Šperos.lt > Psichologija > Organizacinė psichologija > Organizacinės psichologijos namų darbai
Organizacinės psichologijos namų darbai

(16 darbai)

Bendravimo (komunikacijos) įgūdžių svarba vadybininko profesinėje veiklojeĮvadas. Tikslas – išsiaiškinti bendravimo (komunikacijos) įgūdžių svarbą vadybininko profesinėje veikloje. Bendravimo (komunikacijos) įgūdžių svarba vadybininko veikloje. Bendravimas. Bendravimo aspektai.Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Bendravimo svarba vadybininko profesinėje veikloje. Vadovavimas – svarbiausioji vadybos funkcija. Vadovo kalba. Vieša kalba. Bendravimas grupėse. Derybos. Sėkmingo bendravimo aspektai vadybininko veikloje. Sėkmingesnis bendravimas. Gerų vadovų asmenybės savybės. Sėkmingas bendravimas grupėse. Išvados. Skaityti daugiau
Darbinės aplinkos žmonių bendravimasAr mes mokame gyventi vieni su kitais? Situacijos analizė. Problemų priežastys. Konflikto sprendimas. Skaityti daugiau
Grupės organizacijoje: grupės ir grupinių sprendimų priėmimasĮvadas. Tikslas – išanalizuoti grupes kaip organizacinės elgsenos elementą. Grupių apibrėžimas ir skirstymas. Grupių skirstymas. Grupių susidarymo priežastys. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Grupinio elgesio ypatybės. Išvados. Grupiniai sprendimai. Grupinio ir individualaus sprendimų. palyginimas. Grupinis sprendimų priėmimas. Grupinis mąstymas ir grupinis pokytis. Grupinių sprendimų parengimo būdai. Apibendrinimas. Praktinė taikomoji dalis. Problemos sprendimas, naudojant Šešių skrybėlių metodą. B. Dyck problemos sprendimas Šešių skrybėlių metodu. Individualaus ir kolektyvinio sprendimo procesų rezultatų palyginimas (seminaro užduotis). Apibendrinimas. Bendros išvados. Skaityti daugiau
Individo asmeninė kaita ir adaptacija organizacijojePagrindinės sąvokos. Adaptacijos organizacijoje procese galima išskirti šiuos aspektus. Socializacija ir individualizacija. Adaptaciją organizacijoje galima skirstyti. Socializacija organizacijoje vyksta aspektais. Richard M. Steers išskiria tris socializacijos aspektus. Kultūra ir klimatas. Organizacijos kultūros klasifikavimas. Gero klimato bruožai. Vertybės ir tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Konflikto valdymo stiliaiKonfliktai. Konstruktyvaus elgesio būdai. Nekonstruktyvaus elgesio būdai. Vengimas. Prisitaikymas. Konkurencija. Kompromisas. Bendradarbiavimas. Skaityti daugiau
Kultūros vaidmuo organizacinės elgsenos orientavimeĮvadas. Kultūros reikšmė organizacijos narių elgesiui. Motyvacijos ir dorovinio reguliavimo įtaka organizacijos kultūrai. Organizacijos vertybinės orientacijos ir jų pokytis. Kultūros reikšmė organizacijos vidaus klimatui. Išvados. Skaityti daugiau
M. Weberio biurokratinės organizacijos modelisĮvadas. Darbo tema. Tikslas. Uždaviniai. Biurokratinės organizacijos samprata. M. Weberio biurokratinio valdymo teorija. Hierarchijos poreikis organizacijoje. Biurokratizmo teorijos kritika. Išvados. Darbas iliustruotas lentele. Skaityti daugiau
Motyvacija. Motyvacijos metodo pasirinkimasMotyvacija. Motyvavimas. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Motyvacijos, pagrįstos žmonių elgsena. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Darbuotojų motyvacija dirbti. Skaityti daugiau
Organizacijų elgsenosOrganizacines elgsenos atvejo analizė. Motyvacinės jėgos nustatymas ir pagrindimas. Darbe atliekama darbuotojo motyvacinės jėgos analizė. Apskaičiuojami lūkesčiai, instrumentalumas, motyvacinė jėga pagal pateiktą formulę. Nemotyvuota darbuotoja Atvejo analizė. Motyvacinė jėga. Skaityti daugiau
Poreikių hierarchijaĮvadas. Žmogaus poreikiai. Jaučiami poreikiai. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija. Poreikių panaudojimas organizacijoje. Žmogaus poreikiai ir Dievas. Išvados. Skaityti daugiau
Savęs pristatymas ieškant darboĮvadas. Tikslas. Uždaviniai. Kaip ruoštis pokalbiui dėl darbo. Kas svarbu ruošiantis pokalbiui? Kaip apsirengti einant į pokalbį? Pokalbis su darbdaviu. Savęs pristatymas naujoje darbo vietoje. Išvados. Santrauka. Savęs prezentacija ieškant darbo. Pokalbis su darbdaviu. Savęs pristatymas naujoje darbo vietoje. Atvykus į pokalbį su darbdaviu. Kaip pasiruošti pokalbiui su būsimu darbdaviu? Tai įdomu. Praktinės užduoties grupei aprašymas. Skaityti daugiau
Streso samprata, jo stadijosStreso samprata, jo stadijos. Aprašyti stresinės situacijos pavyzdį. Fiziologinės, psichologinės ir elgesio reakcijos toje situacijoje. Skaityti daugiau
Tarpasmeniniai santykiai ir bendravimas darbeĮvadas. Komunikacijos požymiai. Tarpasmeninė komunikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo psichologija (4)Psichikos ypatumų įtaka valdymui. Charakterio pilnumas. Charakterio vientisumas. Charakterio jėga. Temperamentas. Sangvinikas. Cholerikas. Flegmatikas. Melancholikas. Kaip jūs manote, kokią įtaką psichiniai ypatumai sudaro valdymui? O kaip jūs galite apibūdinti savo psichinius ypatumus. Valdinių priklausomumas nuo vadovo. Valdžia, paremta prievarta. Valdžia, paremta atlyginimu. Teisinė valdžia. Ekspertinė valdžia. Etalono valdžia. Įtikinimas. Kaip jūs manote, kaip valdinys priklauso nuo vadovo, ir kaip vadovas turi elgtis išnaudojant šitą priklausomumą. Kas daugiau priklauso: valdinys nuo vadovo ar vadovas nuo valdinio. Skaityti daugiau
Valdymo psichologija (5)Valdymas kaip savivaldos forma. Savivaldos ciklo etapai. Išvados. Konflikto psichologija. Galimi funkciniai konflikto padariniai. Konfliktui būdingi tam tikri simptomai. Išvados. Sąveikos psichologiniai mechanizmai. Išvados. Skaityti daugiau
Žmonių suderinamumas grupėjeAktualumas. Tikslas: Išsiaiškinti ir suvokti, kas yra žmonių suderinamumas ir jo svarba grupėje. Uždaviniai. Grupė. Suderinamumas. Tarpasmeninis nesuderinamumas. Komandų vystymosi etapai. Žmonių santykiai grupėse. Elgsenos įvertinimas. Grupinis protinis darbas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau