Šperos.lt > Teisė > Administracinė teisė > Administracinė teisė (20)

Administracinė teisė (20)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.5
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Administracinė teisė – savarankiška teisės šaka. Administracinė teisė kaip teisės šaka. Konstitucinis valstybės valdžios vaidmuo. Vykdomosios valdžios sąvoka. Vykdomosios valdžios požymiai. Vykdomosios valdžios funkcijos. Vykdomoji valdžia ir administracinė teisė. Vykdomosios valdžios veiksmingumo pagrindinės problemos. Administracinės teisės esmė, socialinė prigimtis, samprata, dalykas ir reguliavimo metodas. Administracinės teisės funkcijos. Administracinės teisės principai. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės sisteminimas. Administracinės teisės santykis su kitais socialiniais mokslais, kitomis teisės šakomis jos vieta teisės ir teisinėje sistemoje. Administracinės teisės mokslo samprata, jos dalykas ir funkcijos, metodai. Užsienio šalių administracinės teisės bendroji charakteristika. Administracinės teisės normos. Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų išraiškos formos, jų rūšys. Administracinės teisės normų įgyvendinimas, įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų taikymas, taikymo formos, stadijos. Administracinės teisės normų galiojimas tam tikroje teritorijoje, taip pat laiko ir asmenų atžvilgiu. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinio teisinio santykio sąvoka. Administracinių teisinių santykių ypatumai. Administracinių teisinių santykių struktūra ir požymiai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešojo administravimo sąvoka ir pagrindiniai principai. Viešojo administravimo sąvoka ir esmė. Bendroji valdymo sąvoka. Pagrindinės valdymo kategorijos (sistema, subjektas, objektas, funkcijos, valdymo ciklas) ir sisteminio požiūrio reikšmė organizuojant administracinį teisinį valdymą. Socialinio valdymo sąvoka, požymiai. Socialinio valdymo rūšys, viešojo ir visuomeninio valdymo santykis. Viešojo administravimo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai bruožai. Viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo principų sąvoka, sistema ir santykis su teisinės sistemos nuostatomis. Pagrindiniai arba politiniai – teisiniai viešojo administravimo principai. Organizaciniai – techniniai viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo principai viešojo administravimo institucijų veikloje. Administracinės teisės subjektai. Administracinės teisės subjektų sistema. Administracinės teisės subjektų samprata, jų teisinė padėtis. Administracinės teisės subjektų sistema. Vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Vykdomosios valdžios institucijų teisinė padėtis. Vykdomosios valdžios institucijų vieta kitų valstybės institucijų sistemoje. Vykdomosios valdžios institucijų sistema. Vykdomosios valdžios institucijų sistemos pertvarkymas po nepriklausomybės atkūrimo. Aukščiausiosios, centrinės ir teritorinės vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijų vidinė organizacinė struktūra, jų formavimo teisiniai pagrindai ir tvarka. Lietuvos respublikos prezidentas. Respublikos prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Respublikos prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Lietuvos respublikos konstitucijoje įtvirtintų respublikos prezidento ir vyriausybės funkcijų, įgyvendinant vykdomąją valdžią, santykis. Lietuvos respublikos vyriausybė. Vyriausybės paskirtis ir jos teisinė padėtis įgyvendinant vykdomąją valdžią. Vyriausybės sudėtis ir formavimo tvarka. Vyriausybės kompetencija, funkcijos. Vyriausybės įgaliojimų laikas, įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Vyriausybės atskaitomybė ir atsakomybė. Vyriausybės vykdoma ministerijų ir kitų jai pavaldžių institucijų veiklos kontrolė. Vyriausybės veiklos organizavimas. Vyriausybės posėdžiai. Ministrą pirmininką ir vyriausybę aptarnaujančios institucijos. Vyriausybės ir ministro pirmininko priimami teisės aktai, jų parengimo, priėmimo ir įsigaliojimo tvarka. Vyriausybės programa, jos rengimas ir įgyvendinimas. Vyriausybės santykiai su seimu, respublikos prezidentu ir vietos savivaldos institucijomis. Vyriausybės ir visuomenės santykiai. Lietuvos respublikos ministerijos ir kitos centrinės vykdomosios valdžios institucijos. Lietuvos respublikos ministerijos, jų steigimo ir panaikinimo tvarka. Ministerijų kompetencija ir svarbiausios funkcijos. Lietuvos respublikos ministerijų rūšys ir jų vidinė organizacinė struktūra. Ministro teisinė padėtis, imunitetas, garantijos ir funkcijos. Viceministras, ministerijos sekretorius, jų teisinė padėtis ir funkcijos. Vyriausybės įstaigos. Vyriausybės įstaigų steigimo tvarka. Vyriausybės įstaigų teisinės padėties ypatumai bei vidinė organizacinė struktūra. Vyriausybės įstaigų veikla. Vyriausybės komitetų ir komisijų steigimo tvarka, jų teisinės padėties ypatumai. Vyriausybės komitetų ir komisijų vykdomosios funkcijos. Įstaigų prie ministerijų rūšys, jų teisinė padėtis ir vykdomos funkcijos. Įstaigų prie ministerijų vidinė organizacinė struktūra ir apribojimo kriterijai nuo vyriausybės įstaigų. Lietuvos respublikos teritorijos administraciniai vienetai. Regioninė plėtra. Lietuvos respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių sampratos. Lietuvos respublikos teritorijos administracinis suskirstymas. Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių nustatymas ir jų ribų keitimas. Pavadinimų suteikimas Lietuvos respublikos teritorijų administraciniams vienetams ir gyvenamosioms vietovėms, jų keitimas. Regiono samprata. Regiono plėtros politikos tikslai. Regiono plėtros planavimo dokumentai, jų rengimas, tvirtinimas ir įgyvendinimas. Regioninės plėtros valdymo institucijos, jų funkcijos, struktūra ir veiklos organizavimas. Teritorinės vykdomosios valdžios institucijos. Apskrities valdymo institucijos. Apskrities viršininkas, jo kompetencija ir leidžiami teisės aktai. Apskrities viršininko administracija. Apskrities viršininko santykiai su vietos savivaldos ir valstybės valdymo institucijomis. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldybių institucijos. Savivaldybių institucijų ypatumai vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Vietos savivaldos samprata, principai, jų formavimo ir veiklos teisiniai pagrindai. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių vykdomųjų institucijų kompetencija, jų sudarymas. Savivaldybių institucijų leidžiami teisės aktai. Savivaldybių viešojo administravimo įstaigos, jų sudarymo tvarka ir įgaliojimai. Savivaldybių turtas ir finansai. Savivaldybių santykiai su kitomis valstybės institucijomis. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos. Tema. Įmonės ir įstaigos. Įmonės ir įstaigos sąvokos, jų rūšys, administracinio teisinio statuso pagrindai. Valstybės ir savivaldybių įmonės bei biudžetinės įstaigos, jų administracinis teisinis statutas. Įmonių ir įstaigų steigimas ir likvidavimas. Įmonių ir įstaigų savarankiškumo garantijos. Piliečiai ir užsieniečiai. Administracinės teisinės piliečių padėties sąvoka. Piliečių administracinis teisnumas ir veiksnumas. Pagrindinės piliečių teisės, laisvės ir pareigos viešojo administravimo srityje. Užsieniečių administracinis teisinis statusas. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Viešojo administravimo institucijų vaidmuo, užtikrinant piliečių ir užsieniečių administracinį teisinį statusą. Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai. Valstybės tarnybos sąvoka ir rūšys. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojo sąvoka plačiąja ir siaurąja prasmėmis. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Pretendentų į valstybės tarnybą atranka. Valstybės tarnautojų priėmimas. Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai. Valstybės tarnautojų tarnybos vertinimas. Valstybės tarnautojų karjera. Valstybės tarnautojų darbo užmokestis ir kitos išmokos. Valstybės tarnautojų mokymas. Valstybės tarnautojų atsakomybė. Valstybės tarnybos valdymas. Valstybės tarnautojo statuso praradimas ir atkūrimas. Nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinių organizacijų samprata. Nevyriausybinių organizacijų sistema Lietuvoje, jų rūšys. Lietuvos respublikos konstitucijos nuostatos dėl nevyriausybinių organizacijų. Nevyriausybinės organizacijos kaip administracinės teisės subjektai, jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Nevyriausybinių organizacijų veiklos reglamentavimo ypatumai. Nevyriausybinių organizacijų įstatų registravimas. Nevyriausybinių organizacijų veiklos kontrolė, teisiniai jų veiklos pasibaigimo pagrindai. Viešojo administravimo formos ir metodai. Viešojo administravimo formų ir metodų samprata ir rūšys. Viešojo administravimo formos sąvoka ir formų rūšys. Neteisinės viešojo administravimo forma. Teisinės viešojo administravimo formos. Viešojo administravimo metodų sąvoka ir rūšys. Įtikinimo ir prievartos metodai. Administraciniai ir ekonominiai metodai. Viešojo administravimo aktai. Viešojo administravimo aktų sąvoka, juridinė reikšmė, bruožai. Viešojo administravimo aktų skirtumas nuo kitų teisės aktų ir dokumentų. Viešojo administravimo institucijų aktų klasifikacija. Viešojo administravimo aktų parengimo ir priėmimo tvarka. Viešojo administravimo aktams keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo pasekmės. Viešojo administravimo aktų panaikinimo, pakeitimo ir sustabdymo tvarka. Viešojo administravimo teisėtumo užtikrinimas. Teisėtumo užtikrinimo viešajame administravime būdai. Teisėtumo užtikrinimo viešajame administravime sąvoka. Kontrolės, vykdymo, tikrinimo ir priežiūros santykis. Viešojo administravimo kontrolė. Viešojo administravimo socialinis teisinis patikimumas. Viešojo administravimo kontrolės sąvoka, rūšys, uždaviniai ir pagrindiniai principai. Seimo (parlamentinė) kontrolė. Vykdomosios valdžios institucijų vykdoma viešojo administravimo kontrolė. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Valstybės kontrolės institucijų struktūra, jų įgaliojimai. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. Audito samprata ir rūšys. Audito valstybinis reguliavimas. Valstybės audito tarnybos, jų uždaviniai, funkcijos bei veiklos organizavimas. Teismo kontrolinės funkcijos viešajame administravime. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai. Konstitucinis teismas ir viešojo administravimo kontrolė. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama viešoji administravimo kontrolė. Teismo atskiroji nutartis. Administracinių bylų teisminis nagrinėjimas. Administracinės teisės pažeidimo bylų teisminis nagrinėjimas. Viešojo administravimo institucijų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų neteisėtų sprendimų, veiksmų ar neveikimo apskundimas teismui. Kvaziteisminių institucijų statusas ir veikla.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

208 psl.

Lygis:

1 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Failo tipas:

Microsoft Word 355.72 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą