Šperos.lt > Filosofija > Naujausiųjų amžių filosofija > Naujausiųjų amžių filosofijos esės
Naujausiųjų amžių filosofijos esės

(5 darbai)

Estetika ir meno filosofija Kanto sistemojeFilosofijos esė. Estetikos ir meno filosofijos problemos dominusios Kantą. Kanto "Grynojo proto kritika" (1781) ir "Praktinio proto kritika". Kanto originalumo klausimas. Kanto požiūris į meną. Skaityti daugiau
Ką man padovanojo Luji Althusser?Filosofas Luji Althusser (Louis Althusser). Rašinys apie Luji Althusserio filosofiją (subjekto interpeliacija). Skaityti daugiau
Makso Horkheimerio ir Teodoro Adorno švietimo dialektikaĮvadas. Maksas Horkheimeris (Max Horkheimer) ir Teodoras Adornas (Theodor Adorno). Knygos "Švietimo dialektika" filosofinė analizė. Kritinė teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Objekto realumo problemos genezė naujųjų amžių filosofijojeĮvadas. Dėstymas. Objekto realumo problematika naujųjų laikų empiristinėje bei racionalistinėje filosofijose. H. Robinsono ir J. Fosterio tiesioginis realizmas. Patobulintas Dekartiškasis realizmas. Dviejų pasaulių tikrovės teoriją pateikia Lokas. Loko pažinimo teorijos suponuotą nuostata. Išvados. Skaityti daugiau
S. Kierkegoras "Arba-arba"Siorenas Kirkegoras (Soren Kierkeggard). Įvadas. Estetiškumo ir etiškumo harmonija asmenybės vystymesi. Etinis pasirinkimas. Estetinis pasirinkimas. Pasirinkimo akimirka. Absoliutus pasirinkimas. Išvados. Skaityti daugiau