Šperos.lt > Teisė > Komercinė teisė > Komercinės teisės referatai
Komercinės teisės referatai

(112 darbai)

Akcinių bendrovių steigimasDarbo tema. Darbo tikslas. Akcinių bendrovių steigimas. Skaityti daugiau
Asmenų pasikeitimas sutartinėje prievolėjeĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti asmenų pasikeitimą sutartinėje prievolėje. Prievolės pagrindinės charakteristikos. Prievolėje veikiantys asmenys. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Sutartinė prievolė. Sutartinių prievolių rūšys. Asmenų pasikeitimas sutartinėje prievolėje. Išvados. Skaityti daugiau
Bankrotas (3)Istorija. Nemokumo pagrindai. Bankroto procedūros pradžia. Bankroto procedūros vykdymas. Teisinės pasekmės iškėlus bankroto bylą. Konkurso masė. Bankrotas pagal Italijos įstatymus. Skaityti daugiau
Bankrotas. Įmonių bankrutavimas LietuvojeĮvadas. Bankrotas, jo priežastys. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Įmonės administratorius. Bankroto bylos iškėlimo pasekmės. Bankrotas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Disponavimas bankrutuojančios įmonės turtu. Darbo santykių reguliavimas. Tyčinis bankrotas. Bankroto bylos nutraukimas. Taikos sutartis. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Turto perdavimas. Senojo ir naujojo bankroto įstatymų panašumai ir skirtumai. Bankrotas užsienyje. Bankrotas Lietuvoje. Bankroto atsiradimo priežastys Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Bankroto bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumaiĮvadas. Bankroto bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai. Kada keliama bankroto byla. Kas turi teisę kreiptis į teismą. Ieškovų teisės. Ieškininio pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo padavimo tvarka ir reikalingi pateikti dokumentai. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Bankroto bylos nutraukimas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Bankroto ir restruktūrizavimo proceso ypatumų lyginamoji analizėĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Pagrindinės įmonių bankroto įstatymo sąvokos. Pagrindinės įmonių restruktūrizavimo sąvokos. Restruktūrizavimo ir bankroto procesų pradžia. Bankroto bylos ir restruktūrizavimo bylos iškėlimas. Administratorius skyrimas restruktūrizavimo ir bankroto procese. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankroto ir restruktūrizavimo proceso ypatumų lyginamoji analizė (2)Įvadas. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų samprata. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų vykdymo būdai. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų pradžia. Pareiškimų iškelti bankroto ar restruktūrizavimo bylas pateikimas. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo sąlygos. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimas. Atsisakymas kelti bankroto ir restruktūrizavimo bylas. Nutarties priėmimas iškelti restruktūrizavimo ir bankroto bylas. Nutarčių iškelti bankroto ar restruktūrizavimo bylas įsiteisėjimas. Bankrutuojančios ir restrukturizuojamos įmonių administratorių pareigos. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų baigtys. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų nutraukimas. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų teisės apžvalgaĮvadas. Bankų sistema. Centrinis bankas. Komerciniai bankai ir jų veikla. Banko kapitalas. Apskaita. Finansinė atskaitomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Bendros kompetencijos teismai. Jų rūšysLietuvos aukščiausiasis teismas. Apeliacinis teismas. Apygardų teismai. Apygardų administraciniai teismai. Apylinkės teismai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Skaityti daugiau
Bendrovės steigėjai, jų teisės ir pareigosSteigėjai. Akcinės bendrovės steigimo ataskaita. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės įregistravimas. Turto įsigijimas iš akcinės bendrovės steigėjo. Akcininkų teisės ir pareigos. Turtinės akcininkų teisės. Akcininko balsavimo teisė. Akcininko teisė gauti informaciją. Teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovės veiklos ataskaita. Bendrovės vadovas. Išvados. Skaityti daugiau
Biudžetinių ir savivaldybės įstaigų steigimo ypatumaiĮvadas. Įmonės teisės ir pareigos. Įmonės steigimas ir registravimas. Įmonės įstatai. Įmonės įregistravimas. Juridinių asmenų registro duomenys. Įmonės valdymas. Įmonės nuosavas kapitalas, turtas ir pelno paskirstymas. Įmonės veiklos kontrolė. Įmonės reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas. Skaityti daugiau
Draudimo įmonių teisinis reguliavimasĮvadas. Draudimo istorija. Draudimo sąvoka. Draudimo funkcijos. Draudimo santykių dalyviai. Draudimo teisės šaltiniai. Įstatymai kaip draudimo teisės normų išraiškos forma. Tarptautinės sutartys, susitarimai, Europos Sąjungos direktyvos. Draudimo veiklos reglamentavimas įstatymų lydimaisiais teisės aktais. Draudimo rūšies taisyklės. Paprotys, kaip draudimo teisės šaltinis. Oficialiai neprivalomi draudimo teisės šaltiniai. Teismų praktika. Draudimo teisės doktrina. Draudimo teisės principai. Sutarties turinio pasirinkimo ir individualizavimo principas.Kongruencijos(atitikimo) principas. Nepagrįsto praturtėjimo ir pelno neleistinumo principas. Pasitikėjimo principas. Draudimo sutarties standartinių sąlygų viešumo principas. Draudimo teisės institutai. Bendrieji draudimo teisės institutai. Savanoriškojo draudimo sutarties institutas. Privalomojo draudimo institutas. Perdraudimo institutas. Draudimo priežiūros institutas. Draudimo įmonių veiklos reguliavimo institutas. Draudimo tarpininkavimo institutas. Draudimo finansų institutas. Draudėjų (vartotojų) teisių apsaugos institutas. Draudikų ir draudėjų atsakomybės institutas. Draudimo šakos, grupės ir rūšys. Draudimo teisės normų vieta teisės sistemoje. Draudimo teisės šaka: kodifikacijos Lietuvoje perspektyva. Išvados. Skaityti daugiau
Faktoringas (6)Įvadas. Faktoringo samprata. Faktoringo sutarties dalykas. Faktoringo sutarties šalys. Faktoringo sutarties forma. Faktoringo sutarties rūšys. Faktoringo rinkos apžvalga. Išvada. Skaityti daugiau
Finansinė nuoma. LizingasLizingas (finansinė nuoma). Pagrindinės sąvokos. Lizingo (finansinės nuomos) sutarties samprata. Lizingo sutarties dalykas. Lizingo dalyko perdavimas. Daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika. Lizingo sutarties įtaka tretiesiems asmenims. Pardavėjo atsakomybė. Lizingo sutarties nutraukimas. Išvados. Skaityti daugiau
Frančizės sutartisĮvadas. Sutarties samprata. Frančizės sutarčių rūšys. Frančizės sutarties elementai. Frančizės sutarties atskyrimas nuo kitų sutarčių rūšių. Frančizės sutarties turinys. Šalių teisių apribojimai. Šalių pasikeitimas. Frančizės sutarties pabaiga. Skaityti daugiau
Ikisutartinių santykių reguliavimas tarptautinėse sutartyseĮvadas. Ikisutartiniai santykiai. Ikisutartinių santykių samprata. Ikisutartiniai dokumentai ir jų reikšmė. Ikisutartinių santykių reguliavimas. Sutarčių teisės harmonizavimas. Ikisutartinių santykių reguliavimas Lietuvoje. Ikisutartinių santykių reguliavimas tarptautinėse sutartyse. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonėms taikytina teisėĮmonių teisės sistema. Įmonėms taikytinos teisės nustatymo kriterijai. Kriterijai, kurie remiasi juridinio asmens fikcijos teorija. Kriterijai, kurie remiasi realine juridinio asmens teorija. Dviejų pagrindinių inkorporacijos bei siege reel kriterijų palyginimas. Įmonėms taikytinos teisės sfera. Įmonėms taikytina teisė pagal Europos Teisingumo Teismo sprendimus. Įmonių įstatymo pakeitimai. Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimai. Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimai. Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl narystės Europos Sąjungoje įstatymas. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) privalumai ir trūkumai įmonėms taikytinos teisės srityje/Kokį bendrą teigiamą poveikį turės narystė Europos Sąjungoje (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės bankrotasĮžanga. Bankroto samprata. Įmonės bankroto bendriniai dalykai. Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. Bankroto bylos kėlimo pagrindai. Įmonės bankroto procedūra. Bankroto procesas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Neteisminės bankroto procedūros taikymas. Supaprastintas bankroto procesas. Bankrutuojančios įmonės administratorius. Tyčinis bankrotas. Taikos sutartis. Įmonės reorganizavimas. Bankrutuojančios įmonės likvidavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės bankroto ir restruktūrizavimo įstatymų santykisĮvadas. Įmonės bankrotas ir restruktūrizavimas. Bankrotas. Restruktūrizavimas. Įstatymų paskirtis. Įmonės bankroto įstatymo paskirtis. Įmonės restruktūrizavimo įstatymo paskirtis. Bankroto ir restruktūrizavimo procesai. Bylos nagrinėjimas. Administratorius bankroto ir restruktūrizavimo bylose. Bylos nutraukimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kolektyvinė sutartisĮvadas. Įmonės kolektyvinė sutartis ir jos sudarymo sritis. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Įmonės kolektyvinės sutarties projekto rengimas ir svarstymas. Įmonės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas ir galiojimo trukmė. Nesutarimų ir ginčų, kylančių sudarant ir vykdant įmonės kolektyvinę sutartį, sprendimo tvarka. Įmonės kolektyvinės sutarties turinys. Išvados. Skaityti daugiau
...