Šperos.lt > Pramonė ir gamyba > Pramonės ir gamybos diplominiai darbai
Pramonės ir gamybos diplominiai darbai

(4 darbai)

Alytaus medienos apdirbimo pramonė Lietuvos konteksteĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Lietuvos medienos pramonė. Lietuvos medienos pramonės raida po nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos miškų bei medienos apdirbimo pramonės apžvalga. Lietuvos medienos pramonės eksportas. Medienos pramonės produktų importas. Investicijos. Baldai. Popieriaus pramonė. Alytaus medienos apdirbimo pramonė. Alytaus regiono miškų bei medienos pramonės rodikliai. Alytaus miesto medienos apdirbimo įmonių tyrimas. Alytaus miesto medienos apdirbimo įmonių situacijos analizė. Alytaus miesto medienos apdirbimo įmonių apklausos duomenys. Alytaus miesto medienos apdirbimo įmonių SWOT analizė. Išvados. Siūlymai. Alytaus medienos pramonės perspektyvos. Anotacija. Skaityti daugiau
Jogurto gamybos cecho projektavimasGaminamas jogurtas ir grietinėlė. Našumas 8000 kg/pam. pagamintos produkcijos. Santrauka. Įvadas. Žaliavos ir pagrindinių medžiagų charakteristika. Gaminamų produktų charakteristika. Kokybės ir sudėties įvertinimo periodiškumas. Kokybės ir sudėties įvertinimas. Technologinių procesų analizė. Gamybos būdo parinkimas. Jogurto ir grietinėlės technologinė schema su rėžimais. Gamybos technologinio proceso aprašymas. Technologiniai skaičiavimai. Įrengimų parinkimas. Darbo grafikas. Įrengimų parinkimas ir darbo valandos. Produkto gamybos schema, srautų diagrama. Rizikos veiksniai SVT pagrindimas. Kritinės ribos. Grietinėlės srauto diagrama. Gamybinių patalpų ir sandėlių plotų apskaičiavimas, komponavimas. Garo, vandens ir elektros energijos sąnaudų skaičiavimas. Gamybinė sanitarija ir asmens higiena. Gamtos apsauga. Saugumo technika ir apsauga nuo gaisro. Sąmatiniai ir ekonominiai skaičiavimai. Gamybos ir pardavimų apimties prognozė. Projekto investicijos ir jų finansavimo šaltiniai. Apyvartinio kapitalo poreikio skaičiavimas. Kapitalas, jo sudėtinės dalys ir projekto finansavimo šaltiniai. Gamybos išlaidos gaminių savikaina, kainos, pelningumas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Materialaus ilgalaikio turto vertė ir nusidėvėjimo padengimas. Darbininkų laikininkų darbo užmokesčio skaičiavimas. Vadovų ir specialistų darbo užmokesčio skaičiavimas. Pelno paskirstymas. Grynųjų pinigų srautų ir investicijų efektyvumo įvertinimas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Nenutrūkstamo alaus fermentacijos proceso automatizavimasUžduotis. Technologinis aprašas. Automatizavimo schemos veikimo aprašas. Eksperimentinis objekto reakcijos kreivės gavimas 6 Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 1-os eilės perdavimo funkcija. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 2-os eilės perdavimo funkcija. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas plotų (simujų) metodu. Geriausiai objekto reakcijos kreivę aproksimuojančios perdavimo funkcijos nustatymas mažiausių kvadratų metodu. Trikdžių skaičiavimas. ARS struktūrinė schema. Reguliavimo dėsnio parinkimas. Grafinis – analizinis reguliatoriaus derinimo parametrų apskaičiavimo metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Sekcijos "Laima" gamyba ir įvedimas į prekybą: AB "Freda"Literatūros apžvalga. Projektavimo pradinių duomenų pagrindimas. Gaminio paskirtis, konstrukcija, išorinis sprendimas. Naudojamų medžiagų charakteristika. Projekto techninė užduotis. Tiriamoji dalis. Metodika. Tamprumo, lenkiant plokštumoje, modulio ir stiprio lenkiant bandymas (standartas EN 310). Stiprio tempiant statmenai plokštės plokštumai bandymas (standartas EN 319). Tyrimo rezultatų statistinis apdorojimas. Tyrimų rezultatai. Tiriamosios dalies rezultatų apibendrinimas. Technologinė dalis. Technologinis srautas, įrengimai ir jų paskirtis AB "Freda". Gaminamos produkcijos charakteristika, technologinio proceso schema, konstrukcinių elementų stiprumas, gaminio stabilumas. Gaminamos produkcijos charakteristika, gaminio karkaso schema. Skydinių elementų unifikacija. Junginių ir konstrukcinių elementų stiprumas, gaminio stabilumas. Technologinio proceso schema. Kvalitetų ir suleidimų parinkimas, suleidimų tarpų ir įvaržų skaičiavimas. Gaminio įpakavimas. Gamybos apimtis, medžiagų sąnaudų skaičiavimas. Atliekų panaudojimas. Įrengimų, įrankių parinkimas ir skaičiavimas. Technologinių įrengimų efektyvaus metinio darbo laiko fondo skaičiavimas. Įrenginių skaičiavimas. Produkcijos kokybė, techninė kontrolė. Gamybinių plotų ir sandėlių skaičiavimas. Cecho, įmonės transportas. Energetiniai skaičiavimai. Elektros sąnaudų skaičiavimas. Vandens sąnaudų skaičiavimas. Darbo apsauga. Rizikos veiksnių įvertinimas. Apšvietimo skaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento pagalba. Statybinė ir santechninė dalis. Šildymo sistema. Vėdinimas ir oro kondicionavimas. Patalpų apšvietimas. Vandentiekis. Kanalizacija. Sąmatiniai ir ekonominiai skaičiavimai. Techniniai ekonominiai darbo rodikliai. Gaminio techninis gamybos rengimas. Konstruktorinis gamybos rengimas. Sąlyginis detalių apskaičiavimas. Konstruktorinio gamybos rengimo darbo imlumas. Konstruktorinio gamybos rengimo išlaidos. Technologinis gamybos rengimas. Gamybos technologijų ruošimo darbo imlumas. Darbo imlumas įrangai konstruoti. Technologinio gamybos rengimo išlaidos. Techninio gamybos rengimo išlaidos. Gaminio kainos nustatymas. Kritinio gamybos taško apskaičiavimas. Reziume. Skaityti daugiau