Šperos.lt > Religija > Krikščionybė > Krikščionybės diplominiai darbai
Krikščionybės diplominiai darbai

(2 darbai)

Leipalingio parapijos istorinės, religinės ir pastoracinės veiklos analizėĮžanga. Leipalingio istorinė ir religinė praeitis iki XX amžiaus pradžios. Miestelio pavadinimas, kilmė ir dvaras. Leipalingio parapijos įkūrimas. Bažnyčios statyba. Leipalingyje dirbę kunigai. Parapijos gyvenimas nuo 1910 iki 1989m. Mokykla, švietimas ir kultūra. Tautinis išsivaduojamasis judėjimas. Tremtis ir žudynės. Pogrindinė veikla. Kunigo K. Ambraso nuopelnai religiniame švietime. Katalikiško jaunimo gyvenimas tarybiniais laikais. Religinio ir kultūrinio gyvenimo pokyčiai, atkūrus Nepriklausomybę. Religinių ir kultūrinių renginių atnaujinimas. Jaunimo religinio gyvenimo pokyčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Pasauliečių dalyvavimo bažnyčios gyvenime formosĮvadas. Pasauliečiai - bažnyčios nariai. "Pasauliečio" sąvoka. Pasauliečių dalyvavimas bažnyčios gyvenime. Krikščioninimo sakramentų svarba krikščionio gyvenime. Krikštas - vartai į bažnyčios gyvenimą. Kas gali būti krikštijamas. Tikėjimas ir krikštas. Įpareigojantis sutvirtinimo sakramento pobūdis. Eucharistija nuolatinis vienybės su Viešpačiu šaltinis. Šventosios dvasios dovanos. Sutuoktiniai - dievo karalystės skleidėjai. Įvairios apaštalavimo formos. Pasauliečiai - visuomenės apaštalai. Individualus apaštalavimas: reikšmė ir įvairovė. Įvairios individualaus apaštalavimo sritys. Šeima. Šeimos uždaviniai bažnyčioje. Jaunimas. Socialinė aplinka. Valstybinė ir tarptautinė plotmė. Bendruomeninio apaštalavimo svarba. Bendruomeninio apaštalavimo būdai. Dvasininkų bendradarbiavimas ir pagalba su apaštalaujančiomis pasauliečių organizacijomis. Išvados. Skaityti daugiau