Šperos.lt > Pedagogika > Specialioji pedagogika > Specialiosios pedagogikos konspektai
Specialiosios pedagogikos konspektai

(8 darbai)

Lietuvių kalbos pamokos planas: daiktavardisLietuvių kalbos pamokos planas. 6 klasė, daiktavardis, skirta specialaus ugdymo vaikams. Tema. Tikslai. Uždaviniai. Pamokos tipas. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Lentelė: orientacinis laikas. Turinys. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Mokomosios priemonės. Priedai (4 psl.). Skaityti daugiau
Specialioji pedagogikaSpecialioji pedagogika. Protinio atsilikimo samprata viduramžiais. Rega, regos sutrikimai. Surdopedagogika. Skaityti daugiau
Specialioji pedagogika (2)Vystymosi sutrikimų priežastys. Intelekto sutrikimai. Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų vystymosi ir ugdymo ypatumai. Vidutiniškai, žymiai ir labai žymiai sutrikusio intelekto vaikų ugdymo kryptys. Mokymosi negalės. Girdimojo suvokimo ir lingvistinių procesų sutrikimai. Regimojo suvokimo sutrikimas. Atminties sutrikimai. Audiovizualinio suvokimo sutrikimas. Elgesio sutrikimai. Emocijų sutrikimai. Savireguliacijos sutrikimai. Elgesio sutrikimą turinčių mokinių ugdymo ypatumai. Integracija. Individualizuotos ugdymo programos. Specialioji pedagoginė pagalba mokykloje. Specialioji pagalba. Heterogeninės ugdymo grupės. Skaityti daugiau
Specialioji pedagogika (3)Didaktika. Mokymo procesas. Mokymo funkcijos. Mokymo turinys. Mokymosi sunkumų priežastys. Mokymosi negalės. Bihevioristinis ir konstruktyviais požiūris į ugdymą. Mokymo etapai. Mokymo principų taikymo taisyklės. Individualizuoto ugdymo programų rengimo principai. Svarbiausi aspektai, į kuriuos turi atsižvelgti bendrojo lavinimo mokykla, organizuodama SUP mokinių ugdymą. Užsienio kalbos. Vadovėlis (samprata). Kokybės kriterijai, pritaikymo požymiai. Mokymosi pasiekimai. Mokymo metodų klasifikacija. Reikalavimai mokymo metodams. Alternatyvieji mokymo metodai. Kokie alternatyvieji metodai taikomi specifinių mokymosi negalių turintiems vaikams? Aktyvaus mokymosi metodai. Pamoka. Mokinių, turinčių SUP poreikių 4 mokymosi formos. Skaityti daugiau
Specialioji pedagogika ir psichologijaNeįgaliųjų globos istorija. Neįgalumo samprata. Sutrikimų grupės. Socialinės problemos ir socialiniai vaizdiniai. Socialinis konstravimas. Socialinis diskursas. Socialinio negalios konstravimo ypatumai. Socialinės nuostatos į neįgalimuosius. Socialinė nuostata. Nespecialistų nuostatų į neįgaliuosius struktūrinis modelis (pagal Siller J. et al., 1967). Bendrieji vaikų vystymosi dėsningumai. Sutrikimai. Raidos sutrikimų priežastys. Dauno sindromas. Fenilketonurija. Turnerio sindromas. Kleinfelterio sindromas. Sensorinė ar socialinė deprivacija. Sutrikimai. Sutrikusios raidos vaikų pažinimo bendrieji ypatumai. Vaiko pažinimo metodai. Raidos sutrikimo įvertinimas. Įvertinimo principai. Brunerio pažinimo teorija. Vygotskio požiūris į pažinimo vystymąsi. Tėvų išgyvenimai gimus neįgaliam vaikui. Intelekto samprata. H. Garnerio intelekto teorija. R. Sternbergo apibrėžtas intelektas. Intelekto sutrikimas. Protinio atsilikimo laipsniai. Svarbus adaptyvinis elgesys. Nežymiai sutrikęs intelektas. Pažintinės veiklos ypatumai. Dėmesys. Atmintis. Mąstymas. Kalba. Valios, emocijų ypatumai. Veiklos strategijų nenaudojimas ar ribotas naudojimas. Fizinio vystymosi ypatumai. Asmenybės ypatumai. Ugdymo ypatumai. VPA ir ŽPA ugdymo ypatumai (Kauffman). Gyvenimas bendruomenėje. Įsidarbinimas. Apsaugotos darbo vietos trūkumai. Jo Coach. Klausos sutrikimai. Klasifikavimas. Klausos sutrikimų priežastys. Pagal klausos neišsivystymą kurtieji skirstomi. Ankstyvosios diagnostikos svarba. Diagnozuojant vaiko negalę svarbu. Usherio sindromas. Bendraujant su mažu vaiku. Klausymasis ir išgirdimas. Sutrikusios klausos asmenų ugdymo metodai. Specifinės kalbinio bendravimo priemonės. Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų raidos ypatumai. Kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai. Sutrikimams būdinga. Kalba. Klasifikacija. Kalbėjimo sutrikimai. Rinolalija. Dizartrija. Kalbėjimo tempo sutrikimas. Balso sutrikimai. Kalbos sutrikimai. Rašymo ir skaitymo sutrikimai. Sutrikusios regos asmenys. Regėjimo aštrumas. Regėjimo sutrikimas. Silpnaregystė. Aklumas. Regėjimo netekimo padariniai. Regos sutrikimai, regėjimo netekimo priežastys. Asmenų vaizdinių ypatumai. Aplinkos sutvarkymas. Emocinio faktoriaus įtaka. Atitraukiančios emocijos. Judesio ir padėties sutrikimai. Klasifikacija. Priežastys. Pagrindinės grupės. VCP. Galūnių netekimas. Neurodinaminio vystymosi terapija. Ankstyvas ugdymas. Individualios pagalbos šeimai organizavimo etapai. Aktyviam ugdymui svarbu. Elgesio emocijų ir raidos sutrikimai. Psichinės sveikatos požymiai. Sutrikimai gali būti konstatuoti kai. Šalia to būtini tokie požymiai. Klasifikacija. Hiperaktyvumo pirminiai simptomai. Antriniai simptomai. Priežastys. Paplitimas. Terapinis poveikis. Skaityti daugiau
Specialiojo ugdymo proceso kokybėSpecialiojo ugdymo proceso kokybė. Mokykla. Pamoka. Mokinių aktyvumas. Tarpdalykinė integracija. Papildomoji medžiaga. Mokytojų ir mokinių pedagoginė sąveika. Bendradarbiavimas (kontaktas). Mokytojo individualus ryšys su mokiniu. Grupinis ar kolektyvinis mokymas. Skaityti daugiau
Sutrikimai (2)Dislalijos charakteristika. Rinolalijos charakteristika. Dizartrijos charakteristika. Tarimo sutrikimo šalinimo metodikos. Rašymo ir skaitymo sutrikimai. Disgrafijos charakteristika. Disleksijos charakteristika. Aleksijos charakteristika. Rašymo ir skaitymo trūkumų šalinimo metodikos. Kalbėjimo ritmo, tempo sutrikimai. Mikčiojimo charakteristika. Lėtakalbystės charakteristika. Greitakalbystės charakteristika. Nežymaus protinio atsilikimo vaikų pedagoginė, psichologinė charakteristika. Sutrikusios regos vaikų orientavimosi erdvėje įgūdžių ypatumai. Ilgosios baltosios lazdelės naudojimosi taisyklės. Trumposios baltosios lazdelės naudojimosi taisyklės. Aklųjų orientavimosi erdvėje įvairiais metų laikais ypatumai. Specifiniai pažinimo sutrikimai. Specifinių pažinimo sutrikimų charakteristika. Vaikų, turinčių specifinių mokymosi negalių, mokymo individualizavimas. Skaityti daugiau
Žymus ir labai žymus protinis vaikų atsilikimas, jų ugdymasŽymaus ir labai žymaus protinio atsilikimo samprata. Žymiai ir labai žymiai protiškai atsilikusių vaikų ugdymas. Istorijos ir pasaulio pažinimo mokymas. Skaityti daugiau