Šperos.lt > Bibliotekininkystė > Bibliotekininkystės namų darbai
Bibliotekininkystės namų darbai

(36 darbai)

Asmeninė bibliotekaKnygotyros namų darbas apie asmeninę biblioteką, bibliofilus. Asmeninė biblioteka. Kolekcija. Asmeninė biblioteka. Knygų kriterijai. Knygos mėgėjai. Autografai ir dedikacijos. Knygų rinkimas. Skaityti daugiau
Bibliografijos rodyklė: "Kalėdų šventė"Pratarmė. Kalėdų šventė. Bibliografijos rodyklė. Kalėdų papročiai: dovanos, puošyba, dekoracijos, burtai. Šventiniai patiekalai. Scenarijai, eilėraščiai, vaidinimai Kalėdų šventės renginiams. Kalėdų muzika. Kalėdinė liturgija (maldos, meditacija). Knygos (romanai, poezija, novelės), filmai Kalėdų tema. Pagalbinė asmenvardžių rodyklė. Pagalbinė antraščių rodyklė. Skaityti daugiau
Bibliografijos rodyklė: Vilnius. Istorija, architektūra, kultūra ir menasPratarmė. Istorija. Architektūra. Kultūra. Menas. Albumai. Atvirukai. Grožinė literatūra. Romanai. Tekstų rinkiniai. Poezija. Legendos. Kita. Atsiminimai. Autobiografijos. Gamta. Mokymo priemonės. Asmenvardžių rodyklė. Serialinių leidinių pavadinimų rodyklė. Dalykų rodyklė. Vietovardžių rodyklė. Skaityti daugiau
Bibliografinės nuorodos: Elektroninės bibliotekos, elektroniniai ištekliaiBibliografinėje rodyklėje pateikiami straipsniai iš užsienio žurnalų apie elektronines bibliotekas ir elektroninius išteklius. Duomenys rodyklėje skirstomi pagal temą ir chronologiniu būdu. Pateikiamos trumpos straipsnių anotacijos. Pateikiama abėcėlinė rodyklė. Asmenvardžių rodyklė. Skaityti daugiau
Bibliotekininkystės mokslo objektasĮžanga. Bibliotekininkystės mokslas. Bibliotekininkystės mokslo objektas. Išvados. Skaityti daugiau
Bibliotekos dizaino projektasĮvadas. Šio darbo tikslas – pateikti informacinės akademinės bibliotekos skaityklos projektą. Informacinės akademinės bibliotekos skaityklos projektas. Išvados. Skaityti daugiau
Bibliotekų paslaugų problematika profesinėje/mokslinėje spaudojeĮvadas. Bibliotekų paslaugų problematika profesinėje/mokslinėje spaudoje. Išvados. Skaityti daugiau
Dalijimasis žiniomis J. Lankučio viešojoje bibliotekojeDalijimosi žiniomis praktikos analizė J. Lankučio viešojoje bibliotekoje. Dalijimasis žiniomis organizacijoje. Dalijimasis žiniomis bibliotekoje. Skaityti daugiau
Didžiosios Britanijos archyvaiArchyvai Didžiojoje Britanijoje iki pirmojo pasaulinio karo. Valstybiniame archyve visi dokumentai buvo padalinti i du didelius skyrius. Šiuolaikinė veikla. Nacionalinis archyvas sėkmingai dirba verčiant archyvo dokumentus. Nacionalinio D. Britanijos archyvo tikslas. Skaityti daugiau
Didžiosios Britanijos Muziejaus Bibliotekos istorijaĮvadas. Seras Hans Sloane. Britanijos muziejus ir biblioteka. Muziejus šiandien. Išvados. Priedai (9). Skaityti daugiau
Elgesio etiketas: literatūra Lietuvos bibliotekosePratarmė. Tikslas surinkti naujausią literatūrą etiketo klausimais, todėl bibliografiniai įrašai apima 2005-2009 metus. Naudoti informacijos šaltiniai. Knygos, garso įrašai bei elektroniniai ištekliai atrinkti iš suvestinio LIBIS katalogo, straipsniai – iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kuriamo Nacionalinės bibliografijos duomenų banko straipsnių duomenų bazės. Bibliografijos priemonė. Bendrieji etiketo klausimai. Aprangos etiketas. Bendravimo ir elgesio etiketas. Stalo etiketas. Asmenvardžių rodyklė (lotyniškąja abėcėle). Asmenvardžių rodyklė (kirilicos abėcėle). Chronologinė rodyklė. Skaityti daugiau
