Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Pramonė ir gamyba

Pramonė ir gamyba (274 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 40 vietų maitinimo įmonės sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas: kavinė "Laputė"

  Įvadas. Trumpa 40 vietų kavinės charakteristika. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms (lpag.m.). Neteisioginės darbo išlaidos. Išlaidos energijai. Ilgalaikio turto vertė ir nusidėvėjimo suma. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Kitos netiesioginės išlaidos. Veiklos išlaidų apskaičiavimas. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Pelno/nuostolių ataskaita. Ekonominių – finansinių rodiklių apskaičiavimas.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2010-02-11
 • Alaus pramonė ir jos vystymasis

  Alaus sudėtis. Alaus istorija. Lietuviško alaus istorija. Alaus darykla "Švyturys". Alaus darykla "Kalnapilis". Alaus darykla "Gubernija". Alaus darykla "Ragutis". Alaus darykla "Tauras". Alaus kokybės vertinimas.
  Pramonė ir gamyba, referatas(26 puslapiai)
  2005-09-27
 • Aliejaus gamybos technologija

  Įvadas. Gamybos technologinio proceso aprašymas. Augalinių aliejų žaliava ir jai keliami reikalavimai. Gamybos technologinis procesas. Augalinio aliejaus receptūra priklausomai nuo žaliavos ir jusliniai, fiziniai –cheminiai bei mikrobiologiniai rodikliai. Augalinio aliejaus pakavimas, transportavimas ir laikymas. Priedai (1).
  Pramonė ir gamyba, referatas(12 puslapių)
  2007-10-14
 • Alytaus medienos apdirbimo pramonė Lietuvos kontekste

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Lietuvos medienos pramonė. Lietuvos medienos pramonės raida po nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos miškų bei medienos apdirbimo pramonės apžvalga. Lietuvos medienos pramonės eksportas. Medienos pramonės produktų importas. Investicijos. Baldai. Popieriaus pramonė. Alytaus medienos apdirbimo pramonė. Alytaus regiono miškų bei medienos pramonės rodikliai. Alytaus miesto medienos apdirbimo įmonių tyrimas. Alytaus miesto medienos apdirbimo įmonių situacijos analizė. Alytaus miesto medienos apdirbimo įmonių apklausos duomenys. Alytaus miesto medienos apdirbimo įmonių SWOT analizė. Išvados. Siūlymai. Alytaus medienos pramonės perspektyvos. Anotacija.
  Pramonė ir gamyba, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2006-11-28
 • Anglijos ekonominė analizė

  PowerPoint pristatymas. Anglija. Ekonominis Britanijos pagrindas. Nedarbo lygis. Infliacijos augimo tempas ir BVP pokytis. Gyventojų skaičiaus augimas. Žmonių gyvenimo trukmė. Vaikų mirštamumas. Raštingumas. Ištekliai. Importas. Eksportas.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-01-25
 • Aprangos ir tekstilės pramonės vystymasis

  Įvadas. Aprangos ir tekstilės pramonės vystymasis. Aprangos ir tekstilės pramonės apžvalga iki 2000 metų. Aprangos ir tekstilės pramonės apžvalga 2000 – 2004 metais. Aprangos ir tekstilės pramonės apžvalga 2005 metais. Aprangos ir tekstilės pramonės apžvalga 2006 metais. Aprangos ir tekstilės pramonės apžvalga 2007 metais. Išvados. Priedai (7).
  Pramonė ir gamyba, referatas(19 puslapių)
  2009-01-05
 • Apskaita įmonėje: konditerijos gaminių pardavimas UAB "Orchidėja"

  Įvadas. Įvairių ūkinių operacijų aprašymas. UAB "Orchidėja" ūkinės veiklos operacijos. UAB "Orchidėja" bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Bandomasis balansas. Trumpa pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(13 puslapių)
  2009-11-18
 • Atspaudo densitometrinė ir operatyvi vizualinė kokybės kontrolė

  Darbo tikslas. Darbo užduotis: Išmatuoti duoto atspaudo kontrolinės skalės kiekvienos spalvos 100-tinių laukelių optinius tankius. Nubraižyti kiekvienos spalvos optinio tankio priklausomybę pagal atspaudo kontrolinės skalės atitinkamas dažų padavimo zonas. Patikrinti duotų atspaudų rastrinių taškų išsiplėtimą. Darbo išvados.
  Pramonė ir gamyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-09-17
 • Atspaudų defektų analizė

  Darbo tikslas. Darbo užduotis, Atpažinti pateiktų atspaudų rūšis. Aprašyti galimas atsiradimo priežastis ir šalinimo būdus. Defekto pavadinimas. Defekto atsiradimo priežastis. Defekto pašalinimo būdai. Darbo išvados.
  Pramonė ir gamyba, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-09-17
 • Audinių marginimo technologijos ir būdai

  Įvadas. Audinių marginimo technikų istorinė raida. Marginimo būdai. Spaudavimas šeivamedžio, trintuko, linoleumo spaudais. Spaudavimas kempine ir popieriumi. Batikos istorija. Javietiška batika. Karštoji batika. Lankstymo būdai. Šaltoji batika. Dažymas ir vaškavimas. Technologinis šilko apibūdinimas. Ruduo tapo lapais. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(18 puslapių)
  2008-09-22
 • Aviacijos, raketų ir kosmoso pramonė (ARKP)

  Aviacijos, raketų ir kosmoso pramonė (ARKP). Didžiausios pasaulyje ARKP bendrovės 1997 metais. Skraidymo aparatų istorija. Lietuvos aviacijos istorija. IL- 76. Didžiausios pasaulyje lėktuvų bendrovės ir žymiausi lėktuvų modeliai. Boeing. B-29. Lockheed Martin. Concorde. McDonell Douglas.
  Pramonė ir gamyba, referatas(17 puslapių)
  2006-03-17
 • Baldų gamybos apimčių organizavimas įmonėje: baldų gamyba "Genio baldai"

  Įvadas. Produktų gamybos organizavimo teoriniai pagrindai. Gamybos proceso samprata. Gamybos ciklas ir operacijų derinimas. Įmonės pajėgumas. Atsargos ir sandėlių ūkis. Kokybės kontrolė. Baldų gamybos technologija, kokybės reikalavimai ir organizavimas "Genio baldai" įmonėje. Kietųjų baldų gamybos apimčių planavimo rodikliai. Paklausos dydis. Gamybinis pajėgumas. Gamybos išlaidos. Užsakymų paieška. Gamybos technologinis kelias. Įmonės struktūra. Operacijų suskirstymas paklausos atžvilgiu. Gamybos produktai. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-03-25
 • Baltos duonos kepimo technologija įmonėje UAB "Vilniaus duona plius"

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Pramonės šaka, naudojami ištekliai, darbo jėgos imlumas. Technologijos reikšmė. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų, medžiagų tiekėjai. Vartotojai. Duonos gamybos technologija. Gamybos tipas, gamybos fazė. Naudojami įrenginiai, prietaisai, įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas. Technologinė gamybos teikimo schema. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Pramonė ir gamyba, referatas(32 puslapiai)
  2006-05-07
 • Baltos duonos kepimo technologija įmonėje UAB "Vilniaus duona plius" (2)

  PowerPoint pristatymas. Pradiniai duomenys. Trumpai apie įmonę. Pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų tiekėjai. Naudojami įrenginiai, prietaisai, įrankiai. Technologinė "Baltos duonos" kepimo schema.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-05-17
 • Bendroji maisto produktų technologija: chalva

  Reikalavimai žaliavoms, jų charakteristika. Chalvos gamybos technologija. Chalvos kokybė. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-09
 • Bendroji maisto produktų technologija: romo gamyba

  Romo atsiradimo istorija. Romo įvairovė. Skirstymas pagal regionus. Romo rūšys. Romo gamybos technologija. Brandinimas. Distiliavimas. Išlaikymas. Romas valgio gaminime.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-06
 • Bioetanolis ir biodyzelinas Lietuvoje

  Įvadas. Biodegalų sąvoka. Biodyzelinas. Bioetanolis. Biodyzelino ir bioetanolio gamyba ir vartojimas Lietuvoje. Lengvatos skatinančios biodegalų gamybą ir vartojimą. Neigiamos pasekmės, kurias sukelia biodegalų vartojimas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(10 puslapių)
  2008-03-21
 • Bufeto darbo organizavimas

  Cecho gamybinės programos sudarymas. Lankytojų skaičiaus. Gamybinių patalpų kiekis. Planinis valgiaraštis. Gaminami patiekalai. Desertų technologinės schemos. Gaminamų patiekalų energetinė vertė. Patiekalų pardavimo grafikas. Žaliavų suvestinė. Tiekėjų parinkimas ir reikalingos programai darbo jėgos nustatymas. Darbo jėgos skaičiavimas. Įrengimų skaičiavimas ir darbo vietų įrengimas. Įrengimų sąrašas. Gamybinių patalpų plotas.
  Pramonė ir gamyba, referatas(16 puslapių)
  2008-06-04
 • Chemijos pramonė Lietuvoje

  Įvadas. Chemijos pramonės reikšmė, problemos, procesai. Chemijos pramonė Europoje ir pasaulyje. Chemijos pramonė Lietuvoje. AB "Achema". Prekyba ir marketingas. Investicijos. AB "Sanitas". Gamyba. Pardavimai. Pagrindiniai ūkinės – finansinės veiklos rodikliai, jų dinamika. Bendrovės veiklos planai ir prognozės. AB "Mažeikių nafta". Gamyba. Naftos perdirbimo principai. Modernizacija. AB "Lifosa". Produkcija. AB "Akmenės cementas". UAB "Putokšnis". Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(25 puslapiai)
  2006-03-08
 • Chemijos technologija. Biotechnologija

  Įvadas. Chemijos technologija. Lietuva Chemijos pramonės kelionė į Nepriklausomą Lietuvą. Bendra chemijos pramonės situacija Lietuvoje. Azotinių ir fosfatinių trąšų gamyba. Vaistų gamyba. Acetatinių siūlų gamyba. Naftos produktai ir "Mažeikių nafta". Lietuvos chemijos pramonės įmonės. "Achema". Projektas "REACH". Pasaulis. Bendra pasaulio chemijos pramonės apžvalga. Siera ir sieros rūgštis. Soda. Vaistai. Mineralinės trąšos. Kaučiukas ir guma. Cheminiai pluoštai. Plastikai. Biotechnologija. Biotechnologija kaip mokslo šaka. Biotechnologijos kaip mokslo šakos atsiradimas. Biotechnologijos sritys. Biotechnologijos plėtros programos. Biotechnologijų pasiekimai 2005 metais. Biotechnologijų plėtra Lietuvoje. Biokuro naudojimas ir gamyba. Bioetanolio naudojimas pasaulyje. Bioetanolio gamyba Švedijoje. Bioetanolio gamyba Vokietijoje. Biodujų gamyba. Biodujų gamyba Vokietijoje. Biodegalų naudojimas Lietuvoje. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(29 puslapiai)
  2008-12-05
Puslapyje rodyti po