Šperos.lt > Matematika > Trigonometrija > Trigonometrijos namų darbai
Trigonometrijos namų darbai

(2 darbai)

Trigonometrija (5)Pdf byla. Trigonometrijos kontrolinis darbas. Prieš braižant funkcijos y = cosec(x) grafiką, pradžiai pravertų nubraižyti funkcijos ……… grafiką. Įvertinti nenaudojant skaičiuoklės. Raskite tangentą žemiau pavaizduoto kampo. Rasti (arba paaiškinti kodėl neįmanoma) 100o kampo papildomąjį ir gretutinį kampus. Išreikškite kampo dydį radianais nenaudojant skaičiuoklės. Raskite cos nenaudojant skaičiuoklės. Raskite nenaudojant skaičiuoklės. Naudojant žemiau pavaizduota trikampį, raskite sin. Raskite amplitudę. Periodą. Fazinį poslinkį. Kitimo sritį. Taškas juda pastovių kampinių greičių 5 rad/sek ties apskrito lanko, kurio spindulys yra r = 50 cm. Kokį atstumą nukeliauja taškas kas 10 sekundžių? Valtis randasi vandeny 3 m nuo prieplaukos, kurios aukštis – 1,2 m virš vandens lygio. Raskite polinkio kampą nuo prieplaukos iki valties. Žvejo plūdė plūduriuoja bangomis kurių judesį aprašo harmoninio svyravimo formulė, kur t – sekundėmis matuojamas laikas. Kuris iš sekančių teiginiu teisingas? Skaityti daugiau
Trigonometrinės lygtysTrigonometrija. Arksinusas, arkkosinusas, arktangentas, arkkotangentas. Paprasčiausios trigonometrinės lygtys. Trigonometrinių lygčių sprendimo metodai. Skaityti daugiau