Programų šperos

(18 darbai)

Duomenų bazėsPagrindinės duomenų bazių sąvokos. Dokumentų bazės. Žinių bazės. Reikalavimai duomenų bazių sistemoms. Efektyvumo rodikliai. Vartotojo interfeiso organizavimas. Trys duomenų atvaizdavimo lygiai. ANSI/SPARC architektūra. Konceptualūs modeliai. Koncepcinis modeliavimas. Projektavimo etapai. Reliacinis duomenų modelis ir jo išplėtimai. Skaityti daugiau
Duomenų bazės (5)Duomenų saugojimo evoliucija. DB projektavimo ir eksploatavimo etapai. DBVS. DB administratoriaus funkcijos. Duomenų gyvenimo ciklas. Kanoninės schemos. Duomenų tipai. Sąryšių tipai. Kanoninės schemos. Duomenų tipai. Sąryšių tipai. Kanoninių schemų klasifikavimas. Tinklinių bazių transformavimas į hierarchines. Hierarchinių bazių transformavimas į tinklines. Fizinės organizacijos metodai. Grandininės struktūros. Du jų panaudojimo atvejai. Atvirkštinių nuorodų aktualumas detaliuose failuose. Pagrindinių tipų fizinė organizacija. Įrašų heširavimas. Įrašų indeksavimas. Reliacinis duomenų modelis. Pagrindinės sąvokos. Reliacinės algebros (RA) pagrindinės operacijos. RA išvestinės operacijos. Reliacinės algebros ryšys su reliaciniu skaičiavimu. Funkcinių priklausomybių du apibrėžimai. FP galinė aibė. FP išvedimo taisyklės.Amstrongo ir B- aksiomos. Aksiomų patikimumas. Santykių schemos raktai. Pirmosios NF reikalavimai santykių schemoms. Antroji ir trečioji NF. Schemų normalizavimo algoritmas 3NA . Daugiareikšmės priklausomybės. Schemų ketvirtoji NF ir normalizavimo algoritmas. Nenormalizuotų schemų trūkumai. Dekompozicijos metodo informacijos išsaugojimo kriterijus. EER modelis. Esybių tipai ir vidiniai apribojimai. Ryšiai ir esybių rolės. Išoriniai isa ryšiai ir jų klasifikavimas. Specializavimo/apibendrinimo ryšio pavaizdavimas reliaciniame modelyje (bendrasis isa atvejas). M:N kardinalumo eliminavimas. Vidinių sambūvio (coex) ir išskirtinumo (excl) ryšių deklaravimas. isa- hierarchijos pavaizduojamas, naudojant "žemyn" strategiją. Raktų ir domenų (atributų reikšmių sričių) ekvivalentiškumo (equ) deklaravimas. Skaityti daugiau
Duomenų bazės (6)Duomenų bazių istorija. Reikalavimai duomenų bazių sistemoms. Efektyvumo rodikliai. Vartotojo sąsajos organizavimas. Trys duomenų atvaizdavimo lygiai. ANSI/SPARC architektūra. Duomenų bazės samprata. Duomenų struktūros. Algoritmų teorija. Algoritmų sudėtingumas. Formalios kalbos ir automatai. Transliatorių kūrimas. Termų skaičiavimas. Abstrakčios mašinos, interpretatoriai. Techninės priemonės. Vartotojų sąsajos. Sisteminiai modeliai. Dokumentų aprašų standartai. Programų inžinerija. Abstrakcija. Vartotojo interfeisas. Konceptualūs modeliai. Koncepcinis modeliavimas. Klasikiniai duomenų modeliai. Projektavimo etapai. Reliacinis duomenų modelis ir jo išplėtimai. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (12)Programavimo stilius. Programavimo stiliaus paskirtis. Programavimo kultūra. Programavimo stilius – nauda. Kodo formatavimas. Geras programavimo stilius. Vardų sudarymas. Programavimo kultūros patarimai. Klasių ir metodų vardų, prasidedančių iš mažosios raidės, kiekis. Neteisingų intervalo rėžių kiekis for cikluose. Switch raktinių žodžių naudojimas. Use Case Model samprata. Panaudos atvejų diagrama. Panaudojimo atvejų identifikavimas. Notacija: panaudojimo atvejis. Notacija: sąsajos tipai. Klasių diagramos paskirtis. Klasių diagramos taikymas. Klasė. Atributas. Atributų specifikavimas. Metodai. Ryšiai. Asociacija. Priklausomybė. Navigacija. Agregacija. Kompozicija. Generalizacija. Testavimo procesas. Ryšių palyginimas. Testas. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (14)Operacinė sistema MS WINDOWS 2003. Naudojimasis kompiuteriu. Darbas MS WINDOWS aplinkoje. Windows parametrų valdymo sistema. Darbas su objektais. Windows Explorer ir darbas su katalogais. Darbas Internete. Teksto redaktorius MS WORD 2003. Parengti savo gyvenimo aprašymą (curriculum vitae) pagal pateiktą pavyzdį. Sutvarkyti pasirinktos temos tekstą pagal pateiktą pavyzdį ir reikalavimus. Darbas su lentelėmis, formulėmis ir formomis. Darbas su lentelėmis. Sukurti dokumentą-formą pagal pateiktą pavyzdį ir reikalavimus. Formulių rašymas. Skaičiuoklė MS EXCEL 2003. Užduotis. Sudaryti duomenų bazę pasinaudojus MS EXCEL programoje. Užduotis. Adresai, formulės ir funkcijos MS EXCEL programoje. Celės ir srities adresai. Formulės. Funkcijos. Užduotis. Grafikai ir jų modifikavimas MS EXCEL programoje. Diagramos tipas Column. Stulpelinis pasiskirstymas tarp "Užsakymo kaina su PVM" ir "Prekės pavadinimas". Diagramos tipas Column. Stulpelinis pasiskirstymas tarp "Užsakymo kaina su PVM", "Prekės pavadinimas" ir "Vieneto kaina". Diagramos tipas Line. Diagramos tipas Bar. Diagramos tipas Pie. Užduotis. Komandos darbui su duomenimis, makrokomandos, sukiniai MS EXCEL 2003 programoje. Celės duomenų atskyrimas į kelis stulpelius. Skaityti daugiau
Inžinerinė ir kompiuterinė grafikaInžinerinės ir kompiuterinės grafikos tikslas ir uždaviniai. Grafinių sistemų techninė ir programinė įranga. Kompiuterinio projektavimo sistemos ir projektavimo etapai. Algoritmas tiesei generuoti. Algoritmas apskritimui generuoti. Daugiakampių užpildymas. Simbolių generavimas. Geometrinio modeliavimo metodai. Geometrinių objektų hierarchija. Koordinačių sistemos, naudojamos kompiuterinio projektavimo sistemose. Kompiuteriniai dvimačių (2D) geometrinių elementų modeliavimo metodai. Geometrinių objektų transformacijos operacijos plokštumoje (perkėlimas, atspindys). Geometrinių objektų transformacijos operacijos plokštumoje (pasukimas, dydžio keitimas). Transformacijos operacijų plokštumoje kompozicija. 2D atkarpų atkirtimas. 2D daugiakampių atkirtimas. Transformacijos operacijos erdvėje (perkėlimas, dydžio keitimas). Lygiagrečios ir centrinės projekcijos. Stačiakampis projektavimas. Aksanometrinės projekcijos. Centrinės (perspektyvinės) projekcijos. Trimačiai objektai, jų modeliavimas ir redagavimas. Standartinių kūnų modeliavimas. Kompozicijos operacijos su trimačiais objektais. Vientisų objektų modeliavimas panaudojant kompozicijos operacijas. Matomumo nustatymas. Rastriniai matomumo nustatymo algoritmai. Matomumo nustatymas. Vektoriniai matomumo nustatymo algoritmai. Šviesos šaltiniai ir jų parametrai. Paviršių spalvinimo metodai ir algoritmai. Techninis brėžinys. Brėžinių apipavidalinimas (formatai, linijos, tekstas, pagrindinis užrašas). Matmenų išdėstymas. Pagrindiniai vaizdai ir jų vieta brėžiniuose. Papildomi ir vietiniai vaizdai. Pjūviai ir kirtiniai, jų klasifikavimas ir žymėjimas brėžinyje. Iškeltiniai elementai brėžiniuose. Brėžinių spausdinimas Autocad’e. Vektorinai ir rastriniai brėžinių failų formatai. Skaityti daugiau
Kombinatorika (7)Įvadas. Grafai. Bendros žinios apie grafus. Bendrieji elementai bei teiginiai. Grafų duomenų struktūros. Grafų saugojimo būdai. Nekryptinių grafų saugojimo ypatumai. Tinklinių uždavinių tipai. Minimalios kainos srauto uždaviniai (minimum cost problem). Maksimalaus srauto problema (max flow). Trumpiausio kelio problema. Porų kombinacijų radimo uždaviniai. Tarpusavio ryšys tarp uždavinių. Algoritmo projektavimas ir analizė. Sudėtingumo analizė. Empirinė analizė. Apibendrinto vidutiniško atvejo analizė. Blogiausio atvejo analizės metodas. Susietumas algoritmo sudėtingumo su sprendžiama problema. Potencinės funkcijos metodo taikymas algoritmų sudėtingumo analizei. Parametrų balansavimo metodas. Jo taikymas algoritmų sudėtingumo analizei. Polinominiai ir eksponentiniai algoritmai. Algoritmų analizės ypatumai. Sveikas skaitmeninis tiesinis programavimas (SSTP). Apribojimų matricos unimoduliarumas. Tiesinio programavimo algoritmų taikymas kombinatorikos uždavinių sprendimui. Minimalaus karkaso uždaviniai. Įvadas. Bendrasis uždavinio formulavimas. Teoriniai algoritmų kūrimo pagrindai. Minimalaus karkaso radimo algoritmai. Kruskalo algoritmas. Primo algoritmas. Sollin algoritmas. Trumpiausio kelio uždavinių klasė. Pagrindinės prielaidos. Trumpiausių kelių užd. tipai. Dvi pagrindinės algoritmų grupės. Algoritmų kūrimo teorinės prielaidos. Dikstros algoritmas. Algoritmo sudėtingumas. Atbulinis Disktros algoritmas. Dvikryptis Dikstros algoritmas. Trumpiausi keliai: žymių korekcijos algoritmai. Žymių korekcijos algoritmų kūrimo teorinės prielaidos. Apibendrintas žymių korekcijos algoritmas. Modifikuotas žymių korekcijos algoritmas. Žymių korekcijos algoritmas, k-io sudėtingumas o(nm). Neigiamų ciklų išaiškinimas. Minimalaus kainos ir laiko santykio uždavinio sprendimas. Algoritmo sudarymo strategijos. Visų trumpiausių kelių uždavinių grupė (all pairs shortest path). Teorinės algoritmo kūrimo prielaidos. Floyd - Worshall algoritmas visų porų trumpiausiems keliams rasti. Maksimalūs srautai. Uždavinio formulavimas. Teorinės prielaidos. Kelio ieškojimo mechanizmas. Žymėjimo algoritmas maksimaliam srautui rasti. Ford-Fulhemon algoritmas. Skaityti daugiau
Kompiuterinių sistemų saugumastcpdump - kas, kam ir kaip? Normalus tcp - koks jis? "pačiuožęs" tcp - kas tai Fragmentacija - gerai ar blogai? icmp - gėris ar blogis? dns geriems ir dns blogiems. Mitnick'o ataka. ids - normalus protokolų elgesys, stimulus & response. ids - kodėl, kaip ir ką?ids - srautų analizė pagal snort. ids - gerų taisyklių rašymas. ids iššūkiai - sesijos, fragmentai, aplikacijos. ids - informacijos saugojimas ir analizė. ids - atnaujinimai, optimizacijos ir testavimas. įsilaužėliai - taktika ir įrankiai. honeypots - kas, kam ir kaip? Skaityti daugiau
Mikroprocesoriai (6)Kintamųjų tipai C kalboje, masyvai, struktūros. Operacijos su kintamaisiais, bitų laukai C kalboje. Pagrindinė programa, funkcijos, netiesioginis adresavimas C kalboje. Pagrindinė programa. LCD sąsaja ir programavimas. RTC, jo sąsaja ir programavimas. Sąsaja su lygiagrečiais ASK. Vidinis mikrovaldiklio UART ir jo programavimas. MV su vidiniai ASK. Jų struktūros ir programavimas. PIC16X mikrovaldiklis. Struktūra, pagrindinės savybės. Apibendrinta SSA sistemos struktūra ir parametrai. Apibendrinta SSA sistemos struktūra ir parametrai. Diskretizavimo efektai, priešmaskuojantys filtrai ir jų parametrai. ASK statiniai ir dinaminiai parametrai. Santykis signalas/trikdis, efektyvus bitų skaičius. KKA statiniai ir dinaminiai parametrai. Analoginio signalo atstatymas iš jo diskretinio ekvivalento. Filtrai su komutuojamais kondensatoriais, jų parametrai. Monolitinė šerdis (branduolys) (monolithic kernel). Mikrošerdinė architektūra. Daugelio sluoksnių OS. Skaityti daugiau
Objektinis programavimas C++Klasės apibrėžimas. Pratimai. Paveldėjimas. Operatorių perdengimas. Persidengiantys metodai. Virtualios funkcijos. Draugiškos (friend) klasės, funkcijos. Dinaminiai objektai. Įvedimo, išvedimo srautai. Išvedimas ekrane ir įvedimas klaviatūra. Įvedimas iš failo ir išvedimas į failą. Grafikos elementai. Grafinis ekranas. Ekrano grafinis darbo režimas. Darbas su ekranu. Spalvos. Taškai. Geometrinės figūros. Tekstas ekrane. Pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Objektinis programavimas C++ (2)Rodyklės sąvoka. Adresai. Prieitis prie kintamojo rodyklė. Rodyklės į masyvus. Argumentų perdavimas į funkcijas rodyklėmis. Dinaminis atminties skyrimas. New ir delete operacijos. Rodyklės į eilutes. Rodyklės į objektus. Rodyklių į objektus masyvai. Rodyklės į rodykles. Rodyklės sąvoka. Adresai. Operacijų perkrovimas ir tipų pertvarkymas. Unarinių operacijų perkrovimas. Binarinių operacijų perkrovimas: aritmetinės, santykio ir prieskyros operacijos. Duomenų tipų pertvarkymas. Bendros žinios. Išvestinės klasės konstruktoriai. Paveldimumas ir metodų perkrovimas. Įvadas į abstrakčias klases. Bendrasis ir dalinis paveldimumas. Daugybinis paveldimumas. Daugybinio paveldimumo neapibrėžtumai. Bendros žinios. Funkcijos: virtualios, grynai virtualios, draugiškos, statines. Klasės: abstrakčios, draugiškos. Dinaminė informacija apie objektų tipus. Virtualios funkcijos. Daugiafailės programos. Tarpfailiniai ryšiai. Antraštiniai failai. Vardų sritys. Duomenų tipų pervardinimas. Daugiafailės programos. Funkcijų šablonai. Klasių šablonai. Įvadas į STL biblioteką. Funkcijų šablonai. Išimtys. Skaityti daugiau
Operacinės sistemos (12)Operacinės sistemos. Operacinių sistemų apžvalga. Operacinių sistemų tikslai ir funkcijos. Operacinė sistema - resursų menedžeris. Operacinių sistemų tipai. Operacinių sistemų kategorijos. Ankstyvosios sistemos. Paprastos paketinės operacinės sistemos. Patobulintos paketinės sistemos. Vykdomųjų programų atributų pavyzdžiai. Laiko skirstymas - Time Sharing. Kompiuterių klasės. Aukšto lygio mašininio laiko planavimas. Trumpalaikis planavimas. Proceso etapai. Mašininio laiko planavimo metodai. Atminties tvarkymas - Memory Management. Procesų apykaita - Swapping. Skyrių atmintyje sudarymas - Partitioning. Padalinimas į puslapius - Paging. Virtualioji atmintis Puslapių "poreikis". Puslapių lentelės struktūra. Peržiūros iš šalies transliacijos buferis - Translation Lookaside Buffer. Adresų sritis. Atminties padalinimas į segmentus. Atminties padalinimas į puslapius. Atminties tvarkymas 32 bitų PowerPC mikroprocesoriuje. Atminties tvarkymas 64 bitų PowerPC mikroprocesoriuje. Skaityti daugiau
Operacinės sistemos (6)1.Apibūdinkite operacinę sistemą. Kaip yra klasifikuojamos operacinės sistemos? Apibūdinkite procesą. Kokie įvykiai gali sukurti procesus? Kokios sąlygos apsprendžia procesų baigtį? Kokios gali būti procesų būsenos? Kaip apibūdintumėte giją arba grandį, kuo skiriasi nuo proceso? Kokie yra gijų privalumai? Kam yra reikalingas planuoklis? Kaip reikia išvengti procesų lenktynių sąlygų? Kokie yra planuoklio darbo algoritmai? Apibūdinkite resursų sąvoką. Kaip resursai yra skirstomi? Kas tai yra aklavietė? Pateikite aklavietės pavyzdį. Kokios priežastys apsprendžia aklavietės atsiradimą? Kaip formuojamas Ostricho algoritmas? Kokios egzistuoja strategijos, sprendžiant aklaviečių problemas. Kokius žinote aklaviečių aptikimo algoritmus? Kokie būdai naudojami išeiti iš aklavietės? Kokie būdai naudojami siekiant išvengti aklaviečių? Kokias žinote aklaviečių prevencijos sąlygas? Kaip yra skirstomos atminties valdymo sistemos? Apibūdinkite multiprogramavimą su fiksuotomis atminties dalimis. Kas yra svopingas? Apibūdinkite virtualią atmintį. Kas tai yra puslapių lentelės ir kam naudojamos? Kokie yra puslapių keitimo algoritmai? Apibūdinkite tvarkyklę. Apibūdinkite kontrolerį. Kaip yra skirstomi I/O įrenginiai? Kas tai yra disko cilindras, tekelis, sektorius? Kokia yra CD ir CD-ROM disko struktūra? Kokia yra įrašančio disko struktūra? Kokia yra DVD disko struktūra? Kokie formatai naudojami DVD diskuose? Kokie yra naudojami disko skaitymo galvutės svirties judėjimo algoritmai? Kokie yra kompiuterinio laikrodžio pagrindiniai elementai? Kokias pagrindines funkcijas atlieka kompiuterinis laikrodis? Kokiais būdais gali būti nustatomas dienos laikas? Kaip skirstomi terminalai? Kaip skirstomi failai? Kokie yra failo struktūriniai elementai? Kokie yra priėjimo prie failo būdai? Kas tai yra failo atributai ir kokie jie gali būti? Kokias operacijas galima atlikti su failu? Kaip skirstomos direktorijos? Kokias operacijas galima vykdyti su direktorijomis? Koks yra failų sistemos išdėstymas diskuose? Kas yra multimedia? Kokie du pagrindiniai reikalavimai turi būti išlaikyti perduodant video informaciją? Kokie kadrai naudojami MPEG-2 formate? Kam reikalingas kešavimas perduodant video informaciją? Kokios yra kompiuterinių įsilaužėlių kategorijos? Kuo skiriasi atviras tekstas nuo šifruoto teksto? Kokie gali būti šifravimo raktai? Kas tai yra elektroninis parašas? Kas tai yra vartotojo autentiškumas ir kam tas yra reikalinga? Kokias būdais gali būti patvirtintas vartotojo autentiškumas? Kokie yra virusų veikimo pobūdžiai? Kaip virusai plinta? Kam reikalingos ir kaip funkcionuoja antivirusinės programos? Kokios gali būti apsaugos priemonės? Kaip realizuojama failų sistemos ir resursų apsauga operacinėje sistemoje Windows NT? Kaip realizuojamas auditas operacinėje sistemoje Windows NT? Kaip realizuojamas resursų monitoringas operacinėje sistemoje Windows NT? Skaityti daugiau
Operacinės sistemos (7)Operacinės sistemos sąvoka. OS kategorijos. Multiprogramavimo sąvoka. Virtualios mašinos sąvoka. Lygiagretūs procesai, notacija "FORK, JOIN, QUIT". Kritinė sekcija. Kritinės sekcijos apsauga. Dekerio algoritmas. Semaforai. Procesų "gamintojas" ir "naudotojas" sąveika. Įvedimo-išvedimo spulerio bendra charakteristika. Įvedimo-išvedimo SPOOLER‘io pagrindinis procesas. Įvedimo/išvedimo SPOOLER’io įvedimo ir skaitymo procesas. Dvejetainių ir bendrų semaforų ryšys. Operacijų su semaforais realizacija. Operacijų su semaforais realizacija be užimančio laukimo. Procesų ir resursų sąvoka. Proceso deskriptorius (PD). Resurso deskriptorius. Primityvas "kurti procesą". Primityvas "naikinti procesą". Primityvas "Stabdyti procesą". Primityvas "aktyvuoti procesą". Primityvas "keisti proceso prioritetą". Primityvas "kurti resursą". Primityvas "naikinti resursą". Primityvas "prašyti resurso". Primityvas "atlaisvinti resursą". Procesų būsenų schema. Procesų planuotojas. Pasiruošusio proceso su aukščiausiu prioritetu nustatymas ir neaktyvaus procesoriaus radimas. Procesų planuotojo procesoriaus perskirstymo etapas. Virtualios atminties sąvoka. Komandos vykdymo schema. Puslapinė organizacija. Polisegmentinė virtuali atmintis. Atminties skirstymo puslapiais strategijos. Kintamo dydžio ištisinės atminties sričių grąžinimas. Failų sistemos sąvoka. Failų sistemos hierarchinis modelis. Failų sistemos įvedimo-išvedimo posistemė. Bazinė failų valdymo sistema. Loginė failų valdymo sistema. Failinės atminties įrenginių charakteristika. Mikrobranduolio architektūra. Skaityti daugiau
Programų kūrimo procesasProgramų kūrimo procesas. Programų kūrimo proceso bei programų kūrimo proceso modelio samprata. Programų kūrimo modelis. Modeliavimo principai. Pagrindiniai PK procesai. Įsigijimo procesas atlieka: pirkėjas (acquirer). Tiekimo procesas atlieka: tiekėjas (supplier). Kūrimo procesas. Eksploatavimo procesas. Priežiūros procesas. Pagalbiniai gyvavimo ciklo procesai. Pagalbiniai PK procesai. Dokumentavimo procesas. Konfigūracijos valdymo procesas. Kokybes užtikrinimo procesas. Verifikavimo procesas. Atestacijos procesas (validation). Peržiūrų (bendro įvertinimo) procesas. Audito procesas. Problemų sprendimo procesas. Organizaciniai procesai. Organizaciniai PK procesai. Valdymo procesas. Infrastruktūros procesas. Gerinimo procesas. Mokymo procesas. Programų kūrimo proceso brandos ir gebėjimo samprata. Proceso brandumo lygiai. Programų kūrimo proceso gebėjimo vertinimas. Gebėjimo dimensija. Pakopinės architektūros programų kūrimo proceso gebėjimo modelis. Pakopinio CMMI modelio schema. Tolydinės architektūros programų kūrimo proceso gebėjimo modelis. Tolydinio CMMI modelio schema. Programų kūrimo proceso brandos ir gebėjimo gerinimas. Žingsniai. Proceso gerinimo 6 pagrindiniai principai. Programų kūrimo brandumas. Proceso brandumo lygiai. Skaityti daugiau
