Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Kita>Mokslinė metodologija

Mokslinė metodologija (68 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Metodo problema ekonomikos tyrimų lauke

  Įvadas. Mokslininkas ir metodas. Individas ir metodas. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-08
 • Metodo samprata

  Įvadas. Dėstymas. Metodologijos samprata. Metodologija ir logika. Hipotezė. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-12
 • Metodo samprata (2)

  Įvadas. Filosofija ir metodas. Mokslas ir metodas. Ar galima paneigti metodą? Išvados.
  Mokslinė metodologija, rašinys(5 puslapiai)
  2008-01-08
 • Mokslas ir kultūra

  Įvadas. Mokslo samprata, jo klasifikacija, raida. Kultūros samprata. Mokslo ir kultūros ryšys. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-04
 • Moksliniai tyrimai

  Įvadas. Kaip mes pažįstame gamtos ir visuomenės reiškinius. Mokslinis tyrimas. Kas tai yra? Mokslinių tyrimų klasifikacijos įvairovė. Moksliniai tyrimai Lietuvos žemės ūkyje. Mokslinių tyrimų Europoje perspektyva. Nacionalinė mokslinių tyrimų strategija. Išvados. Priedai.
  Mokslinė metodologija, referatas(29 puslapiai)
  2006-01-31
 • Moksliniai tyrimai (2)

  Įvadas. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvos universitetuose. Kaip Lietuvoje finansuojami moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra lyginant su kitomis Europos sąjungos šalimis? Kaip Lietuva panaudoja Europos sąjungos lėšas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai skatinti? Kokios sąlygos sudaromos universitetų dėstytojams užsiimti moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra? Koks yra Lietuvos studentų ir dėstytojų mobilumas? Koks Lietuvos mokslinės veiklos produktyvumas lyginant su kitomis Europos sąjungos šalimis? Koks tyrėjų finansavimas Lietuvoje lyginant su kitomis naujosiomis Europos sąjungos šalimis? Kokios priemonės padėtų didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros perspektyvas? Kokie planuojami tolesni žingsniai? Europos moksliniai tyrimai. Europos mokslinių tyrimų erdvė (EMTE). Maksimalus EMTE idėjos panaudojimas. Žmogiškieji ištekliai – esminiai. Europa, palyginti su Japonija ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Šeštoji bendroji programa smulkiau. Solidus biudžetas – didelės galimybės. Naujais instrumentais finansuojami 6BP projektai. EMTE prikeliama gyvenimui. Kokia Europos mokslinės kompetencijos ateitis? Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(13 puslapių)
  2007-04-27
 • Mokslinio darbo pagrindai

  PowerPoint pristatymas. Kursinis ir baigiamasis darbas. Mokslo raida. Senovės akmens amžius. Naujasis akmens amžius. Geležies amžius. Graikų filosofai mąstytojai. Antika. Viduramžių mokslas. Šiuolaikinio mokslo pradžia. Kas yra mokslas. Kas yra mokslinis tyrimas? Mokslinio tyrimo principai. Tyrimo būdai. Mokslinio tyrimo problema. Tyrimo objektas. Pedagoginio tyrimo temų sritys. Tyrimo klausimai ar uždaviniai.
  Mokslinė metodologija, pristatymas(27 skaidrės)
  2006-11-09
 • Mokslinio pažinimo specializacija

  Įvadas. Mokslinio pažinimo formos ir specializacija. Kasdieninis ir mokslinis žinojimas. Mokslas – vienintelis tikras pasaulio pažinimo būdas. Empirinis ir teorinis žinojimas. Pavojai moksliniame pažinime. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-08-26
 • Mokslinio pranešimo struktūra ir ruošimas

  Mokslinio pranešimo struktūra. Įvadas. Dėstymas. Pasirengimas pranešimui. Pranešimo pateikties rengimas kompiuteriu.
  Mokslinė metodologija, konspektas(8 puslapiai)
  2012-02-23
 • Mokslinio tyrimo pagrindai: straipsniai apie architektūrą

  Jūratė Tutlytė "Urbanistika ir architektūra: sociologinis aspektas tiriant sovietmečio rekreacinės architektūros kokybę". Straipsnio tyrimas. Išvados. Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė, Rūta Leitanaitė "Urbanistika ir architektūra: Kauno centrinės dalies Nemuno slėnyje miestovaizdžio architektūrinis formavimas". A. Mačerinskienė "Urbanistika ir architektūra: turizmo traukos potencialo analizė Lietuvoje naudojant GIS". Lina Kostinaitė, Konstantinas Jakovlevas-Mateckis "Urbanistika ir architektūra: šiuolaikinės viešosios bibliotekos architektūra: raidos tendencijos, jai turintys įtakos veiksniai, kai kurios projektavimo nuostatos".
  Mokslinė metodologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-22
 • Mokslinio tyrimo proceso organizavimas

  Įvadas. Pasiruošimas tyrimui ir tyrimo organizavimas. Faktų rinkimas (empirinių duomenų banko kaupimas). Tyrimo duomenų apdorojimas. Išvados.
  Mokslinė metodologija, analizė(15 puslapių)
  2006-10-09
 • Mokslinis darbas

  Įvadas. Kas yra mokslinis darbas. Kaip pradėti rašyti mokslinį darbą. Mokslinio darbo struktūra. Pagrindinės mokslinio darbo dalys. Įvadas. Dėstomoji dalis. Išvados. Pagalbinės mokslinio darbo dalys. Antraštinis puslapis. Turinys. Reziumė (santrauka). Priedai. Pastabos ir literatūros nuorodos tekste. Šaltinių ir literatūros sąrašai. Dažniausiai daromos klaidos. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(13 puslapių)
  2006-05-16
 • Mokslinis ir kasdieninis žinojimas. Pažinimo procesas

  Pažinimo samprata. Pažinimo būdai. Empirinis ir teorinis pažinimas. Mokslo samprata. Mokslo prielaidos ir funkcijos. Mokslo klasifikacija. Tyrimai. Moksliniai tyrimai. Mokslinio metodo žingsniai. Tyrimo samprata. Tyrimo eiga. Tyrimo tipai. Tyrimo duomenų šaltiniai. Informacijos šaltiniai. Specialūs tyrimo duomenų šaltiniai. Tyrimo tipai ir jų tyrimo objektai. Duomenų rūšys. Tyrimo plano sudarymas. Užduotys, kurias reikia atlikti planuojant tyrimą. Tyrimų etika. Etikos problemos. Taikomųjų tyrimų metodologija ir metodas. Metodologijos samprata. Terminai. Tyrimo procesas. Tyrimo principai. Literatūros studijavimas. Apklausa. Apklausos vedėjui keliami reikalavimai bei elgesio taisyklės. Klausimai. Anketa. Interviu. Apklausų metodai. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Kiekybinių kokybinių tyrimų samprata. Imties tūris ir jo pasirinkimo būdai. Imties tūrio nustatymas. Imties tūrio pasirinkimo būdai. Tikimybiniai tiriamųjų grupių pasirinkimo būdai. Netikimybiniai tiriamųjų grupių pasirinkimo būdai.
  Mokslinė metodologija, konspektas(19 puslapių)
  2007-05-10
 • Mokslinis tiriamasis darbas

  Mokslinis tiriamasis darbas. Empiriniai tyrimo metodai. Stebėjimo metodas. Pokalbio metodas. Pokalbių rūšys. Pokalbio metodo privalumai. Pokalbio metodo trūkumai. Interviu metodas. Interviu paskirtis ir tikslai. Interviu rūšys. Panelinis (kartotinis) interviu. Klasifikavimas pagal procedūrą. Grupinis interviu. Daugkartinis interviu. Fokusuotas interviu. Telefoninis interviu. Interviu privalumai. Biografinis metodas. Biografinio metodo privalumai. Biografinio metodo trūkumai. Anketinis metodas. Anketų rūšys. Anketos patikrinimas (aprobacija) ir jos patikimumas. Dokumentų analizės metodas. Dokumentų analizės metodo privalumai. Dokumentų analizės metodo trūkumai. Kontent–analizės metodas. Kontent–analizės metodo taikymo trūkumai. Pagrindiniai atvejo studijų tipai. Eksperimentas. Ekspertų vertinimo metodas. Ekspertų vertinimo trūkumas. Sociometrinis metodas. Sociometrinio metodo patikimumas. Testai.
  Mokslinė metodologija, konspektas(14 puslapių)
  2006-11-29
 • Mokslinis tyrimas

