Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Bibliotekininkystė

Bibliotekininkystė (161 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 1904-1940 metų knygų tematika

  Įvadas. 1904-1940 metų knygų tematika. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(6 puslapiai)
  2010-07-01
 • Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

  Įvadas. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos kaip valdymo bei administravimo objekto ypatybės. Trumpas Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos apibūdinimas pagal pagrindinius požymius. Organizacinė valdymo struktūra. Pareigybės. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos produktas ir jo pagrindinė charakteristika. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos produktui sukurti reikalingi gaviniai ir jų charakteristika. Gavinių virtimo darbo produktu technologija. Produktui sukurti reikalingos darbo priemonės, jų charakteristika. Darbo pasidalijimo ir darbo koordinavimo principai. Pasirinktos institucijos korporacinė kultūra. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos veiklos valdymo ir administravimo principinis modelis. Planavimo realizavimo ypatybės Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekoje. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos valdymo bei administravimo principinio modelio taikymo perspektyvos. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(19 puslapių)
  2010-03-30
 • Akademinių bibliotekų paslaugos

  Įvadas. Vartotojų mokymas. Duomenų bazės bei jų apribojimai. Kvalifikacijos kėlimo rengimas. Elektroninių paslaugų organizavimo specifika. Išteklių organizavimas ir prieiga prie jų. Moderniųjų paslaugų įvairovė. Nemokamos ir mokamos paslaugos. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(10 puslapių)
  2009-05-19
 • Anglija: verslo įmonių ir bibliotekų projektai

  Įvadas. Anglijos kultūros, žiniasklaidos ir sporto departamentas. Bibliotekų projektai ir jų tobulinimas Anglijoje. Anglijos verslo, įmonių ir reguliacinės reformos departamentas. "Supaprastinimo planas". Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(5 puslapiai)
  2008-10-07
 • Archyvai Naujausiais laikais

  Archyvai XIX amžiuje. Archyvų centralizacija ir jos būdai. Nuo XX amžius pradžios iki XX amžiaus antrosios pusės išskirtume šiuos svarbesnius pokyčius. Archyvai konkrečiose šalyse – Prancūzija. Archyvai Lietuvoje nurodytu laikotarpiu. Pirmasis archyvo vedėjas, archyvaras, buvo Nikita I. Gorbačevskis. Kitas archyvo vedėjas buvo I. Sprogis. Kauno gubernijos archyvas. M. Muravjovo muziejaus archyvas. Lietuvos archyvai 1918–1940 metais. Asmenys, nusipelnę Lietuvos archyvams. Konstantinas Jablonskis (1860–1930 metai). Valstybės archeologijos komisija. Valstybės archyvai. Kiti archyvai. Lietuvos archyvai sovietmečiu. Archyvų ir jų valdymo pertvarkymas. Valstybės archyvų veiklos teisinis reguliavimas. 1995 12 05 archyvų įstatymas. Lietuvos valstybinio archyvų fondo nuostatai (1993, 1996 metais). Raštvedybą (vėliau dokumentų valdymą) reglamentavę teisės aktai. Lietuvos valstybinė archyvų sistema. Valstybės archyvai. Archyvų funkcijos.
  Bibliotekininkystė, konspektas(19 puslapių)
  2008-10-20
 • Archyvai Naujųjų laikų laikotarpiu

  Archyvai Naujųjų laikų laikotarpiu. Aptariamu laikotarpiu susidarė dvi archyvų grupės: Karūnų archyvai. Įstaigų archyvai. Valstybės archyvų steigimas. Notariniai archyvai. Labdaros organizacijų archyvai. Popiežiaus archyvas. Kolonijiniai archyvai. Publikacijos archyvų. Specialūs archyvų pastatai. Dokumentų autentiškumo reikšmė. Prancūzijos revoliucijos metu. Archyvai naujųjų laikų laikotarpiu Lietuvoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės (LDK) archyvų teisiniai pagrindai. Lietuvos Metrika. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) institucijų ir kitų organizacijų (luomų) archyvai (iki 1795 m.). Religinės institucijos. Švietimo institucijos. Miestų savivaldos institucijos. Bajorų archyvai. Cechų archyvai.
  Bibliotekininkystė, konspektas(9 puslapiai)
  2008-10-20
 • Archyvų ištakos ir raida

  Archyvų, kaip dokumentus saugančių įstaigų, ištakos ir raida. Archyvai Antikoje (nuo 510 metų pr. Kr. iki V amžiaus po Kr.). Graikiškasis laikotarpis. Romėnų laikotarpis (nuo Romos įkūrimo 753 metais pr. Kr. iki 476 po Kr.). Archyvai viduramžiais (VI–XV amžius). XIII–XIV amžiai (XV amžiaus pradžia). Archyvai viduramžių laikotarpiu Lietuvoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Didžiojo Kunigaikščio (DK) kanceliarijos formavimasis.
  Bibliotekininkystė, konspektas(7 puslapiai)
  2008-10-15
 • Asmeninė biblioteka

