Šperos.lt > Logika
Logika

(64 darbai)

"Klientas visada teisus" - pagrindinė klientų aptarnavimo taisyklėLogikos argumentuotas tekstas. Tikriausiai kiekvienos šalies istorijoje buvo dalykų, kai prekių paklausa viršijo pasiūlą, tad tuo metu ir viešpatavo visuotinio deficito laikai. Šiandien įsigaliojo naujos klientų aptarnavimo taisyklės. Teiginys. Argumentas. Kontraargumentas. Išvada. Skaityti daugiau
Aibių teorija ir logikaAibių teorijos ir logikos pradžiamokslis. Įvadas. Teiginių logika. Teiginio apibrėžimas ir pavyzdžiai. Elementarieji ir sudėtiniai teiginiai ir jų pavyzdžiai. Loginės operacijos su teiginiais. Teisingumo reikšmių funkcija ir lentelės. Loginės formos ir jų ekvivalentumas. Predikatas. Aibė apibrėžiama predikatu. Predikatinės formos. Predikatinių formų ekvivalentumas. Aibių algebra. Aibė, poaibis, aibių lygybė. Veiksmai su aibėmis. Oilerio - Veno diagramos. Aibių skirtumas. Papildinys. De Morgano dėsniai aibių algebroje. Kvantoriai. Aibių Dekarto daugyba. Skaityti daugiau
Argumentuotas tekstasArgumentuotas tekstas apie išniekintus lenkų karių kapus Lietuvoje. Įvadas. Tezė. Argumentai. Kontrargumentai. Argumentų ir kontrargumentų lyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Argumentuotas tekstas: Leidimas homoseksualioms poroms įsivaikinti = suluošintas gyvenimas ar nauja laiminga šeima?Argumentuotas tekstas logikos paskaitoms. Skaityti daugiau
Aristotelio logikaĮvadas. Aristotelis. Logika. Aristotelio logika. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelio logika (2)Įvadas. Aristotelio logika. Metafizika ir logika. Sąvokų ir sprendinių teorija. Sąvokos. Sprendiniai. Logika ir pažinimo psichologija. Skaityti daugiau
Darbas užsienyjeArgumentuotas logikos tekstas. Kodėl dirbti užsienyje šuo metu naudinga. Skaityti daugiau
Elementarių logikos užduočių pratybosMetodinė medžiaga. Teiginių logika. Sudėtingų loginių išraiškų teisingumo reikšmių nustatymas ir lentelių sudarymas. Lentelės užpildymas. Supaprastintas sprendimo variantas. Lentelės parengimas. Lentelės užpildymas. Loginių santykių nustatymas. Kalbos tekstų formalizavimas teiginių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas. Teiginių logikos dėsniai. Savybių logika. Kalbos tekstų formalizavimas savybių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas savybių logikoje. Savybių logikos išraiškų pertvarkymas. Santykių logika. Kalbos tekstų formalizavimas santykių logikos priemonėmis. Veiksmai su santykiais – šeimyninių santykių apibrėžimai. Klasių logika. Kategorinių teiginių formalizavimas. Klasių skirstymas ir apibrėžimai. Skaityti daugiau
Filosofinės logikos teorijaLogikos objektas. Loginė sintaksė. Loginė semantika. Loginė pragmatika. Loginė klaidos. Formali klaida. Ydingas ratas. Nenuoseklumas. Klaidinga ekvivalencija. Klaidinga analogija. Psichologizmai. Apeliacija į autoritetą. Apeliacija į liaudį. Apeliacija į asmenį. Apeliacija į nežinojimą. Apeliacija į jėgą. Apeliacija į gailestingumą. Dažniausiai pasitaikančios loginės semantikos klaidos. Abejotina prielaida. Provincializmas. Klaidingas skirstymas. Dviprasmybė. Dažniausiai pasitaikančios loginės pragmatikos klaidos. Tezės pakeitimas. Proporcijos trūkumas. Dvigubas standartas. Kada atrodo, jog yra klaida, bet iš tikrųjų jos nėra. Skaityti daugiau
Keliavimas autostopuLogikos argumentuotas tekstas su teiginiais, argumentais ir kontraargumentais. Skaityti daugiau
LogikaFilosofinės logikos špera. Loginės klaidos, Tezės pakeitimas, Abejotina prielaida, Ydingas ratas, Provincializmas, Nenuoseklumas, Proporcijos trūkumas, Dvigubas standartas, Klaidinga dilema, Formali klaida, Tariamas samprotavimas, Klaidos pridengimas klaida, Apeliacija į autoritetą, Apeliacija į liaudį, Apeliacija į asmenį, Apeliacija į tuštybę, Apeliacija į nežinojimą, Jėgos argumentas, Dviprasmybė, Klaidinga analogija. Skaityti daugiau
Logika (10)Elementarių logikos užduočių pratybos. Teiginių logika. Sudėtingų loginių išraiškų teisingumo reikšmių nustatymas ir lentelių sudarymas. Loginių santykių nustatymas. Kalbos tekstų formalizavimas teiginių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas. Teiginių logikos dėsniai. Samprotavimų pagrįstumo nustatymas. Išraiškų užrašymas disjunkyviąja ir konjunktyviąja normaliąja forma. Savybių logika. Kalbos tekstų formalizavimas savybių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas savybių logikoje. Dualumo principo taikymas savybių logikos išraiškoms. Savybių logikos išraiškų pertvarkymas. Būtinų ir pakankamų sąlygų užrašymas. Santykių logika. Kalbos tekstų formalizavimas santykių logikos priemonėmis. Veiksmai su santykiais – šeimyninių santykių apibrėžimai. Apibrėžimas santykių, kaip Dekarto sandaugos poaibių. Santykių savybės. Klasių logika. Kategorinių teiginių formalizavimas. Klasių skirstymas ir apibrėžimai. Informacijos, esančios hierarchinėje klasifikacijoje, simbolinis užrašymas. Skaityti daugiau
Logika (11)Logikos apibrėžimas. Logikos istorija Lietuvoje. Teiginio samprata. Loginis neigimas. Logikos dėsniai. Loginės schemos. Konjunkcija. Disjunkcija. Skaityti daugiau
Logika (12)Sąvokų simboliniai pažymėjimai. Teiginių logikos pažymėjimai. Loginių klasių teorijos simboliniai pažymėjimai. Teisingumo lentelės. Ekvivalentiškumo tautologijos. Disjunktyvioji ir konjunktyvioji normalioji forma. Veiksmai su loginėmis klasėmis. Elementarūs klausimai. Loginių santykių nustatymas. Teiginių logikos dėsniai. Kalbos tekstų formalizavimas savybių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas savybių logikoje. Veiksmai su santykiais – šeimyninių santykių apibrėžimai. Klasių logika. Skaityti daugiau
Logika (13)Loginė minties struktūra. Formalizavimas. Logika. Pastovūs ir kintamieji loginiai dydžiai. Kas yra logika kaip mokslas? Logika ir filosofija. Logikos reikšmė. Teiginių logika. Teiginiai ir gramatiniai sakiniai. Loginis neigimas. Konjunkcija. Prieštaravimo dėsnis. Disjunkcija. Negalimo trečiojo dėsnis. Implikacija. Loginis ekvivališkumas (lygiavertiškumas). Simbolinio žymėjimo sistemos. Sudėtinių teiginių neigimas. Teiginių formalizavimas. Sudėtinio teiginio teisingumo reikšmės nustatymas, žinant paprastų teiginių teisingumo reikšmes. Loginių jungčių pakeitimas. Dvejybiškumas. Teiginių logikos dėsniai. Teiginių logikos taikymas samprotavimuose. Šnekamosios kalbos formalizavimas. Išsprendžiamumo problema. Išsprendžiamumo problemos sprendimas matricų metodu. Išsprendžiamumo problemos sprendimas, suteikiant loginėms išraiškoms normaliąją formą. Išraiškos konjunktyvi normalioji forma. Disjunktyvi normalioji logika. Teiginių logikos taikymas technikoje. Predikatų logika. Savybių teorija. Kvantoriai ir kintamieji savybių teorijoje. Savybių teorijos dėsniai. Išraiškų pertvarkymas savybių teorijoje. Formalioji implikacija. Santykių teorija. Santykių samprata. Veiksmai su santykiais. Santykio sudėtis. Santykių daugyba. Santykių kompozicija. Specialios loginės santykių savybės. Tapatybės santykis. Santykių teorijos dėsniai. Santykių išreiškimas savybių teorijos terminais. Išsprendžiamumo problema predikatų logikoje. Predikatų logikos taikymas filosofijoje. Loginių klasių teorija. Loginė klasė ir jos struktūra. Izomorfizmas ir homomorfizmas. Skaityti daugiau
Logika (14)Logikos mokslo apibūdinimas. Logikos objektas. Minties loginė struktūra. Formalizacijos procesas. Loginiai pastovieji ir kintamieji dydžiai. Logikos apibrėžimas. Prigimtinė ir teorinė logika. Logikos santykis su kitais mokslais. Jos reikšmė. Dedukcija ir indukcija. Formalioji ir neformalioji logika. Kai kurios neformaliosios logikos klaidos. Nerelevantiškumo klaidos. Klaidos dėl netikslaus sąvokų vartojimo. Kitos neformaliosios samprotavimo klaidos. Teiginių logika. Teiginio samprata. Loginiai operatoriai: loginis neigimas, konjunkcija, disjunkcija, materialioji implikacija, ekvivalencija. Operacijos su loginiais operatoriais. Teiginių logikos dėsniai. Natūralios kalbos formalizavimas. Samprotavimų pagrindimas. Išsprendžiamumas. Sąvadas. Predikatų logika. Savybių teorija: propozicinė funkcija ir jos pavertimas teiginiu; savybių teorijos alfabetas; savybių teorijos dėsniai. Loginių klasių teorija. Loginė klasė ir jos struktūra. Santykiai tarp loginių klasių. Klasės skirstymas. Sąvokos, jų sudarymas. Sąvokų apibrėžimas. Kai kurie klasių teorijos dėsniai. Sąvokos apibrėžimas. Apibrėžimo taisyklės. Klausimų logika. Klausimo loginė struktūra. Klausimų rūšys. Atsakymai .Loginė semantika. Sintaksė ir semantika. Reikšmė ir prasmė. Supratimas. Ekstensionalas ir intensionalas. Analitiškumas ir sintetiškumas. Antinomijos. Semantinė tiesos samprata. Kalba ir logika. Tikimybiniai samprotavimai. Nededukciniai samprotavimai. Indukcija. Analogija. Hipotezė. Tardyminė versija. Tikimybiniai nededukcinių samprotavimų pagrindai. Tikimybinė logika. Įrodymo teorija. Įrodymo struktūra. Pakankamo pagrindo principas. Įrodymų rūšys. Įrodymo taisyklės.Paralogizmai ir sofizmai. Skaityti daugiau
Logika (15)1. Iš įvairių spaudos ar literatūros šaltinių išrinkite 5 sudėtinius teiginius (teiginius turi sudaryti ne mažiau 4 atomų) ir juos suformalizuokite. (Būtinai nurodykite literatūros ar spaudos šaltinius ir puslapius iš kurių Jūs išrinkote teiginius). 2. Suformalizuokite 3 laisvai pasirinktus kodeksų straipsnius teiginių logikos priemonėmis (ne mažiau 4 atomų). 3. Iš pateiktų formulių sugalvokite ir parašykite jas atitinkančius sudėtinius sakinius (būtinai užrašykite atomų reikšmes). 4. Suformalizuoti ir nustatyti pagal kokį logikos dėsnį samprotaujama. 5. Laisvai pasirinktu metodu (teisingumo lentelių metodas, bandymų ir klaidų metodas, formaliosios dedukcijos metodas) išanalizuoti šiuos samprotavimus. 6. Apibendrinkite ir susiaurinkite logines klases. Skaityti daugiau
Logika (16)Logikos ir metodologijos mokymo programos IV varianto uždavinių sprendimai. Sprendinys, jo struktūra ir rūšys. Formalizuokite. Įrodykite samprotavimo pagrįstumą formaliosios dedukcijos metodu. Nustatykite, teisingas šis silogizmas (jei ne – paaiškinkite kodėl). Nustatykite apibrėžimo rūšį ir jo taisyklingumą (jei klaidingas – nurodykite klaidą). Nustatykite loginės klasės suskirstymo rūšį ir taisyklingumą. Atlikite konversiją šiam teiginiui. Skaityti daugiau
Logika (17)Suformalizuoti 5 laisvai pasirinkti CPK straipsnius teiginių logikos priemonėmis (ne mažiau 4 atomų). Loginėms formulėms sugalvoti ir parašyti jas atitinkantys sudėtiniai sakiniai. Panaudojus būtiną specialią literatūrą apibrėžtos duotos sąvokos ir nurodyta apibrėžimų rūšis. Apibendrintos ir susiaurintos 4 loginės klasės. Teisingumo lentelė. Nurodant atomų reikšmes, pagal pateiktą loginę struktūrą užrašytas samprotavimas ir laisvai pasirinktu samprotavimų analizės metodu nustatytas jo pagrįstumas. Skaityti daugiau
Logika (18)Suformalizuoti 5 laisvai pasirinkti CPK straipsnius teiginių logikos priemonėmis (ne mažiau 4 atomų). Loginėms formulėms sugalvoti ir parašyti jas atitinkantys sudėtiniai sakiniai. Panaudojus būtiną specialią literatūrą apibrėžtos duotos sąvokos ir nurodyta apibrėžimų rūšis. Apibendrintos ir susiaurintos 4 loginės klasės. Teisingumo lentelė. 6. Nurodant atomų reikšmes, pagal pateiktą loginę struktūrą užrašytas samprotavimas ir laisvai pasirinktu samprotavimų analizės metodu nustatytas jo pagrįstumas. Skaityti daugiau
...