Šperos.lt > Statistika > Aprašomoji statistika > Aprašomosios statistikos laboratoriniai darbai
Aprašomosios statistikos laboratoriniai darbai

(2 darbai)

Darbas su "Statistica" (2)2 laboratoriniai darbai. 1 laboratorinis darbas: situacija: kaip žinome, paaugliai ypač mėgsta susirašinėti trumposiomis sms žinutėmis, todėl susidomėjome kiek sms jie išsiunčia per dieną. Apklausėme paaglius anketiniu būdu nuo 13 iki 16 metų amžiaus. Tyrimas: kiek sms per dieną išsiunčia paaugliai nuo 13 iki 16 metų. Rezultatų analizė su "Statistica". 2 laboratorinis darbas. Analizei pasirinkome statistinius duomenis apie dešimčiai tūkstančių Lietuvos gyventojų tenkančius mokinių ir studentų skaičius. Gautus duomenis suvedėme į "STATISTICA" programą, kad galėtumėme atlikti tolimesnį darbą. Padėties ir sklaidos charakteristikos. Skaityti daugiau
Darbas su "Statistica" (3)2 savarankiškas darbas. 1. Užduotis. Nubrėžti bent trijų pasiskirstymų grafikus. Vieno pasiskirstymo vaizdavimui naudoti bent po keturias pasiskirstymo kreives, gaunamas skirtingoms parametrų reikšmėms. Paaiškinti kitimo tendencijas kintant parametrams. Ksi kvadrat skirstinys. Normalusis skirstinys. Fišerio skirstinys. 2.Užduotis. Pagal pirmo savarankiško darbo (pirmos užduoties) statistinius duomenis, surasti vidurkio intervalinį įvertinimą trimis skirtingais būdais. Patikrinti hipotezę apie tų duomenų normališkumą. Vidurkio intervalinis įvertinimas. Normališkumo tikrinimas. 3. Užduotis. Iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių (pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą) surasti tris skirtingus duomenų blokus ir pritaikyti. T-kriterijus priklausomoms imtims. T-kriterijus nepriklausomoms imtims. 4. Užduotis. Sugalvoti situaciją dispersinės analizės pritaikymui. Išanalizuoti vieno ir dviejų faktorių situaciją. Vieno faktoriaus metodas. Dviejų faktorių metodas. Skaityti daugiau