Šperos.lt > Filosofija > Naujausiųjų amžių filosofija > Naujausiųjų amžių filosofijos referatai
Naujausiųjų amžių filosofijos referatai

(89 darbai)

A. Hitlerio propagandos prieš žydų tautą nagrinėjimasĮvadas. Propagandos nagrinėjimo etapai. Propagandos kampanijos ideologija ir tikslas. Kontekstas, kuriame atsirado propaganda. Propagandistų identifikavimas. Propagandos organizacijos struktūra. Visuomenės parinkimas. Žiniasklaidos panaudojimo metodai. Specialūs metodai. Visuomenės reakcija. Kontrpropaganda. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
A. Maceina apie egzistencializmąA. Maceinos kaip asmenybės formavimasis. Būtis ir Dievas. Egzistencija kaip veikimas. Mąstymo kilimas iš kančios. Egzistencijos praeinamumas. Turtinių ir dvasinių malonumų santykis. Išvados. Skaityti daugiau
A. Šopenhauerio filosofijaArthur Schopenhauer (Artūras Šopenhaueris). Įvadas. Gyvenimo filosofija ir racionalistinė etika. Valios viešpatavimo principas A. Schopenhauerio filosofijoje. Pasaulis kaip kančios šaltinis. Kančia kaip gyvenimo esmė. Trys kančios įveikos būdai. Estetinė žiūra – estetinė kontempliacija. Etinė kančios įveika – meilė kaip užuojauta. Asketinis kelias – valios marinimas. Išvados. Skaityti daugiau
AbsurdasĮžanga. S. Kierkiegaard ir egzistencializmas. A. Camus ir absurdas. Absurdo jausmas. A. Camus ir S. Kierkiegaard filosofijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Absurdas ir savižudybėĮvadas. Požiūris į mirtį istorijos tėkmėje. Absurdas ir savižudybė. Absurdo sienos. Filosofinė savižudybė. Absurdo laisvė. Skaityti daugiau
Alberas Kamiu (2)Įvadas. Rašytojas ar filosofas? Absurdo ištakos. A. Camus ir F. Kafka. Absurdas ir savižudybė. Absurdas ir tiesa. Prasmė ir beprasmybė. Išvados. Skaityti daugiau
Antano Maceinos kultūros filosofijaĮvadas. Asmenybės vingiai. A. Maceinos ir mokytojo S. Šalkauskio sąlyčio taškai. A. Maceinos filosofavimo pradžia. Skaityti daugiau
Antano Maceinos požiūris į filosofijos prasmęĮvadas. Kas yra filosofija? Antanas Maceina apie filosofijos prasmę. Filosofija įvykdo savo prasmę tik pasiekusi būties ir Dievo tapatybę. Filosofija yra nevientisa. Filosofija yra interpretacija. Gal filosofija yra tikėjimas? Tarp filosofijos ir poezijos esama gilaus vidinio ryšio. Filosofinė kalba skiriasi nuo mokslinės kalbos. Išvados. Skaityti daugiau
Antžmogio koncepcija F. Nyčės filosofijojeFrydricho Nyčės antifilosofija. Antžmogio koncepcija. Antžmogių savybių koncepcija. Skaityti daugiau
Artūro Šopenhauerio, Frydricho Nyčės, Sigmundo Freudo filosofinės pažiūrosA. Šopenhauerio, F. Nyčės, S. Freudo filosofinės pažiūros. Artūras Šopenhaueris. Artūro Šopenhauerio gyvenimo filosofijos idėjos. Pasaulis kaip valia ir vaizdinys. Friedrich Nietzsche (Frydrichas Nyčė). Pirmasis periodas (1869 – 1876). Antrasis periodas (1876-1882). Trečiasis periodas (1883-1888). Sigmuntas Freudas. Psichoanalizė kaip terapija. Erosas ir mirtis. "Gyvenimo technikos". Superego. Meilės suvokimas. Priedas. Skaityti daugiau
Asmenybės problemos naujausiais laikaisĮžanga. Susvetimėjimas ir nužmogėjimas. Perteklius ir jo atidavimas. Dorinio išsigimimo problema. Būdingi vienatvės pasireiškimai. Gyvenimo prasmės klausimas. Žmogaus nuolatinis baimės jausmas. Išvados. Asmenybės problemos naujausiais laikais. Skaityti daugiau
Atvira visuomenė ir jos priešaiAtviros visuomenės priešas. Uždara ir atvira visuomenė. Abstrakti visuomenė. Perėjimas nuo uždaros prie atviros visuomenės. Skaityti daugiau
Būties problema marksizmo filosofijojeĮvadas. Būties problema marksizmo filosofijoje. Marksizmo požiūris į žmogų. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo susvetimėjimas ir jo aspektaiĮvadas. Darbo susvetimėjimo problema ir jos sprendimo keliai K.Markso filosofijoje. K. Markso susvetimėjimo aiškinimas. Išvados. Skaityti daugiau
DekonstruktyvizmasDekonstrukcija. J. Derrida koncepcija. Metapozicija. Pliuralizmas. Konceptualus personažas. Žaidimas. Skaityti daugiau
Demonstracinis vartojimasReklamos. Vartojimas. Tapatumo paieškos. Demonstracinis vartojimas. Žmonių bendravimas. Prabangos kodai. Skaityti daugiau
Dievo samprata A. Maceinos filosofijojeĮvadas. Dievas ir laisvė. Susidūrimas su dievu. Dievas – kūrėjas ir meilė. Dievuje – gyvenimo pilnatvė. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
E. From "Turėti ar būti?" (2)Įvadas. Eriko Fromm "Turėti ar būti?". Pagrindinių minčių analizė. Turėjimo sąvoka šiandieninėje visuomenėje. Religija Fromm knygoje. Meilė. Tikėjimas. Buvimo problema Fromm knygoje. Knygos apibūdinimas. Skaityti daugiau
E. Fromas "Menas mylėti"Įvadas. Vokiečių ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) filosofas ir psichologas Erichas Fromas. Eric Fromm "Menas mylėti" kūrinio analizė. Skaityti daugiau
E. Fromas: meilė kaip produktyvumasĮvadas. Meilės samprata. Meilė tarp tėvų ir vaiko. Motinos meilė. Tėvo meilė. Broliška meilė. Erotinė meilė. Meilė sau. Meilė dievui. Išvados. Skaityti daugiau
...