Šperos.lt > Pramonė ir gamyba > Pramonės ir gamybos kursiniai darbai
Pramonės ir gamybos kursiniai darbai

(61 darbai)

40 vietų maitinimo įmonės sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas: kavinė "Laputė"Įvadas. Trumpa 40 vietų kavinės charakteristika. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms (lpag.m.). Neteisioginės darbo išlaidos. Išlaidos energijai. Ilgalaikio turto vertė ir nusidėvėjimo suma. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Kitos netiesioginės išlaidos. Veiklos išlaidų apskaičiavimas. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Pelno/nuostolių ataskaita. Ekonominių – finansinių rodiklių apskaičiavimas. Skaityti daugiau
Baldų gamybos apimčių organizavimas įmonėje: baldų gamyba "Genio baldai"Įvadas. Produktų gamybos organizavimo teoriniai pagrindai. Gamybos proceso samprata. Gamybos ciklas ir operacijų derinimas. Įmonės pajėgumas. Atsargos ir sandėlių ūkis. Kokybės kontrolė. Baldų gamybos technologija, kokybės reikalavimai ir organizavimas "Genio baldai" įmonėje. Kietųjų baldų gamybos apimčių planavimo rodikliai. Paklausos dydis. Gamybinis pajėgumas. Gamybos išlaidos. Užsakymų paieška. Gamybos technologinis kelias. Įmonės struktūra. Operacijų suskirstymas paklausos atžvilgiu. Gamybos produktai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Dinaminis modeliavimas su PowerSim Studio 2005Įvadas. Sistemų dinamika. Sisteminis problemų sprendimas. Dinaminių imitacinių modelių kūrimas. Problemos apibūdinimas. Duomenų rinkimas. Veiksmų plano analizė. Modelio kūrimas. Modelio palyginimas su realybe ir jo įvertinimas. Kryžkelė: ar modelis yra tinkamas. Strategijos pasirinkimas. Strategijos įgyvendinimas. Modeliavimas naudojant PowerSim. PowerSim programinės įrangos raidos apžvalga. PowerSim Studio 2005. Modelio analizės įrankiai. Scenarijaus kontrolė. Optimizavimas. Rizikos įvertinimas. Rizikos valdymas. Vartotojo sąsajos pritaikymas. Skaičių formatavimas. Vartotojo pagalbininko ypatybės. Analizės kintamieji. Modelis PowerSim 2005 aplinkoje. Atsargų valdymo modelio optimizavimas. Atsargų valdymo modelio rizikos įvertinimas. Atsargų valdymo modelio rizikos valdymas. Išvados. Priedas (Naujausios versijos (PowerSim Studio 2005) naujų įrankių sąrašas). Skaityti daugiau
Energijos sąnaudos ir jų mažinimo galimybės krovinių pervežimo įmonėje "Transekspedicija"Įvadas. Energetinio ūkio reikšmė. Energijos reikšmė. Priklausomybė nuo energijos šaltinių. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Kuro ir energijos taupymo kryptys. UAB "Transekspedicija" apibūdinimas ir veiklos analizė. Apie įmonę "Transekspedicija". Faktiniai UAB "Transekspedicija" energetinio ūkio duomenys. Degalų naudojimo analizė. UAB "Transekspedicija" energijos sąnaudų mažinimo galimybės. Kuro taupymas UAB "Transekspedicija". Įmonės energijos išlaidų ir sąnaudų prognozės. Galimi energijos taupymo būdai UAB "Transekspedicija". Kuro taupymas UAB "Transekspedicija". Išvados ir pasiūlymai. Summary. Skaityti daugiau
Gamyba ir pardavimai: kepykla UAB "Saulėgrąža"Finansinės apskaitos kursinis darbas. Įvadas. Gamybos proceso organizavimas įmonėje. Organizaciniai gamybos tipai. Gamybos procesas. Operacijos gamybos procese. Pagrindinės gamybos procesų rūšys. Pagrindinės gamybos fazės. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Įmonės gamybos kaštai. Pastoviųjų kaštų dydis. Rinkodara. Prekė. Kaina. Pajamos. Įmonės charakteristika. Pardavimai. Pardavimų investyvumas. Išvada. Kintamieji kaštai 2005 metais įmonės veikloje. Pastovieji kaštai 2005 metais įmonės veikloje. Pardavimo investyvumas 2006 metais. Kintamieji kaštai 2006 metais įmonės veikloje. Pastovieji kastai 2006 metais įmonės veikloje. Gautas pelnas per 2006 metus. Kintamieji kaštai 2007 metais įmonės veikloje. Pastovieji kaštai 2007 metais įmonės veikloje. Metų (2005/2006/2007) pardavimų palyginamasis grafikas. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Gamybos istorija ir dabartisĮvadas. Gamybos istorija. Priešistoriniai laikai. Pramoninis perversmas. Garo amžius. Verpimo pramonė. Anglių kasyba. Elektros amžius. Metalo amžius. Žemės ūkio ir maisto gamybos perversmas. Nafta ir dujos. Šiuolaikinė gamybos samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos išlaidosĮvadas. Gamybos išlaidų rūšys ir jų klasifikacija. Tiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Gamybos išlaidų apskaitos registrai. Savikainos (išlaidų) kalkuliavimo metodai. Užsakyminis kalkuliavimo metodas. Tiesioginės išlaidos pilnosios gaminių savikainos kalkuliavimo metoduose . Netiesioginės išlaidos pilnosios gaminių savikainos kalkuliavimo metoduose. Skaityti daugiau
Gamybos planavimas: metalo konstrukcijos UAB "Litana ir Ko"Įmonės istorija. Įmonės UAB "Litana ir Ko" valdymas. Organizacinės struktūros tipas. Įmonės valdymo strategija. Gamybos planavimas. Įmonės tikslai. Įmonės strateginiai planai. Įmonės išlaidų struktūra, jos kitimo tendencijos. Personalo organizavimo analizė. Darbuotojų kaita. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas įmonėje. Darbuotojų atestavimo organizavimas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Darbuotojų skatinimo sistema. Įmonės kultūros apibūdinimas. Gamybos organizavimas. Įmonės gaminama produkcija. Darbo jėga. Marketingas. Prekių ar paslaugų paskirstymo kanalai, pardavimų vietos. Tiesioginio marketingo priemonių naudojimas įmonėje. Konkurencija. Marketingo plėtros perspektyvos įmonėje. Kokybė ir jos kontrolė. Nuolatinė orientacija į aukščiausius kokybės kriterijus. Ekonominiai rezultatai. Įmonės horizontali pelno (nuostolių) ataskaitos finansinė analizė. Įmonės vertikali pelno (nuostolių) ataskaitos finansinė analizė. Įmonės horizontali balanso finansinė analizė. Įmonės vertikali balanso finansinė analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5). Skaityti daugiau
Gamybos planavimo bei transporto uždavinysGamybos planavimo uždavinys: Įmonė gamina dideles ir mažas spalvotas medines pjaustymo lentutes. Mažai pjaustymo lentutei reikia 0,5m2 medienos, dideliai – 1m2 medienos, taip pat atitinkamai reikia dažų 0,4l : 0,5l. Vienai mažai lentutei pagaminti reikia 5 darbo laiko sąnaudų (4 žmogaus darbo valandos ir 1 mašinų darbo valanda), didelei lentutei – 6 darbo laiko sąnaudų (5 žmogaus darbo valandos ir 1 mašinų darbo valanda). Pelnas už vieną maža pjaustymo lentelę yra 5lt, už didelę 8lt. Turimi ištekliai yra 20m2 medienos, 10 l dažų, 40 žmogaus darbo valandos, 15 mašinų darbo valandų. Transporto uždavinys: Įmonė, prekiaujanti mediena iš ąžuolo, liepos bei pušies, turi atitinkamai tiek medienos: 120m2, 115m2, 80m2. Šią mediena superka pagrindinės 4 lentpjūves, kiekvienai lentpjūvei reikia atitinkamai 100 m2, 80m2, 60m2, 75m2 medienos. Skaityti daugiau
Gamybos plėtros planavimasĮvadas. Gamybos planavimas. Jo uždaviniai ir tikslai. Plėtros planų rengimas. Ilgalaikis verslo vystymas. Verslo planas. Informacijos poreikis planavime. Operatyvusis gamybos planavimas. Gamybos išlaidų planavimas. Skaityti daugiau
Gamybos procesų optimizavimasProjekto aprašymas. Šlichto regeneracija ultrafiltravimo būdu: schema. Medžiagų ir kaštų srautai iki proceso patobulinimo. Medžiagų ir kaštų srautai po proceso patobulinimo. Energijos ir medžiagų srautai. Įdiegto projekto aplinkos apsaugos efektyvumo įvertinimas. Planas – elektros energija. Planas - vanduo. Planas - garas. Aplinkosaugos ir ekonominio efektyvumo įvertinimas. Ekonominis efektas/balansas: sutaupoma per metus. (Bendrasis vertinimas). Metinė ekonomija optimizavus procesus. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos teikimo technologijos analizė: saldainių įmonė UAB "Saldi pagunda"Įvadas. Pradiniai duomenys apie įmonę. Naudojami ištekliai. Įmonės gamybos apžvalga. Tikslai ir planuojami pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Keletas mūsų prekių su aprašymais ir pavyzdžiais. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavos, paslaugos ir jų tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. Saldainių gamybos technologijos. Gamybos tipas, gamybos fazės. Technologinė gamybos teikimo schema. Procesų ir operacijų detalizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Gamybos valdymas: UAB "Pergalės koncernas"Įvadas. UAB "Pergalės koncernas" įrengimų techninės galimybės. UAB "Pergalės koncernas" darbų saugos įvadinė instrukcija. Ruošinių gamybos būdai. Kompresorinio pieno šaldymo agregato PŠ-4,5A iki 200 litrų talpos pagrindiniai duomenys, konstrukcijos aprašymas, darbo principas ir saugumo reikalavimai. Kompresorinis – kondensatorinis agregatas AKK–4,5A. Techninis aprašymas ir eksploatacijos instrukcija. Gamybos procesų organizavimo principas. Transporto organizavimas. Pagalbinių ir aptarnavimo procesų organizavimas. Medžiagų tiekimas gaminio gamybai. Gamybos rodiklių analizė. Darbo procesų tobulinimas. Kontrolės metodų taikymas. Pjovimo įrankių geometrinių elementų matavimo būdas ir priemonės. Matavimo tikslumo kontrolės įrankiai ir prietaisai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Gamybos valdymo praktika mėsos produktus teikiančioje organizacijoje: AB "Kaišiadorių paukštynas"Charakteristika. Darbuotojai. Darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis. Gamybos ciklas. Valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. AB "Kaišiadorių paukštynas" planai. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos veiksnių rinkosĮvadas. Gamybos veiksnių rinkos. Tobulosios konkurencijos gamybos veiksnių rinkos. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos pasiūla. Pusiausvyra konkurencinėje gamybos veiksnių rinkoje. Monopsoninės gamybos veiksnių rinkos. Monopolinės gamybos veiksnių rinkos. Išvados. Skaityti daugiau
Gaminio ekologinis projektavimasĮvadas. Projekto organizavimas. Vadovybės pritarimas. Darbo grupės formavimas. Bendravimas. Skatinančiųjų veiksnių analizė. Gaminio pasirinkimas. Audeklo aplinkos apsaugos analizė. Buvio ciklo vertinimas iki EKO projektavimo. Naujo gaminio koncepcijos kūrimas. Alternatyvos. Koncepcijos kūrimas. Buvio ciklo vertinimas po EKO projektavimo. Gaminio būvio ciklo "iki" ir "po" EKO projektavimo palyginimas. Projekto įgyvendinimas. Projekto įvertinimas ir tolimesnės veiklos planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Gaminio konstravimas ir technologinio proceso projektavimasMedienos gaminių technologijos kursinis projektas. Gaminio konstravimas. Virtuvės baldų apžvalga, naujovės, analogų analizė. Funkcinių matmenų analizė. Naudojamų medžiagų aprašymai ir charakteristikos. Karkaso aprašymas ir schema, surinkimo vienetų konstrukcija. Junginiai, naudojama furnitūra, surinkimo schema. Konstrukcinių elementų unifikacija. Skydinių detalių įlinkis. Gaminio įpakavimas. Technologinio proceso projektavimas. Medienos ir kitų medžiagų sąnaudų bei furnitūros kiekio skaičiavimas. Gaminio detalių ir surinkimo vienetų pakeičiamumas. Gaminio konstrukcijos analizė. Gaminio gamybos technologinio proceso stadijos, tipinių technologinių procesų ir operacijų sekos. Mechaninio apdirbimo procesai. Technologinė korta 1. Technologinė korta 2. Metinės gamybos programos ir technologinių įrenginių reikmės skaičiavimas, technologinių įrenginių išdėstymas. Skaityti daugiau
Giros rauginimo gamybos proceso automatizavimo projektasĮvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Projekto aprašymas. Analitinė dalis. Užduoties ir automatizavimo objekto analizė. Projektinė dalis. Automatizavimo uždavinių nustatymas. Automatizavimo schemos sudarymas ir analizė. Automatizavimo schemos sudarymas, analizė, elementų paskirties aiškinimas. Automatinio reguliavimo sistemos (ARS) ryšių schemos sudarymas, analizė, elementų paskirties aiškinimas. ARS ryšių schemos elementų ir reguliatoriaus elementų pasirinkimas (jutikliai, vykdikliai, skaičiuokliai ir pan.). Darbo išvados. dwg. brėžiniai: principinė elektrinė schema, sandaros schema. Priedai (5). Skaityti daugiau
Inovacijos ir naujovės paslaugų gamyboje ir teikimeĮvadas. Visuomenės sąmoningumo inovacijų srityje didinimas. Visuomenes bendradarbiavimo skatinimas. Paslaugų inovacijų esmė ir ypatybės. Naujovių įvairovė. Naujovių diegimo eiga. Investicijų į paslaugų verslą ypatumai. Naujųjų technologijų vaidmuo paslaugose. Kas trukdo veiksmingai išnaudoti investicijas į IT. Išvados. Skaityti daugiau
Įrengimai: lydymo katilasĮvadas. Įrengimų gamybos firma "Stephan Mashinery GMBH and Co". Lydimo katilas UM/SK 150. Informacinių šaltinių apžvalga. Analogų palyginimas. Įrengimo konstrukcija. Įrengimo charakteristika. Įrengimo paleidimas, aptarnavimas, technologijų darbo parametrų reguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
...