  Knygotyros namų darbas apie asmeninę biblioteką, bibliofilus. Asmeninė biblioteka. Kolekcija. Asmeninė biblioteka. Knygų kriterijai. Knygos mėgėjai. Autografai ir dedikacijos. Knygų rinkimas.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-29
 • Asmeninė biblioteka (2)

  Įvadas. Asmeninė biblioteka. Bibliofilai. Abėcėlinės kartotekos–katalogai. Knygų rinkimas. Nuosavybės ženklas. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-18
 • Aukštųjų mokyklų bibliotekų istorija

  Įvadas. Lietuvos aukštosios mokyklos. Vilniaus universiteto biblioteka. Klaipėdos universiteto biblioteka. Kauno technologijos universiteto biblioteka. Vilniaus Universiteto Biblioteka (VUB), Kauno Universiteto Biblioteka (KUB) ir Kauno Technologijos Biblioteka (KTUB) palyginimas. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(13 puslapių)
  2009-11-24
 • Aušros vartų basieji karmelitai

  PowerPoint pristatymas. Karmelitų ordino sukūrimas (2). Ordino skilimas. Basieji karmelitai (2). Vienuolijos Lietuvoje. Karmelitai Lietuvoje. Aušros vartų basieji karmelitai. Aušros vartų basųjų karmelitų vienuolynas (3). Aušros vartų basųjų karmelitų vienuolyno biblioteka. Skaitymas. Knygų migracija. Knygų perrašinėjimas. Fondų sudėtis (2). Fondų augimas. Komplektavimo būdai. Darbo organizavimas. Knygų išdėstymas. Aušros vartų basųjų karmelitų vienuolyno ir bibliotekos likimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Bibliotekininkystė, pristatymas(20 skaidrių)
  2010-06-02
 • Baltarusijos nacionalinio bibliografijos leidinio pristatymas: "Беларусь у сусветным друку"

  PowerPoint pristatymas. Baltarusijos nacionalinė bibliografija. Leidinys "Беларусь у сусветным друку". Priemonės sudarytojas, leidėjas. Leidinio tema. Rūšis. Paskirtis. Bibliografuojamų dokumentų rūšys. Bibliografuojamų dokumentų chronologinė aprėptis, periodiškumas. Bibliogrfuojamų dokumentų atranka. Dokumentų bibliografinė charakteritika (I). Dokumentų bibliografinė charakteristika (II). Bibliografinių įrašų grupavimas skyriuje ir jų viduje. Leidinio struktūrinės dalys. Pagalbinė paieškos sistema. Priemonės įvertinimas (I). Priemonės įvertinimas (II). Pasiūlymai, rekomendacijos.
  Bibliotekininkystė, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-06-02
 • Bendravimas bibliotekoje

  Bendravimo samprata: psichologinė ir komunikacinė žiūra. Bendravimo procesas: elementai, etapai, "vilkduobės". Profesionalus elgesys susideda iš elementų. Bendravimo bibliotekoje barjerai. Konfliktų valdymas bibliotekoje. Konfliktų rūšys. Konfliktų sprendimo būdai. Sprendžiant konfliktus, taikomi tokie principai. Pastarieji principai dar skirstomi į poras.
  Bibliotekininkystė, konspektas(7 puslapiai)
  2010-06-03
 • Bibliografija Prancūzijoje

  PowerPoint pristatymas. Prancūzija. Prancūzijos Nacionalinė biblioteka šiandien. Repertuarinė bibliografija Prancūzijoje. Chronologinė apimtis. Einamoji valstybinė bibliografija. Knygų prekybos firma "Ašet". Nacionalinės bibliotekos vadovas Ž. Ken‘as. Bibliografija Prancūzijoje šiandien. Valstybinė Prancūzijos bibliografija. Išvados.
  Bibliotekininkystė, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-04-02
 • Bibliografijos rodyklė: "Kalėdų šventė"

  Pratarmė. Kalėdų šventė. Bibliografijos rodyklė. Kalėdų papročiai: dovanos, puošyba, dekoracijos, burtai. Šventiniai patiekalai. Scenarijai, eilėraščiai, vaidinimai Kalėdų šventės renginiams. Kalėdų muzika. Kalėdinė liturgija (maldos, meditacija). Knygos (romanai, poezija, novelės), filmai Kalėdų tema. Pagalbinė asmenvardžių rodyklė. Pagalbinė antraščių rodyklė.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-01-26
 • Bibliografijos rodyklė: Vilnius. Istorija, architektūra, kultūra ir menas

  Pratarmė. Istorija. Architektūra. Kultūra. Menas. Albumai. Atvirukai. Grožinė literatūra. Romanai. Tekstų rinkiniai. Poezija. Legendos. Kita. Atsiminimai. Autobiografijos. Gamta. Mokymo priemonės. Asmenvardžių rodyklė. Serialinių leidinių pavadinimų rodyklė. Dalykų rodyklė. Vietovardžių rodyklė.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(21 puslapis)
  2011-04-26
 • Bibliografijos teorija

  Bibliografijos teorija. Dokumento sąvoka. Informacijos vartotojas. Bibliografija. Bibliografinis aptarnavimas. Bibliografuojamų dokumentų turinys. Bibliografijos bibliografija. Ideografinė prognostinė bibliografinė informacija. Bibliografinių žinių struktūra. Dokumentografinė bibliografijos koncepcija. Genetinė struktūra. Funkcinė- loginė struktūra. Tikslai ir uždaviniai. Bibliografavimo procesas.
  Bibliotekininkystė, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-06
 • Bibliografijos teorija (2)

  Kas yra bibliografijos teorija? Bibliografija - vienas iš tarpininkų dokumentinių komunikacijų sistemoje. Informacijos vartotojas. Dokumentinės komunikacijos sistema. Bibliografinės informacijos mikroteorija. Bendra bibliografinės informacijos samprata. Bibliografinės informacijos potencialios egzistavimo formos. Bibliografinės informacijos pagrindinės visuomeninės funkcijos. Bibliografijos samprata. Bibliografijos sandara.
  Bibliotekininkystė, konspektas(12 puslapių)
  2008-03-03
 • Bibliografijos teorija (3)

  Bibliografija (B) - vienas iš tarpininkų bibliografinės informacijos sistemoje. Bibliografinės informacijos (BI) samprata. Bibliografinės informacijos (BI) empirinės formos. Bibliografinės informacijos (BI) pagrindinių visuomeninių funkcijų genezė, funkcijų atsiradimas. Genetinė Bibliografinės informacijos (BI) struktūra ir jos grafinė išraiška. Bibliografinės informacijos (BI) funkcinė-loginė struktūra. Jos grafinė išraiška. Bibliografinės informacijos (BI) samprata, kaip veiklos sričių visuma. Bibliografijos, kaip veiklos srities komponentai. Bibliografinės veiklos procesų charakteristika (apibūdinti bibliografinį aptarnavimą). Bibliografavimo analizės ir sintezės metodai. Bibliografinis aptarnavimas pagal vienkartines užklausas. Užklausų tipologija bibliografijos rūšys pagal visuomeninę paskirtį. Bibliografijos rūšies kriterijai. Klapijukas. Bibliografijos rūšys pagal kitus požymius. Bibliografinės informacijos (BI) pertinentumas, išsamumas, relevantumas, tikslumas. Kaip apskaičiuoti. Bibliografinių priemonių daugiaaspektės rūšinės klasifikacijos. Bibliografijos mokslo objektas ir struktūra. Apibūdinti 5 mokslo skyrius (metodologija, teorija, istorija, vadyba). Kuo skiriasi metodologija nuo teorijos?
  Bibliotekininkystė, konspektas(9 puslapiai)
  2008-12-15
 • Bibliografinė heuristika

  Informacinės heuristikos samprata Informacija informacinės visuomenės kontekste. Informacinės ir žinių visuomenės samprata. EK programa "Baltoji knyga" ir Lisabonos strategija. Europos komisijos informacinė politika. Informacinės ir žinių visuomenės sampratos raida Lietuvoje. Informacinės visuomenės plėtros kryptys planavimas Lietuvoje. Žmogaus poreikių teorija. Informacijos vartotojai ir jų poreikiai. Informacijos poreikiai T. Wilsono informacijos ieškos ir vartojimo būdai. Informacijos vartotojo sprendimai. Vartotojo ir informacijos specialisto komunikacija. Bibliotekos vaidmuo informacinėje visuomenėje. Bibliotekų informacinės funkcijos. Informacijos išteklių savybės. Informacijos išteklių struktūra. Lietuviškų bibliografinių išteklių sandara. Elektroninės informacijos ištekliai. Biblioteka informacijos išteklių integracijos sąlygomis. Informacijos vadybinė funkcija bibliotekose ir informacijos įstaigose. Informacinės paslaugos žinių visuomenėje.
  Bibliotekininkystė, konspektas(8 puslapiai)
  2010-10-29
Puslapyje rodyti po