Šperos.lt > Teisė > Komercinė teisė > Komercinės teisės konspektai
Komercinės teisės konspektai

(33 darbai)

Atskirų finansinių paslaugų teisinis reglamentavimasIndėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas. Sąvoka, požymiai. Indėlis. Indėlininkų teisės. Indėlių skirtumai nuo kitų bankinės ar kreditinės veiklos operacijų ir atskiros indėlių rūšys. Depozitas. Indėliai pagal indėlio sutartį. Lėšų pervedimas. Mokėtojas. Mokėtojo bankas. Gavėjo bankas. Paskola. Pagal terminą. Įkeitimas, hipoteka. Laidavimas. Garantija. Netesybos. Lizingas. Faktoringas (finansavimas perleidžiant piniginį reikalavimą). Faktorius. Vidinis ir tarptautinis. Atviras ir uždaras faktoringas. Pagal nuolatinumą. Faktoringo sutarties elementai: šalys, dalykas, teisės, pareigos. Dalykas. Sutarties turinys. Mokėjimo priemonės. Mokėjimo kortelės. Skaityti daugiau
Bankininkystės teisinis reguliavimasInstitucinis apibrėžimas. Funkcinis apibrėžimas. Bankų teisės šaltiniai. Banko steigimas ir jos veiklos licencijavimas. Banko valdymas. Bankų veikla. Banko reorganizavimas, likvidavimas, bankrotas. Dukteriniai bankai, filialai, atstovybės ir kiti padaliniai. Skaityti daugiau
BankruptcyMain definitions. Cases of bankruptcy can be examined. Judicial process of bankruptcy. Process of Reorganization. Skaityti daugiau
Europos patentų sistema. Europos patentų reformaEuropos patentų konvencija (EPK). Bendrijų patentų konvencija (BPK). Europos patentų reforma. Skaityti daugiau
Finansų teisė (10)Valstybės finansų veikla. Valstybės finansų veiklos metodai. Valstybės finansų veiklos formos. Finansų teisės dalykas ir sąvoka. Finansų teisės normos. Finansų teisės sistema ir Finansiniai teisiniai institutai. Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansiniai teisiniai santykiai ir finansų teisės subjektai. Finansų teisės santykių objektai. Finansų teisės santykių subjektai. Visuomeniniai - teritoriniai junginiai. Jiems priklauso pati Lietuvos valstybė ir savivaldybės. Jų dalyvavimas finansų santykiuose yra ribotas. Kolektyviniai subjektai. Jiems priklauso visos įstaigos, įmonės ir organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą. Pagal savo padėtį jie skirstomi. Finansų drausmė. Finansinės kontrolės uždaviniai ir sąvoka. Finansų kontrolės rūšys. Finansų kontrolės valstybės institucijos. Finansų kontrolės metodai. Lietuvos Respublikos (LR) biudžetinė sandara ir biudžeto sandara. Biudžetinių santykių teisinio reguliavimo mechanizmas. Biudžetinė sandara. Valstybinė biudžeto sistema. Biudžeto struktūra (pajamos ir išlaidos). Biudžetinis reguliavimas. Biudžetinė kompetencija. Biudžetinis procesas. Biudžetinio proceso sąvoka ir struktūra. Biudžetinio proceso principai. Valstybės ir savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo bendri pagrindai. Biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo atskaitomybė ir kontrolė. Valstybės skolinimosi teisinis reguliavimas. Valstybės skolinimosi (Valstybės kredito) esmė. Valstybės skolinimosi principai. Lietuvos valstybės skola ir jos valdymas. Paskolų naudojimo priežiūra bei atsakomybė už pažeidimus. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Savivaldybių skolinimosi tvarka. Valstybės išlaidos ir finansavimas. Valstybės ir savivaldybių įmonių finansinė veikla. Bankininkystės santykių teisinis reguliavimas. Bankinio kredito sąvoka ir reikšmė. Bankinio kreditavimo principai. Lietuvos kredito įstaigų sistema. Kreditinės veiklos licenzijavimas. Kredito įstaigų veiklos sąlygos. Kredito įstaigų veiklos priežiūra. Komercinių bankų bankrotas. Pinigų apyvartos teisinis reguliavimas. Pinigų sistema. Grynųjų pinigų apyvarta. Negrynųjų pinigų apyvarta. Banko sąskaitų atidarymas ir uždarymas. Atsiskaitymo sąlygos. Kasos operacijos (jų vedimo tvarka). Užsienio valiutos teisinis režimas. Tikslinių fondų teisinis režimas. Sąvoka ir formavimo tikslai. Įstatyminiai fondai. Privalomojo sveikatos draudimo fondas. Sveikatos fondas. Valstybinis švietimo fondas. Valstybinis gamtos apsaugos fondas. Kultūros ir fondo rėmimo fondas. Kelių fondas. Valstybinis socialinio draudimo fondas. Privalomojo sveikatos draudimo fondas. Sveikatos fondas. Valstybinis švietimo fondas. Valstybinis gamtos apsaugos fondas. Kultūros ir fondo rėmimo fondas. Kelių fondas. Eksporto skatinimo fondas. Energijos taupymo fondas. Privatizavimo fondas. Skaityti daugiau
