Šperos.lt > Teisė > Administracinė teisė > Administracinė teisė (11)

Administracinė teisė (11)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
10.0
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Administracinės teisės sąvokos ir kategorijos Administracinės teisės samprata. Sąvokos ir kategorijos administracinėje teisėje. Filosofinis, loginis, lingvistinis, teisinis administracinių teisinių sąvokų supratimas. Orientacinių, diferencinių (skiriamųjų), funkcinių požymių vartojimas apibrėžiant teisines sąvokas. Administracinės teisės kategorijos - pagrindas apibūdinti administracinę teisę ir administracinės teisės mokslo tyrimo objektą. Vykdomosios valdžios sąvoka, požymiai ir funkcijos. Vykdomosios ir tvarkomosios veiklos samprata. Vykdomoji valdžia ir administracinė teisė. Įvadinės administracinės teisės sąvokos ir kategorijos: administraciniai ginčai, administraciniai teisiniai santykiai, valstybinis reguliavimas ir reglamentavimas, administracinis teisinis valdymo organizavimas, administracinis sprendimas, viešojo administravimo subjektai, asmuo, bendruomenė, biurokratizmas, piktnaudžiavimas, centralizacija, decentralizacija, individualus teisės aktas, interesų konfliktas, mokestiniai ginčai, norminis administracinis aktas, privatūs interesai, savivaldybės institucijos, skundas, prašymas, valstybės politikai, valstybės tarnautojas, viešasis administravimas, viešieji interesai. Administracinės teisės mokslas. Administracinės teisės mokslo samprata, jo dalykas ir funkcijos. Lietuvos administracinės teisės doktrina. Užsienio šalių administracinės teisės bendroji charakteristika. Pasaulio šalių administracinė teisė ir jos požymiai. Administracinės teisės principai, taikytini santykiams tarp viešojo administravimo institucijų ir privačių asmenų pagal Europos tarybos (ET) rekomendacijas. Administracinės teisės plėtra. Administracinės teisės ir socialiniai pokyčiai. Kintančios socialinės teisinės vertybinės orientacijos įtaka administracinei teisinei sistemai. Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Administracinio teisinio reguliavimo mechanizmo sąvoka. Administracinio teisinio reguliavimo mechanizmo etapai. Administracinės teisės normų įgyvendinimas, įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų įgyvendinimo santykis su teisės normų rūšimis. Administracinės teisės normų aiškinimo aktai. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinių teisinių santykių struktūra. Administracinių teisinių santykių turinys. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešasis administravimas ir administracinė teisė. Valstybinio viešojo valdymo sąvoka ir esmė. Bendroji valdymo sąvoka. Valstybinis valdymas. Valstybės valdymas ir valstybės administravimas. Valstybės administravimas ir įstaigų administravimas. Viešojo administravimo esmė. Viešoji ir privatinė teisė. Viešojo administravimo sudėtis: administracinis reguliavimas. Vidinis administravimas. Viešosios paslaugos. Viešojo administravimo subjektas Europos Sąjungos (ES)teisės požiūriu. Viešojo administravimo sričių funkcijų apimtis. Šiuolaikinių demokratinių valstybių tikslai, prioritetai, ir vertybės, jų teisinės sistemos. Viešojo administravimo subjektų turimi techniniai, žmogiškieji ir ekonominiai ištekliai. Netinkamas administravimas: šališkumas, diskriminacija, piktnaudžiavimas valdžia, nesugebėjimas arba atsisakymas suteikti informaciją, nepateisinamas atidėliojimas, nustatytos tvarkos nesilaikymas. Biurokratizmas kaip iškreipta viešojo administravimo forma. Viešojo administravimo principai. Administracinės teisės principai. Administracinės teisės principų sistematizavimas. Viešojo administravimo principai. Administracinės teisės principų vaidmuo juos nagrinėjant sisteminiu požiūriu. Įvairios principų posistemės. Pagrindiniai arba politiniai teisiniai viešojo administravimo principai. Organizaciniai techniniai viešojo administravimo principai. Atvirumo samprata, jo ribojimo atvejai. Vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Vykdomosios valdžios institucijų teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės institucijų sistemoje. Vykdomosios valdžios institucijų klasifikavimas. Vykdomosios valdžios institucijų sistema. Vykdomosios valdžios institucijų sistemos pertvarkymas po nepriklausomybės atkūrimo. Aukščiausiosios, centrinės ir teritorinės vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijų vidinė organizacinė struktūra, jų formavimo teisiniai pagrindai ir tvarka. Užsienio šalių viešojo administravimo institucijų veiklos palyginimas, Jungtinių Valstijų (JAV), Didžiosios Britanijos (DB), Prancūzijos, Italijos, Vokietijos, Rusijos Federacijos, viešojo administravimo institucijų bendroji charakteristika, jų sudarymo tvarka ir valstybės tarnybos ypatumai. Lietuvos Respublikos (LR) prezidento ir prezidento institucijos administracinė veikla. Respublikos prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Respublikos prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Lietuvos Respublikos (LR) prezidento aparatas. Prezidento priimamasis. Atstovas spaudai. Prezidento patarėjai, konsultantai, referentai. Konsultantai visuomeniniais pagrindais. Vidaus politikos ir analizės grupė. Užsienio politikos grupė. Respublikos prezidento protokolo skyrius. Nacionalinio saugumo grupė. Ekonomikos ir regioninės plėtros grupė. Socialinės politikos grupė. Kultūros, mokslo ir ugdymo grupė. Spaudos tarnyba. Teisės departamentas. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės administracinė veikla. Vyriausybės samprata. Vyriausybės administracinės veiklos teisiniai pagrindai. Vyriausybės įstatymo pagrindinės funkcijos. Vyriausybės darbo reglamento funkcijos. Vyriausybės veiklos tikslai ir funkcijos. Vyriausybės administraciniai įgaliojimai. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas vyriausybės darbo veikloje. Vyriausybės diskrecinė galia. Vyriausybės administracinės veiklos organizavimas. Vyriausybės posėdis (posėdžiai). Kolegialumo principo realizavimas vyriausybės veikloje. Ministro pirmininko administraciniai įgaliojimai. Asmeninis vyriausybės narių dalyvavimas vyriausybės posėdžiuose. Bendro sutarimo pasiekimas vyriausybės posėdžiuose. Ministerijų valstybės sekretorių pasitarimas. Vyriausybės posėdžio darbotvarkės sudarymas. Svarstymas vyriausybės posėdyje. Dalyviai. Svarstymo eiga. Vyriausybės posėdžio protokolas. Vyriausybės posėdžio sprendimai: priėmimas, įforminimas, pasirašymas, skelbimas ir įsigaliojimas. Vyriausybės teisės aktų priėmimo procedūra. Vyriausybės priimamų teisės aktų rūšys. Vyriausybės teisės aktų priėmimas. Teisės aktų leidybos iniciatyva. Teisės aktų projektų rengimas ir derinimas. Teisės aktų projektų įvertinimas. Projektų įvertinimas vyriausybės kanceliarijoje. Teisės aktų pasirašymas ir paskelbimas. Vyriausybės teisės aktų efektyvumo didinimas. Vyriausybės programos samprata. Medžiagos vyriausybės programai rengimas. Konkrečios priemones šiai programai įgyvendinti. Vyriausybės programos įgyvendinimo ataskaitos parengimas. Vyriausybės veiklos problemos, kylančios iš vyriausybės programos. Programos parengimo tobulinimas. Programos įgyvendinimo problemos. Ministerijų ir vyriausybės įstaigų praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos vyriausybei. Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padaliniai, patarėjai ir konsultantai. Kanceliarijos struktūrinių padalinių vadovų ir patarėjų atskirais klausimais teisinis statusas. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijos ir kitų centrinės vykdomosios valdžios institucijų administracinė veikla. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijos samprata. Tipinio ministerijos modelio paieška vykstant administracinėms reformoms. Ministerijų teisinio statuso problema. Metų veiklos ataskaitos. Ministerijos misija: paskirtis ir formavimo būdai. Administraciniai teisiniai ministerijų valdymo ir reformų pagrindai. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijų valdomos viešojo administravimo sritys. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijų valdymo reformų strategijos vizija. Pertvarkymai ministerijų valdymo sistemoje. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijų vidinė organizacinė struktūra. Ministras, jo teisinė padėtis ir funkcijos. Ministerijų nuostatai, darbo reglamentai. Ministerijos veiklos strateginis modelis. Programų, numatytų ministerijos strateginiame veiklos plane, vykdymas. Ministro politinio pasitikėjimo patarėjai. Aplinkos ministerijos patarėjų taryba (visuomeninė specialistų), jos funkcijos. Ministro dienotvarkės sudarymas ir vykdymas. Ministerijos kolegija, jos reglamentas, sudėtis, svarstomi svarbiausi ministerijos veiklos klausimai, posėdžiai. Ministerijos vidaus kontrolė ir vidaus auditas. Viešojo juridinio asmens vadovo pareigos ir kompetencija užtikrinant vidaus kontrolę ir vidaus auditą. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos administraciniai vienetai. Regioninė plėtra. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos administracinių vienetų samprata. Apskričių ir savivaldybių valdymo institucijų administracinė veikla. Apskrities valdymo organizavimas. Apskrities valdymo institucijos. Apskrities viršininkas, jo kompetencija ir jo leidžiami teisės aktai. Apskrities viršininko veiklos organizavimas. Apskrities viršininko administracija. Apskrities viršininko santykiai su vietos savivaldos ir valstybės valdymo institucijomis. Apskrities tarybos sudėtis ir jos kompetencija. Savivaldybės ir vietos savivaldos samprata. Vietos savivaldos principai, jos formavimo ir veiklos teisiniai pagrindai. Savivaldybių valdymo institucijos, jų ypatumai vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Savivaldybių valdymo institucijų kompetencija, funkcijos, priimami teisės aktai. Savarankiškosios, priskirtosios, valstybinės, sutartinės funkcijos. Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį. Savivaldybių turtas ir finansai. Savivaldybių santykiai su kitomis valstybės institucijomis. Savivaldybių administracinė priežiūra. Vyriausybės atstovai. Savivaldybės bendruomenė. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos. Lietuvos respublikos (LR) piliečių ir užsieniečių teisinė padėtis viešojo administravimo subjektų administracinės veiklos aplinkoje. Sisteminis teisinis požiūris į žmogaus asmens pilietybę: nuo objektinio konstitucinio teisinio ryšio su konkrečia valstybe iki subjektinio administracinio teisinio žmogaus asmens teisinio ryšio su konkrečia valstybe įgyvendinimo lygmens vertybiniame santykyje žmogus – visuomenė – valstybė. Pagrindinių piliečių teisių, laisvių ir pareigų laidavimo viešojo administravimo subjektų administracinės veikloje įgyvendinimo infrastruktūra: norminimas (konstitucinių normų konkretizuotas taikymas įstatymuose ir kituose teisės aktuose), finansinių ir žmogiškųjų išteklių nustatymas, institucinės sistemos sukūrimas, optimalios teisinių santykių praktikos laikymasis, teisinės minties raidos tobulėjimo užtikrinimas. Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai. Valstybės tarnybos sąvoka ir pagrindiniai principai. Nevyriausybinių organizacijų administracinė veikla. Nevyriausybinių organizacijų sąvoka, pagrindiniai požymiai ir rūšys. Nevyriausybinės organizacijos kaip administracinės veiklos subjektai. Nevyriausybinių organizacijų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinės veiklos aktai. Administracinės veiklos aktų sąvoka ir jų teisinė reikšmė. Administracinės veiklos aktų bruožai. Administracinės veiklos aktų skirtumas nuo kitų teisės aktų ir dokumentų (įstatymų, teismo, prokuratūros, nevyriausybinių organizacijų, notariato aktų, civilinių sutarčių, tarnybinių dokumentų, asmens liudijimų). Administracinės veiklos teisėtumo užtikrinimo būdai. Administracinės veiklos teisėtumo užtikrinimo sąvoka. Administracinės veiklos kontrolė. Administracinės veiklos kontrolės sąvoka ir rūšys. Administracinės veiklos institucijų vykdoma administracinė priežiūra Administracinės veiklos institucijų vykdomos administracinės priežiūros sąvoka, ypatumai ir rūšys.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

174 psl.

Lygis:

0 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Mykolo Romerio Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 324.2 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą