Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Filosofija>Naujausiųjų amžių filosofija>Naujausiųjų amžių filosofijos referatai

Naujausiųjų amžių filosofijos referatai (89 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • A. Hitlerio propagandos prieš žydų tautą nagrinėjimas

  Įvadas. Propagandos nagrinėjimo etapai. Propagandos kampanijos ideologija ir tikslas. Kontekstas, kuriame atsirado propaganda. Propagandistų identifikavimas. Propagandos organizacijos struktūra. Visuomenės parinkimas. Žiniasklaidos panaudojimo metodai. Specialūs metodai. Visuomenės reakcija. Kontrpropaganda. Rezultatai. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-10-13
 • A. Maceina apie egzistencializmą

  A. Maceinos kaip asmenybės formavimasis. Būtis ir Dievas. Egzistencija kaip veikimas. Mąstymo kilimas iš kančios. Egzistencijos praeinamumas. Turtinių ir dvasinių malonumų santykis. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-03-14
 • A. Šopenhauerio filosofija

  Arthur Schopenhauer (Artūras Šopenhaueris). Įvadas. Gyvenimo filosofija ir racionalistinė etika. Valios viešpatavimo principas A. Schopenhauerio filosofijoje. Pasaulis kaip kančios šaltinis. Kančia kaip gyvenimo esmė. Trys kančios įveikos būdai. Estetinė žiūra – estetinė kontempliacija. Etinė kančios įveika – meilė kaip užuojauta. Asketinis kelias – valios marinimas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(10 puslapių)
  2009-01-12
 • Absurdas

  Įžanga. S. Kierkiegaard ir egzistencializmas. A. Camus ir absurdas. Absurdo jausmas. A. Camus ir S. Kierkiegaard filosofijoje. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-27
 • Absurdas ir savižudybė

  Įvadas. Požiūris į mirtį istorijos tėkmėje. Absurdas ir savižudybė. Absurdo sienos. Filosofinė savižudybė. Absurdo laisvė.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(10 puslapių)
  2006-12-21
 • Alberas Kamiu (2)

  Įvadas. Rašytojas ar filosofas? Absurdo ištakos. A. Camus ir F. Kafka. Absurdas ir savižudybė. Absurdas ir tiesa. Prasmė ir beprasmybė. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Antano Maceinos kultūros filosofija

  Įvadas. Asmenybės vingiai. A. Maceinos ir mokytojo S. Šalkauskio sąlyčio taškai. A. Maceinos filosofavimo pradžia.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-12-04
 • Antano Maceinos požiūris į filosofijos prasmę

  Įvadas. Kas yra filosofija? Antanas Maceina apie filosofijos prasmę. Filosofija įvykdo savo prasmę tik pasiekusi būties ir Dievo tapatybę. Filosofija yra nevientisa. Filosofija yra interpretacija. Gal filosofija yra tikėjimas? Tarp filosofijos ir poezijos esama gilaus vidinio ryšio. Filosofinė kalba skiriasi nuo mokslinės kalbos. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-04
 • Antžmogio koncepcija F. Nyčės filosofijoje

  Frydricho Nyčės antifilosofija. Antžmogio koncepcija. Antžmogių savybių koncepcija.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-01
 • Artūro Šopenhauerio, Frydricho Nyčės, Sigmundo Freudo filosofinės pažiūros

  A. Šopenhauerio, F. Nyčės, S. Freudo filosofinės pažiūros. Artūras Šopenhaueris. Artūro Šopenhauerio gyvenimo filosofijos idėjos. Pasaulis kaip valia ir vaizdinys. Friedrich Nietzsche (Frydrichas Nyčė). Pirmasis periodas (1869 – 1876). Antrasis periodas (1876-1882). Trečiasis periodas (1883-1888). Sigmuntas Freudas. Psichoanalizė kaip terapija. Erosas ir mirtis. "Gyvenimo technikos". Superego. Meilės suvokimas. Priedas.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(14 puslapių)
  2006-02-03
 • Asmenybės problemos naujausiais laikais

  Įžanga. Susvetimėjimas ir nužmogėjimas. Perteklius ir jo atidavimas. Dorinio išsigimimo problema. Būdingi vienatvės pasireiškimai. Gyvenimo prasmės klausimas. Žmogaus nuolatinis baimės jausmas. Išvados. Asmenybės problemos naujausiais laikais.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2007-05-04
 • Atvira visuomenė ir jos priešai

  Atviros visuomenės priešas. Uždara ir atvira visuomenė. Abstrakti visuomenė. Perėjimas nuo uždaros prie atviros visuomenės.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-20
 • Būties problema marksizmo filosofijoje

  Įvadas. Būties problema marksizmo filosofijoje. Marksizmo požiūris į žmogų. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2008-06-03
 • Darbo susvetimėjimas ir jo aspektai

  Įvadas. Darbo susvetimėjimo problema ir jos sprendimo keliai K.Markso filosofijoje. K. Markso susvetimėjimo aiškinimas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-03
 • Dekonstruktyvizmas

  Dekonstrukcija. J. Derrida koncepcija. Metapozicija. Pliuralizmas. Konceptualus personažas. Žaidimas.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(14 puslapių)
  2006-02-01
 • Demonstracinis vartojimas

  Reklamos. Vartojimas. Tapatumo paieškos. Demonstracinis vartojimas. Žmonių bendravimas. Prabangos kodai.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-17
 • Dievo samprata A. Maceinos filosofijoje

  Įvadas. Dievas ir laisvė. Susidūrimas su dievu. Dievas – kūrėjas ir meilė. Dievuje – gyvenimo pilnatvė. Apibendrinimas.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-10
 • E. From "Turėti ar būti?" (2)

  Įvadas. Eriko Fromm "Turėti ar būti?". Pagrindinių minčių analizė. Turėjimo sąvoka šiandieninėje visuomenėje. Religija Fromm knygoje. Meilė. Tikėjimas. Buvimo problema Fromm knygoje. Knygos apibūdinimas.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-16
 • E. Fromas "Menas mylėti"

  Įvadas. Vokiečių ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) filosofas ir psichologas Erichas Fromas. Eric Fromm "Menas mylėti" kūrinio analizė.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2005-06-03
 • E. Fromas: meilė kaip produktyvumas

  Įvadas. Meilės samprata. Meilė tarp tėvų ir vaiko. Motinos meilė. Tėvo meilė. Broliška meilė. Erotinė meilė. Meilė sau. Meilė dievui. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2010-04-13
Puslapyje rodyti po