Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Konstitucinė teisė>Konstitucinės teisės referatai

Konstitucinės teisės referatai (104 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 1978 metų konstitucija

  Įvadas. Darbo tikslas: apibūdinti, išnagrinėti 1978 metų konstituciją, palyginti ją su kitomis Lietuvos konstitucijomis. 1978 metų konstitucija. 1978 metų konstitucijos palyginimas su 1938 metų konstitucija. 1978 metų konstitucijos palyginimas su 1992 metų konstitucija. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-01-26
 • 1990 metų laikinojo pagrindinio įstatymo bruožai

  Įvadas. Laikinojo Pagrindinio Įstatymo priėmimo prielaidos. Bendras Laikinojo Pagrindinio Įstatymo apibūdinimas. Ekonominė sistema. Valstybės valdžios institucijų sistema. Aukščiausios Tarybos teisinis statusas. Vyriausybė (Ministrų Taryba) ir vietos savivaldos organai. Teisminė valdžia ir prokuratūra. Tiesioginės demokratijos institutai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-10-25
 • Direktorato ir konsulato konstitucijos

  Direktorato ir konsulato konstitucijos. Bendras istorinis kontekstas. Prielaidos, ištakos. Direktorato ir konsulato laikotarpių konstitucijų aprašymas. Direktorato laikotarpio konstitucijos sukūrimas ir esmė. Konsulato konstitucija ir imperijos sukūrimas. Esmė ir reikšmė dabarčiai. Klausimai ir atsakymai šia tema.
  Konstitucinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-11
 • Dvigubos pilietybės teisinis reglamentavimas

  Įvadas. Dvigubos pilietybės ribojimo konstitucinė samprata. Pilietybės įstatymo 2002 m. redakcijos normos, leidusios atsirasti dvigubai pilietybei. Konstitucinio Teismo išaiškinimų dvigubos pilietybės klausimu vertinimai (kritika) žiniasklaidoje. Pilietybės įstatymo pakeitimo projektas ir Vyriausybės išvada jo atžvilgiu. Referendumo dvigubos pilietybės klausimu problema. Išvados. Išnašos.
  Konstitucinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-01-28
 • Europos Sąjungos (ES) Konstitucija

  Europos Sąjungos konstitucija. Europos Sąjungos (ES) sutartyse iki šiol galiojusių teisės instrumentų įvairovė. Europos Sąjungos (ES) teisės aktų supaprastinimas ir jų hierarchijos nustatymas. Europos Sąjungos (ES) instrumentų supaprastinimas. Europos Sąjungos (ES) juridinių instrumentų taikymo sritys. Europos Sąjungos (ES) teisės aktų hierarchija. Procedūrų supaprastinimas. Įprastinė įstatyminė procedūra. Konsultavimosi procedūra. Biudžeto priėmimo procedūra. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2005-05-19
 • Įstatymai ir poįstatyminiai aktai

  Įvadas. Įstatymai. Poįstatyminiai aktai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-31
 • Įstatymo formos samprata

  Poįstatyminio akto sąvoka. Įstatymų rūšys. Poįstatyminių aktų požymiai. Įstatymas ir poįstatyminiai norminiai aktai. Norminių teisės aktų galiojimas laike. Norminių teisės aktų veikimas asmenis. Poįstatyminių aktų teisėkūra. Išvados. Įstatymų rūšys. Įstatymų teisėkūra.
  Konstitucinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2006-08-22
 • Įstatymo priėmimo procedūrų ypatumai

  Darbo objektas: Lietuvos Respublikos (LR) Seime priimami įstatymai. Darbo tikslas: Išsiaiškinti įstatymo priėmimo procedūrų ypatumus. Įstatymo samprata. Inicijavimo stadija. Svarstymo stadija. Promulgavimo stadija. Įsigaliojimo stadija. Konstituciniai įstatymai. Įstatymų leidybos procedūra.
  Konstitucinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2005-11-18
 • Įstatymų leidyba

  Įvadas. Įstatymų leidybos procedūra. Įstatymo projekto registravimas ir veiksmai jį užregistravus. Kelių įstatymų projektų svarstymas kartu bei alternatyvus projektai. Aplinkybės, kurioms esant įstatymo projektas neteikiamas svarstyti Seime. Iniciatorių teisė atšaukti įstatymo projektą. Įstatymų pateikimas seimo posėdyje. Projekto pateikimo procedūra. Veiksmai nutarus pradėti projekto svarstymo procedūrą. Pagrindinio komiteto pasirengimas svarstyti įstatymo projektą. Įstatymo projekto svarstymas pagrindinio komiteto posėdyje. Pataisų dėl įstatymo projekto pateikimas ir priėmimas svarstymo Seimo posėdyje metu. Seimo sprendimai po įstatymo projekto svarstymo Seimo posėdyje. Įstatymo projekto priėmimo tvarka. Pertraukos įstatymo projekto priėmimo metu. Balsavimas dėl viso įstatymo projekto. Įstatymo pasirašymo sulaikymas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2005-11-07
 • Įstatymų leidybos procesas ir jo stadijos pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją. Teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Respublikos prezidento veto teisė

  Įvadas. Įstatymų leidybos procesas ir jo stadijos pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją. Teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Respublikos prezidento veto teisė. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-03-20
 • Konstitucija

  Įvadas. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Paaiškinimai. Konstitucijos raida. Europos Konstitucija – nauda visiems ir kiekvienam. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-07-04
 • Konstitucija ir jos rūšys

  Įvadas. Konstitucijos samprata ir jos tikslai. Konstitucijos samprata. Konstitucijos tikslai. Konstitucijos rūšys ir jų skirtumai. Rašytinės ir nerašytinės konstitucijos. Kodifikuotos ir nekodifikuotos konstitucijos. Lanksčios ir nelanksčios konstitucijos. Efektyvios, nominalinės ir fasadinės konstitucijos. Federacinių ir unitarinių valstybių konstitucijos. Demokratinės ir autoritarinės konstitucijos. Išvados. Išnašos.
  Konstitucinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-16
 • Konstitucijoje įtvirtinti teisingumo principai

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti konstitucijoje įtvirtintus teisingumo principus. Konstitucinio principo samprata. Konstitucinio teisingumo principo sąvoka. Konstitucinio teisingumo principo savybės. Konstitucinio teisingumo principas teismuose. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-11-23
 • Konstitucijos samprata: pagrindinis valstybės įstatymas ir konstitucinė doktrina

  Įvadas. Konstitucijos priešistorė. Konstitucijos sąvokų paaiškinimas. Konstitucijos samprata. Konstitucijos formos, jų sąvokų paaiškinimas. Konstitucinė doktrina, jos formavimas bei papildymas. Išvados. Nuorodos.
  Konstitucinė teisė, referatas(6 puslapiai)
  2008-11-12
 • Konstitucinė kontrolė Lietuvos Respublikoje

  Įvadas. Valstybės valdžios institucijų organizacijos ir funkcionavimo pagrindų konstitucinis reguliavimas – konstitucinės justicijos saugoma sritis. Konstitucingumo kontrolė teisingumo vykdymo požiūriu. Konstitucingumo kontrolės samprata. Optimalių terminų problema. Kontrolės tipai. Konstitucingumo kontrolės ir teisingumo vykdymo santykis. Konstitucingumo kontrolės ir įstatymų leidybos santykis. Konstuticingumo kontrolės iniciatoriai. Seimas. Seimo narių grupė. Respublikos Prezidentas. Teismai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-02-22
 • Konstitucinė kontrolė Lietuvos Respublikoje (2)

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti, konstitucinės kontrolės sąvoka ir konstitucinės kontrolės funkcijas. Konstitucinės kontrolės samprata. Konstitucinės kontrolės institucijos ir jų atsiradimas Lietuvoje. Valstybės taryba. Klaipėdos krašto statutinis teismas. Lietuvos vyriausiasis tribunolas. Konstitucinės kontrolės įvairovė. Konstitucinės kontrolės amerikietiškas modelis. Konstitucinės kontrolės europietiškas modelis. Konstitucinės kontrolės klasifikavimas. Konstitucinės kontrolės funkcijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2009-10-29
 • Konstitucinė teisė (15)

  Įvadas. Konstitucijos samprata. Konstitucijos taikymo problema. Konstitucinės teisės reguliavimo sritys. Konstitucijos įtaka teisės doktrinos raidai ir teisėkūrai. Konstitucinė teisė ir tarptautinė teisė. Konstitucinė teisė ir civilinė teisė. Konstitucinė teisė ir politinis procesas. Konstitucinė teise ir administracine teisė. Konstitucinė teise ir baudžiamoji teisė. Konstitucinė teisė ir darbo teisė. Konstitucinė teisė ir žemės teisė. Konstitucinė teisė ir ekologinė teisė.
  Konstitucinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-03
 • Konstitucinė teisė (17)

  Įvadas. Konstitucinės teisės dalykas ir samprata. Konstitucinės teisės dalykas. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinės teisės institutai. Konstitucinės teisės vieta teisės sistemoje. Lietuvos konstitucingumo raida. Konstitucinės priežiūros objektai. Konstitucinės priežiūros formos (rūšys). Tarptautinė žmonių teisių ir laisvių apsaugos sistema. Institucinės teisinės garantijos. Visuomeninės santvarkos samprata. Konstitucinės asmens pareigos. Išvados ir siūlymai.
  Konstitucinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-30
 • Konstitucinė teisė (23)

  Konstitucinės teisės sąvoka. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės normos. Lietuvos Respublikos Konstitucingumo raida. Lietuvos statutai. 1971 gegužės 3 d. Konstitucija. 1918 m., 1919m., 1920m., 1922m., 1928m., 1938m. Konstitucijos. 1940m. sovietinė Lietuvos konstitucija. 1989 Konstitucija. 1992 m. Konstitucijos rengimas ir priėmimas. 1992 m. Konstitucijos forma, struktūra ir turinys. 1992 m. Konstitucijos keitimas.
  Konstitucinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-03-08
 • Konstitucinė teisė (28)

  Lietuvos konstitucingumo problema 1940 – 1990 metais. Lietuvos valstybės okupacija ir aneksija: teisinė analizė. Nepriklausomos valstybės atkūrimas. 1938 m. konstitucijos galiojimo atstatymas. Kovo 11 dienos aktas. 1990 metų Lietuvos Respublikos Laikinojo pagrindinio įstatymo priėmimas ir bruožai. Ekonominė sistema. Tiesioginės demokratijos institucijos. Aukščiausioji Taryba. Vyriausybė. Teisminė valdžia ir prokuratūra. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-20
Puslapyje rodyti po