Šperos.lt > Geografija > Lietuvos geografija > Lietuvos geografijos konspektai
Lietuvos geografijos konspektai

(11 darbai)

Karpėnų klinčių karjerasKlintys – nuosėdinė karbonatinė uoliena. Klinties sluoksnio storis kaitus ir pirmiausia priklauso nuo paviršiaus. Molingos klinties paplitimas. Dolomitinga klintis. Kristalinė klintis. Karbonatinių uolienų panaudojimas. Svarbus eksploatuojamas Karpėnų telkinys. Skaityti daugiau
LietuvaLietuvos geografai ir žemėlapiai. Lietuvos vardo kilmė. Geografinė Lietuvos padėtis. Naudingosios iškasenos. Dabartinis Lietuvos paviršius. Klimatą formuojantys veiksniai. Klimatą apibūdinantys meteorologiniai elementai. Lietuvos upės, ežerai, tvenkiniai, pelkės ir požeminiai vandenys. Miškai. Saugomos teritorijos. Skaityti daugiau
Lietuvos dirvožemiaiLietuvos dirvožemio dangos susidarymo ypatumai. Klimato ir reljefo. Augalijos dangos pokyčiai poledynmetyje ir įtaka dirvožemio dangai. 6 genetiniai Lietuvos dirvožemių tipai. Supratimas apie potipius, rūšis ir atmainas. Agrogamybinės grupės ir miško augimvietės – specialieji dirvožemių grupavimai. Lietuvos dirvožemių rajonai. Ankstesnis dirvožemio dangos rajonavimas (pagal J. Garmų ir J. Vaitiekūną). Dabartinis Lietuvos rajonavimas (pagal J. Juodžių) – požymiai rajonavimui. 15 rajonų, vieta, skirtumai. Naujoji Lietuvos dirvožemio klasifikacija. Lietuvos dirvožemiai (tipai, potipiai, rūšys ir t.t., paaiškinti skirtumus). Jauriniai. Velėniniai karbonatiniai. Velėniniai glėjiniai. Jauriniai pelkiniai. Pelkiniai. Salpiniai (aliuviniai). Skaityti daugiau
Lietuvos ežerai (3)Įvadas. Lietuvos ežerų kilmė. Ežerų dubenyse vykstantys procesai. Vandens optika. Saulės radiacija vandens paviršiuje. Ežerų termika. Šilumos balansas. Ežerų vandens lygio svyravimai. žerų seklėjimo nustatymo metodai. Ežerų seklėjimą stabdančios priemonės. Ežerų augalija. Ežerų gyvūnija. Didžiausi Lietuvos ežerai. Skaityti daugiau
Lietuvos gamtinė geografija (2)Įvadas. Bendrieji teritorijos geografiniai bruožai. Trumpa teritorijos geografinio ištirtumo istorijos apžvalga. Žemės gelmių sąranga. Ikikvarterinio laikotarpio paviršiaus raidos bruožai. Paleozojinė era. Mezozojinė era. Kainozojaus era. Kvartero periodo apžvalga. Pleistocenas. Ledynmečiai ir tarpledynmečiai. Holocenas. Lietuvos reljefas. Bendra paviršiaus charakteristika. Karterinio reljefo genetiniai tipai. Geomorfologinės sritys. Atskirų orografinių vienetų apžvalga. Lietuvos klimatas. Globaliniai ir vietiniai klimatą formuojantys veiksniai ir procesai. Lietuvos klimatą formuoja 6 skirtingos oro masės. Globaliniai slėgio centrai virš kurių formuojasi oro masės. Atskirų klimato elementų apžvalga. Skaityti daugiau
Lietuvos saugomų teritorijų plėtros ypatybėsLietuvos saugomų teritorijų plėtros ypatybės. Svarbiausi įvykiai nuo 1992 metų Saugoma teritorija. Bendrąją saugomų teritorijų sistemą sudaro. Lietuvos saugomų teritorijų sistemos sudėtinės dalys (pagal Lietuvos Respublikos (LR) Saugomų teritorijų įstatymą). Tarptautinės svarbos saugomos teritorijos Lietuvoje. Lietuvos saugomų teritorijų privalumai. Kultūriniai rezervatai: Vilniaus pilių ir Kernavės valstybiniai kultūriniai rezervatai. Lietuvos rezervatai. Žuvinto biosferos rezervatas. Čepkelių rezervatas. Kamanų rezervatas. Viešvilės rezervatas. Skaityti daugiau
Regioniniai parkai LietuvojeAnykščių regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Asvejos regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Aukštadvario regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Biržų regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Dieveniškių istorinis regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Dubysos regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Gražutės regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Kauno marių regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Krekenavos regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Kurtuvėnų regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Labanoro regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Metelių regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Nemuno deltos regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Nemuno kilpų regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Neries regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Skaityti daugiau
Regioniniai parkai Lietuvoje (2)Pagramančio regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Pajūrio regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Panemunių regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Pavilnių regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Rambyno regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Salantų regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Sartų regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Sirvėtos regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Tytuvėnų regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Varnių regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Veisiejų regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Ventos regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Verkių regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Vištyčio regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Žagarės regioninis parkas. Gamtos vertybės. Kultūros paveldas. Ką veikti? Skaityti daugiau
Ukmergės urboekologinė situacijaBendra apžvalga. Vanduo. Oras. Dirvožemis. Rekreacija. Išvados. Skaityti daugiau
Utenos rajono reljefo ir kraštovaizdžio tyrimasUtenos apylinkių žemėlapis. Įvadas. Žemės paviršius. Moreniniai masyvai ir aukščiausios kalvos. Plokščiakalvės. Šiuolaikiniai procesai. Žemės gelmės. Geologinė-paleogeografinė praeitis. Naudingos iškasenos. Skaityti daugiau
Vilnius (12)Vilnius. Bažnyčios. Arkikatedra–bazilika. Šv. Onos bažnyčia. Bernardinų bažnyčia. Aušros vartai. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Šv. Dvasios bažnyčia. Šv. Mykolo bažnyčia. Lietuvos nacionalinis muziejus. Radvilų rūmai. Taikomosios dailės muziejus. Vilniaus televizijos bokštas. Vilniaus miesto įkūrimas. Skaityti daugiau