Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Psichologija>Organizacinė psichologija>Organizacinės psichologijos namų darbai

Organizacinės psichologijos namų darbai (16 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendravimo (komunikacijos) įgūdžių svarba vadybininko profesinėje veikloje

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti bendravimo (komunikacijos) įgūdžių svarbą vadybininko profesinėje veikloje. Bendravimo (komunikacijos) įgūdžių svarba vadybininko veikloje. Bendravimas. Bendravimo aspektai.Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Bendravimo svarba vadybininko profesinėje veikloje. Vadovavimas – svarbiausioji vadybos funkcija. Vadovo kalba. Vieša kalba. Bendravimas grupėse. Derybos. Sėkmingo bendravimo aspektai vadybininko veikloje. Sėkmingesnis bendravimas. Gerų vadovų asmenybės savybės. Sėkmingas bendravimas grupėse. Išvados.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-06
 • Darbinės aplinkos žmonių bendravimas

  Ar mes mokame gyventi vieni su kitais? Situacijos analizė. Problemų priežastys. Konflikto sprendimas.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-01-17
 • Grupės organizacijoje: grupės ir grupinių sprendimų priėmimas

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti grupes kaip organizacinės elgsenos elementą. Grupių apibrėžimas ir skirstymas. Grupių skirstymas. Grupių susidarymo priežastys. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Grupinio elgesio ypatybės. Išvados. Grupiniai sprendimai. Grupinio ir individualaus sprendimų. palyginimas. Grupinis sprendimų priėmimas. Grupinis mąstymas ir grupinis pokytis. Grupinių sprendimų parengimo būdai. Apibendrinimas. Praktinė taikomoji dalis. Problemos sprendimas, naudojant Šešių skrybėlių metodą. B. Dyck problemos sprendimas Šešių skrybėlių metodu. Individualaus ir kolektyvinio sprendimo procesų rezultatų palyginimas (seminaro užduotis). Apibendrinimas. Bendros išvados.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(37 puslapiai)
  2010-11-29
 • Individo asmeninė kaita ir adaptacija organizacijoje

  Pagrindinės sąvokos. Adaptacijos organizacijoje procese galima išskirti šiuos aspektus. Socializacija ir individualizacija. Adaptaciją organizacijoje galima skirstyti. Socializacija organizacijoje vyksta aspektais. Richard M. Steers išskiria tris socializacijos aspektus. Kultūra ir klimatas. Organizacijos kultūros klasifikavimas. Gero klimato bruožai. Vertybės ir tikslai. Išvados.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-06
 • Konflikto valdymo stiliai

  Konfliktai. Konstruktyvaus elgesio būdai. Nekonstruktyvaus elgesio būdai. Vengimas. Prisitaikymas. Konkurencija. Kompromisas. Bendradarbiavimas.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-06-01
 • Kultūros vaidmuo organizacinės elgsenos orientavime

  Įvadas. Kultūros reikšmė organizacijos narių elgesiui. Motyvacijos ir dorovinio reguliavimo įtaka organizacijos kultūrai. Organizacijos vertybinės orientacijos ir jų pokytis. Kultūros reikšmė organizacijos vidaus klimatui. Išvados.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-12-28
 • M. Weberio biurokratinės organizacijos modelis

  Įvadas. Darbo tema. Tikslas. Uždaviniai. Biurokratinės organizacijos samprata. M. Weberio biurokratinio valdymo teorija. Hierarchijos poreikis organizacijoje. Biurokratizmo teorijos kritika. Išvados. Darbas iliustruotas lentele.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(10 puslapių)
  2007-12-28
 • Motyvacija. Motyvacijos metodo pasirinkimas

  Motyvacija. Motyvavimas. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Motyvacijos, pagrįstos žmonių elgsena. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Darbuotojų motyvacija dirbti.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-02-06
 • Organizacijų elgsenos

  Organizacines elgsenos atvejo analizė. Motyvacinės jėgos nustatymas ir pagrindimas. Darbe atliekama darbuotojo motyvacinės jėgos analizė. Apskaičiuojami lūkesčiai, instrumentalumas, motyvacinė jėga pagal pateiktą formulę. Nemotyvuota darbuotoja Atvejo analizė. Motyvacinė jėga.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-04-15
 • Poreikių hierarchija

  Įvadas. Žmogaus poreikiai. Jaučiami poreikiai. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija. Poreikių panaudojimas organizacijoje. Žmogaus poreikiai ir Dievas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-01-07
 • Savęs pristatymas ieškant darbo

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Kaip ruoštis pokalbiui dėl darbo. Kas svarbu ruošiantis pokalbiui? Kaip apsirengti einant į pokalbį? Pokalbis su darbdaviu. Savęs pristatymas naujoje darbo vietoje. Išvados. Santrauka. Savęs prezentacija ieškant darbo. Pokalbis su darbdaviu. Savęs pristatymas naujoje darbo vietoje. Atvykus į pokalbį su darbdaviu. Kaip pasiruošti pokalbiui su būsimu darbdaviu? Tai įdomu. Praktinės užduoties grupei aprašymas.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(16 puslapių)
  2007-01-08
 • Streso samprata, jo stadijos

  Streso samprata, jo stadijos. Aprašyti stresinės situacijos pavyzdį. Fiziologinės, psichologinės ir elgesio reakcijos toje situacijoje.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-02-15
 • Tarpasmeniniai santykiai ir bendravimas darbe

  Įvadas. Komunikacijos požymiai. Tarpasmeninė komunikacija. Išvados.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(10 puslapių)
  2007-01-09
 • Valdymo psichologija (4)

  Psichikos ypatumų įtaka valdymui. Charakterio pilnumas. Charakterio vientisumas. Charakterio jėga. Temperamentas. Sangvinikas. Cholerikas. Flegmatikas. Melancholikas. Kaip jūs manote, kokią įtaką psichiniai ypatumai sudaro valdymui? O kaip jūs galite apibūdinti savo psichinius ypatumus. Valdinių priklausomumas nuo vadovo. Valdžia, paremta prievarta. Valdžia, paremta atlyginimu. Teisinė valdžia. Ekspertinė valdžia. Etalono valdžia. Įtikinimas. Kaip jūs manote, kaip valdinys priklauso nuo vadovo, ir kaip vadovas turi elgtis išnaudojant šitą priklausomumą. Kas daugiau priklauso: valdinys nuo vadovo ar vadovas nuo valdinio.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-07
 • Valdymo psichologija (5)

  Valdymas kaip savivaldos forma. Savivaldos ciklo etapai. Išvados. Konflikto psichologija. Galimi funkciniai konflikto padariniai. Konfliktui būdingi tam tikri simptomai. Išvados. Sąveikos psichologiniai mechanizmai. Išvados.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-10-30
 • Žmonių suderinamumas grupėje

  Aktualumas. Tikslas: Išsiaiškinti ir suvokti, kas yra žmonių suderinamumas ir jo svarba grupėje. Uždaviniai. Grupė. Suderinamumas. Tarpasmeninis nesuderinamumas. Komandų vystymosi etapai. Žmonių santykiai grupėse. Elgsenos įvertinimas. Grupinis protinis darbas. Išvados. Išnašos.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-04-13