Šperos.lt > Filosofija > Naujausiųjų amžių filosofija
Naujausiųjų amžių filosofija

(141 darbai)

A. Hitlerio propagandos prieš žydų tautą nagrinėjimasĮvadas. Propagandos nagrinėjimo etapai. Propagandos kampanijos ideologija ir tikslas. Kontekstas, kuriame atsirado propaganda. Propagandistų identifikavimas. Propagandos organizacijos struktūra. Visuomenės parinkimas. Žiniasklaidos panaudojimo metodai. Specialūs metodai. Visuomenės reakcija. Kontrpropaganda. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
A. Kamiu "Išvirkščioji ir geroji pusės"Albero Kamiu (Albert Camus) esė rinkinys "Išvirkščioji ir geroji pusės". Pratarmė. Ironija. Tarp taip ir ne. Širdies gėla. Gyvenimo meilė. Išvirkščioji ir geroji pusės. Skaityti daugiau
A. Maceina "Filosofija ir lietuvių kalba"Įvadas. Filosofija ir lietuvių kalba. Kalba – tai vertybė. Mąstymas. Išvados. Skaityti daugiau
A. Maceina "Jobo drama"Maceinos studijos "Jobo drama" konspektas ir analizė. Jobo personažas. Kančia. Skaityti daugiau
A. Maceina "Kultūros tragizmas"Įvadas. Antano Maceinos biografija. Interpretacija. Vizija. Išvados. Skaityti daugiau
A. Maceina apie egzistencializmąA. Maceinos kaip asmenybės formavimasis. Būtis ir Dievas. Egzistencija kaip veikimas. Mąstymo kilimas iš kančios. Egzistencijos praeinamumas. Turtinių ir dvasinių malonumų santykis. Išvados. Skaityti daugiau
A. Maceina: asmuo ir istoriosofijaTrumpa Antano Maceinos biografija. Svarbesni veikalai. Antano Maceinos istoriosofija. Trys svarbiausi istorinio gyvenimo įvykiai. Maceina išskyrė 5 esminius lūžinius Lietuvos istorijos įvykius. Skaityti daugiau
A. Šopenhauerio filosofijaArthur Schopenhauer (Artūras Šopenhaueris). Įvadas. Gyvenimo filosofija ir racionalistinė etika. Valios viešpatavimo principas A. Schopenhauerio filosofijoje. Pasaulis kaip kančios šaltinis. Kančia kaip gyvenimo esmė. Trys kančios įveikos būdai. Estetinė žiūra – estetinė kontempliacija. Etinė kančios įveika – meilė kaip užuojauta. Asketinis kelias – valios marinimas. Išvados. Skaityti daugiau
A.J. Toinbis "Civilizacijos teismas"Arnoldo J. Toinbio darbo "Civilizacijos teismas" detali analizė. Skaityti daugiau
AbsurdasĮžanga. S. Kierkiegaard ir egzistencializmas. A. Camus ir absurdas. Absurdo jausmas. A. Camus ir S. Kierkiegaard filosofijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Absurdas Alberto Kamiu pjesėje "Sizifo mitas" (2)Absurdas ir savižudybė. Absurdo sienos. Filosofinė savižudybė. Absurdo laisvė. Absurdo žmogus. Donžuanizmas. Teatro vaidinimas. Užkariavimas. Absurdo kūryba. Kirilovas. Kūryba be rytojaus. Sizifo mitas. Skaityti daugiau
Absurdas ir savižudybėĮvadas. Požiūris į mirtį istorijos tėkmėje. Absurdas ir savižudybė. Absurdo sienos. Filosofinė savižudybė. Absurdo laisvė. Skaityti daugiau
Alberas Kamiu (2)Įvadas. Rašytojas ar filosofas? Absurdo ištakos. A. Camus ir F. Kafka. Absurdas ir savižudybė. Absurdas ir tiesa. Prasmė ir beprasmybė. Išvados. Skaityti daugiau
Antano Maceinos kultūros filosofijaĮvadas. Asmenybės vingiai. A. Maceinos ir mokytojo S. Šalkauskio sąlyčio taškai. A. Maceinos filosofavimo pradžia. Skaityti daugiau
Antano Maceinos požiūris į filosofijos prasmęĮvadas. Kas yra filosofija? Antanas Maceina apie filosofijos prasmę. Filosofija įvykdo savo prasmę tik pasiekusi būties ir Dievo tapatybę. Filosofija yra nevientisa. Filosofija yra interpretacija. Gal filosofija yra tikėjimas? Tarp filosofijos ir poezijos esama gilaus vidinio ryšio. Filosofinė kalba skiriasi nuo mokslinės kalbos. Išvados. Skaityti daugiau
Antžmogio koncepcija F. Nyčės filosofijojeFrydricho Nyčės antifilosofija. Antžmogio koncepcija. Antžmogių savybių koncepcija. Skaityti daugiau
Artūro Šopenhauerio, Frydricho Nyčės, Sigmundo Freudo filosofinės pažiūrosA. Šopenhauerio, F. Nyčės, S. Freudo filosofinės pažiūros. Artūras Šopenhaueris. Artūro Šopenhauerio gyvenimo filosofijos idėjos. Pasaulis kaip valia ir vaizdinys. Friedrich Nietzsche (Frydrichas Nyčė). Pirmasis periodas (1869 – 1876). Antrasis periodas (1876-1882). Trečiasis periodas (1883-1888). Sigmuntas Freudas. Psichoanalizė kaip terapija. Erosas ir mirtis. "Gyvenimo technikos". Superego. Meilės suvokimas. Priedas. Skaityti daugiau
Asmenybės problemos naujausiais laikaisĮžanga. Susvetimėjimas ir nužmogėjimas. Perteklius ir jo atidavimas. Dorinio išsigimimo problema. Būdingi vienatvės pasireiškimai. Gyvenimo prasmės klausimas. Žmogaus nuolatinis baimės jausmas. Išvados. Asmenybės problemos naujausiais laikais. Skaityti daugiau
Atvira visuomenė ir jos priešaiAtviros visuomenės priešas. Uždara ir atvira visuomenė. Abstrakti visuomenė. Perėjimas nuo uždaros prie atviros visuomenės. Skaityti daugiau
B.F. Skinner "Walden Two"B. F. Skinner'io utopinės novelės "Walden Two" pristatymas. Skaityti daugiau
...