Šperos.lt > Informatika > Programos > Programų konspektai
Programų konspektai

(73 darbai)

C++ programavimo įvedimo ir išvedimo srautaiC++ programavimo įvedimo ir išvedimo srautai. Duomenų srautų valdymas programose. Pavyzdžiai. Skaityti daugiau
C++ programavimo kalba (8)Simbolių eilutės išvedimas. Panagrinėkime nesudėtingą C++ programėlės pavyzdį. Šiuo pavyzdžiu bandysime išvesti į ekraną nedidelį pranešimą. Simbolių eilutės įvedimas ir išvedimas. Panagrinėsime dar vieną alternatyvų C++ programėlės pavyzdį. Šiuo pavyzdžiu bandysime išvesti į ekraną pranešimą, kurį jūs įvedėte klaviatūra. Šį kartą pakomentuosime tik tas vietas, kurios skiriasi nuo pirmojo pavyzdžio, o tų kurios sutampa nebekomentuosime. Veiksmai su skaičiais. Panagrinėsime dar vieną C++ programėlės pavyzdį. Šiuo pavyzdžiu bandysime sudėti du skaičius, kuriuos jūs įvedėte klaviatūra. Komentuosime tik tas vietas, kurios skiriasi nuo pirmųjų pavyzdžių, o tų kurios sutampa nebekomentuosime. If... else... panaudojimas. Panagrinėsime dar vieną C++ programėlės pavyzdį. Šiame pavyzdyje bandysime parodyti if ... else ... struktūros veikimą. Ciklo for... veikimas. Panagrinėsime dar vieną C++ programėlės pavyzdį. Šiame pavyzdyje bandysime pvaizduoti for... struktūros veikimą. Ciklo while... panaudojimas. Panagrinėsime dar vieną C++ programėlės pavyzdį. Šiame pavyzdyje pakartosime prieš tai buvusio pavyzdžio uždavinį (t.y. išvesti į ekraną kintamojo reikšmę, kol ji yra mažesnė už 100), tik panaudodami ciklo while... struktūrą. Ciklo do... while... panaudojimas. Panagrinėsime dar vieną C++ programėlės pavyzdį. Šiame pavyzdyje taipogi pakartosime prieš tai buvusio pavyzdžio uždavinį , tik šįkart panaudodami ciklo do... while. Skaityti daugiau
Dar Vienas Informatikos ĮvadasA. Juozapavičiaus vadovėlis "Dar Vienas Informatikos Įvadas": rinkmenų tvarkymas, tekstų tvarkyklė Microsoft Word, skaičiuoklė Microsoft Excel, duomenų bazių valdymo sistema Microsoft Access, pateikčių rengimo sistema Micrososft PowerPoint. Skaityti daugiau
Darbas su Microsoft ExcelDarbas su Microsoft Excel. Darbo lapo struktūra. Puslapiai Sheet(Lapas). Duomenų įvedimas. Lentelės dalių pažymėjimas. Duomenų formatai. Automatinis duomenų įvedimas. Reikšmių ir formatų trynimas. Eilučių, stulpelių, ląstelių ir lapų įterpimas, panaikinimas. Stulpelių plotis ir eilutės aukštis. Skaičių formatai. Šrifto formatai ir teksto lygiavimas. Rėmeliai ir fonas. Stiliai. Skaičiuoklės funkcijos. Filtravimas skaičiuoklės lakšte. Duomenų rūšiavimas. Diagramos. Diagramos redagavimas. Testas. Skaityti daugiau
Darbas su MS AccessMicrosoft Access aplinka ir darbo principai. Lentelių kūrimas. Formų, užklausų ir ataskaitų kūrimas. Veiksmų, atliekamų MS ACCESS aplinkoje, aprašymas. Duomenų bazių (DB) kūrimas ir užpildymas. Formų, užklausų ir ataskaitų kūrimas. Užduotys ir pratimai. Skaityti daugiau
Duomenys ir programinė įrangaDuomenys ir programos. Bendros žinios apie duomenis ir programas. Duomenų ir programų saugojimas. Fizinis ir loginis saugojimo lygiai. Duomenų kodavimas. Loginės duomenų struktūros. Byla. Aplankai ir loginė disko struktūra. Kelias į bylos saugojimo vietą. Programinė įranga. Programinės įrangos klasifikacija. Operacinės sistemos lygiai. Pagrindinės operacinių sistemų funkcijos. Bendros žinios. Procesų valdymas ir išteklių planavimas. Bylų (rinkmenų) sistemos valdymas. Pagrindinės atmintinės valdymas. Išorinės atmintinės bei įvesties ir išvesties valdymas. Kitos sistemos funkcijos. Asmeninių kompiuterių OS. Įvadas. Vartotojo terpė, grafinė vartotojo sąsaja. Microsoft operacinės sistemos. Kitos asmeninių kompiuterių OS. Taikomoji programinė įranga. Paskirtis. Tekstų apdorojimo įranga. Skaičiuoklės. Duomenų bazių valdymo sistemos. Automatizuoto projektavimo sistemos. Leidybinės sistemos. Grupinio darbo sistemos. Įvairialypės terpės (multimedia) sistemos. Integruota programinė įranga. Kompiuterių programinių sistemų kūrimas. Bendros žinios. Programinės įrangos kūrimo etapai. Tyrimas ir analizė. Uždavinio specifikavimas. Programinės įrangos projektavimas. Programų kodavimas. Programų testavimas. Programinės įrangos priežiūra. Programinės įrangos dokumentavimas. Kodų lentelių standartai. Pagalbinės programos. Antivirusinės programos. Skaityti daugiau
Duomenų bazės (2)Trijų lygių DB architektūra. Kas yra loginė ir fizinė duomenų bazės struktūra? Ką reiškia išorinis lygmuo? Kas jame atliekama? Kokių klausimų analizė atliekama išoriniame lygmenyje (šeši)? Kas yra sinergetinis efektas? Kas yra dalykinė ir probleminė sritis? Apibūdinti. Kokie veiksniai nulemia išorinio lygmens sėkmę (penki)? Ką reiškia koncepcinis lygmuo? Kas jame atliekama? Kas yra duomenų bazių administracija? Kokias funkcijas atlieka? Pateikite apibendrintą dalykinės srities koncepcinį modelį? Kokia modelio paskirtis? Ką reiškia vidinis lygmuo ? Kas jame atliekama? Apibūdinkite duomenų bazės administracijos vaidmenį vidiniame lygmenyje. Kaip jūs suprantate standartizavimą? Kas yra metaduomenys? Ko reikalaujama iš duomenų bazės administracijos naudojant trijų lygių architektūrą? Ką reiškia duomenų bazės rikiavimas? Tiksliai apibūdinti. Kokia indeksų ir indeksinių failų paskirtis? Motyvuokite, kodėl verta naudoti indeksus? Kas yra indeksų seka? Kur ji saugoma? Apibūdinti? Paieškos priemonės. Kas yra paieška duomenų bazių sampratoje ir kokia jos paskirtis? Tiksliai apibūdinti. Kokiais būdais organizuojama paieška (du)? Apibūdinti. Kokias žinote paieškos rūšis (dvi)? Apibūdinti. Kokios galimos paieškos formos? Pateikite bent tris. Kokiais būdais galima pateikti paieškos rezultatus? Pateikite bent tris. Kas yra filtras ir duomenų filtravimas? Ką tai reiškia? Ataskaitų kūrimas. SQL kalba. DBVS ryšys su kitomis programomis. DB taikymas. DBVS palyginimas. Trijų lygių duomenų bazės architektūra. Įvadas. Išorinis lygis. Koncepcinis lygis. Vidinis lygis. Duomenų bazės rikiavimas ir indeksiniai failai. Paieškos priemonės. Ataskaitų kūrimas. Taikomųjų programų kūrimas, užklausų kalba SQL. SQL. Pagrindinės komandos. Įvadas. SQL vaidmuo. SQL operatoriai. SQL sintaksė pagal ANSI / ISO standartą. Ryšys su kitomis programomis. Duomenų bazių taikymas. Populiarių duomenų bazių valdymo sistemų palyginimas. Skaityti daugiau
Duomenų bazės (9)Duomenų bazių tipai, jų projektavimas ir keliami reikalavimai. Kategorijų vientisumas. Nuorodų vientisumas. Duomenų normalizavimas. Funkcinės priklausomybės. 1NF - pirma normalinė forma. 2NF - antra normalinė funkcija. Normalizavimo pavyzdys. Informacinės sistemos (IS). Informacinių sistemų kūrimo gyvavimo ciklo modeliai. Tradicinis informacinių sistemų (IS) kūrimo gyvavimo ciklas. Objektiškai orientuotas informacinių sistemų (IS) kūrimo gyvavimo ciklas Spiralinio modelio informacinių sistemų (IS) kūrimo gyvavimo ciklas. Informacinių sistemų kūrimas veiklos modelio pagrindu. Duomenų srautų diagramos. Pagrindinės organizacijos veiklos modeliavimas. Dalykinės srities koncepcinio modelio kūrimas. Sistemos projektavimas ir realizacija. Repozitorius - specializuota projekto duomenų bazė. Modeliavimas, analizė ir dalykinės srities reorganizacija. Koncepcinis dalykinės srities aprašymas. Priedų projektavimas. Priedų generatoriai. Skaityti daugiau
Free PascalPaskalio alfabetas ir gramatika. Kas yra programavimo kalba? Kaip žmonės bendrauja su kompiuteriais. Paskalio programavimo kalba. Kaip atrodo programa? Programa. Paskalio alfabetas. Gramatika – sintaksė ir semantika. Kalbos leksemos. Vardai arba identifikatoriai. Baziniai ir standartiniai žodžiai. Literalai - skaičiai ir eilutės. Skaičiai. Simbolių eilutės. Programa. Operatoriai. Skyrybos ženklai. Programos tekstas (kodas). Programa. Kaip veikia ši programa. Programavimo stilius. Komentarai. Programa. Kintamieji ir jų esmė. Programa. Programa. Kintamieji ir jų aprašymas. Priskyrimo operatorius. Atminties sritis. Programa. Skaityti daugiau
Free Pascal (10)Duomenų skaitymas iš failo. Tekstinio failo samprata. Tekstiniai failai Paskalio kalboje. Rašymas į failą. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Failo papildymas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Skaitymas iš failo. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Uždavinys. Programa. Skaityti daugiau
Free Pascal (11)Simbolių eilučių apdorojimas. Simbolinis tipas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Simbolių eilutės. Uždavinys. Programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Funkcijos ir procedūros darbui su eilutėmis. Programa šalinti nereikalingus tarpus? Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Programa rasti žodžių kiekį, turinčius daugiau negu keturias raides. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Programa pakeisti vieną žodį kitu. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Skaityti daugiau
Free Pascal (2)Duomenų tipai. Kintamųjų atributai. Kintamųjų skaitiniai tipai. Duomenų tipų sąvoka programavimo kalbose. Kas keičiasi kintamuosiuose? Dvigubas kodavimas (adresacija). Kintamųjų atributai. Kintamojo vardas. Kintamojo adresas. Kintamojo reikšmė. Kintamojo tipas. Neapibrėžta kintamojo reikšmė. Kintamųjų inicijavimas. Kintamojo inicijavimas priskyrimo operatoriumi. Programa. Kintamojo inicijavimas įvedimo operatoriumi. Programa. Neinicijuotas kintamasis. Programa. Kintamųjų ir reiškinių reikšmių stebėjimas Free Paskalio terpėje. Programos eigos protokolavimas. Programa. Kintamųjų ir reiškinių reikšmių stebėjimas. Paskalio programos eigos protokolavimas. Uždavinys. Programa. Programos protokolavimas. Operacija @ – kintamojo adreso gavimas. Kintamojo adreso gavimas. Programa. Standartiniai duomenų tipai. Integer – Sveikasis tipas ir jo atmainos. Atminties ląstelės persipildymas. Programa. Funkcija SizeOf(). Programa. Real – Realusis tipas ir jo atmainos. Aritmetinis operacijos. Dalyba iš nulio. Programa. Operacijų prioritetai. Aritmetiniai reiškiniai. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Transformavimo funkcijos trunc(x) ir round(x). Programa. Aritmetinės standartinės funkcijos. Programa. Naudingos formulės. Uždavinys. Programa. Kitos dažniau naudojamos funkcijos su sveikojo tipo argumentu. Atsitiktinių skaičių generavimas. Skaityti daugiau
Free Pascal (3)Boolean – loginis kintamųjų tipas. Logika ir programavimas. Loginės reikšmės. Kintamųjų loginės reikšmės. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Loginės operacijos. Konjunkcijos rezultatai. Disjunkcijos rezultatai. Inversijos rezultatai. Uždavinys. Programa. Loginių operacijų prioritetai. Skaitinių kintamųjų lyginimo operacijas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Uždavinys. Programa end. Kaip veikia ši programa. Programa end. Uždavinys. Programa. Uždavinys. Programa. Kaip parašyti ši programa. Standartinės loginės funkcijos. Uždavinys. Programa Skaityti daugiau
Free Pascal (4)Ciklai. Nukreipimo operatorius. Nukreipimo operatorius. Žymės. Programa. Kaip veikia ši programa. Ciklo samprata. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Išeitis iš ciklo su sąlyginį operatorių if … then pagalba. Programa. Kaip veikia ši programa. Programa. Ciklas while …do. Uždavinys. Programa. Programos protokolavimas. Ciklo while …do blok-schema. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Programos protokolavimas. Duomenų srautų analizė ciklu while …do. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Didžiausios reikšmės paieška. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Ciklas repeat … until. Ciklo repeat … until blok-schema. Uždavinys. Programa. Programos protokolavimas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Programos protokolavimas. Duomenų srautų analizė ciklu repeat … until. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Didžiausios reikšmės paieška. Uždavinys. Programa. Skaityti daugiau
Free Pascal (5)Ciklų naudojimas. Kiekio kaupimas. Skaitiklis. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Sumos kaupimas. Sumatorius. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Sandaugos kaupimas. Uždavinys. Programa. Eilučių sumavimas. Uždavinys. Programa. Programa. Įterptiniai ciklai. Programa. Kaip veikia ši programa. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Ciklai su Boolean Flag. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Skaityti daugiau
Free Pascal (6)Masyvai. Masyvo sąvoka arba paprasti ir indeksuoti kintamieji. Indeksuoti kintamieji. Masyvo aprašymas. Aprašymo klaidas. Masyvo indeksai (numeriai). Programa. Veiksmai su masyvo elementais. Programa. Veiksmai su masyvo indeksais. Programa. Masyvo duomenų įvedimas ir išvedimas ciklu for…to..do. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Duomenų įvedimas į masyvą atsitiktinių skaičių generatoriumi. Uždavinys. Programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Masyvo kopijavimas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Masyvo sumos, sandaugos, kiekio ir vidurkio apskaičiavimas. Skaityti daugiau
Free Pascal (7)Vienmačių masyvų apdorojimas. Nuoseklus masyvų elementų apdorojimas. Masyvų apdorojimo uždaviniai. Didžiausios arba mažiausios reikšmės masyve paieška. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Komentarai programai. Uždavinys. Programa. Nuoseklus masyvų elementų apdorojimas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Masyvų pertvarkymas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Elemento paieška masyve atsižvelgiant į papildomas sąlygas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Programa. Skaityti daugiau
Free Pascal (8)Procedūros ir funkcijos. Procedūros ir funkcijos samprata. Paskalio procedūros. Procedūros aprašymas be parametrų. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Komentarai. Procedūros aprašymas su parametrais. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Formalieji ir faktiniai parametrai. Kuo skiriasi formalieji ir faktiniai parametrai?Kreipinys į procedūrą (procedūros iškvietimas). Procedūros įėjimo (input) ir išėjimo (output) parametrai. Parametrai-kintamieji ir parametrai-reikšme. Programa. Kaip veikia ši programa. Procedūra – juodoji dėžė, į kurį įeina ir išeina duomenys. Programa. Kaip veikia ši programa. Procedūra – juodoji dėžė, į kurį įeina ir išeina duomenys. Paskalio funkcijos. Nuosavų funkcijų kūrimas. Kaip veikia ši funkcija. Komentarai. Kreipinys į funkciją. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Kintamųjų matomumo ir galiojimo sritis. Programa. Kaip veikia ši funkcija. Lokalieji kintamieji. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši funkcija. Komentarai. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši funkcija. Procedūrų ir funkcijų vartojimas. Uždavinys. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Uždavinys. Programa. Uždavinys. Programa. Duomenų apsikeitimas tarp programos ir paprogramių. Kaip veikia ši programa. Skaityti daugiau
Free Pascal (9)Dvimačiai masyvai arba matricos. Matrica (dvimatis masyvas) ir jos elementai. Duomenų įvedimas ir išvedimas į matricą procedūromis. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Matricų formavimas. Uždavinys. Programa. Uždaviniai su veiksmai atskiroje matricos eilutėje( stulpelyje). Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždaviniai su matricos dalimis. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždaviniai su visais matricos elementais. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Programa. Nagrinėsime pagrindinį operaciją, kuri atliekama tiesinėje algebroje: sudauginti dvi matricos. Uždavinys. Programa. Matricų pertvarkymas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Masyvų rikiavimas. Masyvo rikiavimo algoritmas išrinkimu. Uždavinys. Programa. Skaityti daugiau
Hipertekstinių sistemų kūrimasHipertekstinių sistemų kūrimas. Tinklapio planavimas. HTML dokumento struktūra. Teksto stiliai. Teksto formatavimas. Šriftai. Antraštės. Šrifto stiliai. Kitos teksto stiliaus komandos. Komentarai HTML dokumente. Šrifto keitimas. Spalvų kodai. Pastraipų valdymas. Teksto atitraukimas. Eilučių valdymas. Teksto lygiavimas. Viso tinklapio fono ir teksto spalva. Komandos <BODY> atributai. Nuorodos. Nuorodų spalvos. Sąrašai. Komandos <OL> atributas TYPE. Sąrašai. Komandos <UL> atributas TYP. Lentelės. Lentelės pavyzdys. Komandos <TABLE> atributai. Lentelės. Eilutės komandos <TR> atributai. Ląstelės komandos <TD> atributai. Grafiniai vaizdai. Linijos. Komandos <HR> atributai. Paveikslėliai. Komandos <IMG> atributai Paveikslėliai. Paveikslėlis kaip nuoroda. Grafiniai žemėlapiai. Komandos <AREA> atributai. Atributo SHAPE naudojimas. Grafiniai žemėlapiai. Vienos žemėlapio srities išskyrimo ir susiejimo su nuoroda pavyzdys. Rėmeliai. Skaityti daugiau
...