Šperos.lt > Teisė > Komercinė teisė > Komercinės teisės diplominiai darbai
Komercinės teisės diplominiai darbai

(4 darbai)

Administratoriaus statusas įmonės bankroto ir restruktūrizavimo byloseĮvadas. Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylų ypatumai. Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo priežastys. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų reikalaujami dalyvauti subjektai. Administratoriaus statuso įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylose specifika. Administratoriaus įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylose samprata. Administratoriaus įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylose pasamdymas. Šalių susitarimai. Administratoriaus įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylose veiksmai ir priemonės. Administratoriaus įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylose teisės ir pareigos. Įstatymais reglamentuojama atsakomybė. Užsienio patirtis. Išvados ir siūlymai. Santrauka. Summary. Darbe naudojamų terminų žodynas. Skaityti daugiau
Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, ribojantys privačios žemės naudojimą, yra neteisėti dėl to, kad riboja asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos principams, įtvirtintiems Konstitucijoje?Įvadas. Nuosavybės teisių apsauga ir prielaidos taikyti apribojimus tarptautinėse teisės normose. Nuosavybės teisių apsauga. Prielaidos taikyti apribojimus. Apribojimų naudoti privačią nuosavybę atsiradimas ir taikymas Lietuvoje (1990-2001 m.). Ribojančių nuostatų taikymo subjektas, nuosavybės forma, objektas. Nuosavybės teisių apsauga ir veiklos apribojimai Lietuvos teisinėje sistemoje. Konstitucija. Įstatymai. Egzistuojantys žemės nuosavybės ir naudojimo teisių ribojimai. Servitutai. Kiti žemės nuosavybės ir naudojimo teisių ribojimai. Vyriausybės ir kitų institucijų kompetencija šioje srityje. Ar turėjo įgaliojimus priimti tokius teisės aktus? Ar nebuvo peržengtos tokio reguliavimo ribos? Ar apskritai šios institucijos gali reglamentuoti tam tikrą visuomeninių santykių, susijusių su asmens laisvėmis ir teisėmis sritį? Teisinių konfliktų tarp privačios žemės naudotojų ir valstybės institucijų sprendimo galimybės. Procedūra ir kompetencija. Dėl Vyriausybės norminio akto. Dėl norminio administracinio akto. Pasekmės. Konstituciniam teismui priėmus sprendimą. Administraciniam teismui priėmus sprendimą. Išvados. Santrauka anglų kalba. Skaityti daugiau
Bankroto teisinius santykius reguliuojančių projektų teisinis įvertinimasSummary. Įvadas. Bendra bankroto teisinius santykius reglamentuojančių įstatymų apžvalga. Įmonių bankroto įstatymų kaita Lietuvoje. Bankroto samprata. Įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai. Nemokumo samprata. Tyčinis bankrotas. Įmonės kreditoriai. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Bankroto bylų nagrinėjimas teisme. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės. Įmonės administratorius. Įmonių bankroto įstatymų analizės apibendrinimas. Siūlomo projekto tikslai bei siūlomi pakeitimai įstatymo bendrosiose nuostatose ir pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo. Siūlomo bankroto įstatymo projekto tikslai. Įstatymo paskirties ir sąvokų pakeitimas ir papildymas. Pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Projekte siūlomi pakeitimai bankroto procedūras vykdant teismo, ne teismo tvarka ar supaprastintą bankroto procesą. Bankroto bylų nagrinėjimas teisme. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Skolininkų, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesų gynimas, kai yra iškelta bankroto byla. Tyčinis bankrotas. Bankroto teisinio reguliavimo trūkumai sandorių vertinime. Taikos sutartis. Projekte siūlomi pakeitimai dėl įmonės administratoriaus, jo funkcijų. Siūlomi likvidavimo procedūros pakeitimai, jų teisinis įvertinimas. Projekte siūlomi pakeitimai įmonių turto pardavime ir kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkoje, jų teisinis įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4). Skaityti daugiau
Viešųjų pirkimų įgyvendinimo problemosĮvadas. Bendroji viešųjų pirkimų charakteristika. Viešųjų pirkimų tikslas ir principai. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas ir jo raida. Pareigos būti perkančiąja organizacija teisinio reglamentavimo ir įgyvendinimo praktikoje problematika. Viešojo intereso tenkinimo kriterijus kaip perkančiosios organizacijos statuso įgijimo. Sąlyga. Finansavimo kriterijus ir jo įgyvendinimo problemos. Viešųjų pirkimų sutarčių ypatumai. Vidaus sutarčių sudarymas. Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties keitimo ypatumai. Tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijų ypatumai. Naudingumo aplinkai kriterijaus panaudojimas viešuosiuose pirkimuose. Tiekėjų socialinę atsakomybę skatinantys viešieji pirkimai. Tiekėjų teisių ir teisėtų interesų gynimo sistemos problematika. Viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo problemos. Viešųjų pirkimų procedūrų ir sutarčių peržiūros veiksmingumo didinimas. Viešųjų pirkimų įgyvendinimo efektyvumo trūkumas bei. Organizacinės problemos. Nepakankamas viešųjų pirkimų skaidrumas ir korupcijos apraiškos. Kvalifikacijos, žinių ir patirties trūkumas vykdant viešuosius pirkimus. Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo galimybės. Viešųjų pirkimų centralizavimas. Elektroninių viešųjų pirkimų diegimas. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau