Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė > Civilinio proceso teisė (3)

Civilinio proceso teisė (3)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.7
  (
4
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Civilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas. Civilinis procesas: kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčo sprendimo formos. Teisė į teisminę gynybą – viena pagrindinių asmens teisių. Teisė į gynybą Lietuvos respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės šaltiniuose. Civilinio proceso teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio proceso ryšys su materialiosiomis teisės šakomis. Civilinio proceso teisės funkcijos ir uždaviniai, tikslai. Civilinio proceso teisės dalykas ir metodas. Civilinio proceso teisės sąvoka ir sistema. Civilinio proceso modeliai ir jų esmė. Civilinio proceso teisės raida Lietuvoje. Civilinio proceso modelis Lietuvos civilinio proceso teisėje. Civilinio proceso samprata ir esmė, skirtumas nuo civilinio proceso teisės. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso stadijos. Tarptautinio civilinio proceso sąvoka ir reguliavimo sritis. Civilinio proceso teisės mokslas. Civilinio proceso teisės mokymo disciplina. Šiuolaikinės civilinio proceso teisės raidos tendencijos. Civilinio proceso teisės šaltiniai. Civilinio proceso teisės šaltinių samprata. Teisės šaltinių klasifikacija. Tiesioginiai teisės šaltiniai. Netiesioginiai (antriniai) šaltiniai. Civilinio proceso teisės vienodinimas. Tarptautinio civilinio proceso teisės šaltiniai. Civilinio proceso teisės normos ir jų ypatumai. Civilinio proceso teisės normos galiojimas laiko atžvilgiu, teritorijoje ir asmenims. Laiko atžvilgiu. Galiojimas teritorijoje. Galiojimas asmenims. Įstatymo ir teisės analogija civiliniame procese. Civilinio proceso teisės principai. Civilinio proceso teisės principų samprata. Civilinio proceso teisės principų reikšmė. Civilinio proceso teisės principų sistema ir tarpusavio ryšys. Civilinio proceso teisės principų klasifikavimas. Atskirų civilinio proceso teisės principų turinys. Teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismas. Teisės į teisingą (sąžiningą, tinkamą) teismo procesą. Teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo principas. Teismo proceso viešumo principas. Šalių procesinio lygiateisiškumo principas. Teismo proceso kalbos principas. Žodiškumo principas. Betarpiškumo principas. Bylos nagrinėjimo nepertraukiamumo ir teisėjų sudėties nekintamumo principas. Rungimosi principas. Dispozityvumo principas. Teismo sprendimo priėmimo slaptumo principas. Teisės būti išklausytam principas. Teisėjo vadovavimo procesui principas. Laisvo įrodymų vertinimo principas. Draudimo piktnaudžiauti procesu principas. Proceso koncentracijos (operatyvumo) principas. Proceso ekonomiškumo principas. Kooperacijos principas. Teismo sprendimo privalomumo principas. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (VGTP) principas. Teismo pareigos aiškinti ir taikyti įstatymus vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais principas. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir jų subjektai. Civilinių procesinių teisinių santykių (CPTS) samprata ir bruožai. Civilinių procesinių ir materialiųjų teisinių santykių sąveika. CPTS atsiradimo, pasikeitimo ir nutraukimo pagrindai. CPTS elementai. CPTS subjektai, jų klasifikavimas. Proceso dalyviai: dalyvaujantys byloje asmenys, kiti proceso dalyviai. Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas. Fiziniai ir juridiniai asmenys, valstybė - civilinių procesinių teisinių santykių subjektai. Fiziniai asmenys - civilinių procesinių teisinių santykių subjektai. Juridiniai asmenys - civilinių procesinių teisinių santykių subjektai. Valstybė - civilinių procesinių teisinių santykių subjektas. Teismas - privalomas civilinių procesinių teisinių santykių subjektas. Teismo vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Teismų ir teisėjų atsakomybė. Teismo vaidmuo civiliniame procese. Teismo išaiškinimo pareiga. Teismo sudėtis. Teisėjo ir kitų civilinio proceso dalyvių nušalinimo pagrindai ir tvarka. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą. Civilinio proceso šalys. Civilinio proceso šalių samprata. Ieškovas ir atsakovas. Šalis materialiąja ir procesine teisine prasme. Šalių esminiai bruožai. Šalių procesinės teisės ir pareigos. Šalių pareiga rūpintis civilinio proceso skatinimu. Tinkama ir netinkama šalis. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Procesinis bendrininkavimas. Bendrininkavimo rūšys. Privalomasis ir fakultatyvinis bendrininkavimas. Procesinis teisių perėmimas. Tretieji asmenys civiliniame procese. Tretieji asmenys civiliniame procese: samprata, požymiai, rūšys ir reikšmė. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus; jų skirtumai nuo ieškovo. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų. Jų skirtumas nuo bendrininkų ir nuo netinkamos šalies. Trečiųjų asmenų procesinės teisės ir pareigos. Viešojo intereso gynimas civiliniame procese. Prokuroro, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei fizinių asmenų, ginančių viešąjį interesą, dalyvavimo civiliniame procese pagrindai, tikslas ir formos, procesinės teisės ir pareigos. Prokuroro (P) dalyvavimas civiliniame procese. Valstybės ar savivaldybių institucijų bei kitų asmenų, ginančių viešąjį interesą, dalyvavimas civiliniame procese. Valstybės ir savivaldybių institucijų įtraukimas arba jų įstojimas į procesą duoti išvadą byloje. Grupės ieškinys.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

60 psl.

Lygis:

2 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Failo tipas:

Microsoft Word 151.78 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą