Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Filosofija>Naujausiųjų amžių filosofija>Naujausiųjų amžių filosofijos namų darbai

Naujausiųjų amžių filosofijos namų darbai (12 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • A. Kamiu "Išvirkščioji ir geroji pusės"

  Albero Kamiu (Albert Camus) esė rinkinys "Išvirkščioji ir geroji pusės". Pratarmė. Ironija. Tarp taip ir ne. Širdies gėla. Gyvenimo meilė. Išvirkščioji ir geroji pusės.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-05-05
 • A. Maceina: asmuo ir istoriosofija

  Trumpa Antano Maceinos biografija. Svarbesni veikalai. Antano Maceinos istoriosofija. Trys svarbiausi istorinio gyvenimo įvykiai. Maceina išskyrė 5 esminius lūžinius Lietuvos istorijos įvykius.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-03-25
 • Absurdas Alberto Kamiu pjesėje "Sizifo mitas" (2)

  Absurdas ir savižudybė. Absurdo sienos. Filosofinė savižudybė. Absurdo laisvė. Absurdo žmogus. Donžuanizmas. Teatro vaidinimas. Užkariavimas. Absurdo kūryba. Kirilovas. Kūryba be rytojaus. Sizifo mitas.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-09-30
 • Frydricho Nyčės estetika

  Nyčės estetika. Nyčės estetinės idėjos Apoloniškasis ir dionisiškasis meno pradai, antikinė tragedija kaip "muzikos dvasios" išraiška. Estetinės koncepcijos ir filosofinių idėjų įtaka Vakarų Europos menui. Reziume.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(11 puslapių)
  2008-09-17
 • Klausimas Martyno Heideggerio supratimo struktūroje

  Hermeneutika ir interpretavimo metodologijos. Martynas Heidegeris. "Meno kūrinio prigimtis". Kas iš tikrųjų yra daiktas kaip daiktas? Daikto daiktiškumas. Kūrinys ir meno esmė.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-03-09
 • Kokius transcendencijos pavidalus, iškeltus filosofijos istorijoje nurodo A.Šliogeris?

  Refleksija tema: kokius transcendencijos pavidalus, iškeltus filosofijos istorijoje nurodo A.Šliogeris?
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-09-24
 • M. McLuhan "Fotografija: viešnamis be sienų"

  Darbe aptariama M. McLuhan iškelta problema – kokia nuotraukos paskirtis, kaip ji veikia mūsų buitiniame gyvenime ir kokią įtaką turi mūsų pasaulėvaizdžiui. M. McLuhan išskiria keturias nuotraukos savybes. A. Šliogerio nuomonė apie fotografiją. Fotografija veikia ne tik mene ir filosofijoje. Išvados. Išnašos.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-04-18
 • Postmodernizmas ir konservatizmas

  M. Oakeshotto kūryba. Postmoderni filosofija. Radikalaus postmodernizmo filosofinės idėjos. Postmodernizmo terminas. Radikalizmas ir konservatizmas. Šiuolaikinių filosofinių radikalų pažiūros.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-22
 • Teisė ir teisingumas

  Lyginamoji analizė: patiekiamos autorių nuomonės apie tai, kas yra teisingumas, lyginami panašumai ir skirtumai. Tema: Teisė ir teisingumas. Baranova, J., Sodeika, T Aristotelio, T. Hobso, H. Kunčiaus, F. A. Hajeko, Dž. Rolso tekstų analizė. Dorovė ir įstatymas. Aristotelis. Įstatymo kilmė. Tomas Hobsas. Fobija: nusikalsti. Herkus Kunčius. Laisvė be socialinio teisingumo. Frydrichas Augustas fon Hajekas. Nešališkas teisingumas. Džonas Rolsas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-17
 • Tiesos kritika, kaip Antžmogio moralės teigimas

  1 Tezė: Nietzsche (F. Nyčė) postuluoja Dievo nebuvimą, kad galėtų pagrįsti savo moralę. Dievas F. Nietzsche`s (F. Nyčės) filosofijoje. 2 Tezė: Objektyvios tiesos paneigimas kartu ir Dievo bei moralės neigimas. Tiesos kritika Nietzsche`s (F. Nyčės) filosofijoje. Naujoji moralė ir Antžmogis. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-22
 • Volteras (3)

  Voltaire (Francois-Marie Arouet). Įvadas. Volteras (Voltaire) – Apšvietos epochos idėjinis vedlys. Volteras (Voltaire) – Kultūrologijos istorijos tyrinėtojas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-11-16
 • XX amžiaus filosofijos kryptys ir srovės

  Įvadas. Hermeneutika. Žodžio "hermeneutika" kilmė. Pragmatizmas. Marksizmas. Marksizmo atsiradimas. Klasikinis marksizmas. Marksizmas-leninizmas. Trockizmas. Maoizmas. Neomarksizmas ir Frankfurto mokykla. Feminizmas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2012-04-17