Šperos.lt > Geografija > Lietuvos geografija > Lietuvos geografijos pristatymai
Lietuvos geografijos pristatymai

(38 darbai)

Aukštaitijos nacionalinis parkas (5)PowerPoint pristatymas. Aukštaitijos nacionalinio parko istorija. Vertingiausių turizmui kultūros objektų lentelė. Architektūrinės vertybės. Reikšmingi turizmui gamtos objektai. Kokią dalį nuo bendro vertybių skaičiaus sudaro vertingiausiosios turizmui. Ginučių vandens malūnas. Gaveikėnų vandens malūnas. Ledakalnis (Ladakalnis). Ginučių piliakalnis. Palūšės bažnyčia. Ignalinos miesto Šv. Marijos Užgimimo bažnyčia. Senovinės bitininkystės muziejus. Kryžius tremtiniams Ignalinoje. Vaišnoriškių etnografinis kaimas. Šuminų septynių sodybų kaimas. Akmenys Mokas ir Mokiukas. Aukštaitijos Nacionalinio Parko augalija. Botaninis takas. Gražusis kadagys. Trainiškio ąžuolas. Varniškių ąžuolas ir liepa. Skaityti daugiau
Aukštaitijos nacionalinis parkas (6)Powerpoint pristatymas. Gamta . Palūšė. Ginučių vandens malūnas. Ledakalnis. Bitininkystės muziejus. Darbas iliustruotas paveikslėliais (7). Skaityti daugiau
Baltijos jūros ypatumaiPowerPoint pristatymas. Sąvokos. Svarbiausi Baltijos jūros duomenys. Valstybės prie Baltijos jūros. Baltijos jūros raida. Baltijos jūros raidos stadijos. Baltijos jūros vardo kilmės teorijos. Baltijos jūra – tai vidinė jūra. Baltijos jūros vandens druskingumas. Baltijos jūros vandens temperatūra. Izostazinis kilimas. Skulės kalnas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5 skaidrės). Skaityti daugiau
Baltijos jūros lagūnų fizinė-geografinė apybraižaĮžanga. Baltijos jūra. Lagūnos ir estuarijos. Baltijos lagūnos. Aismarės. Gdansko įlanka. Kuršių marios. Marių vandens balansas ir ypatumai. Potvyniai. Žemių užliejimo tipai. Vandens temperatūra ir druskingumas. Dugno nuosėdos. Aplinkos sąlygos Baltijos jūros regione. Baltijos jūros raida. Baltijos jūra ir aplinkos sąlygų kaita jūroje. Baltijos jūros būklė. Vandens kokybė Kuršių mariose ir Baltijos jūroje. Baltijos jūros priekrantės hidrometereologinė, hidrocheminė, ekotoksikologinė ir hidrobiologinė būklė. Hidrometeorologinės ir hidrologinės sąlygos. Vandens druskingumas. Vandens skaidrumas ir vandens lygis. Krantų dinamika. Biogeninės medžiagos. Vandenyje ištirpusio deguonies kiekis. Užterštumas pesticidais ir gyvsidabriu. Bakterioplanktonas, fitoplanktonas ir chlorofilas. Mezozooplanktonas ir makroobentosas. Naftos teršalai. Lietuvos jūrinių vandenų užterštumas nafta ir jos produktais. Baltijos jūros pakrančių vandenų būklė. Aplinkos sąlygos Kuršių mariose. Hidrometeorologinės ir hidrologinės sąlygos. Hidrocheminių tyrimų rezultatai. Ekotoksikologinių tyrimų rezultatai. Hidrobiologinių tyrimų rezultatai. Baltijos jūros ir jos lagūnų apsauga. Jūrinių tyrimų centras. Gyvųjų išteklių būklė Baltijos jūroje. Gamtiniai ištekliai, žuvys ir žvejyba. Baltijos lagūnų biologiniai ištekliai. Baltijos jūros lagūnų ekologinės problemos. Numatomi įvykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Didžiausi Lietuvos miestaiPowerPoint pristatymas. Vilnius. Kaunas. Klaipėda. Šiauliai. Panevėžys. Alytus. Marijampolė. Mažeikiai. Gimtasis miestas-Pabradė. Skaityti daugiau
Faunistiniai Lietuvos regionaiPowerPoint pristatymas. Gyvūnijos kompleksai. Miškinis kompleksas. Voverės. Miegapelės. Angis. Pievinis – pelkinis kompleksas. Pempė. Vandeninis kompleksas. Antys. Gulbės. Kragai. Žuvėdros. Ūdros. Bebrai. Atviro landšafto kompleksas. Kurapka. Vieversys. Žmogaus palydovai (įnamiai). Žiurkės. Naminės pelės. Langinės kregždės. Baltieji gandrai. Lietuvos ropliai. Balinis vėžlys. Gluodenas. Vikrusis driežas. Gyvavedis driežas. Lygiažvynis žaltys. Paprastoji angis. Skaityti daugiau
Gyventojų amžiaus struktūros ypatumai Lietuvos regionuose (2)PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas: Aptarti gyventojų amžiaus struktūros ypatumus Lietuvos regionuose. Uždaviniai. Gyventojų amžiaus struktūra. Lietuvos regionai skiriasi. Nedarbo lygis apskrityse. Išvados. Skaityti daugiau
Kalvotoji Žemaitija (2)PowerPoint pristatymas. Žemaičių moterų drabužiai. Žemaičių rūbai įvairiuose regionuose. Lankytinos Žemaitijos vietovės. Plateliai. Žemaičių Kalvarijos įžymybės. Bukantė. Plinkšės. Apžvalgos aikštelė prie Platelių ežero. Gamtos paminklai. Žemaitijos gamta. Pelkės. Upės. Gyventojai. Žemės ūkis. Skaityti daugiau
Kuršių nerijos nacionalinis parkas (2)PowerPoint pristatymas. Klimatas. Geologija. Geologinis formavimasis. Baltijos jūros ir kuršių marių vystymosi stadijos. Žmonių veiklos įtaka kraštovaizdžiui. Kuršių Nerijos skersinis pjūvis. Pušynuose augančios pušų rūšys. Gyvūnų gausumas. Skaityti daugiau
Kuršių nerijos nacionalinis parkas (3)PowerPoint pristatymas. Klimatas. Geologija. Rezervatai. Draustiniai. Augalai. Gyvūnai. Skaityti daugiau
Lietuvos augalijos įvairovėPowerPoint pristatymas. Tikslai. Uždaviniai. Lietuvos miškai. Lietuvos miškai pagal vyraujančias medžių rūšis. Lietuvos pievos. Lietuvos pelkės. Smėlynai. Vandens telkiniai ir jų pakrantės. Antropogeninė augalija. Skaityti daugiau
Lietuvos didžiausi miestaiPowerPoint pristatymas. Didžiausi Lietuvos miestai. Vilnius. Vilniaus herbas. Kaunas. Kauno herbas. Klaipėda. Klaipėdos herbas. Šiauliai. Šiaulių herbas. Panevėžys. Panevėžio herbas. Alytus. Alytaus herbas. Marijampolė. Marijampolės herbas. Mažeikiai. Mažeikių herbas. Jonava. Jonavos herbas. Utena. Utenos herbas. Kėdainiai. Kėdainių herbas. Telšiai. Telšių herbas. Skaityti daugiau
Lietuvos gamta (2)PowerPoint pristatymas. Lietuvos gamta. Lietuvos miškai. Pušynai. Eglynai. Beržynai. Ąžuolynai. Pievų augalija. Pelkių augalija. Vandens augalai. Lietuvos gyvūnija. Lietuvos gamtos apsauga. Skaityti daugiau
Lietuvos gamtos paminklaiPowerPoint pristatymas. Istorija. Lietuvos gamtos paminklai. Akmenys Mokas ir Mokiukas. Barstyčių akmuo. Akmenys - gamtos paminklai. 10 didžiausi akmenys Lietuvoje. Pučkorių atodanga. Nidos kopos. Žagarės ozas. Skaityti daugiau
Lietuvos nacionaliniai parkai (2)PowerPoint pristatymas. Nacionaliniai parkai. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Kuršių Nerijos nacionalinis parkas. Trakų istorinis nacionalinis parkas. Žemaitijos nacionalinis parkas. Veiklos nacionaliniuose parkuose reglamentavimas. Skaityti daugiau
Lietuvos nacionaliniai parkai (4)PowerPoint pristatymas. Lietuvos nacionaliniai parkai. Nacionaliniai parkai. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Kuršių nerijos nacionalinis parkas. Trakų istorinis nacionalinis parkas. Žemaitijos nacionalinis parkas. Veikla nacionaliniame parke. Skaityti daugiau
Lietuvos pajūrisPowerPoint pristatymas. Lietuvos pajūris. Gamta. Klimatas. Gyvūnai. Augalai. Žolinė augalija. Gyventojai. Ūkis. Gyvenvietės. Klaipėda. Muziejai. Istorinės vertybės. Architektūrinės vertybės. Laisvalaikis. Žemėlapis. Skaityti daugiau
Lietuvos paviršiusPowerPoint pristatymas. Reljefo susidarymas. Kopos. Žemaičių aukštuma. Aukštaičių aukštuma. Aukštaičių aukštuma Ignalinos rajone. Aukštaitijos NP. Dzūkų aukštuma. Sūduvos aukštuma. Pietryčių lyguma. Pajūrio žemuma. Ventos vidurio žemuma. Švenčionių aukštuma. Aukščiausios kalvos. Aukštojo kalno akmuo. Bendri bruožai. Skaityti daugiau
Lietuvos pramonė (5)PowerPoint pristatymas. Lietuvos pramonė. Lietuvos pramonės struktūra. Lietuvos kasybos pramonė. Lietuvos kasybos pramonė. Lietuvos kasybos pramonė. Energetikos ūkis. Energetikos ūkis. Energetikos ūkis (8). Apdirbamosios pramonės išdėstymo veiksniai. Apdirbamosios pramonės išdėstymo veiksniai (2). Pramonės produkcijos pokyčiai. Pramonės produkcijos pokyčiai (3). Skaityti daugiau
Lietuvos regionų vandenysPowerPoint pristatymas. Lietuvos vandenys. Ežerai. Upės. Aprašytas kiekvienas ežeras. Skaityti daugiau