  PowerPoint pristatymas. Kam reikalingas mokslinis tyrimas? Kas yra mokslas? Mokslas ir sveikas protas? Kas yra mokslas? Kas yra mokslinis tyrimas? Mokslinio tyrimo principai. Tyrimo būdai. Mokslinio tyrimo problema. Tyrimo objektas. Objekto tyrimo sąlygos. Objektų lygmenys. Pasirenkant temą, reikia atkreipti dėmesį į tokius aspektus. Pedagoginio tyrimo temų sritys. Tyrimo klausimai ar uždaviniai. Tema "Kovinių filmų įtaka paauglių agresyvumui". Hipotezė. Formuluojant hipotezę reikia laikytis tokių reikalavimų. Tyrimo metodas. Tyrimo proceso organizavimas. Tyrimo metodas (duomenų rinkimo procedūros). Tiriamosios grupės (tiriamieji) ir jų parinkimas. Tiriamųjų grupių parinkimas. Netikimybiniai tiriamųjų grupių parinkimo būdai. Imties tūrio nustatymas norint tirti moksleivių požiūrį į taikomus mokymo metodus. Kokiu tikslu naudojama matematinė statistika. Testavimas. Matematinės statistikos kriterijai, taikomi skirtumams tarp grupių įvertinti. Testo parinkimo kriterijai. Testo balų patikimumas. Tyrimo metodas, paremtas vaidmenimis imitaciniuose žaidimuose. Tyrimo metodas, pagrįstas istorinių duomenų analize. Savigarbos testas.
  Mokslinė metodologija, pristatymas(57 skaidrės)
  2006-11-09
 • Mokslinių tyrimų metodologija (2)

  Mokslinio tyrimo sąvoka. Tiesos samprata tyrime. Fundamentiniai moksliniai tyrimai (FMT). Taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Mokslinių tyrimų klasifikacijos. Kokybiniai moksliniai tyrimai. Kiekybiniai moksliniai tyrimai. Mokslinio tyrimo elementai ir sandara. Mokslo sandara. Mokslo kalbos ir terminijos problemos. Mokslo metodologijos, metodo samprata. Loginiai tyrimo metodai ir mokslinio mąstymo principai. Aprašomieji tyrimo metodai. Empiriniai tyrimo metodai. Mokslinio tyrimo eigos žingsniai. Pagrindas tyrimo pradžiai. Tyrimo tema ir tikslas. Tiriamojo dalyko atpažinimas. Mokslinės informacijos apie tiriamąjį dalyką paieška ir rinkimas. Problemos samprata. Probleminė situacija. Problemų rūšys. Tyrimo problemos formulavimas ir pagrindimas. Tyrimo užduoties formulavimas. Mokslinių teiginių formulavimas. Hipotezės samprata ir vaidmuo moksliniuose tyrimuose. Hipotezių rūšys. Hipotezių formulavimas. Reikalavimai formuluojamoms hipotezėms. Moksliniai įrodymai ir jų rūšys. Statistinės hipotezės samprata. Hipotezių teisingumo tikrinimo metodai. Matavimas. Matavimo metodai. Matavimo principas. Matavimo vienetas. Matavimo paklaidos. Matavimo priemonės. Kintamieji. Kintamųjų rūšys. Kintamųjų matavimo skalės. Skalių rūšys ir pavyzdžiai. Socialinio matavimo samprata. Testo sąvoka. Reikalavimai testui. Pagrindinės testų savybės. Testo validumo (tinkamumo) rūšys. Tyrimo duomenų atranka. Populiacija ir imtis. Imties tūrio nustatymas. Paprastoji tikimybinė imtis. Imčių sudarymo būdai. Faktorinės analizės samprata. Faktoriaus lygmens samprata. Eksperimentinio modelio sudarymas. Vienfaktorinio eksperimento plano samprata. Klausimyno sudarymo ypatumai. Bandymo duomenų gavimas ir registravimas dokumentuose (apklausos vykdymo ypatumai). Tyrimo duomenų analizės matematinis pagrindas. Tikimybės samprata. Programų paketo "SPSS" paskirtis ir darbo principai. Reikalavimai mokslinio tiriamojo darbo išvadų formulavimui. Mokslinio tiriamojo darbo rezultatų kategorijos.
  Mokslinė metodologija, špera(15 puslapių)
  2009-03-20
 • Mokslinių tyrimų metodologija (3)

  Mokslinio pažinimo samprata. Mokslinio tyrimo elementų apibūdinimas. Tiesos problema pažinime. Fundamentinių,taikomųjų tyrimų,parengiamųjų darbų apibrėžtis. Mokslo metodologijos,metodo samprata. Loginiai metodai ir mokslinio mąstymo principai. Aprašomieji metodai:Analogija. Empiriniai tyrimo metodai. Mokslo struktūra. Mokslo kalbos ir terminijos problema. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai.Tyrimo organizavimas ir trukmė. Mokslinio tyrimo proceso struktūros elementai ir jų eiliškumas tyrime. Tyrimo objekto atpažinimas. Mokslinės informacijos apie ankstesnius analogiškus tyrimus paieška ir rinkimas. Tyrimo problemos samprata. Tyrimo problemos struktūra. Tyrimų problemų rūšys. Pseudoproblemos. Tyrimo problemos iškėlimo ir formulavimo eiga. Tyrimo užduoties formulavimas. Mokslinių teiginių formulavimas. Moksliniai įrodymai ir jų rūšys. Hipotezės samprata ir vaidmuo moksliniuose tyrimuose. Hipotezių rūšys. Hipotezių formulavimas. Reikalavimai formuluojamoms hipotezėms. Statistinių hipotezių samprata. Hipotezių teisingumo tikrinimo metodai. Matavimo samprata. Matavimo principas. Matavimo vienetas. Matavimo priemonė. Matavimo paklaidos. Matavimo etalonas. Matavimas. Matavimo metodai. Matavimo skalių tipai. Skalių pavyzdžiai. Socialinio matavimo proceso (sociometrija) samprata. Hipotezių teisingumo tikrinimas. Bandymo eigos elementai. Testo sąvoka. Reikalavimai testui. Pagrindinės testų savybės. Testo validumas (informatyvumas). Tyrimo duomenų atranka. Populiacija ir imtis. Imčių sudarymo būdai/ imties dydis (tūris) ir jo apskaičiavimo metodai. Bendra aprašomosios statistikos charakteristika. Duomenų rūšys. Klausimyno sudarymas. Bandymo duomenų gavimas ir registravimas dokumentuose. Tyrimo duomenų analizės matematinis pagrindas. Pasiskirstymo funkcija. Empirinė pasiskirstymo funkcija. Duomenų padėties ir sklaidos charakteristika. Sąryšio tyrimai. Regresinės funkcijos lygties sudarymas. Tiesinė priklausomybė. Regresinės funkcijos lygties sudarymas. Parabolinė priklausomybė. Regresinės funkcijos lygties sudarymas. Eksponentinė priklausomybė. Koreliacija ir ryšių matai. Pirsono koreliacijos koeficientas. Koreliacija (arba koreliacijos koeficientas). Koreliacijos stiprumo interpretacija. Programos paketo "Statistica" taikymas. Programų paketo "SPSS" taikymas. Reikalavimai mokslinio tiriamojo darbo išvadų formulavimui. Atradimo samprata. Išradimo samprata. Mokslo teorijos samprata.
  Mokslinė metodologija, konspektas(18 puslapių)
  2010-06-08
 • Mokslinių tyrimų metodologija: Thera band juostų efektyvumas lieknėjant

  Įvadas. Problema. Tyrimo tikslas: Nustatyti "Thera band" juostų efektyvumą lieknėjant. Tyrimo objektas. Keliamas klausimas. Uždaviniai. Tyrimo metodika. Rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai. Literatūros analizė. Apklausa. Matavimas. Rezultatų analizė.
  Mokslinė metodologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2008-11-26
 • Mokslinių tyrimų pagrindai

  Mokslinis tiriamasis darbas. Temos aktualumas. Mokslinio darbo tikslas — pažinti, atskleisti reiškinių esmę, jų prigimtį. Darbo tikslas, uždaviniai. Darbo planas. Idėjų, hipotezių, teorijų kūrimas. Informacijos paieška. Eksperimentai. Kiti duomenų rinkimo būdai. Skaičiuotės. Apklausos. Statistiniai duomenys ir jų tikimybinis apibendrinimas. Statistinių vertinimų tikimybinis pobūdis. Matematinės statistikos uždavinių tipai.
  Mokslinė metodologija, špera(4 puslapiai)
  2008-11-27
 • Mokslo krizės ir revoliucija

  Įvadas. Mokslo krizės kilmė. Ar krizė veikia mokslinių teorijų atsiradimą? Mokslo revoliucijos reikalingumas. Kaip mokslo revoliucija skatina mokslo progresą? Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-08-26
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po