Šperos.lt > Pedagogika > Mokslas ir švietimas > Mokslo ir švietimo pristatymai
Mokslo ir švietimo pristatymai

(25 darbai)

Bibliografinis aprašasPowerPoint pristatymas. Bibliografinis aprašas. Bibliografinis įrašas. Žukas, Vladas. Bibliografinį įrašą sudaro. Bibliografinis aprašas. Daugialygis aprašas. Tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas (ISBD). Bibliografinio aprašo struktūra. Antraštės ir atsakomybės duomenų srities elementų apibūdinimas. Duomenų šaltiniai sritims. Aprašo kalba. Skaityti daugiau
Education in PakistanPowerPoint pristatymas anglų kalba. Švietimas ir ugdymas Pakistane. Quick facts about education in the country of Pakistan. Primary education in Pakistan. Middle education in Pakistan. High education in Pakistan. Intermediate education in Pakistan. University programs in Pakistan. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6). Skaityti daugiau
Gamtamokslinio ugdymo naujos idėjos švietimo reformos konceptualiuose dokumentuosePowerPoint pristatymas. Gamtos mokslai. Mokykloje pateikiamas gamtos mokslų kursas. Pagrindinis gamtamokslinio ugdymo tikslas. Gamtamokslinių dalykų integracija. Kaip to išvengti? Apibendrinta daugelio šalių patirtis parodė, kad integruotas gamtamokslinių dalykų mokymas. Pagrindiniai integruoto ugdymo projektų bendrieji bruožai. Dėl kokių priežasčių įgyvendinamas integruotas gamtamokslinių dalykų mokymas? Pasaulio ir žinių apie jį nedalomumas. Naujų technologijų įdiegimas. Ekologijos problemos. Ugdymo turinio ryšio su sociokultūriniu gyvenimu būtinumas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) švietimo sistemaPowerPoint pristatymas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) švietimo sistema susideda tarsi iš 50 sistemų. Tačiau nerašytų susitarimų vis dėlto yra, būtent. Švietimo administravimas. Kiekviena valstija turi švietimo tarybą. Valstijų įstatymai švietimo srityse paprastai apibrėžia. Vietiniai mokyklų administravimo padaliniai tiesiogiai vadovauja mokykloms. Pagrindinės jų funkcijos. Švietimo struktūra. Pradinis lavinimas. Vidurinis lavinimas. Profesinis rengimas. Aukštasis mokslas. Ugdymo tikslas. Nors išsilavinimo standartai Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) nustatomi decentralizuotai, tačiau visų valstijų švietimo tarybos paiso. Specialusis lavinimas. Švietimo reforma. Reformos planą sudarė šešios dalys. Socialinio darbuotojo vaidmuo Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) mokyklos problemų kontekste. Mokinių teisės ir elgesio kontrolė. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mokyklose egzistuoja keli netinkami mokinių drausminimo būdai. Mokyklos socialinio darbuotojo vaidmuo Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Išvados. Skaityti daugiau
Kauno Mato Šalčiaus mokyklos istorijaPowerPoint pristatymas. Pirmoji mokykla. Mokykla tarpukario laikotarpiu. Mokyklos atkūrimas. XIII vidurinė mokykla. Mokyklos reformos. Skaityti daugiau
Kursinio darbo struktūra ir metodikaPowerPoint pristatymas. Kursinis darbas. Kursinių darbų rūšys. Tipinė kursinio darbo struktūra. Turinys. Santrumpų sąrašas. Įvadas. Pagrindinė dalis. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos švietimo sistema ir reformosPowerPoint pristatymas. Švietimas. Ikimokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Mokyklų skaičiaus kaita 2002-2008 metais. Aukštesniosios studijos. Aukštojo mokslo studijos. kiek aukštųjų mokyklų veikia Lietuvoje. Profesinis mokymas. Specialusis ugdymas. svarbiausi –švietimo kaitos darbai. I etapas 1990-1997 metais. II etapas 1998-2002 metais. III etapas nuo 2003 metais. Reformos vyksmo vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lithuanian University of AgriculturePowerPoint pristatymas. Darbas anglų kalba. Apie Lietuvos žemės ūkio universitetą. Present University. Today the University consists of 5 faculties. The University provides two levels of studies. Skaityti daugiau
Maitinimo organizavimas mokyklose: situacija ir problemosPowerPoint pristatymas. Temos aktualumas. Tikslai ir uždaviniai. Tyrimo tikslas - ištirti maitinimo organizavimo mokyklose situaciją, bei nustatyti dešimtų klasių moksleivių mitybos ypatumus ir problemas. Tyrimo metodika. Tyrimo metodai. Tyrimas atliktas. Vaisių ir daržovių vartojimo dažnumas. Dietų laikymasis. Mokykloje siūlomų maisto produktų pirkimas. Moksleivių nuomonė apie mokyklos valgykloje patiekiamą maistą. Sotumo jausmas pavalgius mokyklos valgykloje. Eilės mokyklos valgykloje prie patiekalų. Bendravimas su valgyklos darbuotojais. Maitinimo organizavimo mokyklose situacija. Maitinimo organizavimo problemos mokyklų vadovų akimis. Maitinimo organizavimo problemos valgyklų darbuotojų akimis. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis (7). Skaityti daugiau
Mokymo procesą sąlygojantys veiksniaiPowerPoint pristatymas. Mokymasis. Psichologiniai mokymosi veiksniai. Nusiteikimas mokytis. Stropumas. Charakteris. Dėmesys. Pažinimo procesų aktyvumas. Savarankiškumas. Įgimti gabumai. Fiziologiniai mokymosi veiksniai. Socialiniai mokymosi veiksniai. Mokymąsi skatinantis veiksnys yra visa krašto gynybinė – kultūrinė situacija. Pedagoginiai mokymosi veiksniai. Skaityti daugiau
Mokinių motyvacija ir mokymosi kokybėPowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Kas yra motyvacija? Motyvacijos rūšys. Kas mažina motyvaciją? Kas mažina motyvaciją? Kas didina motyvaciją? Kas yra kokybė? Kas Jus skatina mokytis? Ar mokymosi kokybė priklauso nuo mokymosi sąlygų? Ar iškeistumėte šią mokslo įstaigą į kitą? Ar daug įtakos mokymuisi sudaro jauki aplinka? Ar esate patenkinti mokytojų darbu? Ar naudojatės korepetitorių paslaugomis? Ar norėtumėte mokytis užsienyje? Išvados. Išvados (2). Pasiūlymai. Pasiūlymai (2). Skaityti daugiau
Mokslas ir mokykla Senovės GraikijojePowerPoint pristatymas. Graikų raštas. Rašto pavyzdžiai. Graikų mokyklos. Mokyklos vaizdai. Mokslo ir technikos laimėjimai. Atradimai. Herodotas. Demokritas Abderietis. Sokratas. Platonas. Platono Akademija. Aristotelis. Skaityti daugiau
Olandijos ir Lietuvos švietimo politikos lyginamoji analizėPowerPoint pristatymas. Įvadas. Švietimo politika. Šalių apibūdinimas: lietuva - olandija.švietimo tikslai. Švietimo struktūra. Lietuva. Olandija. Švietimo valdymas. Lietuva. Olandija. Švietimo finansavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Slovakijos švietimo sistemaPowerPoint pristatymas. Slovakijos faktai. Bendroji informacija. Trumpai apie švietimą. Ekonomikos apžvalga Slovakijoje. Švietimo ir mokyklų sistema Slovakijoje. Darželis Slovakijoje. Pradinės mokyklos Slovakijoje. Vidurinė mokykla. Vidurinis Technikumas. Universitetai Slovakijoje. Romų vaikai (4). Mokytojų atlyginimai Slovakijoje. Skaityti daugiau
Suaugusiųjų švietimas SuomijojePowerPoint pristatymas. Suomijos švietimo sistema. Suomijoje suaugusiųjų švietimas teikiamas. Liberalusis švietimas. Liaudies aukštesniosios mokyklos. Vasaros universitetai. General upper secondary schools. Profesinis mokymas. Politechninis suaugusiųjų švietimas. Universitetai. Atvirieji universitetai. Kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos kėlimas (In-service Training). Išvados. Skaityti daugiau
Švietimo kokybės samprata ir visuotinė kokybės vadybaPowerPoint pristatymas. Švietimas. Švietimo kokybės samprata. Švietimo kokybė. Švietimo kokybės vadyba. Penki pagrindiniai principai užtikrina kokybės valdymo sistemos sukūrimą. Dešimt priemonių (metodų) nubrėžia sistemos realizavimo būdus. Skaityti daugiau
Švietimo politika ir švietimo sistemos unifikacija bei diferencijaPowerPoint pristatymas. Švietimo politikos samprata. Švietimo politikos raida. Lietuvos Švietimo Sistemos pertvarkymo ir organizavimo principai. Vidiniai švietimo raidos veiksniai. Lietuvos švietimo sistemos sandara. Pagrindinės sąvokos. Politikos prioritetai. Švietimo politikos sąveika su švietimo sistemos unifikavimu ir diferencija. Švietimo sistemos unifikafimas. Švietimo sistemos diferenciacija. Lietuvos švietimo unifikacijos ir diferencijos reikšmę švietimo sistemai tobulinti. Skaityti daugiau
Švietimo reformos ypatumai: Vengrija, Rumunija, LenkijaPowerPoint pristatymas. Vengrijos švietimo reformos ypatumai ir atsinaujinimo bruožai. Šalies apibūdinimas. Švietimo tikslai. Švietimo sistemos struktūra. Švietimo valdymo pokyčiai. Mokytojų rengimas. Mokymo programos. Egzaminai. Socialinės pedagogikos reiškiniai Vengrijoje. Edukaciniai moksliniai tyrinėjimai. Rumunijos švietimo sistema. Šalies apibūdinimas. Bendros žinios apie švietimą. Dabartinė švietimo sistema. Pedagogų rengimas. Švietimo reforma. Pagrindiniai reformos tikslai. Lenkijos švietimo reformos ypatumai ir atsinaujinimo bruožai. Šalies apibūdinimas. Lenkijos švietimo istorinė apžvalga. Švietimo sistemos struktūra. Mokymo programos. Mokytojų rengimas. Švietimo sistemos institucijos. Švietimo reforma Lenkijoje. Pagrindiniai reformos bruožai. Skaityti daugiau
Švietimo sistema struktūriniu aspektuPowerPoint pristatymas. Švietimo tikslai. Lietuvos Švietimo sistema. Švietimo sistema. Švietimo sistemos principai. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Profesinis mokymas. Aukštesniosios studijos. Aukštojo mokslo studijos. Doktorantūros studijos. Specialusis ugdymas. Neformalusis vaikų švietimas. Savišvieta. Informacinė pagalba. Psichologinė pagalba. Socialinė pedagoginė pagalba. Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba. Sveikatos priežiūra mokykloje. Pagalba mokyklai ir mokytojui. Švietimo teikėjų tinklas. Mokyklų grupės ir tipai. Skaityti daugiau
Švietimo sistemos finansavimasPowerPoint pristatymas. Švietimo sistema. Finansinis ekonomiškumas. Moksleivio krepšelis. Čekis. Kur šis metodas taikomas pasaulyje? Skaityti daugiau