Šperos.lt > Bibliotekininkystė > Bibliotekininkystės referatai
Bibliotekininkystės referatai

(57 darbai)

1904-1940 metų knygų tematikaĮvadas. 1904-1940 metų knygų tematika. Išvados. Skaityti daugiau
Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos veiklos organizavimasĮvadas. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos kaip valdymo bei administravimo objekto ypatybės. Trumpas Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos apibūdinimas pagal pagrindinius požymius. Organizacinė valdymo struktūra. Pareigybės. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos produktas ir jo pagrindinė charakteristika. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos produktui sukurti reikalingi gaviniai ir jų charakteristika. Gavinių virtimo darbo produktu technologija. Produktui sukurti reikalingos darbo priemonės, jų charakteristika. Darbo pasidalijimo ir darbo koordinavimo principai. Pasirinktos institucijos korporacinė kultūra. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos veiklos valdymo ir administravimo principinis modelis. Planavimo realizavimo ypatybės Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekoje. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos valdymo bei administravimo principinio modelio taikymo perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Akademinių bibliotekų paslaugosĮvadas. Vartotojų mokymas. Duomenų bazės bei jų apribojimai. Kvalifikacijos kėlimo rengimas. Elektroninių paslaugų organizavimo specifika. Išteklių organizavimas ir prieiga prie jų. Moderniųjų paslaugų įvairovė. Nemokamos ir mokamos paslaugos. Išvados. Skaityti daugiau
Anglija: verslo įmonių ir bibliotekų projektaiĮvadas. Anglijos kultūros, žiniasklaidos ir sporto departamentas. Bibliotekų projektai ir jų tobulinimas Anglijoje. Anglijos verslo, įmonių ir reguliacinės reformos departamentas. "Supaprastinimo planas". Išvados. Skaityti daugiau
Asmeninė biblioteka (2)Įvadas. Asmeninė biblioteka. Bibliofilai. Abėcėlinės kartotekos–katalogai. Knygų rinkimas. Nuosavybės ženklas. Išvados. Skaityti daugiau
Aukštųjų mokyklų bibliotekų istorijaĮvadas. Lietuvos aukštosios mokyklos. Vilniaus universiteto biblioteka. Klaipėdos universiteto biblioteka. Kauno technologijos universiteto biblioteka. Vilniaus Universiteto Biblioteka (VUB), Kauno Universiteto Biblioteka (KUB) ir Kauno Technologijos Biblioteka (KTUB) palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Biblioteka interneteĮžanga. Trys internetinės bibliotekos. Gedimino Navaičio labdaros fondo bibliotekos internetinės svetainės analizė, remiantis MINERVA projekto rekomendacijomis. Visuomenės sveikata. Virtuali biblioteka internetinės svetainės analizė remiantis MINERVA projekto rekomendacijomis. World Digital Library internetinės svetaines analizė remiantis MINERVA rekomendacijomis. Išvada. Skaityti daugiau
Bibliotekininko etika ir vertybėsĮvadas. Bibliotekininko profesinė etika ir moralė. Bibliotekininko etinės pareigos turinys. Bibliotekininko etikos kodeksas. Bibliotekininkų profesinės etikos trukdžiai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Bibliotekų darbas: problemos ir perspektyvosĮvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti bibliotekos darbą, tikslus, bibliotekų ateitį. Bibliotekų darbas. Bibliotekų darbo problemos. Bibliotekų darbo perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Bibliotekų funkcijosĮvadas. Darbo tikslas aptarti įvairias bibliotekų funkcijas bendruoju aspektu bei istorijos raidoje. Bibliotekų funkcijos. Bibliotekų funkcijos istorijos raidoje. Išvados. Skaityti daugiau
Bibliotekų paslaugų problematika duomenų bazėse ir interneteĮvadas. Bibliotekų paslaugų problematika duomenų bazėse ir Internete. Išvados. Skaityti daugiau
Bibliotekų vaidmuo informacinės atskirties mažinimePratarmė. Darbo tikslas – išanalizuoti, kaip bibliotekos padeda informacinę atskirtį patiriantiesiems integruotis į visuomenę. Bibliotekos vaidmuo informacinės atskirties mažinimo procese. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Bibliotekų valdymo problemos bibliotekoms vadovaujančių institucijų požiūriuĮvadas. Esminės bibliotekų valdymo problemos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
BiblioterapijaĮvadas. Biblioterapija. Tikslas – išsiaiškinti kokia nauda gydyme kartu taikant biblioterapiją kartu su teatro terapija. Biblioterapija ir teatro terapija. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Ekstensyvi viešųjų bibliotekų veiklaĮvadas. Ekstensyvi viešųjų bibliotekų veikla. Ekstensyvių viešųjų bibliotekų paslaugų vartotojai. Ekstensyvios bibliotekos veiklos formos. Mobilios bibliotekų paslaugos. Aptarnavimas institucijose. Speciali pasiūla bibliotekoje. Informacijos bei komunikacijos technologijų taikymas socialinei atskirčiai įveikti. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Genovaitė Raguotienė ir jos veiklaĮvadas. Vaikystės sodai. Studijų metai. Mokslinis ir visuomeninis darbas. Vaikų knygų aukso fondas. Išvados. Priedai (Svarbiausi G. Raguotienės mokslo darbai). Skaityti daugiau
Informacijos paieška ir patentotyra (2)Metodiniai nurodymai. Pratarmė. Patentiniai tyrimai. Objekto naujumo tyrimas. Patentinio grynumo tyrimas. Tyrimo metodika. Technikos lygio tyrimas. Technikos lygio tyrimo ataskaita kursiniuose bei diplominiuose darbuose. Patentologijos namų darbo apiforminimas. Mokslinė-techninė informacija. Publikuoti dokumentai. Knygos. Periodiniai leidiniai. Specialūs moksliniai leidiniai. Nepublikuoti dokumentai. Universalioji dešimtainė klasifikacija. Patentiniai dokumentai. Signaliniai patentiniai dokumentai. Originalieji patentiniai dokumentai. Pagalbiniai patentiniai dokumentai. Patentinės klasifikacijos. Patentų fondai. Techninės dokumentacijos paieška. Paieška popieriniuose dokumentuose. Kompiuterinė paieška. Dokumento bibliografinis aprašas. Skaityti daugiau
Japonijos bibliotekų darbo analizėĮvadas. Aspektai, reikšmingi Japonijos bibliotekų sistemai. Egzistuojančių bibliotekinių išteklių apžvalga. Bibliotekų vystymosi klausimai. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos miesto bibliotekų tipologinė charakteristikaĮvadas. Kas yra viešoji biblioteka? Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka. Apie biblioteką. Bibliotekos skyriai bei skaityklos ir jų teikiamos paslaugos. Finansavimas. Statistika. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos jaunimo skyrius. Kas yra akademinė biblioteka? Klaipėdos universiteto biblioteka. Socialinių mokslų fakulteto biblioteka. Apie SMF biblioteką. Teikiamos KU bibliotekos paslaugos. Lietuvos krikščioniškojo koledžo biblioteka. Kas yra katalikiškosios mokyklos biblioteka. Kas yra specialioji biblioteka? Lietuvos technikos bibliotekos Klaipėdos skyrius. Bibliotekos sektoriai, skaitykla ir jų teikiamos paslaugos. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji bibliotekaBibliotekos istorija. Bibliotekos knygų fondas 1959 – 1975 metais. Kadrai. Metodinė pagalba kaimo bibliotekoms. Masiniai renginiai. Bibliotekos struktūra. Paslaugos. Išvados. Skaityti daugiau