Šperos.lt > Logika > Logikos referatai
Logikos referatai

(8 darbai)

Aristotelio logikaĮvadas. Aristotelis. Logika. Aristotelio logika. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelio logika (2)Įvadas. Aristotelio logika. Metafizika ir logika. Sąvokų ir sprendinių teorija. Sąvokos. Sprendiniai. Logika ir pažinimo psichologija. Skaityti daugiau
Logika (11)Logikos apibrėžimas. Logikos istorija Lietuvoje. Teiginio samprata. Loginis neigimas. Logikos dėsniai. Loginės schemos. Konjunkcija. Disjunkcija. Skaityti daugiau
Logika (29)Iš teisinės literatūros išrinkite 10 sudėtinių sakinių (teiginiu turi sudaryti nemažiau kaip 4 atomai) ir juos suformalizuokite. Suformalizuokite 5 laisvai pasirinktus baudžiamojo kodekso straipsnius teiginių logikos priemonėmis (ne mažiau kaip 4 atomai). Pateiktoms loginėms formulėms sugalvokite ir parašykite jas atitinkančius sudėtinius sakinius. Sudarykite pateiktų formulių teisingumo lenteles. Laisvai pasirinktu metodu išanalizuokite šiuos samprotavimus. Apibendrinkite ir susiaurinkite logines klases pasinaudodami teorija apie klasių skirstymą, nustatykite ar gerai suskirstytos loginės klasės, nurodykite taisyklę, pagal kurią yra skirstoma, o jei skirstymas yra neteisingas nurodykite klaidas ir jas ištaisykite. Pasinaudodami būtina spec. literatūra apibrėžkite duotąsias sąvokas ir nurodykite apibrėžimų rūšį. Duotosioms schemoms sugalvokite aibių, atitinkančių nurodytus santykius, pavyzdžių. Nubrėžkite silogizmų figūras ir užrašykite išvadas jei jas galima užrašyti, jei ne paaiškinkite kodėl. Įrodymas ir argumentacija. Įrodymo struktūra. Pakankamo pagrindo principas. Įrodymų rūšys. Įrodymo taisyklės. Argumentų taisyklės. Skaityti daugiau
Logikos objektasĮvadas. Logikos objektas. Minties loginė struktūra. Formalizavimas. Logikos apibrėžimas. Logikos ryšys su teise ir kitais mokslais, jos reikšmė. Logikos kilmė. Pagrindiniai logikos raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Logikos objektas (2)Įvadas. Minties loginė struktūra, formalizavimo metodas. Logikos apibrėžimas, jos reikšmė. Logikos santykis su teise ir kitais mokslais. Logikos kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Išvada. Skaityti daugiau
Logikos pagrindaiDaugiareikšmė logika. Daugiareikšmės logikos samprata. Trijų reikšmių logika. Modalinė logika. Modalumai. Loginiai ir fiziniai modalumai. Deontinė logika. Normų rūšys. Normos struktūra. Normų operatoriai. Vertinimų logika. Vertinimo struktūra. Gėrio rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės (IAE) uždarymoLogikos argumentuotas tekstas. Referendumas, dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo, neturės jokios įtakos deryboms su Europos Sąjunga dėl Ignalinos atominės elektrinės (IAE) darbo pratęsimo. Skaityti daugiau