Šperos.lt > Statistika > Aprašomoji statistika > Aprašomosios statistikos pristatymai
Aprašomosios statistikos pristatymai

(2 darbai)

Naktinių klubų lankomumas Vilniaus miestePowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslai. Statistinio tyrimo faktai. 30 apklaustųjų. Statistinė analizė. Lytis. Amžius. Socialinis statusas. Respondentų išsilavinimas. Mėnesinės pajamos. Lankomumas naktiniuose Vilniaus klubuose. Vyrų ir moterų naktinių klubų lankomumas Vilniaus mieste. Lankomumo naktiniuose klubuose dažnis. Lankomiausi Vilniaus naktiniai klubai. Vilniaus naktinių klubų vertinimas. Vyrų ir moterų nuomonė apie klubus. Naktiniuose klubuose išleidžiama pinigų suma per vakarą. Koreliacijos. Pirsono X2 (Chi-kvadrat) kriterijus. Spirmeno koreliacijos koeficientas (rs). Pirsono koreliacijos koeficientas. Išvados. Skaityti daugiau
Tyrimas: įvaikinimo problemos vertinimasPowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas - ištirti bei išanalizuoti Lietuvos žmonių nuomonę apie įvaikinimą. Tyrimas atliktas. Tyrimo imties tūris. Klausimynas (4). Viešosios nuomonės apie įvaikinimą tyrimo rezultatai (3). Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal lytį. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal amžių. Požymio "amžius" charakteristikų rezultatai. Aritmetinio vidurkio, dispersijos, standartinio nuokrypio ir medianos apskaičiavimas. Tiriamųjų asmenų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Tiriamųjų asmenų pasiskirstymas pagal šeimyninę padėtį. Tiriamųjų asmenų pasiskirstymas pagal ryžtą įsivaikinti. Ar sutinkate, kad įvaikintam vaikui reikia nuo pat pradžios pasakoti, kad jis įvaikintas. Kokio amžiaus vaiką, jūsų manymu, geriausiai įvaikinti. Ar mūsų valstybė gerai aprūpina globos namus. Kodėl žmonės pasiryžta įsivaikinti vaiką. Tiriamųjų asmenų pasiskirstymas pagal mėnesinį uždarbį. Požymio "mėnesinis uždarbis" charakteristikų rezultatai. Požymių "lytis" ir "ryžtas įsivaikinti" porinė dažnių lentelė. "Lytis" ir "tiesos pasakojimas" porinė charakteristika. Pirsono X2 suderinamumo kriterijus. Spirmeno koreliacijos koeficientas (4). Pirsono koreliacijos koeficientas. Išvados (2). Skaityti daugiau