Šperos.lt > Teisė > Konstitucinė teisė > Lietuvos konstitucinė teisė

Lietuvos konstitucinė teisė

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.9
  (
2
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, metodas, objektas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės sistema (normos, institutai, principai). Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės mokslas. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka, dalykas, šaltiniai ir jų sistema, konstitucinės teisės mokslo sistema. Konstitucinė teisė kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės konstitucinės teisės mokslo kryptys ir mokyklos. Klasikinė (juridinė), modernioji (juridinė) mokyklos. Sociologinė mokykla. Politologinė-sociologinė mokykla. Konstitucinės teisės mokyklų anglosaksų šalyse (Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)), Prancūzija ir Vokietija. Lietuvos Konstitucinės teisės mokslo raida. M. Romerio konstitucinės pažiūros. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Klasifikavimo materialiniai ir teisiniai kriterijai. Jų sistema. Pasaulio Konstitucinės teisės šaltinių įvairovė. Lietuvos Konstitucinės teisės šaltinių sistemos ypatumai. Konstitucijos samprata, Konstitucijų sampratų įvairovė. Konstitucijos funkcijos. Pasaulio valstybių konstitucinės raidos pagrindiniai etapai. Konstitucijos turinys, jos teisinės, politinės ir ideologinės savybės. Pasaulio valstybių Konstitucijų forma ir struktūra. Konstitucijų rūšys. Liberalusis, etatistinis, mišrusis konstitucijų modeliai. Konstitucijų rengimas, priėmimas ir keitimas įvairiose pasaulio valstybėse. Lietuvos respublikos Konstitucijos ypatumai. Konstitucijų priėmimo būdai, keitimo tvarka. Įstatymai, jų rūšys ir atribojimo kriterijai. Tarptautinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės priežiūros institucijų aktai kaip konstitucinės teisės šaltiniai. Lietuvos konstitucingumo raida. Lietuvos valstybingumo raida ir Konstitucinės teisės formavimasis. Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė. Lietuvos valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai, priimti 1990 03 11. 1992 metų Konstitucijos rengimas. Atskirų Lietuvos konstitucijos projektų ypatumai. Lietuvos konstitucinių tradicijų perimamumas. Konstitucijos apsauga. Konstitucinės priežiūros modeliai. Teisinė konstitucijos apsauga. Konstitucinė priežiūra. Konstitucinės priežiūros funkcijos, būdai ir formos. Konstitucinės priežiūros raida pasaulyje. Amerikinis ir europinis konstitucinės priežiūros modeliai. Konstitucinės priežiūros institucijų formavimo tvarka. Konstitucinės priežiūros institucijų kompetencija. Teisės normų aktų konstitucingumo kontrolė įvairiose pasaulio valstybėse. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis teismas, jo vieta valstybės valdžių sistemoje, jo įgaliojimai, Konstitucinio teismo aktai ir jų teisinė galia. Konstitucinio teismo teisėjai ir jų statusas. Kitose valstybėse subjektai, turintys teisę kreiptis į Konstitucinės priežiūros institucijas. Konstitucinės priežiūros raida Lietuvoje. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių samprata. Tarptautinis teisinis žmogaus teisių reguliavimas: pagrindiniai tarptautiniai dokumentai. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių sistema. Pilietinės (asmens) teisės ir laisvės. Politinės teisės ir laisvės. Socialinės ekonominės ir kultūrinės teisės. Vaikų teisių apsauga. Tautinių mažumų teisės. Konstitucinės žmogaus ir piliečių pareigos, jų sistema. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos. Žmogaus teisių gynimo būdai. Teisminė gynyba. Tarptautiniai žmogaus teisių gynimo būdai. Specialios žmogaus teisių gynimo institucijos Lietuvoje (Seimo kontrolieriai, Vaiko teisių apsaugos kontrolierius. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius). Ombudsmeno institucija Europos valstybėse. Pilietybės institutas. Pilietybės sąvoka. Pilietybės instituto raida Lietuvoje. Pilietybės įgijimo būdai. Pilietybės santykių pasibaigimo pagrindai. Dvigubos pilietybės problema. Užsieniečių teisinė padėtis. Užsieniečių sąvoka. Teisiniai režimai taikomi užsieniečiams. Migracijos procesų reguliavimo problemos. Prieglobsčio teisės sąvoka. Prieglobsčio teisė kaip tarptautinės teisės ir konstitucinės teisės institutas. Prieglobsčio teisės subjektai, jų teisinio statuso ypatumai. Prieglobsčio teisės formos. Prieglobsčio teisės įgyvendinimas. Politinės sistemos konstituciniai pagrindai. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos įtvirtinimas pagrindiniuose valstybės įstatymuose. Politinės sistemos elementai. Visuomeninės organizacijos samprata. Visuomeninių organizacijų teisinio reguliavimo ypatumai užsienio valstybėse ir Lietuvos respublikoje. Politinės partijos. Politinės partijos požymiai. Politinės partijos funkcijos. Politinės partijos rūšys. Politinės partijos institucionalizavimas. Politinės partijos teisinio reguliavimo ypatumai. Politinės partijos veiklos konstituciniai pagrindai ir apribojimai Lietuvos respublikoje. Partinė sistema. Partinės sistemos pasaulio valstybėse. Lietuvos respublikos partinė sistema. Bažnyčia-kaip konstitucinės teisės subjektas. Bažnyčios ir valstybės santykių teisinio reguliavimo ypatumai atskirose pasaulio valstybėse. Bažnyčios teisinis statusas Lietuvos respublikoje. Visuomenės informavimo priemonių sistema. Valstybė kaip konstitucinės teisės subjektas. Valstybės samprata. Valstybės konstruktyviniai elementai, suverenitetas, funkcijos. Valstybės forma. Valstybės valdymo formų įvairovė pasaulyje. Lietuvos valstybės valdymo forma. Valstybių teritorinės santvarkos įvairovė. Autonomija šiuolaikinėse valstybėse. Konfederacijos, valstybių sąjungos, sandraugos ar kitokie susivienijimai. Europos Sąjunga (ES). Politiniai režimai šiuolaikiniame pasaulyje. Politinių režimų klasifikacija. Valstybės valdžios institucijų sistema. Valstybės institucijų sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Valstybės institucijų klasifikavimo problema. Valstybės valdžia kaip konstitucinės teisės institutas. Valstybės valdžios institucijų organizavimo ir jų veiklos konstituciniai principai. Valdžių padalijimo doktrina. Valdžių padalijimo doktrinos interpretavimo įvairovė. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse. Valdžių padalijimo principo įtvirtinimas Lietuvos respublikos Konstitucijoje ir jo realus įgyvendinimas rinkimų teisė. Rinkimų teisė sąvoka. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Rinkimų teisės šaltiniai. Rinkimų teisės principai. Rinkimų sistemos. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys, įvairovė. Lietuvos rinkimų sąvokos ypatumai. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Rinkimų teisės pažeidimai. Teisinės atsakomybės už rinkimų teisės pažeidimus rūšys. Referendumas-tiesioginės demokratijos institutas. Jo samprata, rūšys. Referendumo iniciatyvos teisė. Konstituciniai įstatymų leidžiamosios valdžios modeliai. Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Istorinė evoliucija. Doktrina ir pozityviosios konstitucinės teisės tendencijos. Parlamento suvereniteto doktrina. Parlamentarizmo raida Lietuvoje. Parlamentarizmas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Parlamentarizmo formų įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje. Parlamento teisinė padėtis. Parlamento formavimo tvarka, struktūra, funkcijos ir įgaliojimai, reglamentas. Įstatymų leidyba. Įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai ir principai. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai. Įstatymų leidybos stadijos. Įstatymų įsigaliojimo tvarka. Konstitucinių įstatymų priėmimo ypatumai. Įstatymų leidyba. Įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai ir principai. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai. Įstatymų leidybos stadijos. Įstatymų įsigaliojimo tvarka. Konstitucinių įstatymų priėmimo ypatumai. Valstybės biudžeto formavimas. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas. Parlamento narių teisinis statusas. Parlamento narių imunitetas ir indemnitetas. Apkaltos procesas kaip parlamentinė procedūra. Konstituciniai vykdomosios valdžios modeliai. Vykdomosios valdžios samprata. Valstybės vadovo institutas šiuolaikinėse valstybėse. Lietuvos respublikos Prezidento institutas ir jo raida. Prezidento rinkimai, įgaliojimai, įgaliojimų laikas. Prezidento aktai, jų teisinė galia. Vyriausybės institutas šiuolaikinėse valstybėse. Jos formavimo ypatumai, kompetencija. Vyriausybės narių teisinė padėtis. Lietuvos respublikos Vyriausybė, jos sudėtis, formavimo tvarka, įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Vyriausybės narių teisinė padėtis. Vyriausybės teisės aktai, jų priėmimo tvarka. Vyriausybės darbo reglamentas. Lietuvos respublikos ministerijos. V santykiai su seimu, santykiai su Prezidentu. Valdžių padalijimo principas ir teismų nepriklausomybė. Teisminė valdžia, jos ypatumai, Teisminės valdžios funkcijos, institucijos. Teismų sistema ir ypatumai atskirose valstybėse. Konstitucinis teisminės valdžios reguliavimas įvairiose pasaulio valstybėse. Teismų veiklos principai. Teisėjų konstitucinis teisinis statusas. Lietuvos respublikos teisminė valdžia, jos veiklos konstitucinės garantijos ir principai. Lietuvos respublikos teismų sistema. Prokuratūros konstitucinis statusas. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo modeliai pasaulio valstybėse. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo samprata. Vietos savivaldos instituto atsiradimas ir jo raida. Savivaldos principai. Vietos savivaldos institucijos. Jų formavimo tvarka ir kompetencija. Vietos savivaldos institucijų santykiai su valstybės valdžios institucijomis. Vietos savivalda Lietuvoje. Administraciniai teritoriniai vienetai, turintys savivaldos teisę. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos ir jų administracinė priežiūra.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

157 psl.

Lygis:

2 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Mykolo Romerio Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 338.3 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą