Šperos.lt > Teisė > Konstitucinė teisė > Lietuvos Respublikos Konstitucinė teisė (2)

Lietuvos Respublikos Konstitucinė teisė (2)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.8
  (
2
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Lietuvos Respublikos Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, reguliavimo dalykas, metodas. Konstitucinės teisės normos, jų rūšys ir ypatumai. Konstitucinės teisės normų ypatumai. Konstituciniai teisės institutai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka, turinys, ypatumai. Konstitucinių teisinių santykių subjektai. Klasifikavimas, jų atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Konstitucinės teisės institutai. Lietuvos Respublikos konstitucinės teisė mokslas. Lietuvos respublikos konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinės teisės mokslo metodologija. Konstitucinės teisės mokslo šaltinio sąvoka, mokslo šaltinių sistema. Konstitucinės teisės mokslo sistema. Lietuvos respublikos konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka, klasifikavimo pagrindai ir sistema. Lietuvos respublikos įstatymai, jų rūšys (konstituciniai, paprastieji). Organiškieji įstatymai. Poįstatyminiai aktai, kaip konstitucinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Konstitucinio teismo nutarimai kaip konstitucinės teisės šaltiniai. Tarptautinės teisės aktai kaip Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Tarpvalstybinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinių pereinamumas. Lietuvos konstitucingumo raida. Nepriklausomos Lietuvos respublikos susikūrimas ir pirmieji jos konstituciniai aktai. 1918 02 16 nepriklausomybės akto ir 1920 05 16 steigiamojo seimo rezoliucijos. Lietuvos respublikos laikinosios konstitucijos: 1918 11 02 ir 1919 04 04. 1920 06 10 laikinoji Lietuvos valstybės konstitucija. Nuolatinės Lietuvos respublikos konstitucijos: 1922 08 07 Steigiamojo seimo priimta 1-oji nuolatinė Lietuvos valstybės konstitucija, 1928 m. 05 15 konstitucija, 1938 05 12 Lietuvos konstitucija. Okupaciniai režimai Lietuvoje - konstitucingumo raidos paskirtis. Molotovo-Ribentropo paktas ir Lietuvos okupacija. 1940 06 15 valstybinis perversmas, Lietuvos inkorporavimas į Tarybų Sąjungos sudėtį. 1941 m. Birželio sukilimas, laikinoji vyriausybė ir hitlerinė okupacija. Sovietinio režimo atkūrimas. Sovietinės konstitucijos Lietuvoje ir jų reforma 1988-1990 m. L. Valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai, priimti 1990 03 11. Lietuvos respublikos LPĮ-laikinoji pereinamojo laikotarpio konstitucija, jos bruožai. Lietuvos respublikos konstitucijos projektai. Lietuvos respublikos konstitucija 1992 m. Lietuvos respublikos Konstitucijos pagrindiniai principai ir funkcijos. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės Lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje. Lietuvos pilietybė. Pilietybės sąvoka ir principai Lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje. Lietuvos respublikos pilietybės įgijimo būdai. Lietuvos pilietybės pripažinimas. Teisės į pilietybę išsaugojimas ir teisės į pilietybę įgyvendinimas. Pilietybės įgijimas natūralizacijos būdu. Lengvatinės natūralizacijos sąlygos, taikomos atskiriems asmenims. Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje. Užsieniečio sąvoka Lietuvos kt. Nuosavybės teisė ir Lietuvos ūkio organizavimo konstituciniai principai. Valstybės biudžetas ir bankų sistema. Politinės sistemos samprata ir elementai. Savivaldos formos ir turinys. Daugiapartiškumas ir politinių partijų institucializacija. Lietuvos partinės sistemos ypatumai. Nevalstybinės organizacijos Lietuvos politinėje sistemoje. Individas Lietuvos politinėje sistemoje. Lietuvos valstybės forma. Valstybės formos samprata ir elementai. Lietuvos valstybės valdymo formos sąvoka ir ypatumai. Valstybės santvarkos sąvoka. Lietuvos respublika-suvereni unitarinė valstybė. Lietuvos valstybės administracinė-teritorinė struktūra. Lietuvos valstybės politinio režimo samprata ir ypatumai. Užsienio politikos principai. Valstybės gynimo konstituciniai pagrindai. Lietuvos valstybės simboliai. Lietuvos respublikos valstybinės valdžios sistema. Valstybės institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Lietuvos respublikos valdžios institucijų konstitucinis statusas ir jų klasifikacija. Valstybės kontrolės konstitucinis statusas. Seimo kontrolieriai. Lietuvos respublikos valdžios institucijų sistemos organizavimo ir jų veiklos konstituciniai principai. Lietuvos respublikos rinkimų teisė. Rinkimų teisės sąvoka. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Rinkimų teisės šaltiniai. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys. Lietuvos rinkimų sistemos ypatumai. Rinkimų teisės principai. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Rinkimų komisijos, jų rūšys, sudarymo tvarka, kompetencija. Rinkėjų sąrašai. Rinkimų apygardos. Rinkimų apylinkės. Kandidatų iškėlimo ir registravimo tvarka. Kandidatų veiklos garantijos. Rinkiminė agitacija. Balsavimas. Balsų skaičiavimas ir rinkimų rezultatų nustatymas. Rinkimų galiojimo sąlygos. Pakartotinis balsavimas ir pakartotiniai rinkimai. Referendumas. Lietuvos Respublikos seimas. Parlamentarizmo istorija Lietuvoje. Lietuvos respublikos seimo konstitucinis statusas. Lietuvos respublikos seimo formavimo tvarka. Lietuvos respublikos seimo sudėtis ir struktūra. Seimo pirmininkas ir valdyba. Seniūnų sueiga, jos veiklos kryptys. Seimo frakcijos, komitetai, komisijos. Seimo pirmininkas. Seimo pirmininko pavaduotojai (ne daugiau kaip 5). Seimo kancleris. Komitetai. Komisijos. Frakcijos. Seimo valdyba. Seniūnų sueiga. Seimo įgaliojimai: kontrolės, finansų, užsienio politikos ir kitose srityse. Seimo aktų rūšys. Seimo įgaliojimų laikas ir darbo tvarka. Apkaltos procesas kaip parlamentinė procedūra. Apkaltos pagrindai. Lietuvos Respublikos seimo nario statutas. Seimo narys – tautos atstovas seime. Seimo nario priesaika. Seimo nario įgaliojimai. Seimo nario imunitetas ir indemnitetas. Seimo nario įgaliojimų pasibaigimas. Įstatymų leidyba Lietuvoje. Įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai ir principai. Lietuvos respublikos įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai. Įstatymų projektų svarstymas. Įstatymų priėmimas. Konstitucinių įstatymų priėmimo ypatumai. Įstatymų provulgavimas ir veto teisė. Vetuotų įstatymų pakartotinis priėmimas. Įstatymų įsigaliojimas. Lietuvos respublikos prezidentas. Lietuvos respublikos prezidentas – valstybės vadovas. Prezidento rinkimai ir įgaliojimų laikas. Prezidento įgaliojimų nutrūkimas. Prezidento kompetencija ir įgaliojimų rūšys. Prezidento aktai, jų rūšys, priėmimo ypatumai. Kontrasignacija. Prezidento aparatas. Lietuvos Respublikos vyriausybė. Lietuvos respublikos vyriausybės sudėtis ir formavimo tvarka. Kompetencija. Įgaliojimų laikas. Įgaliojimų grąžinimas ir atstatydinimas. LRV narių garantijos. LRV santykiai su seimu ir prezidentu. LRV veiklos organizavimas, jų rūšys, priėmimo tvarka. Ministerijos, kitos LRV įstaigos. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Konstitucinio teisėtumo sąvoka, jo užtikrinimo būdai ir formos. Konstitucinės priežiūros sąvoka, sistema, būdai ir formos. Konstitucinio teismo uždaviniai, jo santykiai su kitomis valstybės institucijomis. Konstitucinio teismo teisėjų skyrimo tvarka ir statusas. Konstitucinės priežiūros apimtis ir vykdymo būdai. Vietos savivalda ir valdymas. Vietos savivaldos samprata ir teisinis reguliavimas. Savivaldos principai: savivaldos institucijos, jų kompetencija. Savivaldybių tarybų rinkimai. Savivaldybių ekonominis pagrindas. Savivaldybių ir valstybinės valdžios institucijų santykiai. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos. Valdymo organizavimas aukštesniuose administraciniuose vienetuose.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

45 psl.

Lygis:

2 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

Failo tipas:

Microsoft Word 88.36 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą