Šperos.lt > Geografija > Lietuvos geografija > Lietuvos geografijos diplominiai darbai
Lietuvos geografijos diplominiai darbai

(3 darbai)

Jonavos rajono geodezinio pagrindo būklės tyrimasĮvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodika ir organizavimas . GPS metodo esmė. LKS-94 – Lietuvos koordinačių sistema. GPS tinklo sutankinimo techninės sąlygos. Geodezinio ir kartografinio pagrindo informacinė sistema (GKPIS). Jonavos rajono geodezinio pagrindo būklės tyrimas. Geodezinių tinklų sutankinimo darbų apžvalga Jonavos rajone. Jonavos rajono geodezinio pagrindo būklės analizė. Jonavos rajono geodezinio pagrindo būklė kitų Lietuvos rajonų kontekste. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos gyventojų biometeorologinio jautrumo sociologinis įvertinimasĮvadas. Lietuvos gyventojų biometeorologinio jautrumo sociologinio įvertinimo apžvalga. Panaudoti duomenys ir darbo metodika. Žmonių jautrumo orams vertinimas. Informacijos apie orus panaudojimas. Oro užterštumas Lietuvoje. Sociologinis komfortiškumo vertinimas. Išvados. Santrauka. Summary. Priedas (1). Skaityti daugiau
Telšių regiono vieningo geodezinio pagrindo duomenų bazės sukūrimasĮvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbų, sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga. Darbo temos analizė. Darbo metodai. Darbo priemonės. Duomenų valdymo sistemos. Programa ArcView Gis. Programa Geo Map. Programa GEOSECMA NT. Darbo procesas. Bendrieji reikalavimai geodeziniam pagrindui. Geodezinio pagrindo punktų kodų sudarymas. Telšių savivaldybės geodezinio pagrindo duomenys. Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių geodezinio pagrindo duomenys. Perėjimo iš vietinės koordinačių sistemos į LKS–94. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Duomenų bazės struktūros sudarymas. Duomenų bazių sudarymas AutoCad Map programa. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Annotation. Skaityti daugiau