Programų sistemų inžinerija (2)Programų sistemų inžinerija (PSI). Istorija. Paskirtis. Dalys. Tyrimo objektas. Sistemų kūrimo iš apačios aukštyn paradigma. Sistemų kūrimo iš viršaus žemyn paradigma. Riešuto paradigma. Formalizuoto sistemų kūrimo paradigma. Evoliucinio sistemų kūrimo paradigma. Karkaso paradigma. PS gyvavimo ciklo modelio samprata. Klasikinis PS gyvavimo ciklo modelis. Struktūrizuotas PS gyvavimo ciklo modelis. Evoliucinis PS gyvavimo modelis. Spiralinis PS gyvavimo ciklo modelis. Konstruktyvus (dviejų kojų) PS gyvavimo ciklo modelis. Objektinės PS gyvavimo ciklo modelis. Reikalavimų sistemos samprata. Reikalavimų formulavimo būdai. Projekto reikalavimai. PS reikalavimai. PS interfeiso reikalavimai. PS veikimo reikalavimai. Ekonominiai apribojimai PS reikalavimams. Politiniai apribojimai PS reikalavimams. Reikalavimų formulavimo žingsniai. Analizės planavimas. Informacijos rinkimas. Faktų klasifikavimas ir apibendrinimas. Reikalavimų specifikavimas. Skaityti daugiau
Programų sistemų inžinerija (3)Kokius komponentus reikia sukurti, kuriant programų sistemas? Ką reikia padaryti, kad sukurtų komponentų rinkinys taptų sistema? Kas svarbiau: klaida programoje ar jos naudojimo instrukcijoje? Kokiais aspektais galima nagrinėti programų sistemą, ją kuriant? Kas nusako išorinę programos sistemos elgseną? Kas nusako vidinę programos sistemos elgseną? Kas vadinama PS architektūra? Kaip yra susiję PS architektūra ir tos sistemos eskizinis projektas? Kas vadinama eskiziniu PS projektavimu? Kas vadinama detaliu PS projektavimu? Kas vadinama PS dalykine ir problemine sritimi? Kas vadinama PS inžinerija? Kokios yra PSI pagrindinės dalys? Ką nagrinėja reikalavimų inžinerija? Kokios yra jos pagrindinės dalys? Kas tai yra sistemų analizė? Ką ji nagrinėja? Koks pagrindinis jos tikslas? Kaip vadinamas dokumentas, aprašantis kuriamos PS paskirtį ir jos pageidaujamas savybes? Kas vadinama programų inžinerija? Kuo PI skiriasi nuo PSI? Kokius klausimus nagrinėja duomenų inžinerija? Kokius klausimus nagrinėja žinių inžinerija? Kas vadinama projekto valdymu? Kas sudaro kokybės valdymo esmę? Ką nagrinėja PS instrumentinių priemonių teorija? Kokie darbai vykdomi, vykdant PS priežiūrą? Kas vadinama PS parengimu darbui, aptarnavimu, modernizavimu ir demontavimu? Kas PSI vadinama baziniu procesu? Kokie baziniai procesai naudojami PSI? Kas PSI vadinama pagalbiniu procesu? Kokie pagalbiniai procesai naudojami PSI? Kas PSI vadinama organizaciniu procesu? Kokie organizaciniai procesai naudojami PSI? Kas vadinama PS specifikavimu? Kokie yra PS specifikavimo būdai? Kas vadinama PS projektavimu? Kas tai yra programavimas? Kas vadinama PS surinkimu? Kas vadinama konfigūracijos valdymu? Kas vadinama PS testavimu ir verifikavimu? Kuo skiriasi PS vertinimas, peržiūra ir inspektavimas? Kokie objektai yra kuriami PS kūrimo eigoje? Kuo skiriasi PSI principai ir paradigmos? Kokios yra pagrindinės PSI paradigmos? Kokia yra sistemų kūrimo iš viršaus žemyn paradigma? Kokia yra sistemų kūrimo iš apačios aukštyn paradigma? Kokia yra riešuto paradigma? Kokia yra evoliucinio sistemų kūrimo paradigma? Kokia yra formalizuoto sistemos kūrimo paradigma? Kokia yra karkaso paradigma? Kokie yra pagrindiniai PSI principai? Ką teigia dekompozicijos principas? Ką teigia abstrakcijos principas? Ką teigia nuoseklių patikslinimų principas? Ką teigia struktūrizavimo principas? Ką teigia juodos dėžės principas? Kas tai yra info maskavimas? Ką teigia unifikavimo principas? Koks yra sistemų atvirumo principas? Ką teigia konceptualizavimo principas? Ką teigia metaforizacijos principas? Ką teigia interfeiso komfortiškumo principas? Kas tai yra operacinė sistemos koncepcija? Kas tai yra PS naudojimo siekis? Kas tai yra PS naudojimo strateginiai tikslai? Kas tai yra PS naudojimo operaciniai tikslai? Kas tai yra inovacinis slenkstis? Kas tai yra PS naudojimo siekis? Kokios problemos kyla jį formuluojant? Kas tai yra išorinė ir vidinė analizė? Kas tai yra DS analizė? Pagal kokią schemą ji vyksta? Kokios prielaidos yra daromos, taikant PI procesus? Kas tai yra PS naudojimo scenarijus ir jo realizacija? Kokie yra svarbiausieji inžinerijos ir amato skirtumai? UML: uždavinio diagramos. Pateikite pvz. UML: būsenų diagramos. Pateikite pvz UML: veiklos diagramos. Pateikite pvz. Kas vadinama "programavimo krize"? Kokios yra jos apraiškos? Trumpai apibūdinti jas. Kokie yra svarbiausieji pramoninio programavimo ypatumai? Trumpai apibūdinkite juos. Kokia yra DS struktūra ir kaip ji kinta laike? Ką vadiname esybėmis ir ką jų egzemplioriais? kokios esti esybių ir jų egzempliorių charakteristikos? ką vadiname esybių egzempliorių būsenomis? kaip vyksta būsenų pokyčiai? Ką vadiname modeliu? Kokios esti modelių rūšys? Kas tai yra proceso vyksmo, PS naudojimo ir laukiamos naudos kontekstinės diagramos? Kam jos reikalingos? Kaip jos sudaromos? Iš kokių dalių sudarytas informacinio modeliavimo formalizmas? Apibūdinkite jas. Kas tai yra informacinio modeliavimo formalizmo domenai? Kaip jie konstruojami? Pateikite pvz. Kas tai yra informacinio modeliavimo formalizmo klasės? Kaip aprašomos jų signatūros? Pateikite pvz. Apibūdinkite modeliavimo formalizmo klasių ir poklasių ryšių pobūdį. Kas tai yra klasifikacija? kokios jos esti? Pateikite pavyzdį. Ką info modeliavimo formalizmuose vadiname ryšiais? Kaip aprašomos ryšių signatūros? Pateikite pvz. Kokius darnos reikalavimus galima aprašyti klasių kardinalumais ryšių atžvilgiu? Pateikite pvz. Kokie ryšiai vadinami rekursiniais? Kaip jie aprašomi? Pateikite pvz. Kaip informacinio modeliavimo formalizmais yra modeliuojami agregatai? Pateikite pvz. Ką vadiname informacinio modeliavimo formalizmo klasės raktu? Kuo skiriasi paprasti ir sudėtiniai raktai? Ką vadiname vidiniu raktu? išoriniu? mišriuoju? Pateikite pvz. Kokios esybės vadiname silpnosiomis? Kokias klases vadiname priklausomomis klasėmis? Kuo skiriasi tikrieji agregatai ir pseudoagregatai? Pateikite pvz. Ką vadiname esybės gyvavimo ciklo modeliu? Kaip perėjimo diagramose modeliuojami esybių gyvavimo ciklai? Kokie yra modelių tipai ir kaip jie derinami vienas su kitu bendrame esybės gyvavimo ciklo modelyje? Pateikite pvz. Kaip perėjimo diagramose modeliuojama kelių esybių gyvavimo ciklų sąveika? Pateikite pvz. Kas yra Harelo diagrama? Kaip jomis modeliuojami esybių gyvavimo ciklai? Pateikite pvz.. UML: sekų diagrama. Pateikite pvz. UML: statinės struktūros diagramos Pateikite pavyzdžių. Skaityti daugiau
Programų sistemų inžinerija (4)Programų sistemų gyvavimo ciklo samprata, gyvavimo ciklo modeliai. Reikalavimų programų sistemai analizė, reikalavimų rūšys, formulavimas, specifikavimas ir vertinimas. Programų sistemų projektavimas, tipinio projektinio sprendimo (projektavimo šablono) sąvoka. Programų sistemų realizavimas. Pagrindiniai testavimo metodai. UML kalba, užduočių (use-case) diagramos, klasių diagramos, sekų diagramos, komponentų diagramos, išdėstymo (deployment) diagramos. Objektiškai orientuoto projektavimo principai. Pagrindiniai objektiškai orientuoti mechanizmai ir jų taikymas. Projektų valdymo kompetencijos sritys, svarbiausios sąvokos ir metodai. Kokiu tikslu programų sistemų inžinerijoje įvesta programų sistemos gyvavimo ciklo modelio sąvoka? Kas vadinama programų sistemos gyvavimo ciklu ir kas programų sistemos gyvavimo ciklo modeliu?Kas tai yra projekto palaikymo sistema? Kokia programų sistemų inžinerijos paradigma grindžiamas klasikinis gyvavimo ciklo modelis? Kokias stadijas numato klasikinis gyvavimo ciklo modelis? Kokie yra programų sistemos specifikavimo stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokiais aspektais nagrinėjama programų sistema techninėje užduotyje? Kas daroma programų sistemos specifikavimo stadijoje klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra programų sistemos projektavimo stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra pagrindiniai programų sistemos projektavimo žingsniai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra programavimo ir programų derinimo stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kas daroma programavimo ir programų derinimo stadijoje klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra programų sistemos integravimo ir aprobavimo stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kas daroma programų sistemos integravimo ir aprobavimo stadijoje klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra programų sistemos diegimo stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kas daroma programų sistemos diegimo stadijoje klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra programų sistemos naudojimo ir priežiūros stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kas daroma programų sistemos naudojimo ir priežiūros stadijoje klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra kontroliniai taškai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra klasikinio gyvavimo ciklo modelio trūkumai? Kam skirtas pagrindinis dėmesys spiraliniame programų sistemos gyvavimo ciklo modelyje? Kokios stadijos yra spiraliniame programų sistemos gyvavimo ciklo modelyje?Kas programų sistemų inžinerijoje vadinama reikalavimu? Reikalavimų specifikacija? Kas vadinama programų sistemos reikalavimų lokalizavimu? Koks reikalavimas vadinamas abstrakčiu? Koks reikalavimas vadinamas įgyvendinamu? Koks reikalavimas vadinamas integruojamu? Koks reikalavimas vadinamas išsamiu? Koks reikalavimas vadinamas lokalizuojamu? Koks reikalavimas vadinamas trasuojamu? Koks reikalavimas vadinamas suprantamu? Koks reikalavimas vadinamas glaustu? Koks reikalavimas vadinamas unikaliu?. Koks reikalavimas vadinamas verifikuojamu?. Kas vadinama programų sistemos reikalavimų nuleidimu žemyn? Kokie sistemos funkcinio komponento reikalavimai vadinami išvestiniais? Kas tai yra reikalavimų ryšio matrica? Kokie turi būti gerai suformuluoti programų sistemos reikalavimai? Kas tai yra anotuoti reikalavimai? Kas yra reikalavimo statusas? Kas yra reikalavimo kritiškumas? Kuo skiriasi programų sistemos reikalavimai ir projekto reikalavimai? Į kokias grupes skirstomi projekto reikalavimai? Ką apibūdina technologiniai projekto reikalavimai? Ką apibūdina projekto kokybės valdymo reikalavimai? Ką apibūdina projekto konfigūracijos valdymo reikalavimai? Ką apibūdina projekto kokybės valdymo reikalavimai? Ką apibūdina projekto finansavimo reikalavimai? Ką apibūdina projekto rezultatų ir jų pateikimo reikalavimai?Ką apibūdina projekto rezultatų aprobavimo reikalavimai? Ką apibūdina projekto garantijų reikalavimai? Į kokias grupes skirstomi programų sistemos reikalavimai? Kas įvyksta pažeidus funkcinius sistemos reikalavimus? Į kokias pagrindines grupes skirstomi nefunkciniai sistemos reikalavimai? Kokie yra dalykinės srities analizės rezultatai? Trumpai apibūdinkite juos. Kas programų sistemų inžinerijoje vadinama reikalavimų įgyvendinimo delsa? Kas programų sistemų inžinerijoje vadinama programų sistemos ilgaamžiškumu? Kas programų sistemų inžinerijoje vadinama atotrūkiu tarp užsakovo poreikių ir sistemos galimybių? Kas programų sistemų inžinerijoje vadinama sistemos adaptyvumu? Kokios yra interfeiso reikalavimų grupės? Trumpai apibūdinkite jas. Kokios yra sistemos veikimo reikalavimų grupės? trumpai apibūdinkite jas?Kokios yra iš ekonominių apribojimų išplaukiančių reikalavimų grupės? Trumpai apibūdinkite jas? Kokie reikalavimai išplaukia iš politinių apribojimų? Trumpai apibūdinkite juos? Kokie reikalavimai išplaukia iš teisinių apribojimų? Trumpai apibūdinkite juos. Kas tai yra dalykinės srities analizė? Pagal kokią schemą ji vyksta? Ką reikia padaryti, planuojant sisteminės analizės procesą? Kaip yra atliekami reikalavimų specifikacijos verifikavimas ir vertinimas? Kokią specifikaciją vadiname korektiška? pagrįsta? įgyvendinama? Dalykinės srities koncepcinio modelio pertvarkymas į programų sistemos koncepcinę architektūrą. Kas vadinama koncepciniu programų sistemos projektavimu? Kokie uždaviniai yra sprendžiami koncepcinio projektavimo metu? Kaip traktuojamas konceptualizacijos principas koncepcinio projektavimo metu? Racionalumo principas. Subjektyviosios ir objektyviosios projektavimo proceso iracionalumo priežastys. Kodėl, nepaisant objektyvių priežasčių, pažeidžiančių projektavimo proceso racionalumą, projektavimo metodikų studijos yra prasmingos? Projektavimo metodo ir projektavimo metodikos skirtumai. Tipiniai projektavimo metodikų komponentai. Išvardinkite populiariausius programų sistemų architektūros stilius. Kaip praplėstas klasikinis gyvavimo ciklo modelis struktūriniame modelyje? Kaip praplėstas klasikinis gyvavimo ciklo modelis evoliuciniame modelyje? Projektavimo metodikos samprata. Koncepcinio projektavimo samprata. Koncepcinio projektavimo tikslai. UML: realizavimo diagramos. Projektavimo paradigmos. Redukcionizmo ir ekspansionizmo esmė. Projektinių sprendimų priėmimo strategijos. Projektuotojų tipai. Trumpai apibūdinkite juos. Kuo skiriasi projektavimo strategijos, projektavimo procedūros ir projektavimo euristikos? Kokiais svarbiausias atributais aprašoma programų sistemos architektūra? Kas vadinama programų sistemos architektūros stiliumi? Kas vadinama konstrukcijos patikslinimu? Kas vadinama konstrukcijos plėtiniu? Modulių sankiba per skaliarinius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Modulių sankiba per skaliarinius valdančiuosius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Netiesioginė modulių sankiba per skaliarinius valdančiuosius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Modulių sankiba per struktūrinius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Modulių sankiba per struktūrinius valdančiuosius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Netiesioginė modulių sankiba per struktūrinius valdančiuosius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Modulių sankiba per operacinę aplinką. Pateikite pavyzdžių. Nelokalioji modulių sankiba. Pateikite pavyzdžių. Globalioji modulių sankiba. Pateikite pavyzdžių. Tranzityvioji modulių sankiba. Pateikite pavyzdžių. Atsitiktinis modulio rišlumas. Loginis modulio rišlumas. Modulio rišlumas pagal laiko momentą. Procedūrinis modulio rišlumas. Komunikacinis modulio rišlumas. Nuoseklusis modulio rišlumas. Funkcinis modulio rišlumas. Kokie pradiniai duomenys yra reikalingi objektinei projektavimo metodikai? Kaip pasiskirsto resursų poreikis pagal programų sistemos gyvavimo ciklo stadijas? Objektinio projektavimo metodikos komponentai: architektūros stilius, PSI paradigma, pradiniai duomenys. Koudo ir Jodano strategija. UML: paketai, plėtros mechanizmai. UML: ansamblių diagramos. Projektavimas kaip alternatyvų analizė. Kodėl nepavyksta projektavimui pritaikyti analitinių optimizavimo metodų? Dekompozicijos ir abstrakcijos principų vaidmuo projektavime. Valdymo srautų stiliaus architektūros, jų ypatumai ir stiliaus atmainos. Kas vadinama projektiniu sprendimu? Kokie projektiniai sprendimai vadinami tipiniais? Kas vadinama tipinėmis konstrukcijomis? Kuo skiriasi tipinių konstrukcijų katalogai, tipinių konstrukcijų bibliotekos ir tipinių konstrukcijų kalbos? Kas vadinama architektūriniu karkasu? Kokias architektūrinių karkasų rūšis žinote? Trumpai apibūdinkite jas. Kuo svarbus tinkamas sistemos suskaidymas į modulius? Kas vadinama modulių sankiba? Kodėl modulių sankiba yra nepageidautina? Kas vadinama tarpmoduliniu ryšiu? Kada tarpmodulinis ryšys tampa patologiniu? Nuo ko priklauso modulių sankibos stiprumas? Modulių sankibos kategorijos. Kas vadinama modulio rišlumo? Per kokias modulio savybes yra nusakomas jo rišlumas? Programų sistemos funkcinės dekompozicijos samprata. Funkciniai agregatai ir funkciniai primityvai. Projektavimo bazė. Kuo skiriasi funkcinė ir dalykinė programų sistemos dekompozicija? Kas vadinama funkciniais moduliais? Kas vadinama dalykiniais moduliais? Reikalavimų lokalizavimas. Reikalavimų lokalizavimo matrica. Reikalavimų nuleidimas žemyn. Išvestiniai ir papildomi reikalavimai. Reikalavimų trasavimas. Reikalavimų trasų aprašymas matrica. Svarbiausieji programų sistemų komponavimo mechanizmai. Tiltų ir vartų skirtumai. Svarbiausios objektinio projektavimo problemos. Kokius svarbiausius projektinius sprendimus tenka priimti projektuojant objektiškai. Klasių protokolų projektavimas objektiniame projektavime. Objektinio projektavimo euristikos. Projektinių sprendimų vertinimo kriterijai objektiniame projektavime. Kokie informacijos rinkimo metodai naudojami sisteminėje analizėje? Trumpai apibūdinkite juos. Kaip atliekami dalykinės analizės metu surinktų faktų klasifikavimas ir apibendrinimas? Kas vadinama nuostata? perspektyva? požiūriu? Kas vadinama požiūrių integravimu? Kaip jis atliekamas? Kas tai yra reikalavimų specifikacija? Kokios yra pageidautinos reikalavimų specifikacijų savybės? Kokie yra reikalavimų verifikavimo ir vertinimo metodai? Trumpai apibūdinkite juos. Projektavimo metodikų vertinimo problemos. Song ir Osterweil pasiūlymų esmė. Kaip galima aprašyti konkretaus programų sistemos kūrimo projekto ypatumus, renkantis tinkamiausią projektavimo metodiką? Imperatyviosios architektūros. Reaktyviosios architektūros. Primityviosios konstrukcijos ir jų konkretizacija. Pateikite pavyzdžių. Aukštesnės eilės (neprimityviosios) konstrukcijos ir jų konkretizacija. Objektinių architektūrinių karkasų ypatumai. Abstrakčiosios klasės. Standartinė karkaso realizacija. Programinio komponento samprata, Kuo komponentai skiriasi nuo tradicinių modulių? Duomenų srautų stiliaus architektūros, jų ypatumai, privalumai ir trūkumai bei atmainos. Programų sistemos specifinės dalykinės architektūros samprata. Programų sistemos bendrosios dalykinės architektūros samprata. Programų sistemų šeimos (organizacijos informacinės sistemos) bendrosios architektūros samprata. Sistemos skaidymo į posistemius strategijos objektiniame projektavime. Kaip pasinaudoti tipine konstrukcija? Pateikite pavyzdžių. Klasių bibliotekų ir objektinių architektūrinių karkasų skirtumai. Programų sistemų ir programų sistemų šeimų kūrimo procesų skirtumai. Išvardinkite svarbiausius programų sistemų šeimos (organizacijos informacinės sistemos) bendrosios architektūros sluoksnius. Trumpai apibūdinkite juos. Bendroji modulio samprata. Charakteristikos, apibūdinančios modulio tipą. Modulių panaudojimo būdai, aktyvavimo mechanizmai ir vykdymo būdai. Koudo ir Jodano projektavimo strategija. Skaityti daugiau