Finansų teisė (15)Valstybės finansų veikla. Valstybės finansų veiklos (VFV) metodai. Valstybės finansų veiklos (VFV) formos. Finansų teisės (FT) dalykas ir sąvoka. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės šaltiniai. Konstituciniai finansų teisės pagrindai. Tarptautinės sutartys kaip Finansų teisės (FT) šaltinis. Finansų teisės (FT) normų sąvoka, požymiai, struktūra. Finansų teisės normų rūšys. Finansų teisiniai institutai ir Finansų teisės (FT) sistema. Finansiniai teisiniai santykiai ir finansų teisės subjektai. Finansinių teisinių santykių požymiai ir sąvoka. Finansinių teisinių santykių objektas. Finansų teisės (FT) subjektai. Institucijos įgyvendinančios valstybės finansų veiklą. Finansų kontrolė. Finansų kontrolės sąvoka ir uždaviniai. Finansų kontrolė subjektyvia prasme. Finansų kontrolės rūšys. Audito (nepriklausoma finansų kontrolė). Finansų kontrolės institucijų sistema ir įgalinimai. Valstybės kontrolė. Valstybinės mokesčių inspekcija. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Muitinės departamentas. Lietuvos biudžeto sandara ir valstybinė biudžeto sandara bei sistema. Biudžeto sąvoka ir reikšmė. Biudžetinių santykių reguliavimo teisinis mechanizmas. Biudžeto teisės šaltiniai.Lietuvos biudžeto sandara ir valstybinė biudžeto sistema. Biudžeto pajamos ir asignavimai. Biudžetinis reguliavimas. Biudžetinė kompetencija. Biudžeto procesas. Biudžetinio proceso principai. Biudžeto projekto rengimas. Biudžeto projekto išankstinis svarstymas vykdomosios valdžios institucijose. Valstybės biudžeto tvirtinimas. Valstybės biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo kontrolė ir įvykdymo apyskaitos sudarymo ir tvirtinimo tvarka. Valstybinių nebiudžetinių fondų esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) fondas. Pensijų socialinis draudimas. Netekto darbingumo (invalidumo) pensijų skyrimo sąlygos. Našlių ir našlaičių pensijų skyrimo sąlygos. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fondas. Kiti valstybiniai nebiudžetiniai fondai. Garantinis fondas. Pagrindinė Privatizavimo fondo paskirtis. Valstybinis-visuomeninis 1990 metų blokados fondas. Valstybės skolinimosi teisinis reguliavimas. Valstybės skolinimosi esmė. Valstybės skolinimosi principai. Lietuvos valstybės skola ir jos valdymas. Paskolų valstybės vardu ėmimas ir naudojimas. Valstybės garantijų teikimas. Valstybės skolininkų veiklos priežiūra ir atsakomybės priemonių taikymas. LRV vertybiniai popieriai. Savivaldybės skolinimosi ypatumai. Mokesčių samprata, esmė ir rūšys. Valstybinės pajamos ir mokesčių samprata. Mokesčių rūšys.. Lietuvos Respublikos mokesčių sistema. Mokesčių teisės samprata. Mokesčių teisės normos ir mokestiniai teisiniai santykiai. Mokesčių teisės šaltiniai. Apmokestinimo teisinis reglamentavimas. Apmokestinimo tvarka. Mokesčių mokėtojai, jų pareigos ir teisės. Apmokestinimo objektas ir mokesčio bazė. Mokesčio dydis (tarifas). Mokesčio mokėjimo taisyklės. Mokesčių administravimas. Mokesčių administravimo samprata. Mokesčius administruojančio institucijos ir jų kompetencija. Mokesčių apskaičiavimas ir sumokėjimas. Mokestinių ginčų nagrinėjimas. Centrinio mokesčių administratoriaus nagrinėjami ginčai. Mokestinių ginčų nagrinėjimas mokestinių ginčų komisijoje. Teisminis mokestinių ginčų nagrinėjimas. Kai kurių mokesčių apibūdinimas. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizas. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Žemės mokestis. Paveldimo turto mokestis. Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus ir jos pagrindas. Finansinės sankcijos. Bauda. Atleidimas nuo baudų. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Skaityti daugiau
Finansų teisė (2)Mokesčio sąvoka. Mokesčio teisinis reguliavimas. Mokesčiai. Mokesčių administratoriai. Mokesčių administratoriaus funkcijos. Mokesčių administratoriaus teisė. Mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos. Trečiųjų asmenų teisės ir pareigos. Mokesčio apskaičiavimas. Mokesčio sumokėjimas. Mokestinė nepriemoka. Delspinigiai. Mokestinis patikrinimas. Mokestinis tyrimas. Mokesčių įstatymo pažeidimai ir atsakomybė. Mokestiniai ginčai. Skaityti daugiau
Finansų teisė (3)Finansų samprata, reikšmė ir funkcijos. Viešųjų finansų sąvoką ir finansų politikos samprata. Valstybės finansinės veiklos sąvoka, tikslas ir uždaviniai. Valstybės Finansinės veiklos formos. Finansinės rinkos samprata ir jos dalykai. Pagrindinės finansų institucijos ir jų funkcijos. Finansų teisės samprata. Finansų teisės dalykas ir metodas. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai, ryšys su kitomis teisės šakomis. Finansų teisės sistema (bendroji ir ypatingoji dalys). Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka ir rūšys. Finansų teisiniai santykiai, jų specifika ir požymiai. Finansų teisės subjektų samprata. Finansų teisės kontrolė, esmė. Finansų teisės kontrolės metodai. Finansų kontrolės įgyvendinančios institucijos. Biudžeto samprata ir reikšmė. Nacionalinės valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto formavimas (sandara), principai. Valstybės iždo sąvoka. Nebiudžetinė įstaiga. Valstybės biudžeto asignavimas, samprata ir paskirtis. Valstybės biudžeto tvirtinimo tvarka ir terminai. Mokesčių sąvoka ir rūšys. Valstybės skolos samprata. Lietuvos banko teisinis statusas Lietuvoje. Bankinio kredito samprata, principai ir rūšys. Pinigų sąvoka ir funkcija. Pinigų masės samprata. Pinigų apyvartos charakteristika. Skaityti daugiau
Finansų teisė (5)Viešųjų finansų samprata. Finansų politikos samprata. Valstybės finansinės veiklos sąvoka, tikslas, uždaviniai. Valstybės finansinės veiklos formos. Lietuvos Respublikos finansų sistemos esmė ir struktūra. Valstybės ir savivaldybių finansų sistemos, jų reikšmė. Pagrindinės finansų institucijos ir jų funkcijos. Lietuvos Respublikos finansinės sistemos pokyčių apibūdinimas nuo 1990 m. Europos Sąjungos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių finansų teisės apžvalga. Finansų teisė ir finansiniai teisiniai santykiai. Finansų teisės samprata. Finansų teisės dalykas ir metodas. Finansų teisės vieta Lietuvos Respublikos teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai, ryšys su kitais mokslais ir kitomis teisės šakomis. Finansų teisės sistema: bendroji ir ypatingoji dalis. Finansų sistema ir jos grandys. Lietuvos Respublikos finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka, rūšys ir klasifikavimo pagrindai. Finansų teisės normų rūšys. Finansiniai teisiniai santykiai, jų specifika ir požymiai. Finansų teisės subjektų klasifikacija, jų teisės ir pareigos. Finansų kontrolė. Finansų kontrolės sąvoka ir esmė. Finansų kontrolės tikslas, uždaviniai, funkcijos. Finansų kontrolės sistema: kontrolės aplinka, rizikos įvertinimas, kontrolės procedūros, informacinė sistema, ryšiai, monitoringas. Vidaus ir išorės kontrolės rūšys. Valstybės kontrolė ir valstybinis auditas. Vidaus kontrolė ir vidaus auditas. Lietuvos Respublikos biudžeto teisė ir biudžetinis procesas. Biudžeto samprata ir reikšmė. Biudžeto politika. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Nacionalinio biudžeto samprata. Valstybės ir savivaldybių biudžetų teisinis reglamentavimas. Valstybės biudžeto projekto rengimas. Valstybės biudžeto tvirtinimas. Biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo atskaitomybė ir biudžetinė kontrolė. Biudžeto deficitas. Biudžetinio proceso sąvoka ir struktūra. Biudžetinio proceso principai. Valstybės iždo sąvoka. Valstybės rezervas. Biudžetinių įstaigų samprata. Nebiudžetinės įstaigų, išlaikomų iš biudžeto, lėšos. Valstybės ir savivaldybių biudžeto asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo fondas. Valstybės biudžeto tvirtinimo tvarka ir terminai. Savivaldybių biudžetų tvirtinimo tvarka ir terminai. Biudžetų vykdymas, kontrolė. Europos Sąjungos regioninės politikos finansiniai instrumentai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų valdymo (administravimo) sistema. Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų kontrolės sistema. Sanglaudos fondas. Europos Sąjungos biudžetas, jo sandara, pajamų ir išlaidų struktūra. Mokesčių politikos samprata. Mokesčių sąvoka, požymiai, reikšmė ir funkcinė paskirtis. Mokesčių rūšys. Valstybės išlaidų sąvoka. Valstybės ir savivaldybių išlaidų sistema. Valstybinio finansavimo sąvoka ir principai. Biudžetinio finansavimo sąvoka ir objektai. Valstybės skolos (vidaus ir išorės) valstybės vardu ir su valstybės garantija sampratos. Valstybinio kredito /valstybės vidaus ir išorės skolos/ teisiniai pagrindai. Valstybinio kredito principai, formos. Valstybės skolos valdymas. Mokesčių administravimo pagrindai. Mokesčių administravimo samprata. Mokesčio administratoriaus sąvoka, jo teisės ir pareigos. Mokesčių administratoriaus ir jo pareigūno veiksmų įforminimas. Mokesčio mokėtojo samprata ir jo teisių apsauga. Mokesčio mokėtojo apskaita. Informacijos apie mokesčių mokėtoją paslaptis. Mokesčio deklaracijos samprata, reikalavimai ir jų rūšys. Mokesčio apskaičiavimo laikotarpis. Mokesčių lengvatų samprata ir reikšmė. Mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tikrinimas. Mokesčio sumokėjimo terminai ir tvarka. Mokestinės nepriemokos esmė. Mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška pagrindai ir tvarka. Mokestinės nepriemokos išieškojimo tvarka. Mokesčių išieškojimo užtikrinimo priemonės: raginimas mokestines prievoles įvykdyti geruoju, mokesčių mokėtojų teisės disponuoti jam priklausančiu turtu laikinas apribojimas, mokesčių mokėtojų turto areštas. Delspinigių sąvoka, jų skaičiavimo tvarka. Mokesčio grąžinimo pagrindai. Pelno mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Šio mokesčio lengvatos. Gyventojų pajamų mokestis, paveldimo turto mokestis, žemės mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Šių mokesčių lengvatos. Pridėtinės vertės mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Šio mokesčio lengvatos. Akcizas: objektas, mokėtojai, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Atsiskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą, atsiskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą, įmokos į Garantinį fondą: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Įmokos į Garantinį fondą: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius, naftos ir dujų išteklių mokestis, mokestis už aplinkos teršimą: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Cukraus mokestis, kvotinio cukraus gamybos mokestis, papildomas cukraus gamybos mokestis, baltojo cukraus virškvočio mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Kvotinio cukraus gamybos mokestis, papildomas cukraus gamybos mokestis. Baltojo cukraus virškvočio mokestis. Valstybės rinkliava, konsulinis mokestis, žyminis mokestis, mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Valstybės rinkliava. Konsulinis mokestis. Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą. Atsakomybės už mokesčio įstatymų pažeidimus. Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus sąvoka ir rūšys. Mokesčių įstatymų pažeidimai, jų sąvoka ir rūšys. Asmenų, pažeidusių mokesčių įstatymus kaltės formos. Patraukimo atsakomybėn už mokesčių įstatymų pažeidimus senaties terminai. Mokestinių ginčų sąvoka. Mokesčio mokėtojo teisės skųsti mokesčių administratoriaus veiksmus realizavimo būdai, tvarka ir terminai. Institucijos, nagrinėjančios mokestinius ginčus: centrinis mokesčio administratorius, Mokestinių ginčų komisija ir teismas; jų teisės ir pareigos mokestinių ginčų procese. Mokestinių ginčų nagrinėjimo procesas: ikiteisminė stadija ir jos dalys, teisminė stadija ir jos dalys. Bankų teisė. Lietuvos Bankas, jo funkcijos ir uždaviniai. Komerciniai bankai ir jų veikla. Centrinė kredito unija. Kredito unijos. Bankų samprata ir rūšys. Bankų steigimo būdai ir pagrindai. Bankų bankrotas ir likvidavimas. Europos Centrinis Bankas ir jo teisinis statusas. Bankinio kredito sąvoka, uždaviniai. Bankinio kredito principai. Bankinio kreditavimo rūšys. Bankininkystės teisiniai santykiai: sąvoka, ypatumai, subjektai. Pinigų teisė. Pinigų sąvoka ir funkcijos. Lietuvos Respublikos pinigų sistema: sąvoka ir elementai. Nacionalinio piniginio vieneto nustatymas. Piniginiai ženklai ir jų rūšys. Pinigų masės sąvoka. Pinigų emisija. Pinigų apyvarta. Grynųjų pinigų apyvartos teisinis reguliavimas. Kasos operacijų taisyklės. Negrynųjų pinigų apyvartos teisiniai pagrindai. Valiutos ir valiutinių vertybių sąvoka. Užsienio valiuta. Valiutinių operacijų rūšys. Valiutinio reguliavimo sąvoka. Užsienio valiutos naudojimo Lietuvos Respublikoje teisiniai pagrindai. Institucijos, atliekančios valiutinę kontrolę. Pasiruošimas Euro įvedimui. Privalomojo draudimo teisiniai santykiai. Draudimo samprata ir rūšys. Draudimo funkcijos. Draudimo teisiniai santykiai: sąvoka, turinys ir subjektai. Privalomasis draudimas ir savanoriškasis draudimas. Privalomojo draudimo veikimo sritis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas (paskirtis, pajamos ir išlaidos, jų klasifikacija, sudėtis ir struktūra). Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamų ir išlaidų formavimas.( prie 8 punkto skaityt). Valstybinio privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymas, vykdymas ir kontrolė. Privatūs pensijų fondai: paskirtis, formavimo ypatumai. Valstybinio socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos: objektas, mokėtojai, įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Skaityti daugiau
Finansų teisė (6)Viešųjų finansų samprata. Finansų samprata, reikšmė ir funkcijos. Finansų sudėtis: viešieji ir privatieji finansai. Viešųjų finansų sąvoka. Finansų politikos samprata. Valstybės finansinės veiklos sąvoka, tikslas, uždaviniai. Valstybės finansinės veiklos formos. Lietuvos Respublikos finansų sistemos esmė ir struktūra. Valstybės ir savivaldybių finansų sistemos, jų reikšmė. Valstybės ilgalaikės raidos strategija. Finansų rinkos samprata. Finansų rinkos dalyviai. Pagrindinės finansų institucijos ir jų funkcijos. Europos Sąjungos šalių finansų teisės apžvalga. Finansų teisė ir finansiniai teisiniai santykiai. Finansų teisės samprata. Finansų teisės dalykas ir metodas. Finansų teisės vieta Lietuvos Respublikos teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai, ryšys su kitais mokslais ir kitomis teisės šakomis. Tarpukario Lietuvos finansų teisės raidos apžvalga. Finansų teisės sistema: bendroji ir ypatingoji dalis. Lietuvos Respublikos finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka, rūšys ir klasifikavimo pagrindai. Finansiniai teisiniai santykiai, jų specifika ir požymiai. Finansų teisės subjektų klasifikacija, jų teisės ir pareigos. Finansinių teisinių santykių dalyviai. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai ir ryšys su kitomis teisės šakomis. Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka ir rūšys. Finansiniai teisiniai santykiai, jų sąvoka ir rūšys. Finansų teisės subjektų klasifikacija. Finansų kontrolė Finansų kontrolės sąvoka ir esmė. Finansų kontrolės tikslas, uždaviniai, funkcijos. Finansų kontrolės sistema: kontrolės aplinka, rizikos įvertinimas, kontrolės procedūros, informacinė sistema, ryšiai, monitoringas. Valstybės ir savivaldybių finansų kontrolės sistemos. Vidaus ir išorės kontrolės rūšys. Valstybės kontrolė ir valstybinis auditas. Vidaus kontrolė ir vidaus auditas. Išankstinė, einamoji ir paskesnioji finansų kontrolė. Finansų kontrolę įgyvendinančių institucijų sistema: specializuotos ir nespecializuotos kontrolės institucijos. Finansų kontrolės sistemos raida nuo 1990 metų. Specializuotos kontrolės institucijos. Lietuvos Respublikos biudžeto teisė ir biudžetinis procesas. Biudžeto samprata ir reikšmė. Biudžeto politika. Nacionalinio biudžeto samprata. Valstybės ir savivaldybių biudžetų teisinis reglamentavimas. Biudžetinių teisinių santykių subjektai. Valstybės ir savivaldybių biudžetų formavimo principai ir šaltiniai. Biudžeto deficitas. Biudžetinio proceso sąvoka ir struktūra. Valstybės iždo sąvoka. Valstybės rezervas. Biudžetinių įstaigų samprata. Nebiudžetinės įstaigų, išlaikomų iš biudžeto, lėšos. Valstybės ir savivaldybių biudžeto asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo fondas. Valstybės biudžeto tvirtinimo tvarka ir terminai. Savivaldybių biudžetų tvirtinimo tvarka ir terminai. Biudžetų vykdymas, kontrolė. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto santykis su Europos Sąjungos biudžetu. Europos Sąjungos regioninės politikos finansiniai instrumentai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų valdymo (administravimo) sistema. Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas: tikslai, uždaviniai, lėšų administravimas. Europos socialinis fondas. Europos žemės ūkio garantijų ir orientavimo fondo Orientavimo skyrius. Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų kontrolės sistema. Sanglaudos fondas. Europos Sąjungos biudžetas, jo sandara, pajamų ir išlaidų struktūra. Skaityti daugiau
Finansų teisė (7)Finansų teisės esmė. Įgyvendinant finansų veiklą siekiama šių tikslų. Finansų veikos metodai. Finansų veiklos formos. Finansų veiklą įgyvendinančios valstybės ir savivaldybės institucijos. Finansų teisės požymiai ir sąvoka. Finansų teisės normų rūšys. Finansų teisės institutai ir sistema. Finansų teisės šaltiniai. Finansiniai teisiniai santykiai. Požymiai ir samprata. Finansinių teisinių santykių objektai. Finansinių teisinių santykių subjektai. Tiksliniai valstybės fondai ir programos. Lietuvos biudžeto sandara ir sistema. Bankininkystės santykių reguliavimas. Banko bankrotas. Eiliškumas kreditorių reikalavimų tenkinimo. Pinigų apyvartos teisiniai pagrindai. Valstybės pinigų sistema. Pinigų sistemos turinį sudaro. Užsienio valiutos rezervą sudaro. Pinigų judėjimas grynųjų ir negrynųjų pinigų pavidalu. Negrynųjų pinigų apyvarta. Kasos operacijų teisinis reguliavimas. Skaityti daugiau
Finansų teisė (8)Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąvoka. Pridėtinės vertės mokesčio objektas. Prekių tiekimas. Prekių pervežimas į kitą valstybę Europos sąjungos narę. Paslaugų teikimas. Tarptautinių sandorių apmokestinimas. Apmokestinamoji vertė (nuo ko skaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis). Pridėtinės vertės mokesčio tarifai (0-5-18). Pridėtinės vertės mokesčio neapmokestinamos prekės ir paslaugos. Pridėtinės vertės mokesčio ataskaita. Pridėtinės vertės mokesčio registravimas ir mokėtojo prievolės. Pridėtinės vertės mokesčio apskaita. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaita-faktūra. Mokestinis laikotarpis. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija. Pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimas į biudžetą. Prekių tiekimo į kitas valstybes Europos sąjungos šalis ataskaita (VIES). Pridėtinės vertės mokesčio kontrolė. Skaityti daugiau
Individuali įmonėIndividualios įmonės samprata ir jos valdymas. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės pertvarkymas. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinė teisė (10)Akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės (AB) steigimas. Bendrovės įregistravimas. Juridinių asmenų registro duomenys. Akcininkų teisės ir pareigos. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Bendrovės vadovas. Akcijos bendrovės likvidavimas. Akcijų perleidimo tvarka. Ūkinės bendrijos. Jungtinės veiklos sutartis. Bendrijos kapitalo sudėtis. Bendrijos veiklos nutraukimas. Bendrijos likvidavimas. Kooperatinė bendrovė. Kooperatinės bendrovės statusas. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė. Steigėjai ir steigimo sutartis. Steigimo dokumentai. Registravimas. Nariai. Kapitalo sudėtis. Kooperatinės bendrovės organai. Kooperatinės bendrovės pertvarkymas. Kooperatinės bendrovės likvidavimas. Kooperatinių bendrovių sąjungų steigimas ir veikla. Kooperatinės bendrovės nario pajus. Valstybės ir savivaldybės. Įmonės teisės ir pareigos. Įmonės savininkas. Įmonės steigimo teisinis pagrindas. Įmonės įstatai. JAR duomenys. Įmonės organai. Įmonės vadovas. Perkainojimo rezervas. Įmonės turtas. Įmonės reorganizavimas. Įmonės pertvarkymas. Įmonės pertvarkymas į Akcinę bendrovę (AB) ar Uždarąją Akcinę bendrovę (UAB). Įmonės likvidavimas. Mokėjimai ir atsiskaitymai. Atsiskaitymai čekiais ir vekseliai. Atsiskaitymas bankiniu pervedimu. Atsiskaitymas akredetyvais. Atsiskaitymas INCASO (banko operacija). Atsiskaitymas grynais. Prekių kaina. Mokėjimo vėlavimo prevencija. Susitarimai dėl finansinio užtikrinimo. Valstybės garantija už suteiktą kreditą. Vyriausybės įgaliotų institucijų teikiamos valstybės garantijos. Skaityti daugiau
Komercinė teisė (3)Įvadas. Komercinės teisės subjekto – individualios įmonės - ypatybės. Individualios įmonės samprata ir steigimas. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė. Individualios įmonės paveldėjimo ypatumai. individualios įmonės pertvarkymas. Individualios įmonės reorganizavimas. Individualios įmonės likvidavimas. Individualios įmonės nuostatai. Juridinių asmenų registro duomenys. Individualių įmonių įstatymo nuostatos. Skaityti daugiau
Komercinė teisė (4)Komercinės teisės sąvokos. Komercinė teisė Lietuvoje. Privatinė teisė, viešoji teisė ir jos įtaka komercinės teisės formavimas. Komercinės teisės raida. Šiuolaikinės komercinės teisės sistemos, principai ir šaltiniai. Skaityti daugiau
Komercinė teisė (5)Komercinės teisės (KT) sąvoka. Komercinė teisė kaip civilinės teisės dalis. Komercijos sąvoka. Komercinės teisės (KT) sąvokos analizė. Komercinės teisės vystymosi etapai. Privatinė ir viešoji teisė. Jų įtaka, santykis su KT. Komercinės teisės raida. Lietuvos KT raida. Tarybinė (sovietinė) KT. Šiuolaikinės KT vystymosi tendencijos. Įmonių teisė. Įmonių interesų turėtojų ir pelno maksimizavimo teorijos. Įmonių ir įmonių teisės raida. Europos Sąjungos (ES) teisė. Europos Sąjungos (ES) įmonių teisės šaltiniai. Pirminiai Europos Sąjungos (ES) įmonių teisės šaltiniai. Antriniai Europos Sąjungos (ES) įmonių teisės šaltiniai. Įmonių direktyvos ir reglamentai. Įmonių rūšys pagal atskiras valstybes. Įmonių pasirinkimo kriterijai. Įmonės kaip juridiniai asmenys. Pagrindiniai JA požymiai yra. JA pavadinimas. Atskiras turtas. Įmonės buveinė. Įmonės veiklos laikotarpis. Įmonės steigėjai. Įmonės steigimas. Steigimo etapai. Įmonių įregistravimas pagal naująjį CK. Įmonių organai. Skaityti daugiau
Komercinė teisė (7)Komercinės teisės sąvoka. Komercinė teisė. Komercinės teisės egzistavimo problemos. Privatinė teisė, viešoji teisė ir jos įtaka komercinės teisės formavimui. Komercinė ir viešoji teisė. Komercinė ir civilinė teisė. Komercinės teisės raida. Lietuvos komercinės teisės raida. Šiuolaikinės komercinės teisės sistemos. Komercinės teisės principai. Komercinės teisės šaltiniai. Skaityti daugiau
