Šperos.lt > Teisė > Administracinė teisė > Administracinio proceso teisė

Administracinio proceso teisė

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.4
  (
2
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Administracinio proceso samprata. Administracinio proceso sampratų įvairovė Lietuvos teisės doktrinoje: siauroji ir plačioji administracinio proceso samprata. Administracinio proceso santykis su kitais teisiniais procesais. Administracinio proceso rūšys. Administracinė procedūra, administracinė jurisdikcija ir administracinė justicija. Administracinės teisenos samprata. Administracinio proceso ir administracinės teisenos santykis. Administracinio proceso teisės šaltiniai. Norminių administracinių teisės aktų leidyba. Administracinio teisės akto samprata, rūšys ir paskirtis. Norminio administracinio teisės akto samprata ir paskirtis. Administracinio teisės taikymo akto (individualaus teisės akto) ir administracinių sutarčių samprata. Teisės aktai, reglamentuojantys norminių administracinių teisės aktų leidybą. Norminių administracinių teisės aktų priėmimo tvarka. Administracinės sutartys. Administracinio teisės akto samprata, rūšys ir paskirtis. Bendrasis valstybinio valdymo įgyvendinimo procesas. Bendrojo valstybinio valdymo proceso samprata ir vidinė struktūra. Teisės taikymo samprata ir rūšys. Teisės taikymo valstybiniame valdyme formos. Administracinės diskrecijos samprata ir paskirtis. Administracinė procedūra ir jos įgyvendinimo tvarka. Valstybinio valdymo srities teisės aktų laikymosi priežiūros ir kontrolės įgyvendinimo procesas. Teisėtumo užtikrinimo valstybiname valdyme būdai. Licencijavimo samprata. Licencijavimą reglamentuojantys teisės aktai ir jų charakteristika. Registravimo procedūrinė teisena. Registrų rūšys. Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymas ir jo charakteristika. Administracinės prievartos priemonių taikymo procesas. Administracinė teisinė prievarta: samprata ir paskirtis. Administracinės teisinės prievartos rūšys, jų esmė ir tarpusavio sąveika. Administracinės prievartos taikymo proceso rūšys. Prevencinių (įspėjamųjų) administracinės prievartos priemonių taikymo pagrindai ir tvarka. Kardomosios ir administracinio proceso užtikrinimo priemonės. Administracinės atsakomybės taikymas pareigūnams. Tarnybinės atsakomybės taikymo procesas. Tarnybinės atsakomybės samprata, ypatumai ir skirtumai nuo administracinės atsakomybės. Teisės aktai, reglamentuojantys tarnybinės atsakomybės taikymo procesą. Tarnybinės atsakomybės taikymo principai. Tarnybinės atsakomybės taikymo statutiniams ir kitiems valstybės tarnautojams (teisėjams, prokurorams ir pan.) ypatumai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisena. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos samprata ir rūšys. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Įrodymai administracinės teisės pažeidimų bylų teisenoje. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos terminai. Administracinės teisės pažeidimo bylos tyrimo pradėjimas. Tyrimo administracinės teisės pažeidimo byloje rezultatų procesinis įforminimas ir bylos perdavimas nagrinėti. Administracinės teisės pažeidimo protokolas, jo surašymo tvarka ir turinys. Institucijos (pareigūnai), įgaliotos nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Pasiruošimas nagrinėti administracinės teisės pažeidimo bylą. Bylos nagrinėjimo vieta, tvarka ir terminai. Aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant bylą. Nutarimas administracinės teisės pažeidimo byloje, jo turinys ir struktūra. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir jo nuorašo įteikimas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimo teisė, tvarka, terminai ir pasekmės. Pagrindinės nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje vykdymo taisyklės. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo atidėjimas ir nutraukimas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo terminai (senatis). Nutarimo skirti baudą ir nutarimo skirti administracinį areštą vykdymo tvarkos ypatumai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos samprata ir rūšys. Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. Administracinio ginčo samprata. Neteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo proceso tikslai ir subjektai. Kvaziteismo samprata ir rūšys. Administracinių ginčų komisijų sistema, paskirtis, sudarymas, teisinė padėtis, kompetencija. Administracinių ginčų nagrinėjimo terminai. Administracinių ginčų komisijų sprendimai, jų apskundimo tvarka ir terminai. Administraciniai teismai. Administracinio teismo vieta Lietuvos Respublikos teismų sistemoje. Administracinių teismų sistema ir jos raida. Administracinių teismų veiklos organizavimas. Apygardos administracinių teismų nagrinėjamos bylos. Vilniaus apygardos administracinio teismo speciali kompetencija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Bylų žinybingumas ir teismingumas. Ginčų dėl teismingumo sprendimas. Procesas administraciniuose teismuose. Kreipimosi į administracinį teismą tvarka. Reikalavimui skundui (prašymui). Skundo (prašymo) pateikimo terminai, praleisto termino atnaujinimas. Teismo išlaidos ir jų atlyginimas. Skundo (prašymo) trūkumų šalinimas. Pasiruošimas administracinės bylos nagrinėjimui. Administracinės bylos proceso šalys. Kiti administracinės bylos proceso dalyviai. Administracinės bylos proceso šalių teisės ir pareigos, teisių ir pareigų išaiškinimas. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Atstovavimo administraciniame teisme sąvoka ir rūšys. Bylos skyrimo nagrinėti teismo posėdyje tvarka. Teismo šaukimai ir pranešimai. Teismo posėdžio tvarka. Įrodymai administracinių bylų nagrinėjimo procese ir jų rūšys. Teismo posėdžio protokolas. Administracinio teismo priimami procesiniai sprendimai, jų rūšys. Sprendimo paskelbimas ir įteikimas (išsiuntimas) šalims. Teismo nutartys. Teisė apskųsti neįsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą. Reikalavimai skundui dėl pirmosios instancijos administracinio teismo sprendimo. Įsiteisėjusių teismų sprendimų administracinėse bylose peržiūrėjimas. Administracinių bylų proceso atnaujinimo esmė ir pagrindai. Subjektai, turintys teisę inicijuoti proceso atnaujinimą. Prašymo atnaujinti procesą turinys, pateikimo tvarka ir terminai. Prašymų atnaujinti procesą nagrinėjimas.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

25 psl.

Lygis:

3 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Kauno kolegija

Failo tipas:

Microsoft Word 41.96 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą