Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Religija>Krikščionybė

Krikščionybė (112 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apaštalų darbai

  Šventojo Rašto knygos "Apaštalų darbai" analizė. Įžanga. "Apaštalų darbai", kas juos parašė. Ieškant Kristaus pažinimo apaštalų darbuose. Moralinė prasmė ir anagogija – "kryptys". Išvados.
  Krikščionybė, analizė(6 puslapiai)
  2007-05-08
 • Apologetai

  Įvadas. Aplinka, kuri įtakojo apologetų atsiradimą. Kas buvo apologetai? Apologetų pažiūros. Apologetų siekiai. Išvados.
  Krikščionybė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-01-05
 • Apologetai. "Fiunt, non nascuntur Christiani."

  Pirmieji Krikščionių Apologetai ir jų darbai. Aptariamos ankstyviausios apologijos, jų dialogas su pagonybe.
  Krikščionybė, referatas(10 puslapių)
  2006-06-16
 • Augustino asmenybė ir jo kovos prieš erezijas

  Įvadas. "Išpažinimai". Pirmoji Augustino biografija. Kovos prieš eretikus. Kovos prieš manicheizmą. Kovos prieš donatizmą. Kovos prieš arijonizmą. Kovos prieš pelagizmą. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(9 puslapiai)
  2009-03-23
 • Bažnyčios istorija

  Tikėjimo mokymas ir jo problemos. Klaidatikystė ir kova prieš ją. Humanizmas, "renesansas" ir Bažnyčios atsinaujinimas. Humanizmo ir renesanso problema. Scholastika ir senoji filosofija. Rašytas ir spausdintas žodis. Pamaldžiųjų katalikų brolijos. Dvasinio tobulėjimo sąjūdis. Bažnyčios susirinkimas Bazelyje. Apibendrinimai. Revoliucija. Religinės revoliucijos šmėkla. Kontrreformacija ir katalikiškoji pertvarka. Kontrreformacijos išvados. Bažnyčios susirinkimas Tridente: pertvarkos formulavimas. Maldos ir apeigų knygos. Tikėjimo skelbimas nekrikščioniškuose kraštuose. Romos (Lietuvos Brastos) Bažnytinė unija ir jos pradinis įgyvendinimas.
  Krikščionybė, špera(9 puslapiai)
  2006-04-18
 • Bažnyčios istorija (2)

  Vakarų ir rytų Bažnyčių susidarymas, atitolimas, susipriešinimas susvetimėjimas ir bandymai vienytis. Vakarų krikščionijos vienuolystės raida. Šv. Sostas ir Visuotinė Bažnyčia. Vienuolystės atsiradimas. Teologinė dogminė ir teisinė raida. Apaštalavimo teorija ir praktika, arba naujos tautos bažnyčioje (4-15a). Lotyniškos ir germaniškos krikščionybės sintezė (6-12a.).
  Krikščionybė, konspektas(8 puslapiai)
  2006-06-12
 • Bažnyčios istorija (3)

  Antikinė krikščionybė(313-476). Naujos tautos bažnyčioje: keltai, germanai, anglosaksai. Frankų bažnyčios reforma: nuo gentinės iki imperinės bažnyčios. Slavų kristianizacija. Kryžiaus žygiai į artimuosius rytus ir sukarintos vienuolijos (11-13A). Vakarų ir rytų bažnyčių atitolimas, susidarymas, atitolimas, susipriešinimas, susvetimėjimas ir bandymai vienytis. Vakarų vienuolystės raida: nuo vienuolyno iki vienuolijos(5-12a). Grigališkoji bažnyčios reforma. Mokyklos, universitetų atsiradimas ir raida. Teologija, klaidatikystė ir kova prieš ją. Elgetaujančių vienuolių ordinai. Konsiliarizmas.
  Krikščionybė, špera(14 puslapių)
  2007-09-18
 • Bažnyčios požiūris į laikmečio aktualijas: abortai

  Įvadas. Kas yra abortas. Abortų rūšys. Įstatymai ir bausmės. Organizacijos. Bažnyčios požiūris ir nuostatos. Abortų pasekmės.
  Krikščionybė, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-30
 • Bažnytinė santuoka

  Įvadas. Santuoka. Skyrybos. Mišri santuoka. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-25
 • Biblia - księga ksiąg

  Referatas lenkų kalba apie Bibliją. Najważniejsze postacie biblijne. Wybrane księgi biblijne. Nowy Testament. Późniejsze nawiązania literatury do Biblii. Biblia w sztuce. Biblia w poezji współczesnej. Dwa wiersze o końcu świata.
  Krikščionybė, referatas(21 puslapis)
  2005-10-10
 • Biblija

  Kas yra Biblija? Biblijos poveikis. Biblijos idėjos. Biblijos skaitymas. Senasis testamentas. Naujasis testamentas.
  Krikščionybė, rašinys(3 puslapiai)
  2005-06-13
 • Biblija (2)

  Svarbiausi biblijiniai mitai. Adomas ir Ieva išvejami iš rojaus. Kainas ir Abelis. Vaivorykštė ir dievo sandoros ženklas. Babelio bokštas. Sodomos ir Gomoros miestų žūtis. Mana iš dangaus. Dekalogas. Aukso veršis. Išmintingasis Saliamonas. Saliamono malda šventovėje. Saliamonas ir Sabos karalienė. Saliamonas nusigręžia nuo Dievo. Pranašas Jona. Patarlių knyga. Naujasis testamentas. Palyginimas apie neprotingąjį turtuolį. Sūnaus palaidūno sugrįžimas. Palyginimas apie fariziejų ir muitininką. Paskutinė vakarienė. Apaštalo Pauliaus laiškai. Himnas meilei.
  Krikščionybė, konspektas(7 puslapiai)
  2006-02-06
 • Biblija (3)

  PowerPoint pristatymas. Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. Šventasis raštas viduramžiais.
  Krikščionybė, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-12-13
 • Biblija (4)

  PowerPoint pristatymas. Biblijos dalys. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. Šventasis Raštas atspindi. Remiantis Biblija sukurtos. Šventojo Rašto temos. Bibliniai įvaizdžiai. Biblijos motyvais sukurtos. Biblija ir viduramžiai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Krikščionybė, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-09-05
 • Biblija ir literatūra

  PowerPoint pristatymas. Biblija. Senasis testamentas. Biblijos sudėtis. Naujasis testamentas. Giesmių giesmės knyga. Biblijos stilius. Homeriškas (antikinis). Biblinis. Literatūros kūriniai, pagrįsti Biblija. Lietuvių literatūroje.
  Krikščionybė, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-01-29
 • C.S. Lewis "Tiesiog krikščionybė"

  C.S. Lewiso knygos "Tiesiog krikščionybė" apžvalga. Įžanga. Pirmoji knyga. Antroji knyga. Trečioji knyga. Ketvirtoji knyga. Išvados.
  Krikščionybė, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-13
 • Dabartinė mišių sandara

  Giedojimas. Chorai. Giesmininkai. Dabartinė Mišių sandara. Mišių schema. Šv. Mišių pradžia. Žodžio liturgija. Aukos liturgija. Komunija. Mišių pabaiga.
  Krikščionybė, referatas(20 puslapių)
  2006-11-06
 • De Sacramentis

  Įvadiniai klausimai. Šv. Dvasia, kaip trečiasis dieviškas Asmuo, kuris skatina pranašišką kultą. "Mysterion" – terminas ir samprata. Išganymo istorijos kūniškumas. Istorinis – dogminis termino "sacramentum" vystymasis. Simbolių krizė. Bendras istorinis – dogminis vystymasis. Bažnyčios šventimas – celebravimas. Atpirkto pasaulio ženklai. Sakramentai, kaip išganymo įvykiai. Krikštas. Sutvirtinimas. Eucharistija. Atgaila. Ligonių patempimas. Kunigystė. Santuoka.
  Krikščionybė, konspektas(58 puslapiai)
  2005-06-02
 • Dievo įstatymas

  Kaip Dievas mums davė Savo įstatymą. Ką reiškia įstatymas. Kodėl mes nepaklūstame Dievo įstatymui. Dievo įstatymas yra geras. Vertėtų įsiminti šias mintis. Maldos susijusios su referatu.
  Krikščionybė, referatas(5 puslapiai)
  2007-06-28
 • Dievo samprata judaizme ir krikščionybėje

  Judaizmas. Žydų Dievas. Dievas ne mitologiškas. Dievo būdas. Ištikimas Dievas. Dievas išvaduotojas. Atpirkimas. Blogis. Krikščionybė. Krikščionybės žydiškos šaknys. Krikščioniškoji Dievo samprata. Triasmenis Dievas. Dievo įsakymai. Jėzus Kristus – atpirkėjas. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-28
Puslapyje rodyti po