Šperos.lt > Matematika > Trigonometrija > Trigonometrijos pristatymai
Trigonometrijos pristatymai

(4 darbai)

Trigonometrija (4)PowerPoint pristatymas. Trigonometrinių funkcijų apibrėžimai. Funkcija f(x)= sin(x). Savybės f(x)=sin x. Lygčių sinx=a sprendimas. Nelygybių sprendimas. Funkcija f(x) = arcsin(x). Funkcijos f(x)=arcsin(x) savybės. Funkcija f(x)=cos(x). Funkcijos f(x)= cos(x) grafikas. Savybės f(x)=cos (x). Lygčių cos(x)=a sprendimas. Nelygybių sprendimas. Funkcija f(x)=arccos(x). Funkcijos f(x)=arccos(x) savybės. Funkcija f(x)tg(x). Funkcijos f(x)= tg(x) grafikas. Savybės f(x)=tg(x). Lygčių tg(x)=a sprendimas. Nelygybių sprendimas. Funkcija f(x)=arctg(x). Funkcijos f(x)=arctg(x) savybės. Funkcija f(x)=ctg(x). Funkcijos f(x)= ctg(x) grafikas. Savybės f(x)=ctg(x). Lygčių ctg(x)=a sprendimas. Nelygybių sprendimas. Funkcija f(x)=arcctg(x). Funkcijos f(x)=arctg(x) savybės. Skaityti daugiau
Trigonometrinės funkcijos (2)PowerPoint pristatymas. Trigonometrinės funkcijos. Funkcija f(x) = sinx. f(x)=sin x grafikas. Savybės f(x)=sin x. Lygčių sin x = a sprendimas. Nelygybių sprendimas. F(x)=arcsin x. Savybės f(x)=arcsin x. Funkcija f(x) = cosx. f(x)=cos x grafikas. Savybės f(x)=cos x. Lygčių cos x = a sprendimas. Nelygybių sprendimas. F(x)=arccos x. Savybės f(x)=arccos x. Funkcija f(x) = tg x. f(x)=tg x grafikas. Savybės f(x)=tg x. Lygčių tg x = a sprendimas. Nelygybių sprendimas. F(x)=arctg x. Savybės f(x)=arctg x. Funkcija f(x) = ctg x. f(x)=ctg x grafikas. Savybės f(x)=ctg x. Lygčių ctg x = a sprendimas. Nelygybių sprendimas. F(x)=arcctg x. Savybės f(x)=arcctg x. Skaityti daugiau
Trigonometrinės funkcijos (3)PowerPoint pristatymas. Funkcija f(x) = sin x. Grafikas. Lygtys. Nelygybės. Skaityti daugiau
Trigonometrinės funkcijos (5)PowerPoint pristatymas. Trigonometrija. Laipsniai ir radianai. Funkcija f(x)=sinx. Funkcija f(x)=cosx. Funkcija f(x)=tgx. Funkcija f(x)=ctgx. Uždaviniai. Skaityti daugiau