Šperos.lt > Geografija > Lietuvos geografija > Lietuvos geografijos tyrimai
Lietuvos geografijos tyrimai

(3 darbai)

Aerofotometodai įvairiose veiklos srityse: TauragėFotogrametrijos namų darbas. Geografinė padėtis, reljefas. Augalija ir gyvūnija. Draustiniai. Gyvenamųjų vietovių apibūdinimas. Ortofotografinio žemėlapio "Zapyškis" dešifravimas. Sutartiniai ženklai M1: 10000. Bendrųjų topografinių objektų dešifravimas, atsižvelgiant į dešifravimo požymių tarpusavio priklausomybe. Problemos, objektų pažymėjime pagal sutartinius ženklus. Skaityti daugiau
Dzūkijos ir Žemaitijos nacionalinių parkų gamtinių išteklių palyginimasĮvadas. Geografinė padėtis. Parkų zonos. Augalija. Gyvūnija. Parkų vandenys. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Pietinės Klaipėdos gyventojų gyvenimo kokybės tyrimasĮvadas. Klaipėdos miesto teritorijos paviršiaus formavimas. Gamtinių sąlygų reikšmė miesto teritorijų tvarkymui. Miesto želdynų sistemos svarba. Želdinių reikšmė kovojant su akustiniu triukšmu. Atmosferos oras. Geriamas vanduo. Susisiekimo sistema. Pėsčiųjų eismas gyvenamajame rajone ir saugumas. Perspektyvos galimybės. Išvados. Pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau