Šperos.lt > Teisė > Administracinė teisė > Administracinė teisė (4)

Administracinė teisė (4)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.4
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Administracinė teisė kaip teisės šaka. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės visuomeninių santykių reguliavimo metodui būdingi valdžios ir pavaldumo požymiai. Administracinės teisės principai. Teisės šaltinis. Administracinės teisės sisteminimas ir kodifikavimas. Inkorporacija. Administracinės teisinės normos. Administracinės teisės normų sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų ypatumai. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų įgyvendinimas. Įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų taikymas, taikymo formos, stadijos. Administracinės teisės normų galiojimas. Viešojo administravimo sąvoka ir esmė. Principai. Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė. Lietuvos Respublikos ministerijos i kitos centrinio viešojo valdymo institucijos. Lietuvos Respublikos teritoriniai administraciniai vienetai. Regioninė plėtra. Nacionalinis regionų plėtros planas. Regiono plėtros planas. Įgyvendinimo projektas. Nacionalinė regionų plėtros taryba. Regiono plėtros taryba priskirtais klausimais. Piliečių, asmenų be pilietybės ir užsieniečių teisinis statusas. Administracinės teisinės piliečių padėties sąvoka. Administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Valstybės tarnyba ir tarnautojai. Valstybės tarnybos sąvoka ir pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų klasifikacija. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Valstybės tarnautojų priėmimas. Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Valstybės tarnautojų atsakomybė ir paskatinimai. Valstybės tarnautojo statuso praradimas. Viešojo administravimo aktai. Viešojo administravimo aktų klasifikacija. Viešojo administravimo aktų skirtumas nuo kitų teisės aktų ir dokumentų. Viešojo administravimo aktų su administracine sankcija ypatumai. Viešojo administravimo aktų parengimo, priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Viešojo administravimo aktams keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo pasekmės, aktų panaikinimo ir pakeitimo tvarka. Teistumo užtikrinimas valstybiniame viešajame valdyme. Teistumo užtikrinimo valstybiniame viešajame valdyme sąvoka ir būdai. Kontrolės vykdymo, tikrinimo ir administracinės priežiūros santykis. Teisėtumo užtikrinimo teisinis reguliavimas. Valstybinio viešojo valdymo kontrolės sąvoka ir rūšys. Kontrolės uždaviniai ir pagrindiniai principai. Seimo vykdoma kontrolė. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Ministerijų, valstybės tarnybų ir inspekcijų kontrolė. Valstybės kontrolės teisinis statusas ir veiklos principai. Valstybės kontrolės uždaviniai ir kompetencija. Valstybinio audito rūšys. Valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų teisės priimant sprendimus pagal valstybinio audito ataskaitas. Apskrities valdymo institucijų vykdoma kontrolė. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. Valstybės audito tarnybos uždaviniai, funkcijos. Teismo kontrolinės funkcijos viešajame administravime. Teismo kontrolinių funkcijų vykdymo ypatumai. Konstitucinis Teismas ir viešojo administravimo kontrolė. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama viešojo administravimo kontrolė. Administracinių bylų teisminis nagrinėjimas. Viešojo administravimo institucijų vykdoma administracinė priežiūra. Valstybinių inspekcijų, policijos kontrolės ir priežiūros funkcijos viešojo administravimo srityje. Vietos savivaldos institucijų administracinė priežiūra. Savivaldybių administracinę priežiūrą vykdantys pareigūnai. Įgaliojimų įgyvendinimo formos. Draudimas vykdyti sustabdytus teisės aktus. Teisės aktų apskundimas teismui. Vyriausybės atstovo atskaitomybė Vyriausybei. Skundų, pasiūlymų, prašymų nagrinėjimas valstybinio valdymo ir kitose institucijose. Administraciniai teisiniai režimai. Karo padėties teisinis rėžimas. Valstybės sienos teisinis režimas. Valstybės sienos apsauga. Pasienio teisinis rėžimas. Tiesioginio valdymo įvedimas. Krašto apsaugos valdymas. Krašto apsaugos valdymo samprata. Krašto apsaugos institucijos. Jų uždaviniai, funkcijos. Karinės tarnybos organizavimas. Lietuvos kariuomenė, jos sudėtis. Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba. Civilinė kariuomenės kontrolė. Civilinės saugos institucijos. Jų funkcijos ir kompetencija. Valstybės saugumo ir nacionalinio saugumo valdymas. Administracinės prievartos priemonės. Administracinių prievartos priemonių rūšys. Prevencinių administracinės prievartos priemonių sąvoka ir rūšys. Administracinės kardomosios prievartos priemonės. Institucijos ir pareigūnai, taikantys administracinės prievartos priemones. Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės sąvoka, bruožai ir pagrindiniai požymiai. Teisinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės subjektai. Karių ir kitų asmenų, kuriems taikomi drausmės statutai. Atsakomybė už administracinės teisės pažeidimus. Pareigūnų administracinė atsakomybė. Užsieniečių administracinė atsakomybė. Nepilnamečių administracinė atsakomybė. Aplinkybės šalinančios administracinę atsakomybę. Būtinoji gintis, būtinasis reikalingumas, jų požymiai. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinės teisės pažeidimas ir jo sudėtis. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka. Administracinės teisės pažeidimo pagrindiniai požymiai. Administracinės teisės pažeidimų atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų rūšių. Administracinės teisės sudėties apibūdinimas. Administracinės teisės pažeidimo objektas ir jo rūšys. Administracinės teisės pažeidimo objektyvioji pusė ir jos elementai. Administracinės teisės pažeidimo subjektas, jo ypatumai, lyginant su kitų teisės pažeidimų subjektais. Administracinės teisės pažeidimo subjektyvioji pusė. Kaltė ir jos formos. Administracinės nuobaudos.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

119 psl.

Lygis:

2 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Mykolo Romerio Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 193.67 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą