Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Pedagogika>Mokslas ir švietimas>Mokslo ir švietimo referatai

Mokslo ir švietimo referatai (136 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Advento laikotarpio giesmės kaip mokinių dvasinio ugdymo veiksnys

  Įvadas. Advento laikotarpio giesmių reikšmė III-IV klasių mokiniams. Advento laikotarpio ypatybės krikščionybėje ir lietuvių tautosakoje. Advento laikotarpio giesmių reikšmė III-IV klasių mokinių pasaulėžiūrai. III-IV klasių advento laikotarpio muzikinio turinio vykdymo ypatumai dvasingumo aspektu. Dvasinio ugdymo ypatumai pasitelkiant advento giesmes. III-IV klasių mokinių dvasinio ugdymo galimybės muzikos pamokoje per advento giesmes. Dvasingumo apibrėžtys ir tyrimų kryptys. Dvasinių vertybių perimamumas advento laikotarpio giesmėmis ugdant III-IV klasių mokinių asmenybę. Vertybių internalizacijos reikšmė mokinių dvasiniam ugdymui. Muzikos mokytojo vaidmuo puoselėjant mokinių dvasinį pasaulį. Tyrimo metodika ir rezultatai. Mokinių apklausos rezultatų aptarimas ir analizė. Katalikiškų mokyklų mokinių tėvų anketinės apklausos rezultatų aptarimas ir analizė. Muzikos pedagogų anketinės apklausos rezultatų aptarimas ir analizė. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(46 puslapiai)
  2008-09-26
 • Atstumtųjų vaidmuo klasėje

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti priežastis, lemiančias atstumtųjų vaidmenį klasėje. Sąvokos "atstumtieji klasėje" apibrėžimas. Priežastys lemiančios atstumtųjų vaidmenį klasėje. Savęs vertinimo ir savigarbos ypatumai paauglystėje. Paauglių bendravimas su bendraamžiais. Mokinių ir mokytojų požiūris į atstumtuosius. Atstumtųjų klasėje problemos sprendimo būdai. Tyrimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2009-11-11
 • Aukštasis mokslas Japonijoje ir Lietuvoje

  Įvadas. Aukštojo mokslo bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. Japonijos švietimo įstatymas. Lietuvos švietimo įstatymas. Aukštasis mokslas Japonijoje ir Lietuvoje. Japonijos ir Lietuvos aukštojo mokslo studijų sistema. Bendrosios žinios: stojamieji egzaminai, studentai. Japonijos ir Lietuvos aukštojo mokslo finansavimas, administracinis personalas. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Mokslas ir švietimas, referatas(11 puslapių)
  2011-05-10
 • Aukštasis mokslas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)

  Įvadas. Aukštasis mokslas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Stojimas į aukštąsias mokyklas. Studentų vertinimo sistema. Finansavimas.
  Mokslas ir švietimas, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-30
 • Aukštasis mokslas Lietuvoje

  Aukštojo mokslo pradžia Lietuvoje. Teisinė aukštojo mokslo sistemos pusė. Aukštosios mokyklos veiklos principai. Aukštųjų mokyklų steigimas. Aukštosios universitetinės mokyklos Lietuvoje. Kolegijos- aukštosios neuniversitetinės mokyklos. Priėmimas į aukštąsias mokyklas. Studijos aukštosiose mokyklose. Studijų baigimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(12 puslapių)
  2005-06-09
 • Aukštasis mokslas Lietuvoje (2)

  Įvadas. Aukštasis mokslas Lietuvoje. Aukštojo mokslo istorija. Teisinis aukštojo mokslo reglamentavimas. Aukštųjų mokyklų valdymo sistema. Aukštojo mokslo studijos, studijų pakopos, tipai ir formos. Aukštojo mokslo įgijimas. Studijų trukmė, atsiskaitymo formos. Priėmimas į aukštąsias studijas. Pagrindinės aukštojo mokslo problemos Lietuvoje . Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(15 puslapių)
  2006-12-30
 • Aukštasis mokslas Lietuvoje (3)

  Aukštasis mokslas Lietuvoje. Vidurinis mokslas. Švietimas. Švietimo sistema. Žinių visuomenė.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-26
 • Aukštojo mokslo plėtotės Lietuvoje analizė

  Įvadas. Studijų sistema. Bendrieji duomenys. Studijų pakopos, teikiami laipsniai ir kvalifikacijos. Specialistų poreikis. Bendrieji studijų raidos principai ir jų įgyvendinimas. Bendrieji universitetinių ir neuniversitetinių studijų plėtotės principai. Universitetinių profesinių studijų būklės analizė ir plėtotė. Universitetinio ir neuniversitetinio sektorių sąveika. Universitetinio ir neuniversitetinio sektorių bendrieji bruožai ir skirtumai. Universitetų ir kolegijų bendradarbiavimo principai ir galimybės. Tęstinis ir nuotolinis švietimas. Studijų turinys ir jo reglamentavimas. Studijų krypčių klasifikavimo principai. Studijų krypčių reglamentai. Situacijos analizė. Studijų krypčių reglamentų rengimo rekomendacijos. Studijų programos. Studijų kokybė. Sistemos principai ir struktūra. Studijų programų vertinimo aspektai. Išorinis ekspertinis vertinimas. Registracija ir akreditacija. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(25 puslapiai)
  2006-10-05
 • Aukštojo mokslo raida Lietuvoje

  Aukštojo mokslo raida Lietuvoje. Vilniaus akademijos įkūrimas. Fakultetai. Studijų tvarka. Stipendijos. Kauno konservatorija. Veterinarijos akademija. Vytauto Didžiojo aukštoji karo mokykla. Studijų programų rengimo ir registravimo procesas. Socialinių tyrimų samprata bei socialinės realybės pažinimo prielaidos.
  Mokslas ir švietimas, referatas(15 puslapių)
  2006-04-07
 • Aukštojo mokslo sistema

  Aukštojo mokslo sistemos istorija. Lietuvos mokslas ir studijos Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Carinės Rusijos sudėtyje. Atsikūrusioje Lietuvos valstybėje. Mokslas ir studijos sovietinėje Lietuvoje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Aukštųjų mokyklų reforma. Valstybinių mokslo institutų reformos. Lietuvos studijų sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Bendrasis lavinimas. Profesinis mokymas. Studijos aukštesniosiose mokyklos. Studijos aukštosiose mokyklose. Bakalauras. Magistrantūra. Doktorantūra. Papildomas ugdymas. Aukštojo mokslo finansavimas. Stipendijos. Lietuvos bendradarbiavimas su užsieniu. Socrates studentų mainų programa. Erasmus. Jaunimas Europai. Leonardo da Vinči. Universitetai. Vilniaus universitetas. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kauno technologijos universitetas. Vilniaus dailės akademija. Lietuvos muzikos akademija. Kauno medicinos universitetas. Lietuvos karo akademija. Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM). Lietuvos veterinarijos akademija. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštoji mokykla. Šiaulių universitetas. Lietuvos kūno kultūros akademija. Mykolo Riomerio (buvęs teisės) universitetas. Klaipėdos universitetas. VšĮ "VU tarptautinio verslo mokykla". Kolegijos. Statistika.
  Mokslas ir švietimas, referatas(28 puslapiai)
  2005-10-28
 • Aukštojo mokslo sistema Anglijoje

  Priėmimo sąlygos, universitetų tipai, kvalifikaciniai laipsniai, studijų pakopos, universitetų finansavimas, mokesčiai už studijas, stipendijos, galimybės gauti paskolas, mokslinė universitetų veikla. Aukštojo mokslo istorija, Aukštojo mokslo institucijos, Aukštųjų mokyklų skirstymas, Bendra informacija, Universitetai ir kitos aukštojo mokslo įstaigos, Aukštasis mokslas Anglijoje, Reformos, Problemos, su kuriomis susiduria universitetai, Aukštojo mokslo sektoriaus veikla, Mokymasis ir mokymas, Didėjantis studentų skaičius, Moksliniai tyrimai ir mokslinė veikla, Studijų organizavimas, Priėmimas, Kvalifikaciniai laipsniai, Studijų pakopos, Neuniversitetinė studijų pakopa, Universitetinio lygio studijų pakopos, Netradicinės studijos, Finansiniai reikalai, Universitetų finansavimas, Studentų galimybės gauti paskolas, Mokesčiai, Stipendijų skyrimas, Finansinė pagalba studentams.
  Mokslas ir švietimas, referatas(20 puslapių)
  2005-02-18
 • Aukštojo mokslo sistema ir finansavimas Vokietijoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti dabartinės Vokietijos aukštojo mokslo sistemą, finansavimą. Aukštojo mokslo sistema Vokietijoje. Aukštojo mokslo Vokietijoje finansavimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2010-07-28
 • Aukštojo mokslo sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)

  Įvadas. Yale'io universitetas. Faktai apie Yale‘į. Yale‘io istorija. Pagrindinių specializacijų programos. Vadyba. Ekonomika. Statistika. Sociologija. Augantis tarptautinis aktyvumas Yale‘e. Niujorko technologijos institutas. Vadybos fakultetas. Buhalterinė apskaita. Verslo pagrindai. Verslo administravimas. Massachusetts'o technologijos institutas. Misija. Vadybos fakultetas. Akademinės programos. Svarbiausios fakulteto datos. Šiaurės rytų Ilinojaus universitetas. Apie šiaurės rytus... Universiteto misija ir tikslas. Universitetinės programos. Koledžai. Verslo ir vadybos koledžas. Studentų užimtumas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(21 puslapis)
  2007-03-01
 • Aukštojo mokslo sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) (2)

  Įžanga. Švietimo sistema. Šiuolaikinio universiteto tikslai. Mokslo sistema JAV. Aukštojo mokslo sistema. Valstybiniai universitetai. Privačios aukštosios mokyklos. Liberal Arts modelis. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) universitetų problemos. Studentų vertinimo sistema. Magistrantūros ir doktorantūros studijos. Stojimas į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) aukštąsias mokyklas. Mokslo finansavimas. Suaugusiųjų švietimas. Švietimo Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) perspektyvos. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(13 puslapių)
  2007-10-01
 • Aukštojo mokslo sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) (3)

  Įvadas. Aukštojo mokslo sistema. Stojimas į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) aukštąsias mokyklas. Magistrantūros ir doktorantūros studijos. Studentų žinių vertinimo sistema. Aukštojo mokslo finansavimas. Išvados. Priedas (1).
  Mokslas ir švietimas, referatas(12 puslapių)
  2008-04-02
 • Aukštojo mokslo sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) (4)

  Įvadas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) švietimo raida. Aukštasis mokslas. "Povidurinis mokymas". Studentų vertinimo sistema. Stojimo į aukštąsias mokyklas "niuansai". Podiplominės studijos. Suaugusiųjų švietimas. Nuotolinės studijos. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(11 puslapių)
  2008-04-23
 • Aukštojo mokslo sistema Prancūzijoje

  Įvadas. Prancūzijos švietimo sistema. Aukštasis mokslas. Didžiosios mokyklos. Didžiųjų mokyklų kategorijos. Universitetinio mokslo istorija. Universiteto kursas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(15 puslapių)
  2008-10-09
 • Babtų mokyklos istorija

  Vienos Lietuvos mokyklos trumpa istorija. Įvadas. Kas yra Babtai? Babtų mokyklos istorija. Babtų gimnazijos vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(12 puslapių)
  2008-12-17
 • Bildungssystem

  Darbas vokiečių kalba. Vokietijos švietimo sistema. Einleitung. Bildungssystem. Bildung in Deutschland. Aufbau des Bildungssystems und Struktur der Bildungsgänge. Elementarbereich. Kindergarten. Primarbereich. Orientierungsstufe. Sonderschule. Grundschule. Sekundarbereich. Hauptschule. Realschule. Gymnasium. Gesamtschulen. Sekundarbereich II. Gymnasiale Oberstufe. Fachgymnasien. Abendschulen und Kollegs. Duale Berufsausbildung. Fachoberschulen. Berufsfachschulen. Berufsaufbauschulen. Schulen des Gesundheitswesens. Der tertiäre Bereich. Fachschulen. Universitäten. Kunst-, Musik-, Theologische und Pädgogische Hochschulen. Gesamthochschulen. Fachhochschulen und Verwaltungachhochschulen. Weiterbildung. Schlussfolgerungen.
  Mokslas ir švietimas, referatas(17 puslapių)
  2007-02-19
 • British education system

  Referatas anglų kalba apie Didžiosios Britanijos švietimo sistemą. Education. Public Schools. Schooling. Pre-primary and Primary Education. Secondary Education. Life at School. Social, Cultural and Sporting Life. Life at College and University. Higher education.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-31
Puslapyje rodyti po