikia mūsų buitiniame gyvenime ir kokią įtaką turi mūsų pasaulėvaizdžiui. M. McLuhan išskiria keturias nuotraukos savybes. A. Šliogerio nuomonė apie fotografiją. Fotografija veikia ne tik mene ir filosofijoje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Postmodernizmas ir konservatizmasM. Oakeshotto kūryba. Postmoderni filosofija. Radikalaus postmodernizmo filosofinės idėjos. Postmodernizmo terminas. Radikalizmas ir konservatizmas. Šiuolaikinių filosofinių radikalų pažiūros. Skaityti daugiau
Teisė ir teisingumasLyginamoji analizė: patiekiamos autorių nuomonės apie tai, kas yra teisingumas, lyginami panašumai ir skirtumai. Tema: Teisė ir teisingumas. Baranova, J., Sodeika, T Aristotelio, T. Hobso, H. Kunčiaus, F. A. Hajeko, Dž. Rolso tekstų analizė. Dorovė ir įstatymas. Aristotelis. Įstatymo kilmė. Tomas Hobsas. Fobija: nusikalsti. Herkus Kunčius. Laisvė be socialinio teisingumo. Frydrichas Augustas fon Hajekas. Nešališkas teisingumas. Džonas Rolsas. Išvados. Skaityti daugiau
Tiesos kritika, kaip Antžmogio moralės teigimas1 Tezė: Nietzsche (F. Nyčė) postuluoja Dievo nebuvimą, kad galėtų pagrįsti savo moralę. Dievas F. Nietzsche`s (F. Nyčės) filosofijoje. 2 Tezė: Objektyvios tiesos paneigimas kartu ir Dievo bei moralės neigimas. Tiesos kritika Nietzsche`s (F. Nyčės) filosofijoje. Naujoji moralė ir Antžmogis. Išvados. Skaityti daugiau
Volteras (3)Voltaire (Francois-Marie Arouet). Įvadas. Volteras (Voltaire) – Apšvietos epochos idėjinis vedlys. Volteras (Voltaire) – Kultūrologijos istorijos tyrinėtojas. Išvados. Skaityti daugiau
XX amžiaus filosofijos kryptys ir srovėsĮvadas. Hermeneutika. Žodžio "hermeneutika" kilmė. Pragmatizmas. Marksizmas. Marksizmo atsiradimas. Klasikinis marksizmas. Marksizmas-leninizmas. Trockizmas. Maoizmas. Neomarksizmas ir Frankfurto mokykla. Feminizmas. Išvados. Skaityti daugiau