Komercinė teisė (9)Kuo skiriasi civilinė teisė nuo komercinės teisės? Komercinės teisės požymiai. Kuo skiriasi turtas nuo daikto? Kuo skiriasi privačių asmenų ir viešų juridinių asmenų pelno paskirstymas? Kas sudaro subjektiškumo turinį? Pagal veiksnumo apimtį į ką skirstomi fiziniai asmenys? Įmonę supranta kaip? Kokie juridinio asmens požymiai? CK 2.33 Pagal subjektiškumo apimtį į ką skirstomi juridiniai asmenys? Kokia bus pasekmė kai juridinis asmuo užtikrins sutartį laidavimu kai steigimo dokumentuose tai dradžiama? Kokiu veiksmų negali atlikti įmonė turinti bendrąjį subjektiškumą? Kuo skiriasi imperatyvi teisės norma nuo dispozitivios teisės normos? Ar galima įmonės subjektiškumą apriboti poįstatiminiame teisės akte? Ko reikia, kad įmonė būtų pripažinta subjekto civilinėje teisėje? Kuo skiriasi civilinis veiksnumas ir teisnumas nuo civilinio procesinio veiksnumo ir teisnumo? Ko galima reikalauti kai juridinio asmens teisė į pavadinimą yra pažeista? CK 2.42. Ko galima reikalauti kai įmonės pavadinimas naudojamas be jo sutikimo? Kokie reikalavimai keliami įmonės pavadinimui? Kokiomis taisyklėmis reikia vadovautis sudarant pavadinimą? Ar galima įmonės pavadinimą sudaryti lotinų kalba ir kokia bus atsakomybė? Kaip yra keičiamas pavadinimas? CK 2.43 ir 2.66 (3dalis). Nuo kada saugoma teisė į pavadinimą? Ar pavadinimai individuali įmonė "Giraitė" ir UAB "Giraitė" yra tapatūs ar panašūs? Kas sprendžia klausimą dėl pavadinimo tapatumo ir panašumo ir kokia to pasekmė? Ar galima parduoti pavadinimą atskirai nuo įmones? Ko galima reikalauti kai pavadinimas sudarytas neteisėtai? Kaip pasireiškia organizacinė struktūra? Kokias funkcijas vykdo organai? Ko reikia reikalauti kai organas žada padaryti kažkokius veiksmus? Kodėl ne organo atstovo štampo? Pagalkompetenciją į ką skirstomi organai? Kokius organus turi individuali įmonė? Kokios dalyvių susirinkimo funkcijos? CK 2.82 Kas bus jei valdymo organas nepateiks finansinės atskaitomybės dokumentus dalyvių susirinkimui? Kokia bus teisinė pasekmė, kai sprendimą priema valdyba, kuri nesutampa su registre nurodyta valdyba? Kokius reikia pateikti dokumentus registrui kai yra keičiama valdyba? Ar valdybos nepasirašytas protokolas galios? Kodėl? Kai akcininkai pasibaigus valdybos kadencijai jos neperrinks, koks statusas šios valdybos? Jei akcijos areštuotos ar galima balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime? Kai atimta balso teisė ar galima parduoti akcijas? Kas gali pateiksti ieškinį dėl organų priimtų sprendimų? Per kiek dienų? Kokiu būdu reikia pranešti apie VAS? Kas turi būti nurodyta pranešime apie būsimą VAS? Kas turi iniciatyvos teisę sušaukti VAS? Kaip įtraukiami papildomi klausimai į VAS? Kiek reikia turėti balsų, kad būtų priimtas sprendimas VAS? O pakartotiname VAS? Kas yra atsakingas už duomenų pateikimą registrui? Kokia bus atsakomybė jei nepateiks duomenų? Valdyba pateikia teigiamą metinę finansinę ataskaitą, ar VAS sprendimas atleisti valdybą yra teisėtas? Kodėl? Kaip pripažinti negaliojančiu VAS sprendimą? Kokia duomenų neįregistravimo Viešajame registre pasekmė? CK 2.66. Skaityti daugiau
Komercinės teisės subjektaiKomercinės teisės atribojimo kriterijus. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata. Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Juridinių asmenų sąvoka, samprata. Juridinių asmenų rūšys. Viešieji ir privatieji asmenys. Viešieji juridiniai asmenys. Valstybės ir savivaldybės įmonės kaip viešieji juridiniai asmenys. Valstybė ir savivaldybės. Privatieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų turtas. Įmonės. Įmonių rūšys. Įmonės pagal veiklos pobūdį gali būti. Pagal dalyvių atsakomybę už juridinių asmenų prievoles skirstomi į. Ribotos atsakomybės privatūs juridiniai asmenys. Neribotos atsakomybės privatūs juridiniai asmenys. Juridiniai asmenys, kurie gali būti ir viešieji, ir privatūs. Lietuvos Respublikos įstatymai numato galimybę. steigti šių teisinių formų įmones. Skaityti daugiau