Europiniai projektiniai fondaiEuropiniai projektiniai fondai. Europos struktūriniai fondai sudaryti iš trijų pagrindinių fondų. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama Lietuvai. Prioritetas. Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra. Prioritetas. Žmogiškųjų išteklių plėtra. Gamybos sektoriaus plėtra. Kaimo plėtra ir žuvininkystė. Skaityti daugiau
Informacijos ištekliai (2)Įvadas. Elektroniniai ištekliai. Elektroninės bibliotekos. Elektroninės enciklopedijos. Elektroniniai žodynai. Išvados. Skaityti daugiau
Informacijos paieška (5)Praktinė užduotis: informacijos paieška. Tikslas: surinkti ir įsisavinti kuo tikslesnę informaciją, laisvai pasirinkta tema, naudojantis įvairiais žinių šaltiniais. Surinkus informaciją aprašyti paieškos kelią, įvertinti gautus rezultatus. Paieškos strategija ir taktika. Informacijos paieška bibliotekoje. Informacijos paieška internete. Referatas iš surinktos medžiagos. Ekologijos sąvoka. Lietuvos ekologinės problemos. Gautų rezultatų įvertinimas. Skaityti daugiau
Kalba: "Moterys turi teisę gyventi"Viešosios kalbos rengimo planas. Kalba "Moterys turi teisę gyventi". Krūtinis vėžys. Kalbos analizė. Epilogas. Skaityti daugiau
Kauno medicinos universiteto bibliotekos dizainasĮvadas. Darbo tikslas – supažindinti su Kauno medicinos universiteto bibliotekos pastato dizainu. Kauno medicinos universiteto biblioteka. Istorija. Kauno medicinos universiteto biblioteka šiandien. Bibliotekos skaičiai. Bibliotekos Technologijos. Kauno Medicinos Universitetas (KMU) bibliotekos dizainas. Išvados. Skaityti daugiau
Knygos istorijos mokslasKnygos istorijos mokslas, raida. Šiuolaikinio prancūzų knygos istorijos mokslo būklė. Šiuolaikinio anglų – amerikiečių knygos istorijos mokslo būklė. Šiuolaikinio vokiečių knygos istorijos mokslo būklė. Skaityti daugiau
Knygotyros terminologijaBibliotekininkystės terminijos ištakos. Svarbiausi knygotyros terminų žodynai Lietuvoje ir pasaulyje. Knygotyros terminai skirtinguose šaltiniuose. Autorinis lankas. Informacinis leidinys. Leidinys. Privalomasis egzempliorius. Šriftas. Vinjetė. Egzempliorius. Autorius. Kalendorius. Knyga. Tiražas. Paginacija. Katalogas. Tekstas. Vadovėlis. Leidėjas. Bibliografinis leidinys. Skaityti daugiau
Lektologija (3)Įvadas. Šio seminarinio pranešimo tikslas – aptarti skaitybos psichologijos ypatumus. Pagrindinės visuomenės ir individo skaitybą reglamentuojančios ir organizuojančios institucijos. Skaitymas kaip socializacijos veiksnys. Išvados. Skaityti daugiau
Lektologija (4)Įvadas. Šio seminarinio pranešimo tikslas – aptarti skaitybos psichologijos ypatumus. Skaitymo sutrikimai. Disleksija. Biblioterapija. Skaitytojų tipologija: kriterijai, paskirtis, tradicijos, schemos, dinamika. Išvados. Skaityti daugiau