Šperos.lt > Informatika > Programos > Programų laboratoriniai darbai
Programų laboratoriniai darbai

(114 darbai)

Access duomenų bazė (4)5 laboratorinis. Sukurta duomenų bazė. Duomenų bazių valdymo sistema Microsoft Access. Skaityti daugiau
Apsaugos sistemos modeliavimasDarbo tikslas: Apsaugos sistemos kaip realaus laiko sistemos modeliavimas. Darbo užduotis. Darbo eiga. Skaityti daugiau
Artimiausio kaimyno grafo paieškos algoritmasUžduotis: Artimiausio kaimyno grafo paieškos algoritmas. Algoritmo tikslas. Matematinis sprendimas. Metrikos. Skaityti daugiau
AutoCad 3D: namas su pjūviaisNubraižytas namas su pjūviais. 4 pjūviai ir visų pusių fasadai. Semestro darbas. Skaityti daugiau
AutoCAD: tūrinis modeliavimasDwg byla. 29variantas. AutoCAD laboratorinis darbas. Užduotis: Duoti figūros brėžiniai iš viršaus ir priekio. Atlikti tūrinį modeliavimą. Visa figūra ir kiekviena detalė atskirai. Skaityti daugiau
Baltix Server OS diegimas virtualios programos pagalbaLaboratorinis darbas Nr. 6. Darbo tikslas. Virtualios programos pagalba įdiegti į kompiuterį BALTIX Server distribuciją. Darbo uždaviniai. Viską aprašyti. Įdiegti, sukonfigūruoti virtualią programą (pvz VirtualBox). Įdiegti BALTIX Server distribuciją į kompiuterį per virtualią programą. Diegimą aprašyti. Darbo eiga. Skaityti daugiau
Bangolaidžio tyrimas paketu "CST Microwave Studio"Darbo tikslas: Atlikti išsamesnius bangolaidžio tyrimus paketu "Microwave Studio". Išanalizuoti gautus modeliavimo rezultatus. Išmokti pakeisti bangolaidžio medžiagą ir atlikti kompiuterinio modeliavimo procesą. Darbo rezultatai. Atsakymai į 9 kontrolinius klausimus. Išvados. Skaityti daugiau
Bangolaidžio tyrimas paketu "CST Microwave Studio" (2)Laboratorinis darbas Nr. 1b. Darbo tikslas: Atlikti išsamesnius bangolaidžio tyrimus paketu "Microwave Studio". Išanalizuoti gautus modeliavimo rezultatus. Išmokti pakeisti bangolaidžio medžiagą ir atlikti kompiuterinio modeliavimo procedūrą. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Bangolaidžio tyrimas paketu "CST Microwave Studio" (3)Laboratorinio darbo Nr. 1. Darbo tikslas: Atlikti išsamesnius bangolaidžio tyrimus paketu "Microwave Studio". Išanalizuoti gautus modeliavimo rezultatus. Išmokti pakeisti bangolaidžio medžiagą ir atlikti kompiuterinio modeliavimo procedūrą. Darbo rezultatai. Išvados. Atsakymai į kontrolinius klausimus. Skaityti daugiau
Bangolaidžio tyrimas paketu "CST Microwave Studio" (4)1-ojo laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: Susipažinti su firmos "Computer Simulation Technology" programų paketu "Microwave Studio". Įsisavinti pirmuosius žingsnius dirbant su šiuo paketu. Remiantis pateiktu paketo aprašymu ištirti elektromagnetinių bangų sklidimo režimus bangolaidyje. Atlikti išsamesnius bangolaidžio tyrimus paketu "Microwave Studio". Išanalizuoti gautus modeliavimo rezultatus. Išmokti pakeisti bangolaidžio medžiagą ir atlikti kompiuterinio modeliavimo procedūrą. Darbo rezultatai. Išvados. Atsakymai į laboratorinio darbo klausimus. Skaityti daugiau
Bangolaidžio tyrimas paketu "CST Microwave Studio" (5)Laboratorinis darbas Nr. 1. Darbo tikslas: Susipažinti su firmos "Computer Simulation Technology" programų paketu "Microwave Studio". Įsisavinti pirmuosius žingsnius dirbant su šiuo paketu. Remiantis pateiktu paketo aprašymu ištirti elektromagnetinių bangų sklidimo režimus bangolaidyje. Išvados. Kontroliniai klausimai. Skaityti daugiau
C programavimo kalbaProgramavimo pavyzdžiai. Iš failo nuskaitoma stačiakampė matrica. Suskaičiuojami teigiamų elementų stulpeliuose (kiekvieno stulpelio) ir eilutėse (kiekvienos eilutės) sandaugos. Programa skirstoma į keletą funkcijų, kurios talpinamos į header failus. Naudojamas dinaminis atminties paskirstymas. Skaityti daugiau
C programavimo kalba (2)Laboratorinis darbas: matricos eilučių elementų pertvarkymas didėjančia tvarka. Skaityti daugiau
C programavimo kalba (3)Programos tekstas su detaliais komentarais. Nukopijavus programos tekstą ir ją sukompiliavus reikia sukurti txt failą su pavadinimu "duom" kuriame jūs įvesite savo sugalvotą kvadratinę matrica. Tada programa sukurs txt failą "duom" kuriame bus įvykdyta arba ne uždavinio sąlyga. Iš duomenų failo nuskaito n x m dvimatį masyvą; Tikrina, ar masyvas - kvadratinė matrica; Jei matrica kvadratinė, išrenka du mažiausius matricos pagrindinės įstrižainės elementus ir sukeičia juos vietomis; Visi rezultatai išvedami į ekraną ir rezultatų failą. Skaityti daugiau
C++ programavimo kalba (3)1 variantas. Sukurkite šakota dinamišką sąrašą, aprašančius tipus ir nupieškite šakoto sąrašo schemą. Užrašykite metodą nurodytos šakos pašalinimui iš šakoto sąrašo, kai metodo parametrai – šakos vardas. Gražinamas rezultatas true - jei nurodyta šaka ir pašalinta, priešingu atveju - False. Paaiškinkite skirtumus tarp paveldėjimo būdų (public, protect, private) kuriuos išvestine klase gali paveldėti bazinė klasė. Bazinės klasės elementų matomumas išvestinėje klasėje. Duota klasė. Duota protėvio klasė. Skaityti daugiau
C++ programavimo kalba (4)2 variantas. Sukurkite lizdinį dinaminį sąrašą aprašančius tipus ir nupieškite lizdinio sąrašo schema. Užrašykite metodą kuris pašalintų tuščius lizdus iš lizdinio sąrašo. Ar raktažodžio protected vartojimas kintamųjų matomumui pažymėti bazinėje klasėje turi kokiu nors trūkumų. Jei turi išvardinkite juos. Duota klasė. Duota protėvio klasė. Skaityti daugiau
C++ programavimo kalba (5)3 variantas. Sukurkite šakota dinamišką sąrašą aprašančius tipus ir nubraižykite šakoto dinamiško sąrašo schema. Užrašykite metodą elemento paieškai šakotam sąraše. Kai metodo parametrai šakos vardas ir šakos elementas. Gražinamas paieškos rezultatas: rodyklė I surasta elementą arba tuščią rodyklę. Pateikite paaiškinimus, palengvinančius suprasti jūsų veiksmus. Išvardinkite visus specialiuosius metodus. Duota klasė. Duota protėvio klasė. Skaityti daugiau
C++ programavimo kalba (6)4 variantas. Sukurkite šakota dinamišką sąrašą aprašančius tipus ir nubraižykite šakoto dinamiško sąrašo schema. Užrašykite metodą kuris suskaičiuotų kiekvienos šakos elementu kiekį ir atspausdintų I tekstinį failą šakos pavadinimą ir šakos elementu kieki. Parašykite paaiškinimus. Kada išvestines klasės konstruktoriuje būtina iškviesti bazines klasės konstruktorių. Duota klasė. Duota protėvio klasė. Skaityti daugiau
C++ programavimo kalba (7)5 variantas. Sukurkite lizdinį dinamišką sąrašą aprašančius tipus ir nubraižykite lizdinio dinamiško sąrašo schemą. Užrašykite metodą, kuris suformuotų lizdinį dinamišką sąrašą, kai duomenys įvedami iš failo. Pateikite paaiškinimus. Kada būtina klasėje sudaryti perdengtą priskyrimo operaciją. Duota klasė. Duota protėvio klasė. Skaityti daugiau
Corel DrawPraktiniai darbai su programa CorelDraw: "Veidas", "Gėlės", "Karpymai-lipdymai", "Knyga", "Namai", "Padėka", "Pakvietimas", "Sukimas", "Tekstai", "Veidrodinis". Skaityti daugiau
...