Šperos.lt > Matematika > Trigonometrija > Trigonometrijos konspektai
Trigonometrijos konspektai

(5 darbai)

TrigonometrijaKai kurių trigonometrinių funkcijų reikšmės. Trigonometrinių funkcijų ženklai ketvirčiuose. Formulės, siejančios to paties argumento trigonometrines funkcijas. Redukcijos formulės. Argumentų sudėties formulės. Vienų trigonometrinių funkcijų išreiškimas kitomis. Kartotinio argumento formulės. Trigonometrinių funkcijų išreiškimas pusės argumento tangentu. Trigonometrinių funkcijų sumos bei skirtumo keitimo sandauga formulės. Laipsnio žeminimo formulės. Trigonometrinių funkcijų sandaugos keitimo suma formulės. Pusės argumento trigonometrinės funkcijos. Kitos formulės. Trigonometrinės lygtys. Skaityti daugiau
Trigonometrija (2)Sinuso apibrėžimas ir funkcija y=sin x. Kosinuso apibrėžimas ir funkcija y = cos x. Tangento apibrėžimas y= tg x. Kotangento apibrėžimas y= ctg x. Redukcijos formulės. Trigonometrinių funkcijų taikymas stačiajam trikampiui. Sinusų teorema. Kosinusų teorema. Trikampio, kurio žinomi trys elementai, sprendimo planas. Uždaviniai. Rekomenduojami uždaviniai. Skaityti daugiau
Trigonometrija (3)Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis. Jų savybės. Trikampio ploto formulės. Stačiojo trikampio plotas. Lygiakraščio trikampio plotas. Pitagoro teorema. Sinusų teorema. Kosinusų teorema. Trikampio pusiaukraštinių savybės. Trikampio pusiaukampinių savybės. Trikampio vidurio linija, jos savybės. Stačiojo trikampio savybės (300,450). Kampo sinuso, kosinuso, tangento skaičiavimas stačiajame trikampyje. Stačiojo trikampio aukštinės, nubrėžtos iš stačiojo kampo, savybė. Stačiojo trikampio pusiaukraštinės, nubrėžtos iš stačiojo trikampio kampo, savybė. Kaip rasti apibrėžto apie trikampį apskritimo centrą? Kaip rasti įbrėžto į trikampį apskritimo centrą? Įbrėžto į trikampį apskritimo spindulio formulė. Apibrėžto apie trikampį apskritimo spindulio formulė. Talio teorema. Talio teoremos išvada trikampiui. Kvadrato, stačiakampio plotas. Lygiagretainio plotas. Rombo plotas. Trapecijos plotas. Bet kurio keturkampio plotas. Trapecijos rūšys. Trapecijos kampų savybės. Trapecijos vidurio linija. Rombo savybės. Lygiagretainio kraštinių ir kampų savybės. Lygiagretainių įstrižainių savybės. Taisyklingieji daugiakampiai. Taisyklingas šešiakampis, jo savybės. Daugiakampio kampų sumos skaičiavimo formulė. Apibrėžto apie apskritimą keturkampio savybės. Įbrėžto į apskritimą keturkampio savybės. Panašios figūros. Panašumo koeficientas. Panašių figūrų plotų santykis. Apskritimas. Skritulys. Spindulys. Skersmuo. Styga. Apskritimo ilgio formulė. Skritulio plotas. Skritulio išpjovos plotas. Apskritimo lanko ilgis. Apskritimo lanko laipsninis matas, jo ryšys su įbrėžtiniu ir centriniu kampu. Apskritimo liestinė ir jos savybės. Įbrėžtinis ir centrinis kampai. Įbrėžtinio kampo savybės ir centrinių kampų, besiremiančių į tą patį lanką, savybės. Įbrėžtinių kampų, besiremiančių į tą patį lanką, savybė. Kampai, susidarę dvi lygiagrečias tieses perkirtus trečiąja. Jų savybės. Atkarpos vidurio statmens savybės. Skaityti daugiau
Trigonometrija ir jos kartojimasKampo sąvokos apibendrinimas. Vienetinis apskritimas. Bet kokio skaičiaus (kampo) trigonometrinės funkcijos. Pagrindinių trigonometrinių funkcijų reikšmių lentelė. Pagrindinės trigonometrinės tapatybės. Trigonometrinių funkcijų reikšmių ženklai. Trigonometrinių funkcijų lyginumas. Trigonometrinių funkcijų periodiškumas. Trigonometrinių funkcijų grafikai. Trigonometrinių funkcijų savybių santrauka. Argumentų sumos ir skirtumo formulės. Dvigubojo argumento trigonometrinės funkcijos. Trigonometrinių funkcijų laipsnio žeminimo rodiklio formulės. Pusės argumento trigonometrijos formulės. Trigonometrinių funkcijų sumos ir skirtumo keitimo sandauga formulės. Redukcijos formulės. Trigonometrinių funkcijų sandaugos keitimo suma formulės. Trigonometrinių funkcijų išreiškimas pusės argumento tangentu. Smailiojo kampo sinusas. Smailiojo kampo kosinusas. Smailiojo kampo tangentas. Paprasčiausios trigonometrinės lygtys. Atvirkštinės trigonometrinės funkcijos ir jų grafikai. Atvirkštinės trigonometrinių funkcijų savybės. Trigonometrinių funkcijų reikšmių lentelė. Trigonometrinių funkcijų atraminis signalas. Vartojami žymėjimai. Skaityti daugiau
Trigonometrinės funkcijos (4)Trigonometrinių funkcijų apibrėžimas. Kai kurių kampų sinuso, kosinuso, tangento ir kotangento reikšmių lentelė. Trigonometrinių funkcijų reikšmių apskaičiavimas skaičiuotuvu. Trigonometrinių funkcijų ženklai ketvirčiuose. Formulės. Formulės, siejančios to paties argumento trigonometrines funkcijas. Redukcijos formulės. y = sin x. y = cos x. y = tg x. y = ctg x. Trigonometrinės nelygybės. Uždaviniai. Skaityti daugiau